Tư bản là gì? Thế nào là tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động? Căn cứ và ý nghĩa của các cách phân chia tư bản trên đây.

Bạn đang xem: Tư bản là gì? Thế nào là tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động? Căn cứ và ý nghĩa của các cách phân …

Bạn đang xem: Tư bản là gì? Thế nào là tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động? Căn cứ và ý nghĩa của các cách phân chia tư bản trên đây. tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

20 điểm

Hương Ly

một bản thảo là gì? Tư bản cố định, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động là gì? Cơ sở và ý nghĩa của các cách phân chia vốn trên.

Hỏi chi tiết Theo dõi Bỏ theo dõi Báo cáo vi phạm

Câu trả lời

gửi trả lời

Tổng hợp đáp án (1)

Ngọc Điệp

07:12:27 16-Dec-2021

1. Tư bản là bộ phận giá trị đem lại giá trị thặng dư cho nhà tư bản bằng cách bóc lột sức lao động của công nhân làm thuê. Tư bản là quan hệ sản xuất phản ánh mối quan hệ giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 2. Để sản xuất ra giá trị thặng dư, nhà tư bản phải ứng trước tư bản để mua tư liệu sản xuất và sức lao động. Trong quá trình sản xuất, giá trị của tư liệu sản xuất được lao động cụ thể của công nhân chuyển thành sản phẩm mới, lượng giá trị của chúng không đổi. Phần tư bản đó được gọi là tư bản bất biến ©. Nhưng đối với phần tư bản dùng để mua sức lao động, thì trong quá trình sản xuất, bằng lao động trừu tượng của mình, người công nhân tạo ra một giá trị mới không những bù đắp hoàn toàn giá trị sức lao động của người công nhân. mà còn tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Như vậy, bộ phận tư bản này đã thay đổi về lượng và được gọi là tư bản khả biến (v). 3. Các bộ phận khác nhau của tư bản sản xuất không luân chuyển theo cùng một cách vì một bộ phận tư bản chuyển giá trị của nó vào sản phẩm theo những cách khác nhau. Như vậy, ta có thể chia tư bản sản xuất thành tư bản cố định và tư bản lưu động. Vốn cố định là một bộ phận chủ yếu của tư bản sản xuất (máy móc, nhà xưởng…) tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của nó không chuyển hết một lần vào sản phẩm mà chuyển dần từng bộ phận. mức độ hao mòn của nó trong suốt thời gian sản xuất. Có hai loại hao mòn, đó là hao mòn hữu hình (hao mòn vật chất, mất giá trị sử dụng do tác động của thiên nhiên) và hao mòn vô hình (hao mòn thông thường về giá trị do sự xuất hiện của máy móc). . móc hiện đại hơn, rẻ hơn hoặc mạnh hơn). Còn tư bản lưu động là một bộ phận của tư bản sản xuất (nguyên vật liệu, sức lao động…) bị tiêu hao hoàn toàn trong một chu kỳ sản xuất và giá trị của nó được chuyển toàn bộ vào sản phẩm trong quá trình đó. chế tạo. Tư bản chu chuyển vận động nhanh hơn tư bản cố định, việc tăng tốc độ chu chuyển tư bản có ý nghĩa quan trọng. Vừa giúp tiết kiệm tư bản ứng trước, vừa làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư trong năm. 4. Việc phân chia tư bản cố định và tư bản khả biến căn cứ vào vai trò của từng bộ phận tư bản trong quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư, còn việc phân chia tư bản cố định và tư bản lưu động căn cứ vào phương thức chuyển dịch giá trị của chúng vào sản phẩm trong quá trình sản xuất hoặc tính chất chu kỳ của vốn. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến phản ánh nguồn gốc của giá trị thặng dư. Trong quá trình sản xuất, tư bản bất biến chỉ là điều kiện để sản xuất ra giá trị thặng dư, còn tư bản khả biến mới là nguồn gốc của giá trị thặng dư. Việc phân chia tư bản cố định và tư bản lưu động tuy không phản ánh nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong quản lý kinh tế. Là cơ sở để quản lý và sử dụng vốn cố định và vốn lưu động đạt hiệu quả cao. c1 là giá trị máy móc, thiết bị, nhà xưởng… c2 là giá trị nguyên, nhiên, vật liệu… v là tư bản khả biến Vậy, tư bản bất biến = c1 + c2; tư bản khả biến = v; vốn cố định = c1; vốn lưu động = c2 + v.

Báo cáo vi phạm

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Tư bản là gì? Thế nào là tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động? Căn cứ và ý nghĩa của các cách phân chia tư bản trên đây. có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tư bản là gì? Thế nào là tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động? Căn cứ và ý nghĩa của các cách phân chia tư bản trên đây. bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Tư bản là gì? Thế nào là tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động? Căn cứ và ý nghĩa của các cách phân chia tư bản trên đây. của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Ứng động sinh trưởng là gì?

Viết một bình luận