Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết Hình Ảnh về:Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết Video về:Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết Wiki vềTổng …

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết

Hình Ảnh về:
Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết

Video về:
Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết

Wiki về
Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết


Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Các dạng toán về tín hiệu chia hết là tài liệu vô cùng có lợi, tổng hợp các dạng Toán, bài tập vận dụng tính chất chia hết để giải. Giúp các em học trò lớp 4, lớp 5 nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết để giải các bài Toán tăng lên, các dạng bài tập thi học trò giỏi.

Hi vọng tài liệu này giúp các em học trò nắm vững tri thức, tự tin hơn lúc làm các bài toán về tín hiệu chia hết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết

Phần 1: Tín hiệu chia hết

Tri thức cần nắm:

– Học trò nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:

+ Tín hiệu chia hết cho 2; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ Tín hiệu chia hết cho 3; 9. (xét tổng các chữ số)

+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 4 ; 8

+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 6; 12; 15; 18; 24; 36; 45; 72 …

+ Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.

– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.

– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

1. Lập số theo yêu cầu

1- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 2;

b. Chia hết cho 3;

c. Chia hết cho 5;

d. Chia hết cho 9.

g. Chia hết cho cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).

2- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 6;

b. Chia hết cho 15;

c. Chia hết cho 18;

d. Chia hết cho 45.

3- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 12;

b. Chia hết cho 24;

c. Chia hết cho 36;

d. Chia hết cho 72.

4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia hết cho 2.

b. Chia hết cho 5.

c. Chia hết cho 3.

5 – Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 2.

b. Chia hết cho 5.

c. Chia hết cho 3.

6 – Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả nguyện điều kiện:

.uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:active, .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả cây xà cừ (Dàn ý + 4 mẫu) – Tập làm văn lớp 5

a. Chia hết cho 2.

b. Chia hết cho 4.

c. Chia hết cho cả 2 và 5.

7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

– Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

– Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.

8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).

9 – Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số).

– Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5.

2. Tìm số:

1 – Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9. (a125b)

2 – Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45.

3 – Xác định x, y để phân số x23y/45 là một số tự nhiên.

4 – Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.

5 – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2.

6 – Cho A = a459b. Hãy thay a, b bằng những số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều cho số dư là 1.

7 – Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những số thích hợp để được một số có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.

8 – Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Tìm số đó.

3. Vận dụng tính chất chia hết:

1 – Ko làm tính, hãy chứng tỏ rằng:

a, Số 171717 luôn chia hết cho 17.

b, aa chia hết cho 11.

2 – Cho tổng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Ko thực hiện phép tính, hãy cho biết A có chia hết cho 9 ko? Vì sao?

Phần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải Toán

Dạng 1. Tìm chữ số chưa biết theo tín hiệu chia hết

Ví dụ 1: Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

.u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:active, .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể về một người thân trong gia đình em

Giải: Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9.

Vậy ta tìm được 2 số thoả nguyện bài toán là 200700; 200790.

Ta biết rằng: A chia cho B dư r tức là:

– A – r chia hết cho B (1)

– A + (B – r) chia hết cho B (2)

Từ đó các bạn có thể khắc phục bài toán:

Ví dụ 2: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.

Nhận xét: A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy ta có thể giải bài toán dựa vào điều kiện (1) A – r chia hết cho B để giải.

Giải: Vì A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A – 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Vì A – 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9 hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x chỉ có thể bằng 9. Thay x = 9 ; y = 1 vào A ta được số 94591.

Ở bài toán trên A chia cho các số có cùng số dư. Hiện thời ta xét:

Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.

Tuy các số dư không giống nhau nhưng: 2 – 1 = 1 ; 3 – 2 = 1 ; 4 – 3 = 1 ; 5 – 4 = 1. Tương tự ta có thể sử dụng điều kiện (2) A + (B – r) chia hết cho B để giải bài toán này.

Giải: Gọi số cần tìm là A. Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A +1 ko thể có 1 chữ số. Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3; 6; 9 ta có số 30; 60; 90. Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4.

Vậy A +1 = 60

A = 60 – 1

A = 59

Do đó số cần tìm là 59.

Bài luyện tập:

Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho lúc chia cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 7 đều dư 1.

Bài 2: Cho số a765b ; tìm a ; b để lúc thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 ; chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7.

Bài 3: Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số không giống nhau, lúc chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.

.ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:active, .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu tiêu cực

Bài 4: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3 và 5, biết rằng lúc đổi chõ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó ko thay đổi.

Dạng 2. Tìm số tự nhiên theo tín hiệu chia hết

Ví dụ: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? Hãy tìm số đó.

Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

180 648 072: 9 = 20072008.

Dạng 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc ko chia hết cho) một số nào đó

Ví dụ: Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và(3), suy ra B chia hết cho 27.

Dạng 4. Các bài toán thay chữ bằng số

Ví dụ: Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái không giống nhau được thay bởi các chữ số không giống nhau)

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006

Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Tương tự vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 ko chia hết cho 3, suy ra TTT2006 ko chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ ko thể tìm được các chữ số thoả nguyện bài toán.

……

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (578 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hếtPhần 1: Tín hiệu chia hếtPhần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải ToánBài luyện tập:Related posts:

Các dạng toán về tín hiệu chia hết là tài liệu vô cùng có lợi, tổng hợp các dạng Toán, bài tập vận dụng tính chất chia hết để giải. Giúp các em học trò lớp 4, lớp 5 nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết để giải các bài Toán tăng lên, các dạng bài tập thi học trò giỏi.
Hi vọng tài liệu này giúp các em học trò nắm vững tri thức, tự tin hơn lúc làm các bài toán về tín hiệu chia hết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết
Phần 1: Tín hiệu chia hết
Tri thức cần nắm:
– Học trò nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:
+ Tín hiệu chia hết cho 2; 5. (xét chữ số tận cùng)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Tín hiệu chia hết cho 3; 9. (xét tổng các chữ số)
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 4 ; 8
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 6; 12; 15; 18; 24; 36; 45; 72 …

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Lập số theo yêu cầu
1- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 3;
c. Chia hết cho 5;
d. Chia hết cho 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

g. Chia hết cho cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).
2- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 6;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 15;
c. Chia hết cho 18;
d. Chia hết cho 45.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 12;
b. Chia hết cho 24;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 36;
d. Chia hết cho 72.
4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.
c. Chia hết cho 3.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 – Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 3.
6 – Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả nguyện điều kiện:
.uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:active, .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả cây xà cừ (Dàn ý + 4 mẫu) – Tập làm văn lớp 5a. Chia hết cho 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 4.
c. Chia hết cho cả 2 và 5.
7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.
– Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.
8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9 – Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số).
– Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5.
2. Tìm số:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9. (a125b)
2 – Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45.
3 – Xác định x, y để phân số x23y/45 là một số tự nhiên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4 – Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.
5 – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2.
6 – Cho A = a459b. Hãy thay a, b bằng những số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều cho số dư là 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

7 – Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những số thích hợp để được một số có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.
8 – Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Tìm số đó.
3. Vận dụng tính chất chia hết:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Ko làm tính, hãy chứng tỏ rằng:
a, Số 171717 luôn chia hết cho 17.
b, aa chia hết cho 11.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2 – Cho tổng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Ko thực hiện phép tính, hãy cho biết A có chia hết cho 9 ko? Vì sao?
Phần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải Toán
Dạng 1. Tìm chữ số chưa biết theo tín hiệu chia hết
Ví dụ 1: Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:active, .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể về một người thân trong gia đình emGiải: Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9.
Vậy ta tìm được 2 số thoả nguyện bài toán là 200700; 200790.
Ta biết rằng: A chia cho B dư r tức là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– A – r chia hết cho B (1)
– A + (B – r) chia hết cho B (2)
Từ đó các bạn có thể khắc phục bài toán:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ 2: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.
Nhận xét: A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy ta có thể giải bài toán dựa vào điều kiện (1) A – r chia hết cho B để giải.
Giải: Vì A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A – 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Vì A – 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9 hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x chỉ có thể bằng 9. Thay x = 9 ; y = 1 vào A ta được số 94591.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ở bài toán trên A chia cho các số có cùng số dư. Hiện thời ta xét:
Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.
Tuy các số dư không giống nhau nhưng: 2 – 1 = 1 ; 3 – 2 = 1 ; 4 – 3 = 1 ; 5 – 4 = 1. Tương tự ta có thể sử dụng điều kiện (2) A + (B – r) chia hết cho B để giải bài toán này.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Gọi số cần tìm là A. Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A +1 ko thể có 1 chữ số. Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3; 6; 9 ta có số 30; 60; 90. Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4.
Vậy A +1 = 60
A = 60 – 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A = 59
Do đó số cần tìm là 59.
Bài luyện tập:
Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho lúc chia cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 7 đều dư 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Cho số a765b ; tìm a ; b để lúc thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 ; chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7.
Bài 3: Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số không giống nhau, lúc chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.
.ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:active, .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị độngBài 4: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3 và 5, biết rằng lúc đổi chõ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó ko thay đổi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dạng 2. Tìm số tự nhiên theo tín hiệu chia hết
Ví dụ: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? Hãy tìm số đó.
Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

180 648 072: 9 = 20072008.
Dạng 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc ko chia hết cho) một số nào đó
Ví dụ: Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và(3), suy ra B chia hết cho 27.
Dạng 4. Các bài toán thay chữ bằng số
Ví dụ: Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái không giống nhau được thay bởi các chữ số không giống nhau)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006
Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Tương tự vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 ko chia hết cho 3, suy ra TTT2006 ko chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ ko thể tìm được các chữ số thoả nguyện bài toán.
……

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (578 đánh giá)

Related posts:Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4
Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4
Toán lớp 4: Tín hiệu chia hết cho 3 trang 97

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hếtPhần 1: Tín hiệu chia hếtPhần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải ToánBài luyện tập:Related posts:

Các dạng toán về tín hiệu chia hết là tài liệu vô cùng có lợi, tổng hợp các dạng Toán, bài tập vận dụng tính chất chia hết để giải. Giúp các em học trò lớp 4, lớp 5 nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết để giải các bài Toán tăng lên, các dạng bài tập thi học trò giỏi.
Hi vọng tài liệu này giúp các em học trò nắm vững tri thức, tự tin hơn lúc làm các bài toán về tín hiệu chia hết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết
Phần 1: Tín hiệu chia hết
Tri thức cần nắm:
– Học trò nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:
+ Tín hiệu chia hết cho 2; 5. (xét chữ số tận cùng)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Tín hiệu chia hết cho 3; 9. (xét tổng các chữ số)
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 4 ; 8
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 6; 12; 15; 18; 24; 36; 45; 72 …

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Lập số theo yêu cầu
1- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 3;
c. Chia hết cho 5;
d. Chia hết cho 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

g. Chia hết cho cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).
2- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 6;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 15;
c. Chia hết cho 18;
d. Chia hết cho 45.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 12;
b. Chia hết cho 24;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 36;
d. Chia hết cho 72.
4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.
c. Chia hết cho 3.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 – Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 3.
6 – Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả nguyện điều kiện:
.uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:active, .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả cây xà cừ (Dàn ý + 4 mẫu) – Tập làm văn lớp 5a. Chia hết cho 2.

Xem thêm:  Đặc sản Sơn La trọn bộ từ A đến Z những món ăn siêu hấp dẫn nhất

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 4.
c. Chia hết cho cả 2 và 5.
7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.
– Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.
8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9 – Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số).
– Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5.
2. Tìm số:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9. (a125b)
2 – Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45.
3 – Xác định x, y để phân số x23y/45 là một số tự nhiên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4 – Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.
5 – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2.
6 – Cho A = a459b. Hãy thay a, b bằng những số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều cho số dư là 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

7 – Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những số thích hợp để được một số có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.
8 – Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Tìm số đó.
3. Vận dụng tính chất chia hết:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Ko làm tính, hãy chứng tỏ rằng:
a, Số 171717 luôn chia hết cho 17.
b, aa chia hết cho 11.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2 – Cho tổng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Ko thực hiện phép tính, hãy cho biết A có chia hết cho 9 ko? Vì sao?
Phần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải Toán
Dạng 1. Tìm chữ số chưa biết theo tín hiệu chia hết
Ví dụ 1: Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:active, .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể về một người thân trong gia đình emGiải: Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9.
Vậy ta tìm được 2 số thoả nguyện bài toán là 200700; 200790.
Ta biết rằng: A chia cho B dư r tức là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– A – r chia hết cho B (1)
– A + (B – r) chia hết cho B (2)
Từ đó các bạn có thể khắc phục bài toán:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ 2: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.
Nhận xét: A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy ta có thể giải bài toán dựa vào điều kiện (1) A – r chia hết cho B để giải.
Giải: Vì A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A – 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Vì A – 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9 hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x chỉ có thể bằng 9. Thay x = 9 ; y = 1 vào A ta được số 94591.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ở bài toán trên A chia cho các số có cùng số dư. Hiện thời ta xét:
Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.
Tuy các số dư không giống nhau nhưng: 2 – 1 = 1 ; 3 – 2 = 1 ; 4 – 3 = 1 ; 5 – 4 = 1. Tương tự ta có thể sử dụng điều kiện (2) A + (B – r) chia hết cho B để giải bài toán này.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Gọi số cần tìm là A. Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A +1 ko thể có 1 chữ số. Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3; 6; 9 ta có số 30; 60; 90. Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4.
Vậy A +1 = 60
A = 60 – 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A = 59
Do đó số cần tìm là 59.
Bài luyện tập:
Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho lúc chia cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 7 đều dư 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Cho số a765b ; tìm a ; b để lúc thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 ; chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7.
Bài 3: Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số không giống nhau, lúc chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.
.ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:active, .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị độngBài 4: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3 và 5, biết rằng lúc đổi chõ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó ko thay đổi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dạng 2. Tìm số tự nhiên theo tín hiệu chia hết
Ví dụ: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? Hãy tìm số đó.
Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

180 648 072: 9 = 20072008.
Dạng 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc ko chia hết cho) một số nào đó
Ví dụ: Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và(3), suy ra B chia hết cho 27.
Dạng 4. Các bài toán thay chữ bằng số
Ví dụ: Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái không giống nhau được thay bởi các chữ số không giống nhau)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006
Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Tương tự vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 ko chia hết cho 3, suy ra TTT2006 ko chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ ko thể tìm được các chữ số thoả nguyện bài toán.
……

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (578 đánh giá)

Related posts:Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4
Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4
Toán lớp 4: Tín hiệu chia hết cho 3 trang 97

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết” state=”close”]

Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết

Hình Ảnh về: Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết

Video về: Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết

Wiki về Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết

Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết -

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết

Hình Ảnh về:
Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết

Video về:
Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết

Wiki về
Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết


Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Các dạng toán về tín hiệu chia hết là tài liệu vô cùng có lợi, tổng hợp các dạng Toán, bài tập vận dụng tính chất chia hết để giải. Giúp các em học trò lớp 4, lớp 5 nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết để giải các bài Toán tăng lên, các dạng bài tập thi học trò giỏi.

Hi vọng tài liệu này giúp các em học trò nắm vững tri thức, tự tin hơn lúc làm các bài toán về tín hiệu chia hết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết

Phần 1: Tín hiệu chia hết

Tri thức cần nắm:

– Học trò nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:

+ Tín hiệu chia hết cho 2; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ Tín hiệu chia hết cho 3; 9. (xét tổng các chữ số)

+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 4 ; 8

+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 6; 12; 15; 18; 24; 36; 45; 72 …

+ Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.

– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.

– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

1. Lập số theo yêu cầu

1- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 2;

b. Chia hết cho 3;

c. Chia hết cho 5;

d. Chia hết cho 9.

g. Chia hết cho cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).

2- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 6;

b. Chia hết cho 15;

c. Chia hết cho 18;

d. Chia hết cho 45.

3- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 12;

b. Chia hết cho 24;

c. Chia hết cho 36;

d. Chia hết cho 72.

4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia hết cho 2.

b. Chia hết cho 5.

c. Chia hết cho 3.

5 – Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 2.

b. Chia hết cho 5.

c. Chia hết cho 3.

6 – Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả nguyện điều kiện:

.uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:active, .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả cây xà cừ (Dàn ý + 4 mẫu) - Tập làm văn lớp 5

a. Chia hết cho 2.

b. Chia hết cho 4.

c. Chia hết cho cả 2 và 5.

7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

– Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

– Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.

8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).

9 – Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số).

– Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5.

2. Tìm số:

1 – Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9. (a125b)

2 – Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45.

3 – Xác định x, y để phân số x23y/45 là một số tự nhiên.

4 – Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.

5 – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2.

6 – Cho A = a459b. Hãy thay a, b bằng những số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều cho số dư là 1.

7 – Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những số thích hợp để được một số có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.

8 – Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Tìm số đó.

3. Vận dụng tính chất chia hết:

1 – Ko làm tính, hãy chứng tỏ rằng:

a, Số 171717 luôn chia hết cho 17.

b, aa chia hết cho 11.

2 – Cho tổng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Ko thực hiện phép tính, hãy cho biết A có chia hết cho 9 ko? Vì sao?

Phần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải Toán

Dạng 1. Tìm chữ số chưa biết theo tín hiệu chia hết

Ví dụ 1: Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

.u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:active, .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể về một người thân trong gia đình em

Giải: Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9.

Vậy ta tìm được 2 số thoả nguyện bài toán là 200700; 200790.

Ta biết rằng: A chia cho B dư r tức là:

– A – r chia hết cho B (1)

– A + (B – r) chia hết cho B (2)

Từ đó các bạn có thể khắc phục bài toán:

Ví dụ 2: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.

Nhận xét: A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy ta có thể giải bài toán dựa vào điều kiện (1) A – r chia hết cho B để giải.

Giải: Vì A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A – 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Vì A – 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9 hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x chỉ có thể bằng 9. Thay x = 9 ; y = 1 vào A ta được số 94591.

Ở bài toán trên A chia cho các số có cùng số dư. Hiện thời ta xét:

Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.

Tuy các số dư không giống nhau nhưng: 2 – 1 = 1 ; 3 – 2 = 1 ; 4 – 3 = 1 ; 5 – 4 = 1. Tương tự ta có thể sử dụng điều kiện (2) A + (B – r) chia hết cho B để giải bài toán này.

Giải: Gọi số cần tìm là A. Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A +1 ko thể có 1 chữ số. Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3; 6; 9 ta có số 30; 60; 90. Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4.

Vậy A +1 = 60

A = 60 – 1

A = 59

Do đó số cần tìm là 59.

Bài luyện tập:

Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho lúc chia cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 7 đều dư 1.

Bài 2: Cho số a765b ; tìm a ; b để lúc thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 ; chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7.

Bài 3: Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số không giống nhau, lúc chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.

.ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:active, .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu tiêu cực

Bài 4: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3 và 5, biết rằng lúc đổi chõ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó ko thay đổi.

Dạng 2. Tìm số tự nhiên theo tín hiệu chia hết

Ví dụ: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? Hãy tìm số đó.

Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

180 648 072: 9 = 20072008.

Dạng 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc ko chia hết cho) một số nào đó

Ví dụ: Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và(3), suy ra B chia hết cho 27.

Dạng 4. Các bài toán thay chữ bằng số

Ví dụ: Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái không giống nhau được thay bởi các chữ số không giống nhau)

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006

Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Tương tự vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 ko chia hết cho 3, suy ra TTT2006 ko chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ ko thể tìm được các chữ số thoả nguyện bài toán.

……

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 - (578 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hếtPhần 1: Tín hiệu chia hếtPhần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải ToánBài luyện tập:Related posts:

Các dạng toán về tín hiệu chia hết là tài liệu vô cùng có lợi, tổng hợp các dạng Toán, bài tập vận dụng tính chất chia hết để giải. Giúp các em học trò lớp 4, lớp 5 nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết để giải các bài Toán tăng lên, các dạng bài tập thi học trò giỏi.
Hi vọng tài liệu này giúp các em học trò nắm vững tri thức, tự tin hơn lúc làm các bài toán về tín hiệu chia hết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết
Phần 1: Tín hiệu chia hết
Tri thức cần nắm:
– Học trò nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:
+ Tín hiệu chia hết cho 2; 5. (xét chữ số tận cùng)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Tín hiệu chia hết cho 3; 9. (xét tổng các chữ số)
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 4 ; 8
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 6; 12; 15; 18; 24; 36; 45; 72 …

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Lập số theo yêu cầu
1- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 3;
c. Chia hết cho 5;
d. Chia hết cho 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

g. Chia hết cho cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).
2- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 6;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 15;
c. Chia hết cho 18;
d. Chia hết cho 45.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 12;
b. Chia hết cho 24;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 36;
d. Chia hết cho 72.
4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.
c. Chia hết cho 3.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 – Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 3.
6 – Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả nguyện điều kiện:
.uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:active, .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả cây xà cừ (Dàn ý + 4 mẫu) – Tập làm văn lớp 5a. Chia hết cho 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 4.
c. Chia hết cho cả 2 và 5.
7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.
– Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.
8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9 – Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số).
– Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5.
2. Tìm số:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9. (a125b)
2 – Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45.
3 – Xác định x, y để phân số x23y/45 là một số tự nhiên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4 – Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.
5 – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2.
6 – Cho A = a459b. Hãy thay a, b bằng những số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều cho số dư là 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

7 – Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những số thích hợp để được một số có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.
8 – Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Tìm số đó.
3. Vận dụng tính chất chia hết:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Ko làm tính, hãy chứng tỏ rằng:
a, Số 171717 luôn chia hết cho 17.
b, aa chia hết cho 11.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2 – Cho tổng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Ko thực hiện phép tính, hãy cho biết A có chia hết cho 9 ko? Vì sao?
Phần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải Toán
Dạng 1. Tìm chữ số chưa biết theo tín hiệu chia hết
Ví dụ 1: Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:active, .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể về một người thân trong gia đình emGiải: Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9.
Vậy ta tìm được 2 số thoả nguyện bài toán là 200700; 200790.
Ta biết rằng: A chia cho B dư r tức là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– A – r chia hết cho B (1)
– A + (B – r) chia hết cho B (2)
Từ đó các bạn có thể khắc phục bài toán:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ 2: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.
Nhận xét: A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy ta có thể giải bài toán dựa vào điều kiện (1) A – r chia hết cho B để giải.
Giải: Vì A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A – 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Vì A – 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9 hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x chỉ có thể bằng 9. Thay x = 9 ; y = 1 vào A ta được số 94591.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ở bài toán trên A chia cho các số có cùng số dư. Hiện thời ta xét:
Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.
Tuy các số dư không giống nhau nhưng: 2 – 1 = 1 ; 3 – 2 = 1 ; 4 – 3 = 1 ; 5 – 4 = 1. Tương tự ta có thể sử dụng điều kiện (2) A + (B – r) chia hết cho B để giải bài toán này.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Gọi số cần tìm là A. Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A +1 ko thể có 1 chữ số. Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3; 6; 9 ta có số 30; 60; 90. Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4.
Vậy A +1 = 60
A = 60 – 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A = 59
Do đó số cần tìm là 59.
Bài luyện tập:
Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho lúc chia cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 7 đều dư 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Cho số a765b ; tìm a ; b để lúc thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 ; chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7.
Bài 3: Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số không giống nhau, lúc chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.
.ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:active, .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị độngBài 4: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3 và 5, biết rằng lúc đổi chõ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó ko thay đổi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dạng 2. Tìm số tự nhiên theo tín hiệu chia hết
Ví dụ: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? Hãy tìm số đó.
Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

180 648 072: 9 = 20072008.
Dạng 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc ko chia hết cho) một số nào đó
Ví dụ: Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và(3), suy ra B chia hết cho 27.
Dạng 4. Các bài toán thay chữ bằng số
Ví dụ: Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái không giống nhau được thay bởi các chữ số không giống nhau)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006
Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Tương tự vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 ko chia hết cho 3, suy ra TTT2006 ko chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ ko thể tìm được các chữ số thoả nguyện bài toán.
……

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (578 đánh giá)

Related posts:Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4
Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4
Toán lớp 4: Tín hiệu chia hết cho 3 trang 97

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hếtPhần 1: Tín hiệu chia hếtPhần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải ToánBài luyện tập:Related posts:

Các dạng toán về tín hiệu chia hết là tài liệu vô cùng có lợi, tổng hợp các dạng Toán, bài tập vận dụng tính chất chia hết để giải. Giúp các em học trò lớp 4, lớp 5 nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết để giải các bài Toán tăng lên, các dạng bài tập thi học trò giỏi.
Hi vọng tài liệu này giúp các em học trò nắm vững tri thức, tự tin hơn lúc làm các bài toán về tín hiệu chia hết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết
Phần 1: Tín hiệu chia hết
Tri thức cần nắm:
– Học trò nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:
+ Tín hiệu chia hết cho 2; 5. (xét chữ số tận cùng)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Tín hiệu chia hết cho 3; 9. (xét tổng các chữ số)
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 4 ; 8
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 6; 12; 15; 18; 24; 36; 45; 72 …

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Lập số theo yêu cầu
1- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 3;
c. Chia hết cho 5;
d. Chia hết cho 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

g. Chia hết cho cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).
2- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 6;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 15;
c. Chia hết cho 18;
d. Chia hết cho 45.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 12;
b. Chia hết cho 24;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 36;
d. Chia hết cho 72.
4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.
c. Chia hết cho 3.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 – Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 3.
6 – Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả nguyện điều kiện:
.uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:active, .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả cây xà cừ (Dàn ý + 4 mẫu) – Tập làm văn lớp 5a. Chia hết cho 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 4.
c. Chia hết cho cả 2 và 5.
7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.
– Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.
8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9 – Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số).
– Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5.
2. Tìm số:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9. (a125b)
2 – Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45.
3 – Xác định x, y để phân số x23y/45 là một số tự nhiên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4 – Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.
5 – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2.
6 – Cho A = a459b. Hãy thay a, b bằng những số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều cho số dư là 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

7 – Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những số thích hợp để được một số có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.
8 – Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Tìm số đó.
3. Vận dụng tính chất chia hết:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Ko làm tính, hãy chứng tỏ rằng:
a, Số 171717 luôn chia hết cho 17.
b, aa chia hết cho 11.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2 – Cho tổng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Ko thực hiện phép tính, hãy cho biết A có chia hết cho 9 ko? Vì sao?
Phần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải Toán
Dạng 1. Tìm chữ số chưa biết theo tín hiệu chia hết
Ví dụ 1: Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:active, .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể về một người thân trong gia đình emGiải: Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9.
Vậy ta tìm được 2 số thoả nguyện bài toán là 200700; 200790.
Ta biết rằng: A chia cho B dư r tức là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– A – r chia hết cho B (1)
– A + (B – r) chia hết cho B (2)
Từ đó các bạn có thể khắc phục bài toán:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ 2: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.
Nhận xét: A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy ta có thể giải bài toán dựa vào điều kiện (1) A – r chia hết cho B để giải.
Giải: Vì A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A – 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Vì A – 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9 hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x chỉ có thể bằng 9. Thay x = 9 ; y = 1 vào A ta được số 94591.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ở bài toán trên A chia cho các số có cùng số dư. Hiện thời ta xét:
Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.
Tuy các số dư không giống nhau nhưng: 2 – 1 = 1 ; 3 – 2 = 1 ; 4 – 3 = 1 ; 5 – 4 = 1. Tương tự ta có thể sử dụng điều kiện (2) A + (B – r) chia hết cho B để giải bài toán này.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Gọi số cần tìm là A. Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A +1 ko thể có 1 chữ số. Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3; 6; 9 ta có số 30; 60; 90. Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4.
Vậy A +1 = 60
A = 60 – 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A = 59
Do đó số cần tìm là 59.
Bài luyện tập:
Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho lúc chia cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 7 đều dư 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Cho số a765b ; tìm a ; b để lúc thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 ; chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7.
Bài 3: Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số không giống nhau, lúc chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.
.ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:active, .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị độngBài 4: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3 và 5, biết rằng lúc đổi chõ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó ko thay đổi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dạng 2. Tìm số tự nhiên theo tín hiệu chia hết
Ví dụ: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? Hãy tìm số đó.
Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

180 648 072: 9 = 20072008.
Dạng 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc ko chia hết cho) một số nào đó
Ví dụ: Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và(3), suy ra B chia hết cho 27.
Dạng 4. Các bài toán thay chữ bằng số
Ví dụ: Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái không giống nhau được thay bởi các chữ số không giống nhau)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006
Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Tương tự vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 ko chia hết cho 3, suy ra TTT2006 ko chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ ko thể tìm được các chữ số thoả nguyện bài toán.
……

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (578 đánh giá)

Related posts:Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4
Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4
Toán lớp 4: Tín hiệu chia hết cho 3 trang 97

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=””
Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết ” src=”https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=%0AT%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20c%C3%A1c%20d%E1%BA%A1ng%20to%C3%A1n%20v%E1%BB%81%20d%E1%BA%A5u%20hi%E1%BB%87u%20chia%20h%E1%BA%BFt%09%09%09%20&title=%0AT%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20c%C3%A1c%20d%E1%BA%A1ng%20to%C3%A1n%20v%E1%BB%81%20d%E1%BA%A5u%20hi%E1%BB%87u%20chia%20h%E1%BA%BFt%09%09%09%20&ns0=1″>


Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Các dạng toán về tín hiệu chia hết là tài liệu vô cùng có lợi, tổng hợp các dạng Toán, bài tập vận dụng tính chất chia hết để giải. Giúp các em học trò lớp 4, lớp 5 nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết để giải các bài Toán tăng lên, các dạng bài tập thi học trò giỏi.

Hi vọng tài liệu này giúp các em học trò nắm vững tri thức, tự tin hơn lúc làm các bài toán về tín hiệu chia hết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết

Phần 1: Tín hiệu chia hết

Tri thức cần nắm:

– Học trò nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:

+ Tín hiệu chia hết cho 2; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ Tín hiệu chia hết cho 3; 9. (xét tổng các chữ số)

+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 4 ; 8

+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 6; 12; 15; 18; 24; 36; 45; 72 …

+ Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.

– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.

– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

1. Lập số theo yêu cầu

1- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 2;

b. Chia hết cho 3;

c. Chia hết cho 5;

d. Chia hết cho 9.

g. Chia hết cho cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).

2- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 6;

b. Chia hết cho 15;

c. Chia hết cho 18;

d. Chia hết cho 45.

3- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 12;

b. Chia hết cho 24;

c. Chia hết cho 36;

d. Chia hết cho 72.

4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia hết cho 2.

b. Chia hết cho 5.

c. Chia hết cho 3.

5 – Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết cho 2.

b. Chia hết cho 5.

c. Chia hết cho 3.

6 – Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả nguyện điều kiện:

.uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:active, .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả cây xà cừ (Dàn ý + 4 mẫu) – Tập làm văn lớp 5

a. Chia hết cho 2.

b. Chia hết cho 4.

c. Chia hết cho cả 2 và 5.

7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

– Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

– Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.

8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).

9 – Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số).

– Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5.

2. Tìm số:

1 – Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9. (a125b)

2 – Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45.

3 – Xác định x, y để phân số x23y/45 là một số tự nhiên.

4 – Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.

5 – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2.

6 – Cho A = a459b. Hãy thay a, b bằng những số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều cho số dư là 1.

7 – Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những số thích hợp để được một số có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.

8 – Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Tìm số đó.

3. Vận dụng tính chất chia hết:

1 – Ko làm tính, hãy chứng tỏ rằng:

a, Số 171717 luôn chia hết cho 17.

b, aa chia hết cho 11.

2 – Cho tổng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Ko thực hiện phép tính, hãy cho biết A có chia hết cho 9 ko? Vì sao?

Phần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải Toán

Dạng 1. Tìm chữ số chưa biết theo tín hiệu chia hết

Ví dụ 1: Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

.u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:active, .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể về một người thân trong gia đình em

Giải: Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9.

Vậy ta tìm được 2 số thoả nguyện bài toán là 200700; 200790.

Ta biết rằng: A chia cho B dư r tức là:

– A – r chia hết cho B (1)

– A + (B – r) chia hết cho B (2)

Từ đó các bạn có thể khắc phục bài toán:

Ví dụ 2: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.

Nhận xét: A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy ta có thể giải bài toán dựa vào điều kiện (1) A – r chia hết cho B để giải.

Giải: Vì A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A – 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Vì A – 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9 hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x chỉ có thể bằng 9. Thay x = 9 ; y = 1 vào A ta được số 94591.

Ở bài toán trên A chia cho các số có cùng số dư. Hiện thời ta xét:

Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.

Tuy các số dư không giống nhau nhưng: 2 – 1 = 1 ; 3 – 2 = 1 ; 4 – 3 = 1 ; 5 – 4 = 1. Tương tự ta có thể sử dụng điều kiện (2) A + (B – r) chia hết cho B để giải bài toán này.

Giải: Gọi số cần tìm là A. Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A +1 ko thể có 1 chữ số. Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3; 6; 9 ta có số 30; 60; 90. Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4.

Vậy A +1 = 60

A = 60 – 1

A = 59

Do đó số cần tìm là 59.

Bài luyện tập:

Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho lúc chia cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 7 đều dư 1.

Bài 2: Cho số a765b ; tìm a ; b để lúc thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 ; chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7.

Bài 3: Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số không giống nhau, lúc chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.

.ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:active, .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu tiêu cực

Bài 4: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3 và 5, biết rằng lúc đổi chõ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó ko thay đổi.

Dạng 2. Tìm số tự nhiên theo tín hiệu chia hết

Ví dụ: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? Hãy tìm số đó.

Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

180 648 072: 9 = 20072008.

Dạng 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc ko chia hết cho) một số nào đó

Ví dụ: Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và(3), suy ra B chia hết cho 27.

Dạng 4. Các bài toán thay chữ bằng số

Ví dụ: Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái không giống nhau được thay bởi các chữ số không giống nhau)

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006

Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Tương tự vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 ko chia hết cho 3, suy ra TTT2006 ko chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ ko thể tìm được các chữ số thoả nguyện bài toán.

……

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (578 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hếtPhần 1: Tín hiệu chia hếtPhần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải ToánBài luyện tập:Related posts:

Các dạng toán về tín hiệu chia hết là tài liệu vô cùng có lợi, tổng hợp các dạng Toán, bài tập vận dụng tính chất chia hết để giải. Giúp các em học trò lớp 4, lớp 5 nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết để giải các bài Toán tăng lên, các dạng bài tập thi học trò giỏi.
Hi vọng tài liệu này giúp các em học trò nắm vững tri thức, tự tin hơn lúc làm các bài toán về tín hiệu chia hết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết
Phần 1: Tín hiệu chia hết
Tri thức cần nắm:
– Học trò nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:
+ Tín hiệu chia hết cho 2; 5. (xét chữ số tận cùng)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Tín hiệu chia hết cho 3; 9. (xét tổng các chữ số)
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 4 ; 8
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 6; 12; 15; 18; 24; 36; 45; 72 …

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Lập số theo yêu cầu
1- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 3;
c. Chia hết cho 5;
d. Chia hết cho 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

g. Chia hết cho cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).
2- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 6;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 15;
c. Chia hết cho 18;
d. Chia hết cho 45.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 12;
b. Chia hết cho 24;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 36;
d. Chia hết cho 72.
4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.
c. Chia hết cho 3.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 – Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 3.
6 – Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả nguyện điều kiện:
.uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:active, .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả cây xà cừ (Dàn ý + 4 mẫu) – Tập làm văn lớp 5a. Chia hết cho 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 4.
c. Chia hết cho cả 2 và 5.
7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.
– Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.
8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9 – Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số).
– Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5.
2. Tìm số:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9. (a125b)
2 – Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45.
3 – Xác định x, y để phân số x23y/45 là một số tự nhiên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4 – Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.
5 – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2.
6 – Cho A = a459b. Hãy thay a, b bằng những số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều cho số dư là 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

7 – Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những số thích hợp để được một số có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.
8 – Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Tìm số đó.
3. Vận dụng tính chất chia hết:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Ko làm tính, hãy chứng tỏ rằng:
a, Số 171717 luôn chia hết cho 17.
b, aa chia hết cho 11.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2 – Cho tổng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Ko thực hiện phép tính, hãy cho biết A có chia hết cho 9 ko? Vì sao?
Phần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải Toán
Dạng 1. Tìm chữ số chưa biết theo tín hiệu chia hết
Ví dụ 1: Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:active, .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể về một người thân trong gia đình emGiải: Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9.
Vậy ta tìm được 2 số thoả nguyện bài toán là 200700; 200790.
Ta biết rằng: A chia cho B dư r tức là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– A – r chia hết cho B (1)
– A + (B – r) chia hết cho B (2)
Từ đó các bạn có thể khắc phục bài toán:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ 2: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.
Nhận xét: A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy ta có thể giải bài toán dựa vào điều kiện (1) A – r chia hết cho B để giải.
Giải: Vì A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A – 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Vì A – 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9 hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x chỉ có thể bằng 9. Thay x = 9 ; y = 1 vào A ta được số 94591.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ở bài toán trên A chia cho các số có cùng số dư. Hiện thời ta xét:
Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.
Tuy các số dư không giống nhau nhưng: 2 – 1 = 1 ; 3 – 2 = 1 ; 4 – 3 = 1 ; 5 – 4 = 1. Tương tự ta có thể sử dụng điều kiện (2) A + (B – r) chia hết cho B để giải bài toán này.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Gọi số cần tìm là A. Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A +1 ko thể có 1 chữ số. Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3; 6; 9 ta có số 30; 60; 90. Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4.
Vậy A +1 = 60
A = 60 – 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A = 59
Do đó số cần tìm là 59.
Bài luyện tập:
Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho lúc chia cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 7 đều dư 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Cho số a765b ; tìm a ; b để lúc thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 ; chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7.
Bài 3: Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số không giống nhau, lúc chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.
.ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:active, .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị độngBài 4: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3 và 5, biết rằng lúc đổi chõ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó ko thay đổi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dạng 2. Tìm số tự nhiên theo tín hiệu chia hết
Ví dụ: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? Hãy tìm số đó.
Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

180 648 072: 9 = 20072008.
Dạng 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc ko chia hết cho) một số nào đó
Ví dụ: Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và(3), suy ra B chia hết cho 27.
Dạng 4. Các bài toán thay chữ bằng số
Ví dụ: Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái không giống nhau được thay bởi các chữ số không giống nhau)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006
Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Tương tự vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 ko chia hết cho 3, suy ra TTT2006 ko chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ ko thể tìm được các chữ số thoả nguyện bài toán.
……

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (578 đánh giá)

Related posts:Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4
Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4
Toán lớp 4: Tín hiệu chia hết cho 3 trang 97

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hếtPhần 1: Tín hiệu chia hếtPhần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải ToánBài luyện tập:Related posts:

Các dạng toán về tín hiệu chia hết là tài liệu vô cùng có lợi, tổng hợp các dạng Toán, bài tập vận dụng tính chất chia hết để giải. Giúp các em học trò lớp 4, lớp 5 nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết để giải các bài Toán tăng lên, các dạng bài tập thi học trò giỏi.
Hi vọng tài liệu này giúp các em học trò nắm vững tri thức, tự tin hơn lúc làm các bài toán về tín hiệu chia hết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng hợp các dạng toán về tín hiệu chia hết
Phần 1: Tín hiệu chia hết
Tri thức cần nắm:
– Học trò nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:
+ Tín hiệu chia hết cho 2; 5. (xét chữ số tận cùng)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Tín hiệu chia hết cho 3; 9. (xét tổng các chữ số)
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 4 ; 8
+ Nắm được các tín hiệu chia hết cho 6; 12; 15; 18; 24; 36; 45; 72 …

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Nắm được một số tính chất của phép chia hết và phép chia có dư.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để xác định số dư trong các phép chia.
– Biết dựa vào tín hiệu chia hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Lập số theo yêu cầu
1- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 3;
c. Chia hết cho 5;
d. Chia hết cho 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

g. Chia hết cho cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).
2- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 6;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 15;
c. Chia hết cho 18;
d. Chia hết cho 45.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 12;
b. Chia hết cho 24;

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 36;
d. Chia hết cho 72.
4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.
c. Chia hết cho 3.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 – Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau:
a. Chia hết cho 2.
b. Chia hết cho 5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. Chia hết cho 3.
6 – Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả nguyện điều kiện:
.uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:active, .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uee7a7b830af5af51e508358fb1cb5dae:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả cây xà cừ (Dàn ý + 4 mẫu) – Tập làm văn lớp 5a. Chia hết cho 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Chia hết cho 4.
c. Chia hết cho cả 2 và 5.
7 – Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Cho 3 chữ số: 0; 1; 2. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số không giống nhau vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5.
– Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 3. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho5 sao cho mỗi số đều có đủ 4 chữ số đã cho.
8 – Cho 5 chữ số: 8; 1; 3; 5; 0. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9 – Cho 4 chữ số: 0; 1; 2; 5. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số vừa chia hết cho 5 (Mỗi chữ số chỉ được xuất hiện một lần trong mỗi số).
– Hãy ghép 4 chữ số: 3; 1; 0; 5 thành những số vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5.
2. Tìm số:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9. (a125b)
2 – Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45.
3 – Xác định x, y để phân số x23y/45 là một số tự nhiên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4 – Tìm số có hai chữ số biết số đó chia cho 2 dư 1; chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.
5 – Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1; chia 3 dư 2.
6 – Cho A = a459b. Hãy thay a, b bằng những số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều cho số dư là 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

7 – Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những số thích hợp để được một số có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.
8 – Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Tìm số đó.
3. Vận dụng tính chất chia hết:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 – Ko làm tính, hãy chứng tỏ rằng:
a, Số 171717 luôn chia hết cho 17.
b, aa chia hết cho 11.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2 – Cho tổng A = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 + 71. Ko thực hiện phép tính, hãy cho biết A có chia hết cho 9 ko? Vì sao?
Phần II: Vận dụng tín hiệu chia hết để giải Toán
Dạng 1. Tìm chữ số chưa biết theo tín hiệu chia hết
Ví dụ 1: Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:active, .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e06e47740a30d5631ebd9b8bcb724c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Kể về một người thân trong gia đình emGiải: Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 hay 9 + a chia hết cho 9, suy ra a = 0 hoặc a = 9.
Vậy ta tìm được 2 số thoả nguyện bài toán là 200700; 200790.
Ta biết rằng: A chia cho B dư r tức là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– A – r chia hết cho B (1)
– A + (B – r) chia hết cho B (2)
Từ đó các bạn có thể khắc phục bài toán:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ 2: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.
Nhận xét: A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9. Vậy ta có thể giải bài toán dựa vào điều kiện (1) A – r chia hết cho B để giải.
Giải: Vì A chia cho 2 ; 5 và 9 đều dư 1 nên A – 1 chia hết cho 2 ; 5 và 9. Vậy chữ số tận cùng của A – 1 phải bằng 0, suy ra y = 1. Vì A – 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9 hay x + 18 chia hết cho 9. Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x chỉ có thể bằng 9. Thay x = 9 ; y = 1 vào A ta được số 94591.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ở bài toán trên A chia cho các số có cùng số dư. Hiện thời ta xét:
Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.
Tuy các số dư không giống nhau nhưng: 2 – 1 = 1 ; 3 – 2 = 1 ; 4 – 3 = 1 ; 5 – 4 = 1. Tương tự ta có thể sử dụng điều kiện (2) A + (B – r) chia hết cho B để giải bài toán này.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Gọi số cần tìm là A. Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. Hiển nhiên A +1 ko thể có 1 chữ số. Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3; 6; 9 ta có số 30; 60; 90. Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4.
Vậy A +1 = 60
A = 60 – 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A = 59
Do đó số cần tìm là 59.
Bài luyện tập:
Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 sao cho lúc chia cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 7 đều dư 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Cho số a765b ; tìm a ; b để lúc thay vào số đã cho ta được số có 5 chữ số chia cho 2 dư 1 ; chia cho 5 dư 3 và chia cho 9 dư 7.
Bài 3: Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số không giống nhau, lúc chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.
.ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:active, .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub0f8e1b5d6db926dca4f4cbb3cb3e9ad:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị độngBài 4: Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 2 ; 3 và 5, biết rằng lúc đổi chõ các chữ số hàng đơn vị với hàng trăm hoặc hàng chục với hàng nghìn thì số đó ko thay đổi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dạng 2. Tìm số tự nhiên theo tín hiệu chia hết
Ví dụ: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? Hãy tìm số đó.
Giải: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07? nên số 180 648 07? chia hết cho 9. Vì số 180 648 07? chia hết cho 9 nên (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + ?) chia hết cho 9, hay 34 + ? chia hết cho 9, suy ra ? = 2. Thay ? = 2 vào số 180 648 07? ta được 180 648 072. Số cần tìm là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

180 648 072: 9 = 20072008.
Dạng 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc ko chia hết cho) một số nào đó
Ví dụ: Cho số tự nhiên A. Người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp 3 lần số A. Chứng tỏ rằng số B chia hết cho 27.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Theo bài ra ta có: B = 3 x A (1), suy ra B chia hết cho 3, nhưng tổng các chữ số của số A và số B như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có A chia hết cho 3 (2). Từ (1) và (2) suy ra B chia hết cho 9. Nếu vậy thì A chia hết cho 9 (vì tổng các chữ số của chúng như nhau) (3). Từ (1) và(3), suy ra B chia hết cho 27.
Dạng 4. Các bài toán thay chữ bằng số
Ví dụ: Điền các chữ số thích hợp (các chữ cái không giống nhau được thay bởi các chữ số không giống nhau)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

HALONG + HALONG + HALONG = TTT2006
Giải: Ta có vế trái: HALONG + HALONG + HALONG = 3 x HALONG. Tương tự vế trái là một số chia hết cho 3. Vế phải TTT2006 có: (T + T + T + 2 + 0 + 0 + 6) = 3 x T + 6 + 2 = 3 x (T + 2) + 2 ko chia hết cho 3, suy ra TTT2006 ko chia hết cho 3. Điều này chứng tỏ ko thể tìm được các chữ số thoả nguyện bài toán.
……

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (578 đánh giá)

Related posts:Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4
Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4
Toán lớp 4: Tín hiệu chia hết cho 3 trang 97

[/box]

#Tổng #hợp #các #dạng #toán #về #dấu #hiệu #chia #hết

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Tổng hợp các dạng toán về dấu hiệu chia hết tại Kiến thức chung

Viết một bình luận