Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much

Bạn đang xem: Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Các thành ngữ trên đều có nghĩa tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal). Không có khác nhau gì mấy giữa a lot of và lots of. Chủ ngữ chính sau hai thành ngữ này…

a lot of: uncountable noun + singular verb

lots of: Plural noun + plural verb

A lot of time is needed to learn a language.
Lots of us think it’s time for an election.

 • Plenty of được dùng phổ biến trong informal English. 
  Don’t rush, there’s plenty of time.
  Plenty of shops take checks.
 • A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English) 
  I have thrown a large amount of old clothing.
  Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.

A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu. 
On holiday we walk and swim a lot.
The gorvernment seems to change its mind a great deal

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much

Video về Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much

Wiki về Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much

Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much

Phân biệt a lot/ lots of/ plenty/ a great deal với many/ much -

Các thành ngữ trên đều có nghĩa tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal). Không có khác nhau gì mấy giữa a lot of và lots of. Chủ ngữ chính sau hai thành ngữ này…

a lot of: uncountable noun + singular verb

lots of: Plural noun + plural verb

A lot of time is needed to learn a language.
Lots of us think it’s time for an election.

 • Plenty of được dùng phổ biến trong informal English. 
  Don’t rush, there’s plenty of time.
  Plenty of shops take checks.
 • A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English) 
  I have thrown a large amount of old clothing.
  Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.

A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu. 
On holiday we walk and swim a lot.
The gorvernment seems to change its mind a great deal

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” https://dienchau2.edu.vn/”>dienchau2.edu.vn

Nguồn: dienchau2.edu.vn
Chuyên mục: Bí quyết học tiếng anh

#Phân #biệt #lot #lots #plenty #great #deal #với

Xem thêm:  Cách viết họ tên trong tiếng Anh – Viết như thế nào là đúng

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button