Nghĩa vụ Công an đi mấy năm?

Bạn đang xem:
Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?
Trong dienchau2.edu.vn

Công dân Việt Nam đến tuổi nhập ngũ phải tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật có thể là nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và dân quân tự vệ. Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?

Ý nghĩa của Police là gì?

Nghĩa vụ công an là việc công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Việc thực hiện nghĩa vụ công an được quy định tại Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018, cụ thể như sau:

Điều 8. Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi nhập ngũ phục vụ trong Công an nhân dân trong thời gian 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp sau đây:

a) Bảo đảm sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và cứu nạn, cứu hộ.

2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như đối với việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Những điều kiện cần thiết để đi nghĩa vụ công an?

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

– Công dân nữ trong độ tuổi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của lực lượng Công an nhân dân, nếu là tình nguyện viên và lực lượng an ninh nhân dân có nhu cầu thì được xem xét. đã chọn. thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị quản chế, không trong thời gian áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

Có phẩm chất, đạo đức, hạnh kiểm tốt, được nhân dân nơi sinh sống, học tập, công tác tín nhiệm.

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo cơ chế nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

– Có bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn điển hình được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

– Thân hình hợp lý, không dị hình, dị dạng, đủ tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Cân nhắc: Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị, ngành nghề cần tuyển công dân. phụ nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Công an nhân dân phù hợp với nhu cầu của từng thời kỳ.

Xem thêm:  Làm cách nào để thay đổi phần mở rộng video trên VLC?

Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?

Khi công dân được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ công an, một nội dung được nhiều người quan tâm là Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 70/2019 / NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:

Điều 4. Nhân vật được chọn và thời gian phục vụ

3. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nhưng không quá 06 tháng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính kể từ ngày bàn giao công dân; Trường hợp không giao, nhận được thì tính từ ngày đơn vị Công an nhân dân tiếp nhận đến khi có quyết định xuất ngũ của cấp có thẩm quyền. Thời gian đào ngũ và thời gian chấp hành án phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tương tự, theo quy định trên, thời hạn thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 24 tháng. tháng trong các trường hợp sau:

– Đảm bảo sẵn sàng chiến đấu;

– Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Hồ sơ đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Công dân tham gia tuyển chọn và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú. nơi cư trú:

– Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân thành phố). xã, phường, thị trấn). Mọi người). của xã, phường, thị trấn). cấp xã) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập.

– Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Bạn xem bài
Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?

Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về
Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?

dưới đây để dienchau2.edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Giáo dục
# Hệ thống điều hành # công việc # công khai # đi # thời điểm # năm

xem thêm thông tin chi tiết về Nghĩa vụ Công an đi mấy năm?

Nghĩa vụ Công an đi mấy năm?

Hình Ảnh về: Nghĩa vụ Công an đi mấy năm?

Video về: Nghĩa vụ Công an đi mấy năm?

Wiki về Nghĩa vụ Công an đi mấy năm?

Nghĩa vụ Công an đi mấy năm? -

Bạn đang xem:
Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?
Trong dienchau2.edu.vn

Công dân Việt Nam đến tuổi nhập ngũ phải tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật có thể là nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và dân quân tự vệ. Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?

Ý nghĩa của Police là gì?

Nghĩa vụ công an là việc công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Việc thực hiện nghĩa vụ công an được quy định tại Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018, cụ thể như sau:

Điều 8. Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi nhập ngũ phục vụ trong Công an nhân dân trong thời gian 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp sau đây:

a) Bảo đảm sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và cứu nạn, cứu hộ.

2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như đối với việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Những điều kiện cần thiết để đi nghĩa vụ công an?

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

- Công dân nữ trong độ tuổi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của lực lượng Công an nhân dân, nếu là tình nguyện viên và lực lượng an ninh nhân dân có nhu cầu thì được xem xét. đã chọn. thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị quản chế, không trong thời gian áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

Có phẩm chất, đạo đức, hạnh kiểm tốt, được nhân dân nơi sinh sống, học tập, công tác tín nhiệm.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo cơ chế nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

- Có bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn điển hình được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thân hình hợp lý, không dị hình, dị dạng, đủ tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Cân nhắc: Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị, ngành nghề cần tuyển công dân. phụ nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Công an nhân dân phù hợp với nhu cầu của từng thời kỳ.

Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?

Khi công dân được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ công an, một nội dung được nhiều người quan tâm là Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 70/2019 / NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:

Điều 4. Nhân vật được chọn và thời gian phục vụ

3. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nhưng không quá 06 tháng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính kể từ ngày bàn giao công dân; Trường hợp không giao, nhận được thì tính từ ngày đơn vị Công an nhân dân tiếp nhận đến khi có quyết định xuất ngũ của cấp có thẩm quyền. Thời gian đào ngũ và thời gian chấp hành án phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tương tự, theo quy định trên, thời hạn thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 24 tháng. tháng trong các trường hợp sau:

- Đảm bảo sẵn sàng chiến đấu;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Hồ sơ đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Công dân tham gia tuyển chọn và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú. nơi cư trú:

- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân thành phố). xã, phường, thị trấn). Mọi người). của xã, phường, thị trấn). cấp xã) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập.

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Bạn xem bài
Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?

Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về
Bạn phải đến đồn cảnh sát bao nhiêu năm?

dưới đây để dienchau2.edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Giáo dục
# Hệ thống điều hành # công việc # công khai # đi # thời điểm # năm

[rule_{ruleNumber}]

#Nghĩa #vụ #Công #đi #mấy #năm

Bạn thấy bài viết Nghĩa vụ Công an đi mấy năm? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Nghĩa vụ Công an đi mấy năm? bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Nghĩa vụ Công an đi mấy năm? tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button