Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm

Câu trả lời đúng nhất: Vùng nước nội địa của một quốc gia là toàn thể vùng biển nằm trong ranh giới quốc gia. Vùng nước nội địa của tổ quốc bao gồm biển nội địa, hồ, sông và đầm phá nằm trên lục địa.

A. Biển, hồ, sông, đầm phá ở khu vực biên giới

B. Biển, hồ, sông, đầm phá ở vùng cửa sông

C. Biển, hồ, sông, đầm phá nằm ngoài khu vực biên giới

D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu trả lời chuẩn xác: D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Vùng nước nội địa của tổ quốc bao gồm biển nội địa, hồ, sông và đầm phá nằm trên lục địa.

>>> Xem thêm: Lãnh thổ quốc gia được tạo nên bởi những yếu tố nào?

Lãnh thổ quốc gia bao gồm các bộ phận cấu thành là đất, nước, lòng đất và vùng trời. Vùng đất của quốc gia là bộ phận chính của lãnh thổ và thường chiếm phần lớn nhất về diện tích so với các vùng lãnh thổ khác. Lãnh thổ bao gồm toàn thể lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (bao gồm cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Đất đai quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là tất cả các vùng nước nằm trong ranh giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của mỗi quốc gia có biển hay ko có biển nên thủy bộ của mỗi quốc gia ko giống nhau. Căn cứ vào vị trí và đặc điểm của từng vùng, người ta thường chia vùng sông nước thành các phần:

+ Vùng nước nội địa bao gồm vùng nước trong các biển, hồ, ao, sông, suối, đầm phá … (cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên lục địa hoặc biển nội địa.

+ Vùng nước biên giới bao gồm sông, hồ và biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa tất cả quốc gia.

>>> Xem thêm: KỲkhái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia

Các câu hỏi trắc nghiệm bổ sung về Vùng nước nội địa của một quốc gia:

Câu hỏi 1: Vùng biển quốc gia bao gồm:

A. Vùng nội thủy, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới

C. Vùng nội thủy, vùng biên giới, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

D. Vùng nước nội địa, vùng lãnh hải

Câu trả lời chuẩn xác: C. Vùng nội thủy, vùng biên giới, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

Câu 2: Lãnh thổ quốc gia gồm những vùng nào?

Một vùng đất; bầu trời; Vùng tiếp giáp

Dịu dàng; bầu trời; lãnh hải; khu vực thềm lục địa

C. Đất đai; bầu trời; Vùng đặc quyền kinh tế

D. Đất đai; nhiều nước; bầu trời; khu vực dưới lòng đất

Câu trả lời chuẩn xác: D. Đất đai; nhiều nước; bầu trời; khu vực dưới lòng đất

Câu hỏi 3: Nội thủy là vùng nước:

A. Nằm ngoài đường cơ sở

B. Bên trong đường cơ sở

C. Nằm trong lãnh hải

D. Dùng để tính chiều rộng lãnh hải

Câu trả lời chuẩn xác: B. Bên trong đường cơ sở

Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:

A. Biển, hồ, sông, đầm phá ở khu vực biên giới

B. Biển, hồ, sông, đầm phá ở vùng cửa sông

C. Biển, hồ, sông, đầm phá nằm ngoài khu vực biên giới

D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu trả lời chuẩn xác: D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu hỏi 5. Vùng biển biên giới của Tổ quốc bao gồm:

A. Biển, hồ, sông nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia

B. Biển nội địa, sông hồ nằm ở miền núi của tổ quốc

C. Biển nội địa, sông hồ nằm trong nội địa của tổ quốc

D. Biển, hồ, sông nội địa nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia

Câu trả lời chuẩn xác: A. Biển, hồ, sông nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia

Câu 6. Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và trọn vẹn của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?

Một vùng đất; nhiều nước; vùng trời trên lục địa và vùng nước; dưới lòng đất của họ

Dịu dàng; vùng trời trên lục địa; dưới lòng đất của họ

C. Đất đai; nhiều nước; vùng trời trên lục địa; dưới lòng đất của họ

D. Đất đai; bầu trời; dưới lòng đất của họ

Câu trả lời chuẩn xác: Một vùng đất; nhiều nước; vùng trời trên lục địa và vùng nước; dưới lòng đất của họ

——————————

Ở trên Trường Trường THPT Diễn Châu 2 Học hỏi với bạn về Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm? Mong rằng qua bài viết này các bạn sẽ bổ sung được nhiều kiến ​​thức cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem và đọc bài viết. Chúc may mắn với việc học của bạn và đạt kết quả tốt!

Đăng bởi: Trường Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Lớp 11, Thể dục 11

[rule_{ruleNumber}]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_3_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

Câu trả lời chuẩn xác nhất: Vùng nước nội địa của quốc gia là toàn thể phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
Xem nhanh nội dung1 Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:2 Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.3 Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Trả lời:

Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
>>> Xem thêm: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào?
Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.

Lãnh thổ quốc gia gồm các bộ phận cấu thành là vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời. Vùng đất của quốc gia là phần lãnh thổ chủ yếu và thường chiếm phần lớn diện tích so với các phần lãnh thổ khác. Vùng đất lãnh thổ gồm toàn thể phần đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (kể cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Vùng đất quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là toàn thể các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của từng quốc gia có biển hay ko có biển nhưng mà các phần nước của mỗi quốc gia ko giống nhau. Dựa theo vị trí, tính chất riêng từng vùng, người ta thường chia vùng nước thành các bộ phận:
+ Vùng nước nội địa bao gồm nước ở các biển nội địa, hồ, ao, sông, ngòi, đầm… (kể cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên vùng lục địa hay biển nội địa.
+ Vùng nước biên giới bao gồm các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa tất cả quốc gia.
>>> Xem thêm: Khái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia
Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu 1: Vùng nước quốc gia bao gồm:
A. Vùng nước nội địa, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới
C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
D. Vùng nước nội địa, vùng nước lãnh hải
Đáp án đúng: C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
Câu 2: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành gồm những vùng nào?
A. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp giáp lãnh hải
B. Vùng đất; vùng trời; vùng lãnh hải; vùng thềm lục địa
C. Vùng đất; vùng trời; vùng đặc quyền kinh tế
D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Đáp án đúng: D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Câu 3: Vùng nội thủy là vùng nước:
A. Nằm ngoài đường cơ sở
B. Bên trong đường cơ sở
C. Nằm trong vùng lãnh hải
D. Dùng để tính chiều rộng lãnh hải
Đáp án đúng: B. Bên trong đường cơ sở
Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Câu 5. Vùng nước biên giới của quốc gia bao gồm:
A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
B. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ở khu vực rừng núi của quốc gia
C. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trong nội địa của quốc gia
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia
Đáp án đúng: A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
Câu 6. Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?
A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
B. Vùng đất; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
C. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
D. Vùng đất; vùng trời; lòng đất dưới chúng
Đáp án đúng: A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
——————————
Trên đây Trường THPT Diễn Châu 2 đã cùng bạn tìm hiểu về vùng nước nội dịa của quốc gia bao gồm? Kỳ vọng qua bài viết này, các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều tri thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết . Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao nhé!
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Phân mục: Lớp 11, GDQP 11

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_2_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_2_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_3_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

Câu trả lời chuẩn xác nhất: Vùng nước nội địa của quốc gia là toàn thể phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
Xem nhanh nội dung1 Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:2 Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.3 Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Trả lời:

Xem thêm:  Axit clohydric HCl là gì? Các phương pháp điều chế và sản xuất axit clohydric

Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
>>> Xem thêm: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào?
Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.

Lãnh thổ quốc gia gồm các bộ phận cấu thành là vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời. Vùng đất của quốc gia là phần lãnh thổ chủ yếu và thường chiếm phần lớn diện tích so với các phần lãnh thổ khác. Vùng đất lãnh thổ gồm toàn thể phần đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (kể cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Vùng đất quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là toàn thể các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của từng quốc gia có biển hay ko có biển nhưng mà các phần nước của mỗi quốc gia ko giống nhau. Dựa theo vị trí, tính chất riêng từng vùng, người ta thường chia vùng nước thành các bộ phận:
+ Vùng nước nội địa bao gồm nước ở các biển nội địa, hồ, ao, sông, ngòi, đầm… (kể cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên vùng lục địa hay biển nội địa.
+ Vùng nước biên giới bao gồm các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa tất cả quốc gia.
>>> Xem thêm: Khái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia
Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu 1: Vùng nước quốc gia bao gồm:
A. Vùng nước nội địa, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới
C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
D. Vùng nước nội địa, vùng nước lãnh hải
Đáp án đúng: C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
Câu 2: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành gồm những vùng nào?
A. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp giáp lãnh hải
B. Vùng đất; vùng trời; vùng lãnh hải; vùng thềm lục địa
C. Vùng đất; vùng trời; vùng đặc quyền kinh tế
D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Đáp án đúng: D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Câu 3: Vùng nội thủy là vùng nước:
A. Nằm ngoài đường cơ sở
B. Bên trong đường cơ sở
C. Nằm trong vùng lãnh hải
D. Dùng để tính chiều rộng lãnh hải
Đáp án đúng: B. Bên trong đường cơ sở
Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Câu 5. Vùng nước biên giới của quốc gia bao gồm:
A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
B. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ở khu vực rừng núi của quốc gia
C. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trong nội địa của quốc gia
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia
Đáp án đúng: A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
Câu 6. Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?
A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
B. Vùng đất; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
C. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
D. Vùng đất; vùng trời; lòng đất dưới chúng
Đáp án đúng: A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
——————————
Trên đây Trường THPT Diễn Châu 2 đã cùng bạn tìm hiểu về vùng nước nội dịa của quốc gia bao gồm? Kỳ vọng qua bài viết này, các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều tri thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết . Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao nhé!
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Phân mục: Lớp 11, GDQP 11

xem thêm thông tin chi tiết về Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm

Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm

Hình Ảnh về: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm

Video về: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm

Wiki về Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm

Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm -

Câu trả lời đúng nhất: Vùng nước nội địa của một quốc gia là toàn thể vùng biển nằm trong ranh giới quốc gia. Vùng nước nội địa của tổ quốc bao gồm biển nội địa, hồ, sông và đầm phá nằm trên lục địa.

A. Biển, hồ, sông, đầm phá ở khu vực biên giới

B. Biển, hồ, sông, đầm phá ở vùng cửa sông

C. Biển, hồ, sông, đầm phá nằm ngoài khu vực biên giới

D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu trả lời chuẩn xác: D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Vùng nước nội địa của tổ quốc bao gồm biển nội địa, hồ, sông và đầm phá nằm trên lục địa.

>>> Xem thêm: Lãnh thổ quốc gia được tạo nên bởi những yếu tố nào?

Lãnh thổ quốc gia bao gồm các bộ phận cấu thành là đất, nước, lòng đất và vùng trời. Vùng đất của quốc gia là bộ phận chính của lãnh thổ và thường chiếm phần lớn nhất về diện tích so với các vùng lãnh thổ khác. Lãnh thổ bao gồm toàn thể lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (bao gồm cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Đất đai quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là tất cả các vùng nước nằm trong ranh giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của mỗi quốc gia có biển hay ko có biển nên thủy bộ của mỗi quốc gia ko giống nhau. Căn cứ vào vị trí và đặc điểm của từng vùng, người ta thường chia vùng sông nước thành các phần:

+ Vùng nước nội địa bao gồm vùng nước trong các biển, hồ, ao, sông, suối, đầm phá ... (cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên lục địa hoặc biển nội địa.

+ Vùng nước biên giới bao gồm sông, hồ và biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa tất cả quốc gia.

>>> Xem thêm: KỲkhái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia

Các câu hỏi trắc nghiệm bổ sung về Vùng nước nội địa của một quốc gia:

Câu hỏi 1: Vùng biển quốc gia bao gồm:

A. Vùng nội thủy, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới

C. Vùng nội thủy, vùng biên giới, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

D. Vùng nước nội địa, vùng lãnh hải

Câu trả lời chuẩn xác: C. Vùng nội thủy, vùng biên giới, vùng nội thủy, vùng lãnh hải

Câu 2: Lãnh thổ quốc gia gồm những vùng nào?

Một vùng đất; bầu trời; Vùng tiếp giáp

Dịu dàng; bầu trời; lãnh hải; khu vực thềm lục địa

C. Đất đai; bầu trời; Vùng đặc quyền kinh tế

D. Đất đai; nhiều nước; bầu trời; khu vực dưới lòng đất

Câu trả lời chuẩn xác: D. Đất đai; nhiều nước; bầu trời; khu vực dưới lòng đất

Câu hỏi 3: Nội thủy là vùng nước:

A. Nằm ngoài đường cơ sở

B. Bên trong đường cơ sở

C. Nằm trong lãnh hải

D. Dùng để tính chiều rộng lãnh hải

Câu trả lời chuẩn xác: B. Bên trong đường cơ sở

Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:

A. Biển, hồ, sông, đầm phá ở khu vực biên giới

B. Biển, hồ, sông, đầm phá ở vùng cửa sông

C. Biển, hồ, sông, đầm phá nằm ngoài khu vực biên giới

D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu trả lời chuẩn xác: D. Biển, hồ, sông, đầm phá trong lục địa

Câu hỏi 5. Vùng biển biên giới của Tổ quốc bao gồm:

A. Biển, hồ, sông nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia

B. Biển nội địa, sông hồ nằm ở miền núi của tổ quốc

C. Biển nội địa, sông hồ nằm trong nội địa của tổ quốc

D. Biển, hồ, sông nội địa nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia

Câu trả lời chuẩn xác: A. Biển, hồ, sông nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia

Câu 6. Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và trọn vẹn của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?

Một vùng đất; nhiều nước; vùng trời trên lục địa và vùng nước; dưới lòng đất của họ

Dịu dàng; vùng trời trên lục địa; dưới lòng đất của họ

C. Đất đai; nhiều nước; vùng trời trên lục địa; dưới lòng đất của họ

D. Đất đai; bầu trời; dưới lòng đất của họ

Câu trả lời chuẩn xác: Một vùng đất; nhiều nước; vùng trời trên lục địa và vùng nước; dưới lòng đất của họ

——————————

Ở trên Trường Trường THPT Diễn Châu 2 Học hỏi với bạn về Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm? Mong rằng qua bài viết này các bạn sẽ bổ sung được nhiều kiến ​​thức cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem và đọc bài viết. Chúc may mắn với việc học của bạn và đạt kết quả tốt!

Đăng bởi: Trường Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Lớp 11, Thể dục 11

[rule_{ruleNumber}]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_3_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

Câu trả lời chuẩn xác nhất: Vùng nước nội địa của quốc gia là toàn thể phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
Xem nhanh nội dung1 Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:2 Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.3 Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Trả lời:

Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
>>> Xem thêm: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào?
Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.

Lãnh thổ quốc gia gồm các bộ phận cấu thành là vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời. Vùng đất của quốc gia là phần lãnh thổ chủ yếu và thường chiếm phần lớn diện tích so với các phần lãnh thổ khác. Vùng đất lãnh thổ gồm toàn thể phần đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (kể cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Vùng đất quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là toàn thể các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của từng quốc gia có biển hay ko có biển nhưng mà các phần nước của mỗi quốc gia ko giống nhau. Dựa theo vị trí, tính chất riêng từng vùng, người ta thường chia vùng nước thành các bộ phận:
+ Vùng nước nội địa bao gồm nước ở các biển nội địa, hồ, ao, sông, ngòi, đầm… (kể cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên vùng lục địa hay biển nội địa.
+ Vùng nước biên giới bao gồm các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa tất cả quốc gia.
>>> Xem thêm: Khái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia
Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu 1: Vùng nước quốc gia bao gồm:
A. Vùng nước nội địa, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới
C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
D. Vùng nước nội địa, vùng nước lãnh hải
Đáp án đúng: C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
Câu 2: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành gồm những vùng nào?
A. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp giáp lãnh hải
B. Vùng đất; vùng trời; vùng lãnh hải; vùng thềm lục địa
C. Vùng đất; vùng trời; vùng đặc quyền kinh tế
D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Đáp án đúng: D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Câu 3: Vùng nội thủy là vùng nước:
A. Nằm ngoài đường cơ sở
B. Bên trong đường cơ sở
C. Nằm trong vùng lãnh hải
D. Dùng để tính chiều rộng lãnh hải
Đáp án đúng: B. Bên trong đường cơ sở
Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Câu 5. Vùng nước biên giới của quốc gia bao gồm:
A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
B. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ở khu vực rừng núi của quốc gia
C. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trong nội địa của quốc gia
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia
Đáp án đúng: A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
Câu 6. Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?
A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
B. Vùng đất; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
C. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
D. Vùng đất; vùng trời; lòng đất dưới chúng
Đáp án đúng: A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
——————————
Trên đây Trường THPT Diễn Châu 2 đã cùng bạn tìm hiểu về vùng nước nội dịa của quốc gia bao gồm? Kỳ vọng qua bài viết này, các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều tri thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết . Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao nhé!
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Phân mục: Lớp 11, GDQP 11

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_2_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_2_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_3_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

Câu trả lời chuẩn xác nhất: Vùng nước nội địa của quốc gia là toàn thể phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
Xem nhanh nội dung1 Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:2 Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.3 Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Trả lời:

Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
>>> Xem thêm: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào?
Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.

Lãnh thổ quốc gia gồm các bộ phận cấu thành là vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời. Vùng đất của quốc gia là phần lãnh thổ chủ yếu và thường chiếm phần lớn diện tích so với các phần lãnh thổ khác. Vùng đất lãnh thổ gồm toàn thể phần đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (kể cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Vùng đất quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là toàn thể các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của từng quốc gia có biển hay ko có biển nhưng mà các phần nước của mỗi quốc gia ko giống nhau. Dựa theo vị trí, tính chất riêng từng vùng, người ta thường chia vùng nước thành các bộ phận:
+ Vùng nước nội địa bao gồm nước ở các biển nội địa, hồ, ao, sông, ngòi, đầm… (kể cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên vùng lục địa hay biển nội địa.
+ Vùng nước biên giới bao gồm các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa tất cả quốc gia.
>>> Xem thêm: Khái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia
Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu 1: Vùng nước quốc gia bao gồm:
A. Vùng nước nội địa, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới
C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
D. Vùng nước nội địa, vùng nước lãnh hải
Đáp án đúng: C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
Câu 2: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành gồm những vùng nào?
A. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp giáp lãnh hải
B. Vùng đất; vùng trời; vùng lãnh hải; vùng thềm lục địa
C. Vùng đất; vùng trời; vùng đặc quyền kinh tế
D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Đáp án đúng: D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Câu 3: Vùng nội thủy là vùng nước:
A. Nằm ngoài đường cơ sở
B. Bên trong đường cơ sở
C. Nằm trong vùng lãnh hải
D. Dùng để tính chiều rộng lãnh hải
Đáp án đúng: B. Bên trong đường cơ sở
Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Câu 5. Vùng nước biên giới của quốc gia bao gồm:
A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
B. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ở khu vực rừng núi của quốc gia
C. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trong nội địa của quốc gia
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia
Đáp án đúng: A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
Câu 6. Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?
A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
B. Vùng đất; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
C. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
D. Vùng đất; vùng trời; lòng đất dưới chúng
Đáp án đúng: A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
——————————
Trên đây Trường THPT Diễn Châu 2 đã cùng bạn tìm hiểu về vùng nước nội dịa của quốc gia bao gồm? Kỳ vọng qua bài viết này, các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều tri thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết . Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao nhé!
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Phân mục: Lớp 11, GDQP 11

[rule_{ruleNumber}]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_3_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

Câu trả lời chuẩn xác nhất: Vùng nước nội địa của quốc gia là toàn thể phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
Xem nhanh nội dung1 Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:2 Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.3 Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Trả lời:

Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
>>> Xem thêm: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào?
Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.

Lãnh thổ quốc gia gồm các bộ phận cấu thành là vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời. Vùng đất của quốc gia là phần lãnh thổ chủ yếu và thường chiếm phần lớn diện tích so với các phần lãnh thổ khác. Vùng đất lãnh thổ gồm toàn thể phần đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (kể cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Vùng đất quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là toàn thể các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của từng quốc gia có biển hay ko có biển nhưng mà các phần nước của mỗi quốc gia ko giống nhau. Dựa theo vị trí, tính chất riêng từng vùng, người ta thường chia vùng nước thành các bộ phận:
+ Vùng nước nội địa bao gồm nước ở các biển nội địa, hồ, ao, sông, ngòi, đầm… (kể cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên vùng lục địa hay biển nội địa.
+ Vùng nước biên giới bao gồm các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa tất cả quốc gia.
>>> Xem thêm: Khái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia
Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu 1: Vùng nước quốc gia bao gồm:
A. Vùng nước nội địa, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới
C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
D. Vùng nước nội địa, vùng nước lãnh hải
Đáp án đúng: C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
Câu 2: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành gồm những vùng nào?
A. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp giáp lãnh hải
B. Vùng đất; vùng trời; vùng lãnh hải; vùng thềm lục địa
C. Vùng đất; vùng trời; vùng đặc quyền kinh tế
D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Đáp án đúng: D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Câu 3: Vùng nội thủy là vùng nước:
A. Nằm ngoài đường cơ sở
B. Bên trong đường cơ sở
C. Nằm trong vùng lãnh hải
D. Dùng để tính chiều rộng lãnh hải
Đáp án đúng: B. Bên trong đường cơ sở
Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Câu 5. Vùng nước biên giới của quốc gia bao gồm:
A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
B. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ở khu vực rừng núi của quốc gia
C. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trong nội địa của quốc gia
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia
Đáp án đúng: A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
Câu 6. Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?
A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
B. Vùng đất; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
C. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
D. Vùng đất; vùng trời; lòng đất dưới chúng
Đáp án đúng: A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
——————————
Trên đây Trường THPT Diễn Châu 2 đã cùng bạn tìm hiểu về vùng nước nội dịa của quốc gia bao gồm? Kỳ vọng qua bài viết này, các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều tri thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết . Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao nhé!
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Phân mục: Lớp 11, GDQP 11

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_2_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_2_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

[rule_3_plain]

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

Câu trả lời chuẩn xác nhất: Vùng nước nội địa của quốc gia là toàn thể phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
Xem nhanh nội dung1 Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:2 Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.3 Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu hỏi: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Trả lời:

Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa.
>>> Xem thêm: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào?
Giảng giải của thầy cô giáo Trường THPT Diễn Châu 2 lí do chọn đáp án D.

Lãnh thổ quốc gia gồm các bộ phận cấu thành là vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời. Vùng đất của quốc gia là phần lãnh thổ chủ yếu và thường chiếm phần lớn diện tích so với các phần lãnh thổ khác. Vùng đất lãnh thổ gồm toàn thể phần đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (kể cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Vùng đất quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là toàn thể các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia. Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của từng quốc gia có biển hay ko có biển nhưng mà các phần nước của mỗi quốc gia ko giống nhau. Dựa theo vị trí, tính chất riêng từng vùng, người ta thường chia vùng nước thành các bộ phận:
+ Vùng nước nội địa bao gồm nước ở các biển nội địa, hồ, ao, sông, ngòi, đầm… (kể cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên vùng lục địa hay biển nội địa.
+ Vùng nước biên giới bao gồm các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa tất cả quốc gia.
>>> Xem thêm: Khái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia
Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung tri thức về Vùng nước nội địa của quốc gia:
Câu 1: Vùng nước quốc gia bao gồm:
A. Vùng nước nội địa, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
B. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới
C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
D. Vùng nước nội địa, vùng nước lãnh hải
Đáp án đúng: C. Vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thủy, vùng nước lãnh hải
Câu 2: Lãnh thổ quốc gia được cấu thành gồm những vùng nào?
A. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp giáp lãnh hải
B. Vùng đất; vùng trời; vùng lãnh hải; vùng thềm lục địa
C. Vùng đất; vùng trời; vùng đặc quyền kinh tế
D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Đáp án đúng: D. Vùng đất; vùng nước; vùng trời; vùng lòng đất
Câu 3: Vùng nội thủy là vùng nước:
A. Nằm ngoài đường cơ sở
B. Bên trong đường cơ sở
C. Nằm trong vùng lãnh hải
D. Dùng để tính chiều rộng lãnh hải
Đáp án đúng: B. Bên trong đường cơ sở
Câu 4. Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm:
A. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên khu vực biên giới
B. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm tại khu vực cửa biển
C. Biển, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm ngoài khu vực biên giới
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Đáp án đúng: D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi, đầm nằm trên vùng lục địa
Câu 5. Vùng nước biên giới của quốc gia bao gồm:
A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
B. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ở khu vực rừng núi của quốc gia
C. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trong nội địa của quốc gia
D. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm ngoài khu vực biên giới quốc gia
Đáp án đúng: A. Biển nội địa, hồ ao, sông ngòi nằm trên khu vực biên giới quốc gia
Câu 6. Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ của quốc gia bao gồm những bộ phận nào?
A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
B. Vùng đất; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
C. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất; lòng đất dưới chúng
D. Vùng đất; vùng trời; lòng đất dưới chúng
Đáp án đúng: A. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới chúng
——————————
Trên đây Trường THPT Diễn Châu 2 đã cùng bạn tìm hiểu về vùng nước nội dịa của quốc gia bao gồm? Kỳ vọng qua bài viết này, các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều tri thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết . Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao nhé!
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Phân mục: Lớp 11, GDQP 11

#Vùng #nước #nội #địa #của #quốc #gia #bao #gồm

Bạn thấy bài viết Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Vùng nước nội địa của quốc gia bao gồm tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button