Số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của 1 nguyên tố

Bạn đang xem: số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của một nguyên tố Trong dienchau2.edu.vn Xác định Số ôxy hóa là một trong những nội dung học tập …

Bạn đang xem: số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của một nguyên tố Trong dienchau2.edu.vn

Xác định Số ôxy hóa là một trong những nội dung học tập quan trọng trong chương 3 Liên kết hóa học – SGK Hóa học 10. Vậy số oxi hóa là gì? Nêu quy tắc xác định nguyên tố đó trong bảng nguyên tố hóa học? Hãy cùng tìm hiểu thông tin cụ thể qua bài tổng hợp kiến ​​thức sau đây của THPT Trần Hưng Đạo.

số oxi hóa là gì?

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử, người ta sử dụng số oxi hóa. Số oxi hóa của một nguyên tố là số đại số được gán cho nguyên tử của nguyên tố đó theo những quy tắc nhất định.

Số oxi hóa được viết bằng chữ thường, đứng trước dấu phẩy và đặt phía trên ký hiệu nguyên tố.

Cách xác định số oxi hóa và 4 quy tắc quan trọng bạn nên nhớ

Ta có thể xác định số oxi hóa dựa vào quy tắc hóa học hoặc sử dụng thủ thuật tính toán trong trường hợp nguyên tử không có quy tắc riêng về số oxi hóa.

Tìm hiểu quy tắc viết số oxi hóa. (Ảnh: Shutterstock.com)

Xác định số oxi hóa dựa vào quy tắc hóa học

Số oxi hóa của một nguyên tố được gán cho nguyên tử của nguyên tố đó theo quy tắc sau:

Ví dụ: Số oxi hóa của các nguyên tố Cu, Zn, H, N, O trong đơn chất Cu, Zn, H2, N2, O2… đều bằng 0.

 • Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố đều bằng 0.

 • Quy tắc 3: Trong ion nguyên tử, số ion hóa của nguyên tố bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng điện tích của ion.

 • Quy tắc 4: Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của hiđro là +1, ngoại trừ một số hiđro kim loại (naH, CaH2…). Số oxi hóa của oxi là -2, ngoại trừ trường hợp OF2, peroxit (ví dụ H2O2).

Ví dụ: Số oxi hóa của các nguyên tố trong ion K+; Ca 2+; Cl-; S 2- lần lượt bằng +1, +2, -1, -2.

Ví dụ 2: Tính số oxi hóa (X) của nitơ trong dung dịch amoniac NH3, axit nitro HNO2 và anion nitrat NO3-.

 • Trong NH3: X + 3 x (+1) = 0 => X = -3.

 • Trong HNO2: (+1) + X + 2 x (-2) = 0 => X = +3.

 • Trong NO3-: X + 3 x (-2) = -1 => X = +5.

Tìm số oxi hóa đối với những nguyên tử không có quy tắc riêng về số oxi hóa

Trường hợp nguyên tử không tuân theo một quy luật nào đó về số oxi hóa, tức là không thể áp dụng 4 quy tắc trên và không biết điện tích của nguyên tử đó, ta sẽ dùng phương pháp. loại trừ để tìm số oxi hóa.

Cụ thể, chúng ta sẽ xác định số oxi hóa của tất cả các nguyên tử khác trong hợp chất, sau đó giải bài toán tìm ẩn số dựa trên tổng điện tích của hợp chất.

Tìm số oxi hóa đối với những nguyên tử không có quy tắc riêng về số oxi hóa. (Ảnh: Shutterstock.com)

 • Bước 1: Tìm số oxi hóa của các nguyên tố khác trong hợp chất, áp dụng quy tắc gán số oxi hóa trên ta tìm được số oxi hóa của các nguyên tố khác trong hợp chất. Với các nguyên tố O, H… sẽ có ngoại lệ.

 • Bước 2: Nhân số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố với số oxi tương ứng. Sau khi xác định số oxi hóa của các nguyên tử trừ đi số oxi hóa chưa biết, chúng ta cần xem có bao nhiêu nguyên tử của cùng một nguyên tố trong hợp chất. Tiếp tục nhân số được viết ở dưới cùng của cơ sở khí hóa học với số oxi hóa.

 • Bước 3: Tính tổng các thành phần tìm được. Bây giờ ta sẽ có kết quả là tổng các tích không phụ thuộc vào số oxi hóa của nguyên tử cần tìm.

 • Bước 4: Tính số oxi hóa cần thiết dựa vào diện tích của hợp chất. Sử dụng các giá trị đã tính được, tiếp tục thực hiện các phép tính cộng và trừ đơn giản để tìm số oxi hóa còn thiếu. Công thức tính là: Tổng số oxi hóa đã biết + số oxi hóa cần thiết = tổng điện tích của hợp chất.

Ví dụ: Cần xác định số oxi hóa của lưu huỳnh trong hợp chất Na2SO4, ta sẽ thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Ta xác định số oxi hóa của natri và oxi lần lượt là +1 và -2.

 • Bước 2: Số oxi hóa của Na = 2 x (+1) = 2; O = 4 x (-2) = -8.

 • Bước 3: Tổng số oxi hóa của Na và O là 2 + (-8) = -6.

 • Bước 4: Gọi X là số oxi hóa của S, ta có: -6 + X = 0 => X = +6

Xem thêm:

 • Cấu hình electron nguyên tử: Toàn bộ lý thuyết và cách viết cấu hình e đơn giản, dễ nhớ
 • Nhóm halogen là gì? Vị trí, đặc điểm, tính chất, cấu hình electron

Bài tập về số oxi hóa SGK Hóa học 10 có lời giải cụ thể

Để hiểu rõ hơn về cách tính số oxi hóa, chúng ta hãy vận dụng kiến ​​thức lý thuyết mà THPT Trần Hưng Đạo tổng hợp ở trên để làm các bài tập trong SGK. Dưới đây là tổng hợp một số bài tập có lời giải cụ thể để các bạn tham khảo:

Làm bài tập về số oxi hóa SGK Hóa học 10. (Ảnh: Shutterstock.com)

Bài tập 1 (SGK Hóa học 10, trang 74)

Số oxi hóa của nitơ trong NH4+, NO2- và HNO3 lần lượt là:

A. +5, –3, +3.

B. -3, +3, +5.

C. +3, -3, +5.

D. +3, +5, -3.

Câu trả lời gợi ý:

Đáp án đúng là B. Giải thích:

Gọi số oxi hóa của N trong hợp chất X. Ta có:

 • NH4+: X + 4 = 1 ⇒ X = -3 ⇒ Số oxi hóa của N trong NH4+ là -3.
 • NO2-: X + 2 x(-2) = -1 ⇒ X = 3 ⇒ Số oxi hóa của N trong NO2- là +3.
 • HNO3: 1 + X + 3x(-2) = 0 ⇒ X = 5 ⇒ Số oxi hóa của N trong HNO3 là +5.

Bài tập 2 (SGK Hóa học 10, trang 74)

Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+, SO3 mạnh, P trong PO43- lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5.

B. 0, +3, +5, +6.

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Câu trả lời gợi ý:

Câu trả lời đúng là A. Giải thích:

Mn là nguyên tố có số oxi hóa bằng 0.

Fe3+ có số oxi hóa +3.

SO3: X + 3 x(-2) = 0 ⇒ X = 6 ⇒ Số oxi hóa của S là +6.

PO4(3)-: X + 4 x (-2) = -3 ⇒ X = 5 ⇒ Số oxi hóa của P là +5.

Bài tập 5 (Hóa 10 trang 74)

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NH3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

Xem thêm:  Cách chiên lạp xưởng ngon nhanh – những mẹo làm đơn giản, hấp dẫn nhất

Câu trả lời gợi ý:

O có số oxi hóa -2; H có số oxi hóa +1 => Số oxi hóa của các nguyên tố trong phân tử và ion lần lượt là:

 • CO2: X + 2 x(-2) = 0 ⇒ X = 4 C có số oxi hóa +4 trong CO2

 • H2O: H có số oxi hóa +1, O có số oxi hóa -2.

 • SO3: X + 3 x (-2) = 0 X = 6 S có số oxi hóa là +6 trong SO3

 • NH3: X + 3 x 1 = 0 X = -3 N có số oxi hóa -3 trong NH3

 • NO: X + 1 x (-2) = 0 X = 2 N có số oxi hóa là +2 trong NO

 • NO2: X + 2 x(-2) = 0 ⇒ X = 4 ⇒ N có số oxi hóa +4 trong NO2

 • Cu2+ có số oxi hóa +2.

 • Na+ có số oxi hóa +1.

 • Fe2+ ​​có số oxi hóa +2.

 • Fe3+ có số oxi hóa +3.

 • Al3+ có số oxi hóa +3.

Dưới đây là thông tin chung về cách tính toán Số ôxy hóa của từng yếu tố để bạn tham khảo. Đừng quên chia sẻ nếu thấy bài viết hữu ích và ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo.edu.vn mỗi ngày để tham khảo thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích xung quanh môn học và cuộc sống bạn nhé!

Bạn xem bài số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của một nguyên tố Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của một nguyên tố bên dưới để dienchau2.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Giáo dục
#sự oxi hóa là gì #số #quy tắc #xác định #xác định #sự oxi hóa #của #nguyên tố

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của 1 nguyên tố” state=”close”]

Số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của 1 nguyên tố

Hình Ảnh về: Số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của 1 nguyên tố

Video về: Số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của 1 nguyên tố

Wiki về Số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của 1 nguyên tố

Số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của 1 nguyên tố -

Bạn đang xem: số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của một nguyên tố Trong dienchau2.edu.vn

Xác định Số ôxy hóa là một trong những nội dung học tập quan trọng trong chương 3 Liên kết hóa học - SGK Hóa học 10. Vậy số oxi hóa là gì? Nêu quy tắc xác định nguyên tố đó trong bảng nguyên tố hóa học? Hãy cùng tìm hiểu thông tin cụ thể qua bài tổng hợp kiến ​​thức sau đây của THPT Trần Hưng Đạo.

số oxi hóa là gì?

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử, người ta sử dụng số oxi hóa. Số oxi hóa của một nguyên tố là số đại số được gán cho nguyên tử của nguyên tố đó theo những quy tắc nhất định.

Số oxi hóa được viết bằng chữ thường, đứng trước dấu phẩy và đặt phía trên ký hiệu nguyên tố.

Cách xác định số oxi hóa và 4 quy tắc quan trọng bạn nên nhớ

Ta có thể xác định số oxi hóa dựa vào quy tắc hóa học hoặc sử dụng thủ thuật tính toán trong trường hợp nguyên tử không có quy tắc riêng về số oxi hóa.

Tìm hiểu quy tắc viết số oxi hóa. (Ảnh: Shutterstock.com)

Xác định số oxi hóa dựa vào quy tắc hóa học

Số oxi hóa của một nguyên tố được gán cho nguyên tử của nguyên tố đó theo quy tắc sau:

Ví dụ: Số oxi hóa của các nguyên tố Cu, Zn, H, N, O trong đơn chất Cu, Zn, H2, N2, O2... đều bằng 0.

 • Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố đều bằng 0.

 • Quy tắc 3: Trong ion nguyên tử, số ion hóa của nguyên tố bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng điện tích của ion.

 • Quy tắc 4: Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của hiđro là +1, ngoại trừ một số hiđro kim loại (naH, CaH2...). Số oxi hóa của oxi là -2, ngoại trừ trường hợp OF2, peroxit (ví dụ H2O2).

Ví dụ: Số oxi hóa của các nguyên tố trong ion K+; Ca 2+; Cl-; S 2- lần lượt bằng +1, +2, -1, -2.

Ví dụ 2: Tính số oxi hóa (X) của nitơ trong dung dịch amoniac NH3, axit nitro HNO2 và anion nitrat NO3-.

 • Trong NH3: X + 3 x (+1) = 0 => X = -3.

 • Trong HNO2: (+1) + X + 2 x (-2) = 0 => X = +3.

 • Trong NO3-: X + 3 x (-2) = -1 => X = +5.

Tìm số oxi hóa đối với những nguyên tử không có quy tắc riêng về số oxi hóa

Trường hợp nguyên tử không tuân theo một quy luật nào đó về số oxi hóa, tức là không thể áp dụng 4 quy tắc trên và không biết điện tích của nguyên tử đó, ta sẽ dùng phương pháp. loại trừ để tìm số oxi hóa.

Cụ thể, chúng ta sẽ xác định số oxi hóa của tất cả các nguyên tử khác trong hợp chất, sau đó giải bài toán tìm ẩn số dựa trên tổng điện tích của hợp chất.

Tìm số oxi hóa đối với những nguyên tử không có quy tắc riêng về số oxi hóa. (Ảnh: Shutterstock.com)

 • Bước 1: Tìm số oxi hóa của các nguyên tố khác trong hợp chất, áp dụng quy tắc gán số oxi hóa trên ta tìm được số oxi hóa của các nguyên tố khác trong hợp chất. Với các nguyên tố O, H… sẽ có ngoại lệ.

 • Bước 2: Nhân số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố với số oxi tương ứng. Sau khi xác định số oxi hóa của các nguyên tử trừ đi số oxi hóa chưa biết, chúng ta cần xem có bao nhiêu nguyên tử của cùng một nguyên tố trong hợp chất. Tiếp tục nhân số được viết ở dưới cùng của cơ sở khí hóa học với số oxi hóa.

 • Bước 3: Tính tổng các thành phần tìm được. Bây giờ ta sẽ có kết quả là tổng các tích không phụ thuộc vào số oxi hóa của nguyên tử cần tìm.

 • Bước 4: Tính số oxi hóa cần thiết dựa vào diện tích của hợp chất. Sử dụng các giá trị đã tính được, tiếp tục thực hiện các phép tính cộng và trừ đơn giản để tìm số oxi hóa còn thiếu. Công thức tính là: Tổng số oxi hóa đã biết + số oxi hóa cần thiết = tổng điện tích của hợp chất.

Ví dụ: Cần xác định số oxi hóa của lưu huỳnh trong hợp chất Na2SO4, ta sẽ thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Ta xác định số oxi hóa của natri và oxi lần lượt là +1 và -2.

 • Bước 2: Số oxi hóa của Na = 2 x (+1) = 2; O = 4 x (-2) = -8.

 • Bước 3: Tổng số oxi hóa của Na và O là 2 + (-8) = -6.

 • Bước 4: Gọi X là số oxi hóa của S, ta có: -6 + X = 0 => X = +6

Xem thêm:

 • Cấu hình electron nguyên tử: Toàn bộ lý thuyết và cách viết cấu hình e đơn giản, dễ nhớ
 • Nhóm halogen là gì? Vị trí, đặc điểm, tính chất, cấu hình electron

Bài tập về số oxi hóa SGK Hóa học 10 có lời giải cụ thể

Để hiểu rõ hơn về cách tính số oxi hóa, chúng ta hãy vận dụng kiến ​​thức lý thuyết mà THPT Trần Hưng Đạo tổng hợp ở trên để làm các bài tập trong SGK. Dưới đây là tổng hợp một số bài tập có lời giải cụ thể để các bạn tham khảo:

Làm bài tập về số oxi hóa SGK Hóa học 10. (Ảnh: Shutterstock.com)

Bài tập 1 (SGK Hóa học 10, trang 74)

Số oxi hóa của nitơ trong NH4+, NO2- và HNO3 lần lượt là:

A. +5, –3, +3.

B. -3, +3, +5.

C. +3, -3, +5.

D. +3, +5, -3.

Câu trả lời gợi ý:

Đáp án đúng là B. Giải thích:

Gọi số oxi hóa của N trong hợp chất X. Ta có:

 • NH4+: X + 4 = 1 ⇒ X = -3 ⇒ Số oxi hóa của N trong NH4+ là -3.
 • NO2-: X + 2 x(-2) = -1 ⇒ X = 3 ⇒ Số oxi hóa của N trong NO2- là +3.
 • HNO3: 1 + X + 3x(-2) = 0 ⇒ X = 5 ⇒ Số oxi hóa của N trong HNO3 là +5.

Bài tập 2 (SGK Hóa học 10, trang 74)

Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+, SO3 mạnh, P trong PO43- lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5.

B. 0, +3, +5, +6.

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Câu trả lời gợi ý:

Câu trả lời đúng là A. Giải thích:

Mn là nguyên tố có số oxi hóa bằng 0.

Fe3+ có số oxi hóa +3.

SO3: X + 3 x(-2) = 0 ⇒ X = 6 ⇒ Số oxi hóa của S là +6.

PO4(3)-: X + 4 x (-2) = -3 ⇒ X = 5 ⇒ Số oxi hóa của P là +5.

Bài tập 5 (Hóa 10 trang 74)

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NH3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

Câu trả lời gợi ý:

O có số oxi hóa -2; H có số oxi hóa +1 => Số oxi hóa của các nguyên tố trong phân tử và ion lần lượt là:

 • CO2: X + 2 x(-2) = 0 ⇒ X = 4 C có số oxi hóa +4 trong CO2

 • H2O: H có số oxi hóa +1, O có số oxi hóa -2.

 • SO3: X + 3 x (-2) = 0 X = 6 S có số oxi hóa là +6 trong SO3

 • NH3: X + 3 x 1 = 0 X = -3 N có số oxi hóa -3 trong NH3

 • NO: X + 1 x (-2) = 0 X = 2 N có số oxi hóa là +2 trong NO

 • NO2: X + 2 x(-2) = 0 ⇒ X = 4 ⇒ N có số oxi hóa +4 trong NO2

 • Cu2+ có số oxi hóa +2.

 • Na+ có số oxi hóa +1.

 • Fe2+ ​​có số oxi hóa +2.

 • Fe3+ có số oxi hóa +3.

 • Al3+ có số oxi hóa +3.

Dưới đây là thông tin chung về cách tính toán Số ôxy hóa của từng yếu tố để bạn tham khảo. Đừng quên chia sẻ nếu thấy bài viết hữu ích và ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo.edu.vn mỗi ngày để tham khảo thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích xung quanh môn học và cuộc sống bạn nhé!

Bạn xem bài số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của một nguyên tố Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của một nguyên tố bên dưới để dienchau2.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Giáo dục
#sự oxi hóa là gì #số #quy tắc #xác định #xác định #sự oxi hóa #của #nguyên tố

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; border: 2px solid #1c4a97; padding: 10px 20px;”>

Bạn đang xem: số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của một nguyên tố Trong dienchau2.edu.vn

Xác định Số ôxy hóa là một trong những nội dung học tập quan trọng trong chương 3 Liên kết hóa học – SGK Hóa học 10. Vậy số oxi hóa là gì? Nêu quy tắc xác định nguyên tố đó trong bảng nguyên tố hóa học? Hãy cùng tìm hiểu thông tin cụ thể qua bài tổng hợp kiến ​​thức sau đây của THPT Trần Hưng Đạo.

số oxi hóa là gì?

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu phản ứng oxi hóa khử, người ta sử dụng số oxi hóa. Số oxi hóa của một nguyên tố là số đại số được gán cho nguyên tử của nguyên tố đó theo những quy tắc nhất định.

Số oxi hóa được viết bằng chữ thường, đứng trước dấu phẩy và đặt phía trên ký hiệu nguyên tố.

Cách xác định số oxi hóa và 4 quy tắc quan trọng bạn nên nhớ

Ta có thể xác định số oxi hóa dựa vào quy tắc hóa học hoặc sử dụng thủ thuật tính toán trong trường hợp nguyên tử không có quy tắc riêng về số oxi hóa.

Tìm hiểu quy tắc viết số oxi hóa. (Ảnh: Shutterstock.com)

Xác định số oxi hóa dựa vào quy tắc hóa học

Số oxi hóa của một nguyên tố được gán cho nguyên tử của nguyên tố đó theo quy tắc sau:

Ví dụ: Số oxi hóa của các nguyên tố Cu, Zn, H, N, O trong đơn chất Cu, Zn, H2, N2, O2… đều bằng 0.

 • Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố đều bằng 0.

 • Quy tắc 3: Trong ion nguyên tử, số ion hóa của nguyên tố bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố nhân với số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng điện tích của ion.

 • Quy tắc 4: Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của hiđro là +1, ngoại trừ một số hiđro kim loại (naH, CaH2…). Số oxi hóa của oxi là -2, ngoại trừ trường hợp OF2, peroxit (ví dụ H2O2).

Ví dụ: Số oxi hóa của các nguyên tố trong ion K+; Ca 2+; Cl-; S 2- lần lượt bằng +1, +2, -1, -2.

Ví dụ 2: Tính số oxi hóa (X) của nitơ trong dung dịch amoniac NH3, axit nitro HNO2 và anion nitrat NO3-.

 • Trong NH3: X + 3 x (+1) = 0 => X = -3.

 • Trong HNO2: (+1) + X + 2 x (-2) = 0 => X = +3.

 • Trong NO3-: X + 3 x (-2) = -1 => X = +5.

Tìm số oxi hóa đối với những nguyên tử không có quy tắc riêng về số oxi hóa

Trường hợp nguyên tử không tuân theo một quy luật nào đó về số oxi hóa, tức là không thể áp dụng 4 quy tắc trên và không biết điện tích của nguyên tử đó, ta sẽ dùng phương pháp. loại trừ để tìm số oxi hóa.

Cụ thể, chúng ta sẽ xác định số oxi hóa của tất cả các nguyên tử khác trong hợp chất, sau đó giải bài toán tìm ẩn số dựa trên tổng điện tích của hợp chất.

Tìm số oxi hóa đối với những nguyên tử không có quy tắc riêng về số oxi hóa. (Ảnh: Shutterstock.com)

 • Bước 1: Tìm số oxi hóa của các nguyên tố khác trong hợp chất, áp dụng quy tắc gán số oxi hóa trên ta tìm được số oxi hóa của các nguyên tố khác trong hợp chất. Với các nguyên tố O, H… sẽ có ngoại lệ.

 • Bước 2: Nhân số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố với số oxi tương ứng. Sau khi xác định số oxi hóa của các nguyên tử trừ đi số oxi hóa chưa biết, chúng ta cần xem có bao nhiêu nguyên tử của cùng một nguyên tố trong hợp chất. Tiếp tục nhân số được viết ở dưới cùng của cơ sở khí hóa học với số oxi hóa.

 • Bước 3: Tính tổng các thành phần tìm được. Bây giờ ta sẽ có kết quả là tổng các tích không phụ thuộc vào số oxi hóa của nguyên tử cần tìm.

 • Bước 4: Tính số oxi hóa cần thiết dựa vào diện tích của hợp chất. Sử dụng các giá trị đã tính được, tiếp tục thực hiện các phép tính cộng và trừ đơn giản để tìm số oxi hóa còn thiếu. Công thức tính là: Tổng số oxi hóa đã biết + số oxi hóa cần thiết = tổng điện tích của hợp chất.

Ví dụ: Cần xác định số oxi hóa của lưu huỳnh trong hợp chất Na2SO4, ta sẽ thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Ta xác định số oxi hóa của natri và oxi lần lượt là +1 và -2.

 • Bước 2: Số oxi hóa của Na = 2 x (+1) = 2; O = 4 x (-2) = -8.

 • Bước 3: Tổng số oxi hóa của Na và O là 2 + (-8) = -6.

 • Bước 4: Gọi X là số oxi hóa của S, ta có: -6 + X = 0 => X = +6

Xem thêm:

 • Cấu hình electron nguyên tử: Toàn bộ lý thuyết và cách viết cấu hình e đơn giản, dễ nhớ
 • Nhóm halogen là gì? Vị trí, đặc điểm, tính chất, cấu hình electron

Bài tập về số oxi hóa SGK Hóa học 10 có lời giải cụ thể

Để hiểu rõ hơn về cách tính số oxi hóa, chúng ta hãy vận dụng kiến ​​thức lý thuyết mà THPT Trần Hưng Đạo tổng hợp ở trên để làm các bài tập trong SGK. Dưới đây là tổng hợp một số bài tập có lời giải cụ thể để các bạn tham khảo:

Làm bài tập về số oxi hóa SGK Hóa học 10. (Ảnh: Shutterstock.com)

Bài tập 1 (SGK Hóa học 10, trang 74)

Số oxi hóa của nitơ trong NH4+, NO2- và HNO3 lần lượt là:

A. +5, –3, +3.

B. -3, +3, +5.

C. +3, -3, +5.

D. +3, +5, -3.

Câu trả lời gợi ý:

Đáp án đúng là B. Giải thích:

Gọi số oxi hóa của N trong hợp chất X. Ta có:

 • NH4+: X + 4 = 1 ⇒ X = -3 ⇒ Số oxi hóa của N trong NH4+ là -3.
 • NO2-: X + 2 x(-2) = -1 ⇒ X = 3 ⇒ Số oxi hóa của N trong NO2- là +3.
 • HNO3: 1 + X + 3x(-2) = 0 ⇒ X = 5 ⇒ Số oxi hóa của N trong HNO3 là +5.

Bài tập 2 (SGK Hóa học 10, trang 74)

Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+, SO3 mạnh, P trong PO43- lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5.

B. 0, +3, +5, +6.

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Câu trả lời gợi ý:

Câu trả lời đúng là A. Giải thích:

Mn là nguyên tố có số oxi hóa bằng 0.

Fe3+ có số oxi hóa +3.

SO3: X + 3 x(-2) = 0 ⇒ X = 6 ⇒ Số oxi hóa của S là +6.

PO4(3)-: X + 4 x (-2) = -3 ⇒ X = 5 ⇒ Số oxi hóa của P là +5.

Bài tập 5 (Hóa 10 trang 74)

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NH3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

Câu trả lời gợi ý:

O có số oxi hóa -2; H có số oxi hóa +1 => Số oxi hóa của các nguyên tố trong phân tử và ion lần lượt là:

 • CO2: X + 2 x(-2) = 0 ⇒ X = 4 C có số oxi hóa +4 trong CO2

 • H2O: H có số oxi hóa +1, O có số oxi hóa -2.

 • SO3: X + 3 x (-2) = 0 X = 6 S có số oxi hóa là +6 trong SO3

 • NH3: X + 3 x 1 = 0 X = -3 N có số oxi hóa -3 trong NH3

 • NO: X + 1 x (-2) = 0 X = 2 N có số oxi hóa là +2 trong NO

 • NO2: X + 2 x(-2) = 0 ⇒ X = 4 ⇒ N có số oxi hóa +4 trong NO2

 • Cu2+ có số oxi hóa +2.

 • Na+ có số oxi hóa +1.

 • Fe2+ ​​có số oxi hóa +2.

 • Fe3+ có số oxi hóa +3.

 • Al3+ có số oxi hóa +3.

Dưới đây là thông tin chung về cách tính toán Số ôxy hóa của từng yếu tố để bạn tham khảo. Đừng quên chia sẻ nếu thấy bài viết hữu ích và ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo.edu.vn mỗi ngày để tham khảo thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích xung quanh môn học và cuộc sống bạn nhé!

Bạn xem bài số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của một nguyên tố Bạn đã khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu không, vui lòng bình luận thêm về số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của một nguyên tố bên dưới để dienchau2.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website THPT Trần Hưng Đạo

Thể loại: Giáo dục
#sự oxi hóa là gì #số #quy tắc #xác định #xác định #sự oxi hóa #của #nguyên tố

[/box]

#Số #oxi #hóa #là #gì #quy #tắc #xác #định #số #oxi #hóa #của #nguyên #tố

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của 1 nguyên tố có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của 1 nguyên tố bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Số oxi hóa là gì? 4 quy tắc xác định số oxi hóa của 1 nguyên tố tại Kiến thức chung

Viết một bình luận