Một trong những chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng trong “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là gì?

Bạn đang xem: Một trong những chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng trong “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là gì? tại Trường THPT …

Bạn đang xem: Một trong những chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng trong “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Một trong những chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng trong “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là dân chủ, nhân quyền, lôi kéo, mua chuộc các bộ phận bất tử, bất đồng quan điểm để chống CNXH, xây dựng và lắp đặt lực lượng chống CNXH từ trong lòng các nước XHCN.

A. Dân chủ, nhân quyền

B. Tự do, dân chủ

C. Nhân quyền, bình đẳng

D. Bình đẳng, tự do

Đáp án đúng: A. Dân chủ, nhân quyền

Một trong những chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng trong “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là dân chủ, nhân quyền, lôi kéo, mua chuộc các phần tử bùng nổ, biến chất, Bất đối, bất đồng quan điểm chống phá CNXH, xây dựng và lắp đặt lực lượng chống CNXH từ trong lòng các nước XHCN.

– Mục tiêu và thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của CNĐQ và các thế lực thù địch với Việt Nam

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá và can thiệp vào công việc nội bộ nước ta, kích động bạo loạn, đổ vỡ và thúc đẩy hoạt động “DBHB”, thúc đẩy “tự diễn biến” “tự nhiên”. chuyển hóa” trong nội bộ của ta. Mặt khác, các tổ chức phản động bên ngoài triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng internet, triệt để lợi dụng những tiêu cực, tham nhũng… để tuyên truyền xuyên tạc hạ uy tín của Đảng and Nhà nước ta. Chúng phát triển lực lượng, nuôi ý định chống đối chế độ lâu dài.

Mục tiêu quán nhất của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là thực hiện âm mưu, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo con đường chủ nghĩa tư bản và hợp lệ thuộc về chủ nghĩa đế quốc. CNĐQ và các thế lực thù địch thường dùng các thủ đoạn như xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Đảng cộng sản, bôi nhọ CNXH, tuyên truyền tư tưởng tư sản và tô hồng, ca ngợi xã hội tư sản hiện đại; bao vây, cô lập về kinh tế; đồng thời, sử dụng viện trợ để gây sức ép, thao túng, làm chuyển hóa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo con đường TBCN; dùng các chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, gây phiến diện nội bộ, lôi kéo, mua chuộc các phần tử bùng nổ, biến chất, bất đối, bất đồng quan điểm để chống CNXH, xây dựng và lắp đặt lực lượng chống CNXH từ lòng các nước XHCN.

– Quan điểm chỉ đạo và phương châm đối kháng của Đảng trước đấu tranh chiến lược “Diễn biến hòa bình”

Quan điểm chỉ đạo của Đảng: Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc đồng tính đi, quyết chiến, trường kỳ và phức tạp trên mọi lĩnh vực. Chống “diễn biến hòa bình” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hiện nay để bảo vệ chắc chắn Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Phương pháp châm tiến hành: Chủ động, không khéo léo, kiên quyết xử lý tình trạng bệnh và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn. Xây dựng tiềm lực đất nước đế mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, tạm thời làm thất bại âm mưu, thủ giai đoạn chống phá của kẻ thù phản cách mạng Việt Nam.

>>> Tham khảo: Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đối với tân sinh, kẻ thù đặc biệt coi trọng?

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Một trong những chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng trong “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Một trong những chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng trong “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Một trong những chiêu bài mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng trong “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  [CHUẨN NHẤT] Giá cả thị trường là gì?

Viết một bình luận