Ô nguyên tố là gì?

Bạn đang xem: Ô nguyên tố là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Câu hỏi: Tế bào nguyên tố là gì? Số ô nguyên tố cho biết điều gì? Hồi đáp: …

Bạn đang xem: Ô nguyên tố là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Câu hỏi: Tế bào nguyên tố là gì? Số ô nguyên tố cho biết điều gì?

Hồi đáp:

a, Ô nguyên tố cho ta biết chất nào là phi kim, chất nào là kim loại

b, Số thứ tự: số proton trong nguyên tử. Ví dụ: O2 có số hiệu nguyên tử là 8

Số chu kì: số lớp electron trong nguyên tử. Ví dụ: Shift có khoảng thời gian là 2 .

Hãy cùng Top Solutions tìm hiểu về tóm tắt bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nhé!

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử.

1. Tế bào nguyên tố

Ô nguyên tố ghi: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hoá học, tên nguyên tố, khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó.

Số hiệu nguyên tử có giá trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và số electron trong nguyên tử.

2. Chu kỳ

Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

Số chu kì bằng số lớp electron. Ví dụ:

Chu kỳ 1: Gồm 2 nguyên tố H và He, trong nguyên tử có 1 lớp vỏ electron. Điện tích hạt nhân tăng dần từ 1+ đến He là 2+

Chu kì 2: Gồm 8 nguyên tố từ Li đến Ne, nguyên tử có 2 lớp vỏ electron. Điện tích hạt nhân tăng từ Li +2 đến Ne +10

Chu kỳ 3: Gồm 8 nguyên tố từ Na đến Ar, nguyên tử có 3 lớp vỏ electron. Điện tích hạt nhân tăng dần từ Na +11 đến Ar +18

3. Nhóm

Là nhóm nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số electron lớp ngoài cùng nên có tính chất tương tự nhau.

Số thứ tự các nhóm A bằng số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử nhóm đó. Ví dụ:

Nhóm tôi:

Gồm các nguyên tố kim loại hoạt động mạnh. Các nguyên tử của chúng đều có một electron ở lớp vỏ ngoài cùng.

Điện tích hạt nhân tăng từ Li(3+) đến Fr(87+)

Nhóm VII:

Gồm các nguyên tố phi kim hoạt động mạnh. Nguyên tử của chúng đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Điện tích hạt nhân tăng từ F(9+) đến At(85+)

1. Trong một chu kỳ

Khi đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ta có:

[CHUẨN NHẤT]    một tế bào phần tử là gì?  (ảnh 2)

– Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8 (trừ chu kì 1).

– Tính kim loại của nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần. Tức là đầu kì là kim loại mạnh (kim loại kiềm), cuối kì là phi kim mạnh (halogen: flo, clo…), cuối kì là khí hiếm.

Ví dụ, đầu chu kỳ 3 là kim loại kiềm Na (kim loại mạnh), cuối chu kỳ là phi kim mạnh clo, cuối chu kỳ là khí hiếm agon (Ar).

[CHUẨN NHẤT]    một tế bào phần tử là gì?  (ảnh 3)

2. Trong một nhóm

Khi đi từ trên xuống theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ta có: số lớp electron lớp vỏ nguyên tử tăng dần, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần.

1. Biết vị trí của nguyên tố ta suy ra được cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố.

Ví dụ: Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA. Cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất nguyên tử A và so sánh với các nguyên tố lân cận.

Giải: Số hiệu nguyên tử là 17, điện tích hạt nhân của nguyên tử A là 17+, nguyên tử A có 17 electron.

– Ở chu kì 3, suy ra nguyên tử A có 3 lớp electron; nhóm VIIA suy ra lớp ngoài cùng có 7e.

– Nguyên tố A (Cl) ở cuối chu kì 3 nên là phi kim mạnh, phi kim của A mạnh hơn nguyên tố đứng trước cùng chu kỳ (chữ s có số hiệu là 16) và nguyên tố đứng dưới nó cùng nhóm (là Br có số hiệu nguyên tử 35) nhưng ít hơn nguyên tố đứng trên nó trong cùng một nhóm (tức là F có số hiệu nguyên tử 9)

2. Biết cấu tạo nguyên tử của một nguyên tố có thể suy ra vị trí, tính chất của nguyên tố đó.

Ví dụ: Nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 11+, lớp vỏ 3 electron, lớp ngoài cùng có 1 electron.

Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất cơ bản của nó.

Phần thưởng:

– Vì nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron và có le ở lớp ngoài cùng nên nguyên tố X ở ô 11, chu kỳ 3, nhóm IA

– Nguyên tố A ở đầu chu kì nên tính chất hóa học cơ bản là kim loại. Ngoài ra, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là cơ sở khoa học quan trọng giúp chúng ta học tập và nghiên cứu hóa học một cách có hệ thống.

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Ô nguyên tố là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Ô nguyên tố là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Ô nguyên tố là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Nốt ruồi ở lưng phụ nữ và nốt rồi ở lưng đàn ông có ý nghĩa là gì?

Viết một bình luận