Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học Hình Ảnh về:Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học Video …

Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Hình Ảnh về:
Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Video về:
Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Wiki về
Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học


Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Với mong muốn đem lại cho các em học trò có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán cấp Tiểu học, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Phương pháp giải dạng Toán đếm số được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Phương pháp giải dạng Toán đếm số là tài liệu vô cùng có ích dành cho các em học trò lớp 3, lớp 4, lớp 5. Tài liệu bao gồm các dạng Toán đếm số các số thỏa mãn một điều kiện cho trước có ví dụ kèm theo và lời giải cụ thể giúp các em học trò củng cố tri thức môn Toán cho các kỳ thi học trò giỏi, thi luyện Violympic. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây

Phương pháp giải dạng Toán đếm số

Dạng 1: Đếm số của dãy số

A. Dãy số tự nhiên

Công thức tổng quát:

Số số hạng của dãy = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1

Khoảng cách = số liền sau – số liền trước

Các trường hợp thường gặp:

Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tục (khoảng cách giữa các số bằng 1)

Bài tập minh họa 1: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tục từ 1 tới 2017

Hướng dẫn

Số cần tìm là: (2017 – 1) : 1 + 1=2017 (số)

Đáp số: 2017 số

Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

.u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:active, .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 6: Skills 1 – Soạn Anh 9 trang 66

Bài tập minh họa 2: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ liên tục nhỏ hơn 2018

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có dãy số lẻ liên tục: 1;3;5;7;…;2017

Có các số tự nhiên lẻ cần tìm là: (2017 – 1): 2 +1 = 1009 (số)

Đáp số: 1009 số

Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

Bài tập minh họa 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn liên tục nhỏ hơn 2017

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có dãy số chẵn liên tục: 0;2;4;6;…;2016

Có các số tự nhiên chẵn cần tìm là: (2016 – 0) : 2 + 1 = 1009 (số)

Đáp số: 1009 số

Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều

Bài tập minh họa 4: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2017 chia hết cho 5

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có dãy số cách đều: 0 ; 5;10;15;20;…;2015

Số tự cần tìm là: (2015 – 0): 5 +1 = 404 (số)

Đáp số: 404 số

B. Số thập phân.

Ghi nhớ:

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 1 chữ số thì khoảng cách là: 0,1

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 2 chữ số thì khoảng chách là: 0,01

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 3 chữ số thì khoảng cách là: 0,001

vv…

Bài tập minh họa 5: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.

.ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:active, .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tôi yêu em của Puskin (Dàn ý + 8 mẫu)

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8 nhưng mà có một chữ số ở phần thập phân là: 7,1; 7,2; 7,3…; 7,9

Các số thập phân cần tìm là: (7,9 – 7,1):0,1 + 1 = 9 (số)

Đáp số: 9 số

Bài tập minh họa 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 9 và nhỏ thua 10 nhưng mà có hai chữ số ở phần thập phân là: 10,01; 10,02; 10;03;…; 10,99

Các số thập phân cần tìm là: (10,99 – 10,01):0,01 + 1 = 99 (số)

Đáp số: 99 số

Bài tập minh họa 7: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn 9 và nhỏ hơn 10.

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 99 và nhỏ thua 100 nhưng mà có ba chữ số ở phần thập phân là: 9,001; 9,002; 9,003;…; 9,999

Các số thập phân cần tìm là: (99,999 – 99,001): 0,001 + 1 = 999 (số)

Đáp số: 999 số

Dạng 2: Đếm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

Lúc giải các bài toán dạng này chúng ta cần phải biết linh hoạt lựa chọn các cách giải không giống nhau để tìm được kết quả nhanh nhất.

Thường thì chúng ta sử dụng ba cách giải sau:

Cách 1: Sử dụng (lập dãy cộng) để giải như các bài toán ở dạng 1

.u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:active, .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách làm món tôm hấp nước dừa ngon chưa từng thấy

Cách 2: Sử dụng phương pháp chọn chữ số ở các hàng trong số đó và các số cần đếm là tổng các cách chọn các chữ số đấy.

Cách 3: Để đếm các số có tính chất nào đó, ta lại đếm các số ko có tính chất đấy rồi lấy tổng trừ đi.

Bài tập minh họa 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5. (Vận dụng cách 1)

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số có bốn chữ số nhưng mà chia hết cho 4 thuộc dãy số cách đều: 1000; 1005; 1010;…; 9990; 9995

Sô các số cần tìm là: (9995 – 1000) : 5 +1 = 1800 (số)

Đáp số: 1800 số

……….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (352 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_3_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Phương pháp giải dạng Toán đếm sốRelated posts:

Với mong muốn đem lại cho các em học trò có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán cấp Tiểu học, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Phương pháp giải dạng Toán đếm số được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.
Phương pháp giải dạng Toán đếm số là tài liệu vô cùng có ích dành cho các em học trò lớp 3, lớp 4, lớp 5. Tài liệu bao gồm các dạng Toán đếm số các số thỏa mãn một điều kiện cho trước có ví dụ kèm theo và lời giải cụ thể giúp các em học trò củng cố tri thức môn Toán cho các kỳ thi học trò giỏi, thi luyện Violympic. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phương pháp giải dạng Toán đếm số
Dạng 1: Đếm số của dãy số
A. Dãy số tự nhiên
Công thức tổng quát:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số số hạng của dãy = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1
Khoảng cách = số liền sau – số liền trước
Các trường hợp thường gặp:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tục (khoảng cách giữa các số bằng 1)
Bài tập minh họa 1: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tục từ 1 tới 2017
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số cần tìm là: (2017 – 1) : 1 + 1=2017 (số)
Đáp số: 2017 số
Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:active, .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 6: Skills 1 – Soạn Anh 9 trang 66Bài tập minh họa 2: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ liên tục nhỏ hơn 2018
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số lẻ liên tục: 1;3;5;7;…;2017

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên lẻ cần tìm là: (2017 – 1): 2 +1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn liên tục nhỏ hơn 2017
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số chẵn liên tục: 0;2;4;6;…;2016

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên chẵn cần tìm là: (2016 – 0) : 2 + 1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 4: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2017 chia hết cho 5
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số cách đều: 0 ; 5;10;15;20;…;2015

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số tự cần tìm là: (2015 – 0): 5 +1 = 404 (số)
Đáp số: 404 số
B. Số thập phân.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ghi nhớ:
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 1 chữ số thì khoảng cách là: 0,1
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 2 chữ số thì khoảng chách là: 0,01

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 3 chữ số thì khoảng cách là: 0,001
vv…
Bài tập minh họa 5: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:active, .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tôi yêu em của Puskin (Dàn ý + 8 mẫu)Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8 nhưng mà có một chữ số ở phần thập phân là: 7,1; 7,2; 7,3…; 7,9
Các số thập phân cần tìm là: (7,9 – 7,1):0,1 + 1 = 9 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 9 số
Bài tập minh họa 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 9 và nhỏ thua 10 nhưng mà có hai chữ số ở phần thập phân là: 10,01; 10,02; 10;03;…; 10,99
Các số thập phân cần tìm là: (10,99 – 10,01):0,01 + 1 = 99 (số)
Đáp số: 99 số

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 7: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn 9 và nhỏ hơn 10.
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 99 và nhỏ thua 100 nhưng mà có ba chữ số ở phần thập phân là: 9,001; 9,002; 9,003;…; 9,999

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các số thập phân cần tìm là: (99,999 – 99,001): 0,001 + 1 = 999 (số)
Đáp số: 999 số
Dạng 2: Đếm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lúc giải các bài toán dạng này chúng ta cần phải biết linh hoạt lựa chọn các cách giải không giống nhau để tìm được kết quả nhanh nhất.
Thường thì chúng ta sử dụng ba cách giải sau:
Cách 1: Sử dụng (lập dãy cộng) để giải như các bài toán ở dạng 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:active, .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách làm món tôm hấp nước dừa ngon chưa từng thấyCách 2: Sử dụng phương pháp chọn chữ số ở các hàng trong số đó và các số cần đếm là tổng các cách chọn các chữ số đấy.
Cách 3: Để đếm các số có tính chất nào đó, ta lại đếm các số ko có tính chất đấy rồi lấy tổng trừ đi.
Bài tập minh họa 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5. (Vận dụng cách 1)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số có bốn chữ số nhưng mà chia hết cho 4 thuộc dãy số cách đều: 1000; 1005; 1010;…; 9990; 9995
Sô các số cần tìm là: (9995 – 1000) : 5 +1 = 1800 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 1800 số
……….
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (352 đánh giá)

Related posts:Một số phương pháp giải hệ phương trình – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10
Tổng hợp đề ôn tập môn Toán lớp 4 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4
Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_2_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_2_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_3_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Phương pháp giải dạng Toán đếm sốRelated posts:

Với mong muốn đem lại cho các em học trò có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán cấp Tiểu học, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Phương pháp giải dạng Toán đếm số được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.
Phương pháp giải dạng Toán đếm số là tài liệu vô cùng có ích dành cho các em học trò lớp 3, lớp 4, lớp 5. Tài liệu bao gồm các dạng Toán đếm số các số thỏa mãn một điều kiện cho trước có ví dụ kèm theo và lời giải cụ thể giúp các em học trò củng cố tri thức môn Toán cho các kỳ thi học trò giỏi, thi luyện Violympic. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phương pháp giải dạng Toán đếm số
Dạng 1: Đếm số của dãy số
A. Dãy số tự nhiên
Công thức tổng quát:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số số hạng của dãy = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1
Khoảng cách = số liền sau – số liền trước
Các trường hợp thường gặp:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tục (khoảng cách giữa các số bằng 1)
Bài tập minh họa 1: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tục từ 1 tới 2017
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số cần tìm là: (2017 – 1) : 1 + 1=2017 (số)
Đáp số: 2017 số
Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:active, .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 6: Skills 1 – Soạn Anh 9 trang 66Bài tập minh họa 2: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ liên tục nhỏ hơn 2018
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số lẻ liên tục: 1;3;5;7;…;2017

Xem thêm:  Vitamin A trị mụn như thế nào? Các cách thức bổ sung Vitamin A cho làn da đẹp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên lẻ cần tìm là: (2017 – 1): 2 +1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn liên tục nhỏ hơn 2017
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số chẵn liên tục: 0;2;4;6;…;2016

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên chẵn cần tìm là: (2016 – 0) : 2 + 1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 4: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2017 chia hết cho 5
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số cách đều: 0 ; 5;10;15;20;…;2015

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số tự cần tìm là: (2015 – 0): 5 +1 = 404 (số)
Đáp số: 404 số
B. Số thập phân.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ghi nhớ:
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 1 chữ số thì khoảng cách là: 0,1
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 2 chữ số thì khoảng chách là: 0,01

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 3 chữ số thì khoảng cách là: 0,001
vv…
Bài tập minh họa 5: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:active, .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tôi yêu em của Puskin (Dàn ý + 8 mẫu)Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8 nhưng mà có một chữ số ở phần thập phân là: 7,1; 7,2; 7,3…; 7,9
Các số thập phân cần tìm là: (7,9 – 7,1):0,1 + 1 = 9 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 9 số
Bài tập minh họa 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 9 và nhỏ thua 10 nhưng mà có hai chữ số ở phần thập phân là: 10,01; 10,02; 10;03;…; 10,99
Các số thập phân cần tìm là: (10,99 – 10,01):0,01 + 1 = 99 (số)
Đáp số: 99 số

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 7: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn 9 và nhỏ hơn 10.
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 99 và nhỏ thua 100 nhưng mà có ba chữ số ở phần thập phân là: 9,001; 9,002; 9,003;…; 9,999

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các số thập phân cần tìm là: (99,999 – 99,001): 0,001 + 1 = 999 (số)
Đáp số: 999 số
Dạng 2: Đếm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lúc giải các bài toán dạng này chúng ta cần phải biết linh hoạt lựa chọn các cách giải không giống nhau để tìm được kết quả nhanh nhất.
Thường thì chúng ta sử dụng ba cách giải sau:
Cách 1: Sử dụng (lập dãy cộng) để giải như các bài toán ở dạng 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:active, .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách làm món tôm hấp nước dừa ngon chưa từng thấyCách 2: Sử dụng phương pháp chọn chữ số ở các hàng trong số đó và các số cần đếm là tổng các cách chọn các chữ số đấy.
Cách 3: Để đếm các số có tính chất nào đó, ta lại đếm các số ko có tính chất đấy rồi lấy tổng trừ đi.
Bài tập minh họa 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5. (Vận dụng cách 1)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số có bốn chữ số nhưng mà chia hết cho 4 thuộc dãy số cách đều: 1000; 1005; 1010;…; 9990; 9995
Sô các số cần tìm là: (9995 – 1000) : 5 +1 = 1800 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 1800 số
……….
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (352 đánh giá)

Related posts:Một số phương pháp giải hệ phương trình – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10
Tổng hợp đề ôn tập môn Toán lớp 4 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4
Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học” state=”close”]

Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Hình Ảnh về: Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Video về: Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Wiki về Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học -

Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Hình Ảnh về:
Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Video về:
Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học

Wiki về
Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học


Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Với mong muốn đem lại cho các em học trò có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán cấp Tiểu học, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Phương pháp giải dạng Toán đếm số được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Phương pháp giải dạng Toán đếm số là tài liệu vô cùng có ích dành cho các em học trò lớp 3, lớp 4, lớp 5. Tài liệu bao gồm các dạng Toán đếm số các số thỏa mãn một điều kiện cho trước có ví dụ kèm theo và lời giải cụ thể giúp các em học trò củng cố tri thức môn Toán cho các kỳ thi học trò giỏi, thi luyện Violympic. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây

Phương pháp giải dạng Toán đếm số

Dạng 1: Đếm số của dãy số

A. Dãy số tự nhiên

Công thức tổng quát:

Số số hạng của dãy = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1

Khoảng cách = số liền sau – số liền trước

Các trường hợp thường gặp:

Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tục (khoảng cách giữa các số bằng 1)

Bài tập minh họa 1: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tục từ 1 tới 2017

Hướng dẫn

Số cần tìm là: (2017 – 1) : 1 + 1=2017 (số)

Đáp số: 2017 số

Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

.u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:active, .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 6: Skills 1 - Soạn Anh 9 trang 66

Bài tập minh họa 2: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ liên tục nhỏ hơn 2018

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có dãy số lẻ liên tục: 1;3;5;7;…;2017

Có các số tự nhiên lẻ cần tìm là: (2017 – 1): 2 +1 = 1009 (số)

Đáp số: 1009 số

Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

Bài tập minh họa 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn liên tục nhỏ hơn 2017

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có dãy số chẵn liên tục: 0;2;4;6;…;2016

Có các số tự nhiên chẵn cần tìm là: (2016 – 0) : 2 + 1 = 1009 (số)

Đáp số: 1009 số

Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều

Bài tập minh họa 4: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2017 chia hết cho 5

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có dãy số cách đều: 0 ; 5;10;15;20;…;2015

Số tự cần tìm là: (2015 – 0): 5 +1 = 404 (số)

Đáp số: 404 số

B. Số thập phân.

Ghi nhớ:

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 1 chữ số thì khoảng cách là: 0,1

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 2 chữ số thì khoảng chách là: 0,01

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 3 chữ số thì khoảng cách là: 0,001

vv…

Bài tập minh họa 5: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.

.ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:active, .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tôi yêu em của Puskin (Dàn ý + 8 mẫu)

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8 nhưng mà có một chữ số ở phần thập phân là: 7,1; 7,2; 7,3…; 7,9

Các số thập phân cần tìm là: (7,9 – 7,1):0,1 + 1 = 9 (số)

Đáp số: 9 số

Bài tập minh họa 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 9 và nhỏ thua 10 nhưng mà có hai chữ số ở phần thập phân là: 10,01; 10,02; 10;03;…; 10,99

Các số thập phân cần tìm là: (10,99 – 10,01):0,01 + 1 = 99 (số)

Đáp số: 99 số

Bài tập minh họa 7: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn 9 và nhỏ hơn 10.

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 99 và nhỏ thua 100 nhưng mà có ba chữ số ở phần thập phân là: 9,001; 9,002; 9,003;…; 9,999

Các số thập phân cần tìm là: (99,999 – 99,001): 0,001 + 1 = 999 (số)

Đáp số: 999 số

Dạng 2: Đếm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

Lúc giải các bài toán dạng này chúng ta cần phải biết linh hoạt lựa chọn các cách giải không giống nhau để tìm được kết quả nhanh nhất.

Thường thì chúng ta sử dụng ba cách giải sau:

Cách 1: Sử dụng (lập dãy cộng) để giải như các bài toán ở dạng 1

.u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:active, .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách làm món tôm hấp nước dừa ngon chưa từng thấy

Cách 2: Sử dụng phương pháp chọn chữ số ở các hàng trong số đó và các số cần đếm là tổng các cách chọn các chữ số đấy.

Cách 3: Để đếm các số có tính chất nào đó, ta lại đếm các số ko có tính chất đấy rồi lấy tổng trừ đi.

Bài tập minh họa 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5. (Vận dụng cách 1)

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số có bốn chữ số nhưng mà chia hết cho 4 thuộc dãy số cách đều: 1000; 1005; 1010;…; 9990; 9995

Sô các số cần tìm là: (9995 – 1000) : 5 +1 = 1800 (số)

Đáp số: 1800 số

……….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 - (352 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_3_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Phương pháp giải dạng Toán đếm sốRelated posts:

Với mong muốn đem lại cho các em học trò có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán cấp Tiểu học, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Phương pháp giải dạng Toán đếm số được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.
Phương pháp giải dạng Toán đếm số là tài liệu vô cùng có ích dành cho các em học trò lớp 3, lớp 4, lớp 5. Tài liệu bao gồm các dạng Toán đếm số các số thỏa mãn một điều kiện cho trước có ví dụ kèm theo và lời giải cụ thể giúp các em học trò củng cố tri thức môn Toán cho các kỳ thi học trò giỏi, thi luyện Violympic. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phương pháp giải dạng Toán đếm số
Dạng 1: Đếm số của dãy số
A. Dãy số tự nhiên
Công thức tổng quát:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số số hạng của dãy = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1
Khoảng cách = số liền sau – số liền trước
Các trường hợp thường gặp:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tục (khoảng cách giữa các số bằng 1)
Bài tập minh họa 1: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tục từ 1 tới 2017
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số cần tìm là: (2017 – 1) : 1 + 1=2017 (số)
Đáp số: 2017 số
Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:active, .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 6: Skills 1 – Soạn Anh 9 trang 66Bài tập minh họa 2: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ liên tục nhỏ hơn 2018
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số lẻ liên tục: 1;3;5;7;…;2017

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên lẻ cần tìm là: (2017 – 1): 2 +1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn liên tục nhỏ hơn 2017
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số chẵn liên tục: 0;2;4;6;…;2016

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên chẵn cần tìm là: (2016 – 0) : 2 + 1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 4: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2017 chia hết cho 5
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số cách đều: 0 ; 5;10;15;20;…;2015

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số tự cần tìm là: (2015 – 0): 5 +1 = 404 (số)
Đáp số: 404 số
B. Số thập phân.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ghi nhớ:
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 1 chữ số thì khoảng cách là: 0,1
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 2 chữ số thì khoảng chách là: 0,01

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 3 chữ số thì khoảng cách là: 0,001
vv…
Bài tập minh họa 5: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:active, .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tôi yêu em của Puskin (Dàn ý + 8 mẫu)Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8 nhưng mà có một chữ số ở phần thập phân là: 7,1; 7,2; 7,3…; 7,9
Các số thập phân cần tìm là: (7,9 – 7,1):0,1 + 1 = 9 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 9 số
Bài tập minh họa 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 9 và nhỏ thua 10 nhưng mà có hai chữ số ở phần thập phân là: 10,01; 10,02; 10;03;…; 10,99
Các số thập phân cần tìm là: (10,99 – 10,01):0,01 + 1 = 99 (số)
Đáp số: 99 số

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 7: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn 9 và nhỏ hơn 10.
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 99 và nhỏ thua 100 nhưng mà có ba chữ số ở phần thập phân là: 9,001; 9,002; 9,003;…; 9,999

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các số thập phân cần tìm là: (99,999 – 99,001): 0,001 + 1 = 999 (số)
Đáp số: 999 số
Dạng 2: Đếm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lúc giải các bài toán dạng này chúng ta cần phải biết linh hoạt lựa chọn các cách giải không giống nhau để tìm được kết quả nhanh nhất.
Thường thì chúng ta sử dụng ba cách giải sau:
Cách 1: Sử dụng (lập dãy cộng) để giải như các bài toán ở dạng 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:active, .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách làm món tôm hấp nước dừa ngon chưa từng thấyCách 2: Sử dụng phương pháp chọn chữ số ở các hàng trong số đó và các số cần đếm là tổng các cách chọn các chữ số đấy.
Cách 3: Để đếm các số có tính chất nào đó, ta lại đếm các số ko có tính chất đấy rồi lấy tổng trừ đi.
Bài tập minh họa 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5. (Vận dụng cách 1)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số có bốn chữ số nhưng mà chia hết cho 4 thuộc dãy số cách đều: 1000; 1005; 1010;…; 9990; 9995
Sô các số cần tìm là: (9995 – 1000) : 5 +1 = 1800 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 1800 số
……….
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (352 đánh giá)

Related posts:Một số phương pháp giải hệ phương trình – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10
Tổng hợp đề ôn tập môn Toán lớp 4 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4
Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_2_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_2_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_3_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Phương pháp giải dạng Toán đếm sốRelated posts:

Với mong muốn đem lại cho các em học trò có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán cấp Tiểu học, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Phương pháp giải dạng Toán đếm số được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.
Phương pháp giải dạng Toán đếm số là tài liệu vô cùng có ích dành cho các em học trò lớp 3, lớp 4, lớp 5. Tài liệu bao gồm các dạng Toán đếm số các số thỏa mãn một điều kiện cho trước có ví dụ kèm theo và lời giải cụ thể giúp các em học trò củng cố tri thức môn Toán cho các kỳ thi học trò giỏi, thi luyện Violympic. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phương pháp giải dạng Toán đếm số
Dạng 1: Đếm số của dãy số
A. Dãy số tự nhiên
Công thức tổng quát:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số số hạng của dãy = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1
Khoảng cách = số liền sau – số liền trước
Các trường hợp thường gặp:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tục (khoảng cách giữa các số bằng 1)
Bài tập minh họa 1: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tục từ 1 tới 2017
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số cần tìm là: (2017 – 1) : 1 + 1=2017 (số)
Đáp số: 2017 số
Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:active, .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 6: Skills 1 – Soạn Anh 9 trang 66Bài tập minh họa 2: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ liên tục nhỏ hơn 2018
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số lẻ liên tục: 1;3;5;7;…;2017

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên lẻ cần tìm là: (2017 – 1): 2 +1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn liên tục nhỏ hơn 2017
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số chẵn liên tục: 0;2;4;6;…;2016

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên chẵn cần tìm là: (2016 – 0) : 2 + 1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 4: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2017 chia hết cho 5
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số cách đều: 0 ; 5;10;15;20;…;2015

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số tự cần tìm là: (2015 – 0): 5 +1 = 404 (số)
Đáp số: 404 số
B. Số thập phân.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ghi nhớ:
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 1 chữ số thì khoảng cách là: 0,1
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 2 chữ số thì khoảng chách là: 0,01

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 3 chữ số thì khoảng cách là: 0,001
vv…
Bài tập minh họa 5: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:active, .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tôi yêu em của Puskin (Dàn ý + 8 mẫu)Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8 nhưng mà có một chữ số ở phần thập phân là: 7,1; 7,2; 7,3…; 7,9
Các số thập phân cần tìm là: (7,9 – 7,1):0,1 + 1 = 9 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 9 số
Bài tập minh họa 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 9 và nhỏ thua 10 nhưng mà có hai chữ số ở phần thập phân là: 10,01; 10,02; 10;03;…; 10,99
Các số thập phân cần tìm là: (10,99 – 10,01):0,01 + 1 = 99 (số)
Đáp số: 99 số

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 7: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn 9 và nhỏ hơn 10.
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 99 và nhỏ thua 100 nhưng mà có ba chữ số ở phần thập phân là: 9,001; 9,002; 9,003;…; 9,999

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các số thập phân cần tìm là: (99,999 – 99,001): 0,001 + 1 = 999 (số)
Đáp số: 999 số
Dạng 2: Đếm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lúc giải các bài toán dạng này chúng ta cần phải biết linh hoạt lựa chọn các cách giải không giống nhau để tìm được kết quả nhanh nhất.
Thường thì chúng ta sử dụng ba cách giải sau:
Cách 1: Sử dụng (lập dãy cộng) để giải như các bài toán ở dạng 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:active, .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách làm món tôm hấp nước dừa ngon chưa từng thấyCách 2: Sử dụng phương pháp chọn chữ số ở các hàng trong số đó và các số cần đếm là tổng các cách chọn các chữ số đấy.
Cách 3: Để đếm các số có tính chất nào đó, ta lại đếm các số ko có tính chất đấy rồi lấy tổng trừ đi.
Bài tập minh họa 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5. (Vận dụng cách 1)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số có bốn chữ số nhưng mà chia hết cho 4 thuộc dãy số cách đều: 1000; 1005; 1010;…; 9990; 9995
Sô các số cần tìm là: (9995 – 1000) : 5 +1 = 1800 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 1800 số
……….
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (352 đánh giá)

Related posts:Một số phương pháp giải hệ phương trình – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10
Tổng hợp đề ôn tập môn Toán lớp 4 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4
Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=””
Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học ” src=”https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=%0APh%C6%B0%C6%A1ng%20ph%C3%A1p%20gi%E1%BA%A3i%20d%E1%BA%A1ng%20To%C3%A1n%20%C4%91%E1%BA%BFm%20s%E1%BB%91%20%E2%80%93%20T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20%C3%B4n%20t%E1%BA%ADp%20m%C3%B4n%20To%C3%A1n%20Ti%E1%BB%83u%20h%E1%BB%8Dc%09%09%09%20&title=%0APh%C6%B0%C6%A1ng%20ph%C3%A1p%20gi%E1%BA%A3i%20d%E1%BA%A1ng%20To%C3%A1n%20%C4%91%E1%BA%BFm%20s%E1%BB%91%20%E2%80%93%20T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20%C3%B4n%20t%E1%BA%ADp%20m%C3%B4n%20To%C3%A1n%20Ti%E1%BB%83u%20h%E1%BB%8Dc%09%09%09%20&ns0=1″>


Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Với mong muốn đem lại cho các em học trò có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán cấp Tiểu học, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Phương pháp giải dạng Toán đếm số được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Phương pháp giải dạng Toán đếm số là tài liệu vô cùng có ích dành cho các em học trò lớp 3, lớp 4, lớp 5. Tài liệu bao gồm các dạng Toán đếm số các số thỏa mãn một điều kiện cho trước có ví dụ kèm theo và lời giải cụ thể giúp các em học trò củng cố tri thức môn Toán cho các kỳ thi học trò giỏi, thi luyện Violympic. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây

Phương pháp giải dạng Toán đếm số

Dạng 1: Đếm số của dãy số

A. Dãy số tự nhiên

Công thức tổng quát:

Số số hạng của dãy = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1

Khoảng cách = số liền sau – số liền trước

Các trường hợp thường gặp:

Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tục (khoảng cách giữa các số bằng 1)

Bài tập minh họa 1: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tục từ 1 tới 2017

Hướng dẫn

Số cần tìm là: (2017 – 1) : 1 + 1=2017 (số)

Đáp số: 2017 số

Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

.u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:active, .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 6: Skills 1 – Soạn Anh 9 trang 66

Bài tập minh họa 2: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ liên tục nhỏ hơn 2018

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có dãy số lẻ liên tục: 1;3;5;7;…;2017

Có các số tự nhiên lẻ cần tìm là: (2017 – 1): 2 +1 = 1009 (số)

Đáp số: 1009 số

Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

Bài tập minh họa 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn liên tục nhỏ hơn 2017

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có dãy số chẵn liên tục: 0;2;4;6;…;2016

Có các số tự nhiên chẵn cần tìm là: (2016 – 0) : 2 + 1 = 1009 (số)

Đáp số: 1009 số

Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều

Bài tập minh họa 4: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2017 chia hết cho 5

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có dãy số cách đều: 0 ; 5;10;15;20;…;2015

Số tự cần tìm là: (2015 – 0): 5 +1 = 404 (số)

Đáp số: 404 số

B. Số thập phân.

Ghi nhớ:

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 1 chữ số thì khoảng cách là: 0,1

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 2 chữ số thì khoảng chách là: 0,01

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 3 chữ số thì khoảng cách là: 0,001

vv…

Bài tập minh họa 5: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.

.ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:active, .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tôi yêu em của Puskin (Dàn ý + 8 mẫu)

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8 nhưng mà có một chữ số ở phần thập phân là: 7,1; 7,2; 7,3…; 7,9

Các số thập phân cần tìm là: (7,9 – 7,1):0,1 + 1 = 9 (số)

Đáp số: 9 số

Bài tập minh họa 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 9 và nhỏ thua 10 nhưng mà có hai chữ số ở phần thập phân là: 10,01; 10,02; 10;03;…; 10,99

Các số thập phân cần tìm là: (10,99 – 10,01):0,01 + 1 = 99 (số)

Đáp số: 99 số

Bài tập minh họa 7: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn 9 và nhỏ hơn 10.

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 99 và nhỏ thua 100 nhưng mà có ba chữ số ở phần thập phân là: 9,001; 9,002; 9,003;…; 9,999

Các số thập phân cần tìm là: (99,999 – 99,001): 0,001 + 1 = 999 (số)

Đáp số: 999 số

Dạng 2: Đếm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

Lúc giải các bài toán dạng này chúng ta cần phải biết linh hoạt lựa chọn các cách giải không giống nhau để tìm được kết quả nhanh nhất.

Thường thì chúng ta sử dụng ba cách giải sau:

Cách 1: Sử dụng (lập dãy cộng) để giải như các bài toán ở dạng 1

.u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:active, .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách làm món tôm hấp nước dừa ngon chưa từng thấy

Cách 2: Sử dụng phương pháp chọn chữ số ở các hàng trong số đó và các số cần đếm là tổng các cách chọn các chữ số đấy.

Cách 3: Để đếm các số có tính chất nào đó, ta lại đếm các số ko có tính chất đấy rồi lấy tổng trừ đi.

Bài tập minh họa 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5. (Vận dụng cách 1)

Hướng dẫn

Theo bài ra ta có các số có bốn chữ số nhưng mà chia hết cho 4 thuộc dãy số cách đều: 1000; 1005; 1010;…; 9990; 9995

Sô các số cần tìm là: (9995 – 1000) : 5 +1 = 1800 (số)

Đáp số: 1800 số

……….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (352 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_3_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Phương pháp giải dạng Toán đếm sốRelated posts:

Với mong muốn đem lại cho các em học trò có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán cấp Tiểu học, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Phương pháp giải dạng Toán đếm số được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.
Phương pháp giải dạng Toán đếm số là tài liệu vô cùng có ích dành cho các em học trò lớp 3, lớp 4, lớp 5. Tài liệu bao gồm các dạng Toán đếm số các số thỏa mãn một điều kiện cho trước có ví dụ kèm theo và lời giải cụ thể giúp các em học trò củng cố tri thức môn Toán cho các kỳ thi học trò giỏi, thi luyện Violympic. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phương pháp giải dạng Toán đếm số
Dạng 1: Đếm số của dãy số
A. Dãy số tự nhiên
Công thức tổng quát:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số số hạng của dãy = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1
Khoảng cách = số liền sau – số liền trước
Các trường hợp thường gặp:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tục (khoảng cách giữa các số bằng 1)
Bài tập minh họa 1: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tục từ 1 tới 2017
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số cần tìm là: (2017 – 1) : 1 + 1=2017 (số)
Đáp số: 2017 số
Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:active, .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 6: Skills 1 – Soạn Anh 9 trang 66Bài tập minh họa 2: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ liên tục nhỏ hơn 2018
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số lẻ liên tục: 1;3;5;7;…;2017

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên lẻ cần tìm là: (2017 – 1): 2 +1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn liên tục nhỏ hơn 2017
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số chẵn liên tục: 0;2;4;6;…;2016

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên chẵn cần tìm là: (2016 – 0) : 2 + 1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 4: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2017 chia hết cho 5
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số cách đều: 0 ; 5;10;15;20;…;2015

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số tự cần tìm là: (2015 – 0): 5 +1 = 404 (số)
Đáp số: 404 số
B. Số thập phân.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ghi nhớ:
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 1 chữ số thì khoảng cách là: 0,1
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 2 chữ số thì khoảng chách là: 0,01

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 3 chữ số thì khoảng cách là: 0,001
vv…
Bài tập minh họa 5: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:active, .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tôi yêu em của Puskin (Dàn ý + 8 mẫu)Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8 nhưng mà có một chữ số ở phần thập phân là: 7,1; 7,2; 7,3…; 7,9
Các số thập phân cần tìm là: (7,9 – 7,1):0,1 + 1 = 9 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 9 số
Bài tập minh họa 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 9 và nhỏ thua 10 nhưng mà có hai chữ số ở phần thập phân là: 10,01; 10,02; 10;03;…; 10,99
Các số thập phân cần tìm là: (10,99 – 10,01):0,01 + 1 = 99 (số)
Đáp số: 99 số

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 7: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn 9 và nhỏ hơn 10.
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 99 và nhỏ thua 100 nhưng mà có ba chữ số ở phần thập phân là: 9,001; 9,002; 9,003;…; 9,999

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các số thập phân cần tìm là: (99,999 – 99,001): 0,001 + 1 = 999 (số)
Đáp số: 999 số
Dạng 2: Đếm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lúc giải các bài toán dạng này chúng ta cần phải biết linh hoạt lựa chọn các cách giải không giống nhau để tìm được kết quả nhanh nhất.
Thường thì chúng ta sử dụng ba cách giải sau:
Cách 1: Sử dụng (lập dãy cộng) để giải như các bài toán ở dạng 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:active, .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách làm món tôm hấp nước dừa ngon chưa từng thấyCách 2: Sử dụng phương pháp chọn chữ số ở các hàng trong số đó và các số cần đếm là tổng các cách chọn các chữ số đấy.
Cách 3: Để đếm các số có tính chất nào đó, ta lại đếm các số ko có tính chất đấy rồi lấy tổng trừ đi.
Bài tập minh họa 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5. (Vận dụng cách 1)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số có bốn chữ số nhưng mà chia hết cho 4 thuộc dãy số cách đều: 1000; 1005; 1010;…; 9990; 9995
Sô các số cần tìm là: (9995 – 1000) : 5 +1 = 1800 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 1800 số
……….
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (352 đánh giá)

Related posts:Một số phương pháp giải hệ phương trình – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10
Tổng hợp đề ôn tập môn Toán lớp 4 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4
Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_2_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_2_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[rule_3_plain]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Phương pháp giải dạng Toán đếm sốRelated posts:

Với mong muốn đem lại cho các em học trò có thêm nhiều tài liệu ôn tập môn Toán cấp Tiểu học, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Phương pháp giải dạng Toán đếm số được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.
Phương pháp giải dạng Toán đếm số là tài liệu vô cùng có ích dành cho các em học trò lớp 3, lớp 4, lớp 5. Tài liệu bao gồm các dạng Toán đếm số các số thỏa mãn một điều kiện cho trước có ví dụ kèm theo và lời giải cụ thể giúp các em học trò củng cố tri thức môn Toán cho các kỳ thi học trò giỏi, thi luyện Violympic. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phương pháp giải dạng Toán đếm số
Dạng 1: Đếm số của dãy số
A. Dãy số tự nhiên
Công thức tổng quát:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số số hạng của dãy = (số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1
Khoảng cách = số liền sau – số liền trước
Các trường hợp thường gặp:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tục (khoảng cách giữa các số bằng 1)
Bài tập minh họa 1: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tục từ 1 tới 2017
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số cần tìm là: (2017 – 1) : 1 + 1=2017 (số)
Đáp số: 2017 số
Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:active, .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6615212973f0e08cc4d45d2f7b999e45:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 6: Skills 1 – Soạn Anh 9 trang 66Bài tập minh họa 2: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ liên tục nhỏ hơn 2018
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số lẻ liên tục: 1;3;5;7;…;2017

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên lẻ cần tìm là: (2017 – 1): 2 +1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tục (khoảng cách giữa các số là 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 3: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn liên tục nhỏ hơn 2017
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số chẵn liên tục: 0;2;4;6;…;2016

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có các số tự nhiên chẵn cần tìm là: (2016 – 0) : 2 + 1 = 1009 (số)
Đáp số: 1009 số
Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 4: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2017 chia hết cho 5
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có dãy số cách đều: 0 ; 5;10;15;20;…;2015

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số tự cần tìm là: (2015 – 0): 5 +1 = 404 (số)
Đáp số: 404 số
B. Số thập phân.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ghi nhớ:
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 1 chữ số thì khoảng cách là: 0,1
– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 2 chữ số thì khoảng chách là: 0,01

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nếu số cần đếm nhưng mà ở phần thập phân có 3 chữ số thì khoảng cách là: 0,001
vv…
Bài tập minh họa 5: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:active, .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueb177d6ac432ee931cbcdc7e33b305ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Tôi yêu em của Puskin (Dàn ý + 8 mẫu)Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 7 và nhỏ hơn 8 nhưng mà có một chữ số ở phần thập phân là: 7,1; 7,2; 7,3…; 7,9
Các số thập phân cần tìm là: (7,9 – 7,1):0,1 + 1 = 9 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 9 số
Bài tập minh họa 6: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.
Hướng dẫn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 9 và nhỏ thua 10 nhưng mà có hai chữ số ở phần thập phân là: 10,01; 10,02; 10;03;…; 10,99
Các số thập phân cần tìm là: (10,99 – 10,01):0,01 + 1 = 99 (số)
Đáp số: 99 số

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập minh họa 7: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có ba chữ số ở phần thập phân nhưng mà lớn 9 và nhỏ hơn 10.
Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số thập phân lớn hơn 99 và nhỏ thua 100 nhưng mà có ba chữ số ở phần thập phân là: 9,001; 9,002; 9,003;…; 9,999

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các số thập phân cần tìm là: (99,999 – 99,001): 0,001 + 1 = 999 (số)
Đáp số: 999 số
Dạng 2: Đếm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lúc giải các bài toán dạng này chúng ta cần phải biết linh hoạt lựa chọn các cách giải không giống nhau để tìm được kết quả nhanh nhất.
Thường thì chúng ta sử dụng ba cách giải sau:
Cách 1: Sử dụng (lập dãy cộng) để giải như các bài toán ở dạng 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:active, .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7d1eb53448916635d12dc126986188fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách làm món tôm hấp nước dừa ngon chưa từng thấyCách 2: Sử dụng phương pháp chọn chữ số ở các hàng trong số đó và các số cần đếm là tổng các cách chọn các chữ số đấy.
Cách 3: Để đếm các số có tính chất nào đó, ta lại đếm các số ko có tính chất đấy rồi lấy tổng trừ đi.
Bài tập minh họa 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 5. (Vận dụng cách 1)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hướng dẫn
Theo bài ra ta có các số có bốn chữ số nhưng mà chia hết cho 4 thuộc dãy số cách đều: 1000; 1005; 1010;…; 9990; 9995
Sô các số cần tìm là: (9995 – 1000) : 5 +1 = 1800 (số)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: 1800 số
……….
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (352 đánh giá)

Related posts:Một số phương pháp giải hệ phương trình – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10
Tổng hợp đề ôn tập môn Toán lớp 4 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4
Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4

[/box]

#Phương #pháp #giải #dạng #Toán #đếm #số #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #Tiểu #học

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Phương pháp giải dạng Toán đếm số – Tài liệu ôn tập môn Toán Tiểu học tại Kiến thức chung

Viết một bình luận