Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Mẫu hợp đồng vay tiền Hình ảnh về: Mẫu hợp đồng vay tiền Video về: Mẫu hợp đồng vay tiền Wiki về Thỏa thuận cho vay mẫu Mẫu hợp đồng cho vay tiền – Mẫu …

Mẫu hợp đồng vay tiền

Hình ảnh về: Mẫu hợp đồng vay tiền

Video về: Mẫu hợp đồng vay tiền

Wiki về Thỏa thuận cho vay mẫu

Mẫu hợp đồng cho vay tiền -

Mẫu hợp đồng vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

HỢP ĐÔNG VAY MƯỢN

Hôm nay là ……………………. tháng …. …………………………năm …………

Bạn đang xem: Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền

Tại địa chỉ này:…………………………………………………………………………………………

(Nếu vay ngân hàng hoặc hợp tác xã tín dụng thì có thêm yếu tố xét đơn của đương sự).

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

+ Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

+ Đại diện là: ……………………………………………………………………………………………….

+ CMND số…………..do Công an cấp ngày…………..

Bên B: (bên vay)

+ Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………….

+ Số CMND……………………..do Công an……………………..cấp ngày…………..

+ Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

+ Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Sau khi hai bên thống nhất ký kết đồng vay với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số tiền vay

Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền như sau:

+ Theo số: ………………………………………………………………………………………………

+ Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là…………………… tháng

+ Từ ngày ………… tháng ………….năm…………………….

+ Đến ngày ………… tháng…………………….

2.2. Phương thức vay (có thể lựa chọn một trong các phương thức sau):

+ Chuyển tiền qua tài khoản: ……………………………………………………………………………………………….

+ Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………….

+ Cho vay tiền mặt

Chuyển sang…………………….… đợt

– Lần 1: ………………………………………………………………………………………

– Tiết 2: ……………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất …………..%/tháng kể từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Lãi trả hàng tháng vào ngày thứ 30 kể từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt…….%/tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này hết hạn ….. ngày; Nếu Bên B muốn tiếp tục gia hạn thì phải được sự đồng ý trước tại vị trí………….

3.4 Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, lãi suất vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ không thay đổi.

3.5. Khi đến hạn trả nợ Bên B không trả đủ vốn và lãi cho Bên A thì tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn và chịu lãi suất nợ quá hạn là……%/tháng.

Xem thêm:  Biển Số Xe Các Tỉnh Thành phố Việt Nam mới 03/2023

3.6 Thời hạn trả nợ không quá …. Ngày trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Văn bản trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM để biết thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #hợpđồng #cho #vay #tiền

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Mẫu hợp đồng cho vay tiền” state=”close”]

Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Hình Ảnh về: Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Video về: Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Wiki về Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Mẫu hợp đồng cho vay tiền -

Mẫu hợp đồng vay tiền

Hình ảnh về: Mẫu hợp đồng vay tiền

Video về: Mẫu hợp đồng vay tiền

Wiki về Thỏa thuận cho vay mẫu

Mẫu hợp đồng cho vay tiền -

Mẫu hợp đồng vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

HỢP ĐÔNG VAY MƯỢN

Hôm nay là ……………………. tháng …. …………………………năm …………

Bạn đang xem: Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền

Tại địa chỉ này:…………………………………………………………………………………………

(Nếu vay ngân hàng hoặc hợp tác xã tín dụng thì có thêm yếu tố xét đơn của đương sự).

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

+ Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

+ Đại diện là: ……………………………………………………………………………………………….

+ CMND số…………..do Công an cấp ngày…………..

Bên B: (bên vay)

+ Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………….

+ Số CMND……………………..do Công an……………………..cấp ngày…………..

+ Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

+ Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Sau khi hai bên thống nhất ký kết đồng vay với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số tiền vay

Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền như sau:

+ Theo số: ………………………………………………………………………………………………

+ Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là…………………… tháng

+ Từ ngày ………… tháng ………….năm…………………….

+ Đến ngày ………… tháng…………………….

2.2. Phương thức vay (có thể lựa chọn một trong các phương thức sau):

+ Chuyển tiền qua tài khoản: ……………………………………………………………………………………………….

+ Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………….

+ Cho vay tiền mặt

Chuyển sang…………………….… đợt

- Lần 1: ………………………………………………………………………………………

- Tiết 2: ……………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất …………..%/tháng kể từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Lãi trả hàng tháng vào ngày thứ 30 kể từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt…….%/tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này hết hạn ..... ngày; Nếu Bên B muốn tiếp tục gia hạn thì phải được sự đồng ý trước tại vị trí………….

3.4 Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, lãi suất vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ không thay đổi.

3.5. Khi đến hạn trả nợ Bên B không trả đủ vốn và lãi cho Bên A thì tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn và chịu lãi suất nợ quá hạn là……%/tháng.

3.6 Thời hạn trả nợ không quá …. Ngày trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Văn bản trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM để biết thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #hợpđồng #cho #vay #tiền

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” Mẫu hợp đồng cho vay tiền” src=”https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=M%E1%BA%ABu%20h%E1%BB%A3p%20%C4%91%E1%BB%93ng%20cho%20vay%20ti%E1%BB%81n%20&title=M%E1%BA%ABu%20h%E1%BB%A3p%20%C4%91%E1%BB%93ng%20cho%20vay%20ti%E1%BB%81n%20&ns0=1″>

Mẫu hợp đồng cho vay tiền -

Mẫu hợp đồng vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

HỢP ĐÔNG VAY MƯỢN

Hôm nay là ……………………. tháng …. …………………………năm …………

Bạn đang xem: Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền

Tại địa chỉ này:…………………………………………………………………………………………

(Nếu vay ngân hàng hoặc hợp tác xã tín dụng thì có thêm yếu tố xét đơn của đương sự).

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

+ Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

+ Đại diện là: ……………………………………………………………………………………………….

+ CMND số…………..do Công an cấp ngày…………..

Bên B: (bên vay)

+ Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………….

+ Số CMND……………………..do Công an……………………..cấp ngày…………..

+ Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

+ Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Sau khi hai bên thống nhất ký kết đồng vay với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số tiền vay

Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền như sau:

+ Theo số: ………………………………………………………………………………………………

+ Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là…………………… tháng

+ Từ ngày ………… tháng ………….năm…………………….

+ Đến ngày ………… tháng…………………….

2.2. Phương thức vay (có thể lựa chọn một trong các phương thức sau):

+ Chuyển tiền qua tài khoản: ……………………………………………………………………………………………….

+ Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………….

+ Cho vay tiền mặt

Chuyển sang…………………….… đợt

– Lần 1: ………………………………………………………………………………………

– Tiết 2: ……………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất …………..%/tháng kể từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Lãi trả hàng tháng vào ngày thứ 30 kể từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt…….%/tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này hết hạn ….. ngày; Nếu Bên B muốn tiếp tục gia hạn thì phải được sự đồng ý trước tại vị trí………….

3.4 Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, lãi suất vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ không thay đổi.

3.5. Khi đến hạn trả nợ Bên B không trả đủ vốn và lãi cho Bên A thì tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn và chịu lãi suất nợ quá hạn là……%/tháng.

3.6 Thời hạn trả nợ không quá …. Ngày trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Văn bản trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM để biết thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #hợpđồng #cho #vay #tiền

[/box]

#Mẫu #hợp #đồng #cho #vay #tiền

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Mẫu hợp đồng cho vay tiền có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu hợp đồng cho vay tiền bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Mẫu hợp đồng cho vay tiền tại Kiến thức chung

Viết một bình luận