Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Tập làm văn: Kể lại lời nhân vật, ý nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Hình ảnh về: Tập làm văn: Kể lại lời nhân vật và ý kiến ​​trang 32 …

Tập làm văn: Kể lại lời nhân vật, ý nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Hình ảnh về: Tập làm văn: Kể lại lời nhân vật và ý kiến ​​trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Video về: Tập làm văn: Kể lại lời nhân vật và ý kiến ​​trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Wiki Tập Làm Văn: Kể lại lời nhân vật và ý kiến ​​trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý tưởng của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 -

Giải bài tập Tập làm văn: Kể lại lời và ý của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Tìm những câu văn ghi lại lời và ý của chú bé trong truyện Người ăn mày.

giải thích cụ thể

I. Nhận xét

1. Tìm những câu ghi lại lời nói và suy nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin.

Câu trả lời:

Những câu văn ghi lại lời nói và suy nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn mày.

* Câu đối ghi lại suy nghĩ:

– Ồ! Nghèo đói đã gặm nhấm nỗi đau khổ của con người đến mức xấu xí!

“Tôi cũng vậy, tôi vừa nhận được một thứ từ ông già.

* Viết câu:

“Đừng giận anh, anh không có gì cho em cả.”

2. Lời nói và suy nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về anh?

Câu trả lời:

Lời nói và suy nghĩ của chú bé cho thấy chú là một người giàu lòng nhân ái, yêu thương những người nghèo khổ.

3. Lời nói và ý tứ của lão ăn mày trong hai cách kể sau có gì khác nhau?

a) – Em yêu, cảm ơn em! Vì vậy, cô ấy đã cho anh ta sau đó. – ông già khàn giọng nói.

b) Bằng giọng khản đặc, ông lão cảm ơn và nói rằng tôi đã đưa cho ông rồi.

Câu trả lời:

Lời nói và ý nghĩ của lão ăn mày.

Cách 1: Dẫn trực tiếp. Đây là nguyên văn lời nói của lão ăn mày. Vì vậy, ông gọi ông già và gọi cậu bé là cháu trai của mình.

Cách 2: Dẫn gián tiếp. Nhà văn, người kể chuyện gọi tôi, người ăn xin là một ông già.

II. THỰC TIỄN

1. Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau:

Ba chàng trai rủ nhau vào rừng. Vì mải chơi nên họ về khá muộn. Ba cậu bé bàn nhau xem phải nói gì để bố mẹ khỏi mắng. Đầu tiên cậu bé khăng khăng rằng mình bị bầy sói đuổi theo.

Anh thứ hai nói:

“Còn tôi, tôi sẽ nói rằng tôi sẽ gặp ông tôi.

– Theo tôi, tốt nhất là chúng ta nên xin lỗi bố mẹ. – Người thứ ba trong bàn.

TIẾNG ANH 2 (1988)

Câu trả lời:

– Trích dẫn gián tiếp: (Cậu bé trước tiên phải nói dối) bị một con sói đuổi theo.

– Báo giá trực tiếp:

+ Còn tôi, tôi sẽ nói rằng tôi sẽ gặp ông tôi.

+ Theo tôi, tốt nhất chúng ta nên xin lỗi bố mẹ

2. Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp.

Nhà vua thấy miếng trầu rất khéo nên sai người bán trầu đi xem ai gánh trầu. Bà lão bảo cô tự rửa tội. Vua nài nỉ, bà lão phải nói đó là con gái mình.

Câu trả lời:

*Câu hỏi 1:

Dẫn gián tiếp: “Nhà vua thấy người têm trầu rất khéo, bèn sai nàng đi mua trầu nước”.

Chuyển sang trích dẫn trực tiếp:

Vua thấy miếng trầu khéo lắm bèn hỏi người bán hàng:

– Xin ông cho biết ai đã làm ra miếng trầu này?

* Câu 2:

Trích dẫn gián tiếp: Bà lão bảo cô đi rửa tội cho mình

Chuyển sang trích dẫn trực tiếp:

Bà già nói:

– Thưa ngài, trầu ngài tự tay làm đấy!

*Câu 3:

– Trích dẫn gián tiếp: Vua nài nỉ, bà lão phải nói đó là con gái bà

Xem thêm:  Cách làm cá trắm kho tiêu ngon thơm cay cay, cực bén cơm

– Chuyển sang trích dẫn trực tiếp:

Vua không tin, bà lão hỏi thật:

– Dạ, là trầu của con gái bác.

3. Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn gián tiếp – Anh thợ máy hỏi Hòe:

– Bạn có thích làm thợ xây không?

Học đáp:

– Tôi thích nó!

TIẾNG ANH 2 (1988)

Câu trả lời:

* Câu hỏi 1:

– Báo giá trực tiếp:

Người thợ hỏi Hòe:

– Bạn có thích làm thợ xây không?

Chuyển sang trích dẫn gián tiếp:

Người thợ hỏi Cuội có thích làm thợ xây không?

* Câu 2:

– Báo giá trực tiếp:

Học đáp:

– Tôi thích nó!

Chuyển sang trích dẫn gián tiếp:

Hoo trả lời rằng anh ấy thực sự thích nó

[rule_{ruleNumber}]

#Luyện tập #làm bài #văn #Kể lại #lời nói #lời nói #suy nghĩ #của #nhân vật #trang #SGK #Tiếng Anh #Tiếng Việt #tập

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1″ state=”close”]

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Hình Ảnh về: Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Video về: Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Wiki về Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 -

Tập làm văn: Kể lại lời nhân vật, ý nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Hình ảnh về: Tập làm văn: Kể lại lời nhân vật và ý kiến ​​trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Video về: Tập làm văn: Kể lại lời nhân vật và ý kiến ​​trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Wiki Tập Làm Văn: Kể lại lời nhân vật và ý kiến ​​trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý tưởng của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 -

Giải bài tập Tập làm văn: Kể lại lời và ý của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Tìm những câu văn ghi lại lời và ý của chú bé trong truyện Người ăn mày.

giải thích cụ thể

I. Nhận xét

1. Tìm những câu ghi lại lời nói và suy nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin.

Câu trả lời:

Những câu văn ghi lại lời nói và suy nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn mày.

* Câu đối ghi lại suy nghĩ:

- Ồ! Nghèo đói đã gặm nhấm nỗi đau khổ của con người đến mức xấu xí!

“Tôi cũng vậy, tôi vừa nhận được một thứ từ ông già.

* Viết câu:

"Đừng giận anh, anh không có gì cho em cả."

2. Lời nói và suy nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về anh?

Câu trả lời:

Lời nói và suy nghĩ của chú bé cho thấy chú là một người giàu lòng nhân ái, yêu thương những người nghèo khổ.

3. Lời nói và ý tứ của lão ăn mày trong hai cách kể sau có gì khác nhau?

a) – Em yêu, cảm ơn em! Vì vậy, cô ấy đã cho anh ta sau đó. - ông già khàn giọng nói.

b) Bằng giọng khản đặc, ông lão cảm ơn và nói rằng tôi đã đưa cho ông rồi.

Câu trả lời:

Lời nói và ý nghĩ của lão ăn mày.

Cách 1: Dẫn trực tiếp. Đây là nguyên văn lời nói của lão ăn mày. Vì vậy, ông gọi ông già và gọi cậu bé là cháu trai của mình.

Cách 2: Dẫn gián tiếp. Nhà văn, người kể chuyện gọi tôi, người ăn xin là một ông già.

II. THỰC TIỄN

1. Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau:

Ba chàng trai rủ nhau vào rừng. Vì mải chơi nên họ về khá muộn. Ba cậu bé bàn nhau xem phải nói gì để bố mẹ khỏi mắng. Đầu tiên cậu bé khăng khăng rằng mình bị bầy sói đuổi theo.

Anh thứ hai nói:

“Còn tôi, tôi sẽ nói rằng tôi sẽ gặp ông tôi.

– Theo tôi, tốt nhất là chúng ta nên xin lỗi bố mẹ. – Người thứ ba trong bàn.

TIẾNG ANH 2 (1988)

Câu trả lời:

– Trích dẫn gián tiếp: (Cậu bé trước tiên phải nói dối) bị một con sói đuổi theo.

- Báo giá trực tiếp:

+ Còn tôi, tôi sẽ nói rằng tôi sẽ gặp ông tôi.

+ Theo tôi, tốt nhất chúng ta nên xin lỗi bố mẹ

2. Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp.

Nhà vua thấy miếng trầu rất khéo nên sai người bán trầu đi xem ai gánh trầu. Bà lão bảo cô tự rửa tội. Vua nài nỉ, bà lão phải nói đó là con gái mình.

Câu trả lời:

*Câu hỏi 1:

Dẫn gián tiếp: “Nhà vua thấy người têm trầu rất khéo, bèn sai nàng đi mua trầu nước”.

Chuyển sang trích dẫn trực tiếp:

Vua thấy miếng trầu khéo lắm bèn hỏi người bán hàng:

- Xin ông cho biết ai đã làm ra miếng trầu này?

* Câu 2:

Trích dẫn gián tiếp: Bà lão bảo cô đi rửa tội cho mình

Chuyển sang trích dẫn trực tiếp:

Bà già nói:

- Thưa ngài, trầu ngài tự tay làm đấy!

*Câu 3:

– Trích dẫn gián tiếp: Vua nài nỉ, bà lão phải nói đó là con gái bà

- Chuyển sang trích dẫn trực tiếp:

Vua không tin, bà lão hỏi thật:

- Dạ, là trầu của con gái bác.

3. Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn gián tiếp – Anh thợ máy hỏi Hòe:

– Bạn có thích làm thợ xây không?

Học đáp:

- Tôi thích nó!

TIẾNG ANH 2 (1988)

Câu trả lời:

* Câu hỏi 1:

- Báo giá trực tiếp:

Người thợ hỏi Hòe:

– Bạn có thích làm thợ xây không?

Chuyển sang trích dẫn gián tiếp:

Người thợ hỏi Cuội có thích làm thợ xây không?

* Câu 2:

- Báo giá trực tiếp:

Học đáp:

- Tôi thích nó!

Chuyển sang trích dẫn gián tiếp:

Hoo trả lời rằng anh ấy thực sự thích nó

[rule_{ruleNumber}]

#Luyện tập #làm bài #văn #Kể lại #lời nói #lời nói #suy nghĩ #của #nhân vật #trang #SGK #Tiếng Anh #Tiếng Việt #tập

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1″ src=”https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=T%E1%BA%ADp%20l%C3%A0m%20v%C4%83n:%20K%E1%BB%83%20l%E1%BA%A1i%20l%E1%BB%9Di%20n%C3%B3i,%20%C3%BD%20ngh%C4%A9%20c%E1%BB%A7a%20nh%C3%A2n%20v%E1%BA%ADt%20trang%2032%20SGK%20Ti%E1%BA%BFng%20Vi%E1%BB%87t%204%20t%E1%BA%ADp%201%20&title=T%E1%BA%ADp%20l%C3%A0m%20v%C4%83n:%20K%E1%BB%83%20l%E1%BA%A1i%20l%E1%BB%9Di%20n%C3%B3i,%20%C3%BD%20ngh%C4%A9%20c%E1%BB%A7a%20nh%C3%A2n%20v%E1%BA%ADt%20trang%2032%20SGK%20Ti%E1%BA%BFng%20Vi%E1%BB%87t%204%20t%E1%BA%ADp%201%20&ns0=1″>

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý tưởng của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 -

Giải bài tập Tập làm văn: Kể lại lời và ý của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Tìm những câu văn ghi lại lời và ý của chú bé trong truyện Người ăn mày.

giải thích cụ thể

I. Nhận xét

1. Tìm những câu ghi lại lời nói và suy nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin.

Câu trả lời:

Những câu văn ghi lại lời nói và suy nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn mày.

* Câu đối ghi lại suy nghĩ:

– Ồ! Nghèo đói đã gặm nhấm nỗi đau khổ của con người đến mức xấu xí!

“Tôi cũng vậy, tôi vừa nhận được một thứ từ ông già.

* Viết câu:

“Đừng giận anh, anh không có gì cho em cả.”

2. Lời nói và suy nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về anh?

Câu trả lời:

Lời nói và suy nghĩ của chú bé cho thấy chú là một người giàu lòng nhân ái, yêu thương những người nghèo khổ.

3. Lời nói và ý tứ của lão ăn mày trong hai cách kể sau có gì khác nhau?

a) – Em yêu, cảm ơn em! Vì vậy, cô ấy đã cho anh ta sau đó. – ông già khàn giọng nói.

b) Bằng giọng khản đặc, ông lão cảm ơn và nói rằng tôi đã đưa cho ông rồi.

Câu trả lời:

Lời nói và ý nghĩ của lão ăn mày.

Cách 1: Dẫn trực tiếp. Đây là nguyên văn lời nói của lão ăn mày. Vì vậy, ông gọi ông già và gọi cậu bé là cháu trai của mình.

Cách 2: Dẫn gián tiếp. Nhà văn, người kể chuyện gọi tôi, người ăn xin là một ông già.

II. THỰC TIỄN

1. Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau:

Ba chàng trai rủ nhau vào rừng. Vì mải chơi nên họ về khá muộn. Ba cậu bé bàn nhau xem phải nói gì để bố mẹ khỏi mắng. Đầu tiên cậu bé khăng khăng rằng mình bị bầy sói đuổi theo.

Anh thứ hai nói:

“Còn tôi, tôi sẽ nói rằng tôi sẽ gặp ông tôi.

– Theo tôi, tốt nhất là chúng ta nên xin lỗi bố mẹ. – Người thứ ba trong bàn.

TIẾNG ANH 2 (1988)

Câu trả lời:

– Trích dẫn gián tiếp: (Cậu bé trước tiên phải nói dối) bị một con sói đuổi theo.

– Báo giá trực tiếp:

+ Còn tôi, tôi sẽ nói rằng tôi sẽ gặp ông tôi.

+ Theo tôi, tốt nhất chúng ta nên xin lỗi bố mẹ

2. Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp.

Nhà vua thấy miếng trầu rất khéo nên sai người bán trầu đi xem ai gánh trầu. Bà lão bảo cô tự rửa tội. Vua nài nỉ, bà lão phải nói đó là con gái mình.

Câu trả lời:

*Câu hỏi 1:

Dẫn gián tiếp: “Nhà vua thấy người têm trầu rất khéo, bèn sai nàng đi mua trầu nước”.

Chuyển sang trích dẫn trực tiếp:

Vua thấy miếng trầu khéo lắm bèn hỏi người bán hàng:

– Xin ông cho biết ai đã làm ra miếng trầu này?

* Câu 2:

Trích dẫn gián tiếp: Bà lão bảo cô đi rửa tội cho mình

Chuyển sang trích dẫn trực tiếp:

Bà già nói:

– Thưa ngài, trầu ngài tự tay làm đấy!

*Câu 3:

– Trích dẫn gián tiếp: Vua nài nỉ, bà lão phải nói đó là con gái bà

– Chuyển sang trích dẫn trực tiếp:

Vua không tin, bà lão hỏi thật:

– Dạ, là trầu của con gái bác.

3. Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn gián tiếp – Anh thợ máy hỏi Hòe:

– Bạn có thích làm thợ xây không?

Học đáp:

– Tôi thích nó!

TIẾNG ANH 2 (1988)

Câu trả lời:

* Câu hỏi 1:

– Báo giá trực tiếp:

Người thợ hỏi Hòe:

– Bạn có thích làm thợ xây không?

Chuyển sang trích dẫn gián tiếp:

Người thợ hỏi Cuội có thích làm thợ xây không?

* Câu 2:

– Báo giá trực tiếp:

Học đáp:

– Tôi thích nó!

Chuyển sang trích dẫn gián tiếp:

Hoo trả lời rằng anh ấy thực sự thích nó

[rule_{ruleNumber}]

#Luyện tập #làm bài #văn #Kể lại #lời nói #lời nói #suy nghĩ #của #nhân vật #trang #SGK #Tiếng Anh #Tiếng Việt #tập

[/box]

#Tập #làm #văn #Kể #lại #lời #nói #nghĩ #của #nhân #vật #trang #SGK #Tiếng #Việt #tập

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 tại Kiến thức chung

Viết một bình luận