Nuôi cấy không liên tục là gì?

Bạn đang xem: Nuôi cấy không liên tục là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Câu hỏi: Nuôi cấy không liên tục là gì? A. Môi trường nuôi cấy được bổ …

Bạn đang xem: Nuôi cấy không liên tục là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Câu hỏi: Nuôi cấy không liên tục là gì?

A. Môi trường nuôi cấy được bổ sung các chất dinh dưỡng mới, loại bỏ các sản phẩm của quá trình chuyển hóa vật chất

B. Môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới mà phải loại bỏ các sản phẩm của quá trình chuyển hóa vật chất

C. Môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, không được loại bỏ bất kỳ sản phẩm trao đổi chất nào

D. Môi trường nuôi cấy liên tục được bổ sung các chất dinh dưỡng mới, đồng thời được loại bỏ liên tục các sản phẩm trao đổi chất.

Hồi đáp:

Đáp án đúng: C. Môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới, không được loại bỏ các sản phẩm trao đổi chất

Nội dung câu hỏi trên nằm trong kiến ​​thức về sinh trưởng của vi sinh vật, hãy cùng Top giải pháp tìm hiểu nhé!

1. Khái niệm tăng trưởng

Một. Khái niệm về sinh trưởng của quần thể vi sinh vật:

Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự gia tăng số lượng tế bào trong quần thể.

b. Thời gian thế hệ (g)

Thời gian thế hệ là thời gian từ khi một tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số lượng tế bào trong quần thể tăng gấp đôi.

– Công thức tính thời gian phát điện: g = t/n

với: t: thời gian

n: số lần chia trong thời gian t

c. Công thức tính số ô

Văn hóa không liên tục là gì?  (ảnh 2)

– Vậy sau n lần phân chia từ N0 ô ban đầu ở thời gian t: Nt = N0 x 2n

Với:

Nt: số tế bào sau n lần phân chia trong thời gian t

N0: số ô ban đầu

n: số lần chia

2. Tăng trưởng quần thể sinh vật

Một. Nuôi cấy liên tục:

– Nuôi liên tục không bổ sung chất dinh dưỡng mới cũng như không loại bỏ chất độc hại nên quá trình nuôi sẽ nhanh chóng dẫn đến chết.

– Trong nuôi cấy liên tục, các chất dinh dưỡng mới thường xuyên được bổ sung và chất thải liên tục được loại bỏ nên quá trình nuôi đạt hiệu quả cao và thu được nhiều sinh khối hơn.

– Ứng dụng: sản xuất sinh khối để thu protein đơn bào, các hợp chất có hoạt tính sinh học như axit amin, enzym, kháng sinh, hormone.

b. Văn hóa không liên tục:

Môi trường nuôi cấy gián đoạn là môi trường không bổ sung chất dinh dưỡng mới và không loại bỏ các sản phẩm trao đổi chất.

– Sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy gián đoạn gồm 4 pha cơ bản; pha tiềm ẩn, pha lũy thừa, pha cân bằng và pha chết.

Văn hóa không liên tục là gì?  (ảnh 3)

+ Giai đoạn tiềm ẩn (lag phase): được tính từ khi vi sinh vật được cấy vào bình tam giác cho đến khi chúng bắt đầu phát triển. VSv thích nghi với môi trường, tổng hợp mạnh nguyên liệu để chuẩn bị cho quá trình phân bào.

+ Pha lũy thừa (pha log-exponential phase): vi sinh vật phân chia mạnh mẽ, số lượng tế bào tăng theo cấp số nhân và đạt cực đại. Thời gian thế hệ đạt đến một hằng số.

+ Pha cân bằng: số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian, tốc độ sinh trưởng và trao đổi chất của vi sinh vật giảm dần. Khi các chất dinh dưỡng bắt đầu cạn kiệt, các chất độc hại tăng lên trong môi trường nuôi cấy, một số tế bào bắt đầu bị phân hủy.

+ Pha suy vong: số lượng tế bào trong quần thể ngày càng giảm do bị phân hủy, cạn kiệt chất dinh dưỡng, tăng chất độc hại.

3. Sinh sản của vi sinh vật

Ở cả sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn, có ba phương thức sinh sản: phân hạch, nảy chồi và hình thành bào tử.

Văn hóa không liên tục là gì?  (ảnh 4)

Bài tập 1: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt tối đa ở pha nào?

A. tụt hậu

Blog.

C. cân bằng động

D. suy giảm

Câu trả lời đúng: D. suy giảm

Bài tập 2: Nói đến sinh trưởng của vi sinh vật, người ta thường nói đến:

A. Tăng sinh khối của quần thể.

B. Sự gia tăng số lượng tế bào trong quần thể.

C. Sự gia tăng kích thước của mỗi cá thể trong quần thể.

D. Sự mở rộng phạm vi phân bố của quần thể.

Đáp án đúng: B. Sự gia tăng số lượng tế bào trong quần thể.

Bài tập 3: Thời gian thế hệ là khoảng thời gian được tính từ?

A. Khi sinh ra 1 tế bào đến khi tế bào đó sinh ra 2 tế bào.

B. Khi một tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số lượng tế bào trong cơ thể sinh vật tăng gấp đôi.

C. Khi tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào chết đi.

D. Cả A và B

Đáp án đúng: B. Khi một tế bào được sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số lượng tế bào trong cơ thể sinh vật tăng gấp đôi.

Bài tập 4: Ở vi khuẩn lactic, khi sinh trưởng ở điều kiện thích hợp nhất thì thời gian thế hệ (g) của chúng là 100 phút. Nếu một nhóm 15 vi khuẩn axit lactic được nuôi cấy trong điều kiện tối ưu thì sau bao lâu sẽ tạo ra 960 cá thể ở thế hệ cuối cùng?

Đáp số: 600 phút

Giải thích: Gọi No là số tế bào của quần thể vi sinh vật ban đầu, Nt là số tế bào của quần thể vi sinh vật sau thời gian t, n là số lần phân chia của quần thể vi sinh vật sau thời gian t, g là thời gian thế hệ của vi sinh vật đang xét ta có biểu thức mô phỏng mối quan hệ giữa các yếu tố trên như sau: Nt = No.2t/g = No.2n

Ta thấy bài toán đã cho: Nt = 960; Không = 15 ; g = 100 phút . Thay các dữ liệu này vào biểu thức trên, ta được: 960 = 15,2t/100 = 15,2nt = 600 phút; n = 6 lần.

→ Như vậy nếu một đàn vi khuẩn lactic gồm 15 cá thể được nuôi cấy trong điều kiện tối ưu thì sau 600 phút sẽ tạo ra 960 cá thể ở thế hệ cuối cùng.

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Nuôi cấy không liên tục là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Nuôi cấy không liên tục là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Nuôi cấy không liên tục là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Cách dùng câu cảm thán trong Tiếng Anh

Viết một bình luận