Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm – 2022

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 Trong dienchau2.edu.vn

Báo cáo tổng kết của lớp năm học 2021-2022 gồm 2 mẫu, được thành lập nhằm thống kê, tổng kết những thành tích, kết quả đạt được trong năm học vừa qua. Bản tóm tắt của lớp cần ghi rõ số lượng học sinh, kết quả học tập, điểm chuyên cần, hạnh kiểm, v.v.

Ngoài ra, nó cũng đưa ra phương hướng, đề xuất và kiến ​​nghị cho năm học 2022-2023. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm kịch bản, lời dẫn chương trình lễ tổng kết năm học 2021-2022. Thông tin cụ thể được mời. Mời các bạn tham khảo 2 mẫu báo cáo tổng kết lớp:

Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022

  • Báo cáo cuối năm của lớp – Mẫu 1
  • Báo cáo tổng kết năm học của lớp – Mẫu 2

Báo cáo cuối năm của lớp – Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT …………………….
TRƯỜNG ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO CUỐI KỲ
NĂM HỌC: …………….

I. PHẦN SỐ LƯỢNG

1. Tổng số học sinh đầu năm: …………………… .; Số học sinh nữ: …………………… ..; Học sinh dân tộc: …………. Nữ sinh dân tộc: …………………… ..

2. Tổng số học sinh cuối năm: …………………… .; Số học sinh nữ: …………………… ..; Học sinh dân tộc: …………. Nữ sinh dân tộc: …………………… ..

3. Số học sinh chuyển trường: …… .. em.

TT

Họ và tên

Ngày sinh

có lẽ

Tên của cha hoặc mẹ

Sống ở đâu hôm nay

Ngày tiếp theo

4. Số học sinh bỏ học.

TT

Họ và tên

Ngày sinh

có lẽ

Tên của cha hoặc mẹ

Sống ở đâu hôm nay

Tháng ngày năm

ngã ra ngoài

5. Tỷ lệ duy trì số lượng: ……. / ……. Được rồi: ………..%

(Phép tính: Lấy số học sinh b / cx 100 chia cho số học sinh đầu năm của T.) Số học sinh chuyển trường không tham gia tính toán tỷ lệ duy trì

6. Tuổi học sinh:

Tuổi tác

Số lượng

Chia theo độ tuổi (Tuổi đầu năm học của học sinh – năm sinh = Tuổi.)

trọn

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

II. PHẨM CHẤT.

1. Bảng thống kê kết quả hai mặt giáo dục.

GD 2 mặt

Phân loại

GIÁO DỤC

HẠNH KIỂM

Tốt

Hơn

Vừa phải

Sybaritic

Đầy đủ (D)

Chưa hoàn thành (Cử nhân)

Số lượng

Tỉ lệ %

Mục tiêu

So sánh

Lưu ý: So sánh = Tỷ lệ đạt – tỷ lệ mục tiêu đầu năm.

2. Tình hình thực hiện quy chế nội bộ: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………

3. Danh sách học sinh cá biệt (bên nào): ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ..

III. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG

TT

Họ và tên của học sinh

(Viết bằng chữ in hoa)

Điểm các môn học

XL Học thuật

XL. hành vi

Tiêu đề

môn Toán

Tiếng nói

Tiếng Việt

TN

XH

Đạo đức

Khoa học

Lịch

lịch sử

Địa lý

vật lý học

Kỹ thuật

Mỹ thuật

Ca hát

Tập thể dục

Tiếng Anh

Tốt

Tăng

IV. SỢI TỔNG HỢP

1. Tổng số học sinh nghỉ học: …………; cùng với sự cho phép: ………….; không cho phép: …………

2. Tỷ lệ chuyên cần: …… ../ …………; Được rồi: …………….%

3. Số học sinh đầu năm: …… .; Số học sinh cuối năm: ………… .; Số học sinh bỏ học: ……………… ..Tỷ lệ lên lớp: ………….%

4. Số học sinh lên lớp: …… .em; Số học sinh thi lại trong hè: ………… em; Số học sinh trong: …… em; Chất lượng giáo dục đạt: …….%

5. Khen thưởng: – Học sinh giỏi: …… .em; đạt: ………….%; Học sinh tiên tiến: …… .em; Được rồi: ……….%

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

……………………………………………………………………………………………….

………., tháng ngày năm…..

GVCN

Báo cáo tổng kết năm học của lớp – Mẫu 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo …………………….
TRƯỜNG HỌC …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Xem thêm:  Top 30 hình ảnh hoa cỏ dại đẹp nhất thế giới mê đắm lòng người

BÁO CÁO TÓM TẮT LỚP HỌC

NĂM HỌC …………………
Lớp:………………. Hiệu trưởng:

I. DUY TRÌ SỐ

1. Đầu năm: …………………… .. Nữ: …………………… ..

2. Cuối năm: ……………………. Giống cái:………………..

– Tăng lương: ……………………………. Giảm:……………..

– Họ và tên tăng, giảm của học sinh. Lý do.

II. CỨNG

1. Tổng số nghỉ học: ………… .. Có phép: ………… .. Không phép: …………

2. Học sinh nghỉ học nhiều nhất: ………… .. Số lần nghỉ học: ………… ..

3. Tổng số lần học sinh bỏ tiết, bỏ tiết: ……………………

4. Giải pháp để giáo dục học sinh duy trì tính chuyên cần trên lớp:

(nêu rõ các giải pháp đã thực hiện)

III. VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG, HẠNH KỲ

1. Tổng hợp dữ liệu

Mặt giáo dục

Tiến sĩ HS

TỐT

HƠN

Nhân công

TỔNG HỢP

ÍT NHẤT

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Có khả năng học hỏi

Hạnh kiểm

2. Nhận xét

2.1. Về khả năng học tập

……………………

……………………

……………………

2.1. Về hạnh kiểm

……………………

……………………

……………………

2.3. Điều kiện, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy và học

……………………

……………………

……………………

IV. TỔ CHỨC LỚP HỌC, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, nhóm, chi đoàn.

2. Tự quản, bảo vệ tài sản của nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ điểm, sổ tên

3. Kết quả giáo dục nghệ thuật, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, công đoàn trường phát động, tổ chức.

4. Số buổi lao động trên lớp, tự đánh giá kết quả lao động

5. Kết quả thi đua năm học

6. Thu nộp các khoản theo quy định

7. Tổng số học sinh giỏi: ………… .Số học sinh: …………

8. Tổng số học sinh tiên tiến: ………… .Tuổi học: …………

9. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

V. ĐỐI TƯỢNG NHẬN TIỀN THƯỞNG

1 lớp: ……………………………………………….

2. Trung đội: …………………………………………………….

TẠI VÌ. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC ………

1. Về học tập:

……………………

……………………

……………………

2. Về hạnh kiểm:

……………………

……………………

……………………

3. Các hoạt động khác:

……………………

……………………

……………………

VII. KHUYẾN NGHỊ

1. Đối với đồng nghiệp (BMM, các giáo viên kỹ thuật khác)

……………………

……………………

……………………

2. Các tổ chức, đoàn thể

……………………

……………………

……………………

3. Đối với Ban Giám hiệu Nhà trường

……………………

……………………

……………………

……………….., tháng ngày năm…

LÃNH ĐẠO
(GỖ)Xin chào, vui lòng ký và ghi rõ họ tên của bạn.)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn xem bài Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 dưới đây để dienchau2.edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Biểu mẫu

Nguồn: dienchau2.edu.vn

# Mẫu # báo cáo # báo cáo # sơ bộ # năm # của # lớp # năm

xem thêm thông tin chi tiết về Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022

Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022

Hình Ảnh về: Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022

Video về: Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022

Wiki về Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022

Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022 -

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 Trong dienchau2.edu.vn

Báo cáo tổng kết của lớp năm học 2021-2022 gồm 2 mẫu, được thành lập nhằm thống kê, tổng kết những thành tích, kết quả đạt được trong năm học vừa qua. Bản tóm tắt của lớp cần ghi rõ số lượng học sinh, kết quả học tập, điểm chuyên cần, hạnh kiểm, v.v.

Ngoài ra, nó cũng đưa ra phương hướng, đề xuất và kiến ​​nghị cho năm học 2022-2023. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm kịch bản, lời dẫn chương trình lễ tổng kết năm học 2021-2022. Thông tin cụ thể được mời. Mời các bạn tham khảo 2 mẫu báo cáo tổng kết lớp:

Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022

  • Báo cáo cuối năm của lớp - Mẫu 1
  • Báo cáo tổng kết năm học của lớp - Mẫu 2

Báo cáo cuối năm của lớp - Mẫu 1

PHÒNG GD & ĐT …………………….
TRƯỜNG ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO CUỐI KỲ
NĂM HỌC: …………….

I. PHẦN SỐ LƯỢNG

1. Tổng số học sinh đầu năm: …………………… .; Số học sinh nữ: …………………… ..; Học sinh dân tộc: …………. Nữ sinh dân tộc: …………………… ..

2. Tổng số học sinh cuối năm: …………………… .; Số học sinh nữ: …………………… ..; Học sinh dân tộc: …………. Nữ sinh dân tộc: …………………… ..

3. Số học sinh chuyển trường: …… .. em.

TT

Họ và tên

Ngày sinh

có lẽ

Tên của cha hoặc mẹ

Sống ở đâu hôm nay

Ngày tiếp theo

4. Số học sinh bỏ học.

TT

Họ và tên

Ngày sinh

có lẽ

Tên của cha hoặc mẹ

Sống ở đâu hôm nay

Tháng ngày năm

ngã ra ngoài

5. Tỷ lệ duy trì số lượng: ……. / ……. Được rồi: ………..%

(Phép tính: Lấy số học sinh b / cx 100 chia cho số học sinh đầu năm của T.) Số học sinh chuyển trường không tham gia tính toán tỷ lệ duy trì

6. Tuổi học sinh:

Tuổi tác

Số lượng

Chia theo độ tuổi (Tuổi đầu năm học của học sinh - năm sinh = Tuổi.)

trọn

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

II. PHẨM CHẤT.

1. Bảng thống kê kết quả hai mặt giáo dục.

GD 2 mặt

Phân loại

GIÁO DỤC

HẠNH KIỂM

Tốt

Hơn

Vừa phải

Sybaritic

Đầy đủ (D)

Chưa hoàn thành (Cử nhân)

Số lượng

Tỉ lệ %

Mục tiêu

So sánh

Lưu ý: So sánh = Tỷ lệ đạt - tỷ lệ mục tiêu đầu năm.

2. Tình hình thực hiện quy chế nội bộ: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………

3. Danh sách học sinh cá biệt (bên nào): ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ..

III. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG

TT

Họ và tên của học sinh

(Viết bằng chữ in hoa)

Điểm các môn học

XL Học thuật

XL. hành vi

Tiêu đề

môn Toán

Tiếng nói

Tiếng Việt

TN

XH

Đạo đức

Khoa học

Lịch

lịch sử

Địa lý

vật lý học

Kỹ thuật

Mỹ thuật

Ca hát

Tập thể dục

Tiếng Anh

Tốt

Tăng

IV. SỢI TỔNG HỢP

1. Tổng số học sinh nghỉ học: …………; cùng với sự cho phép: ………….; không cho phép: …………

2. Tỷ lệ chuyên cần: …… ../ …………; Được rồi: …………….%

3. Số học sinh đầu năm: …… .; Số học sinh cuối năm: ………… .; Số học sinh bỏ học: ……………… ..Tỷ lệ lên lớp: ………….%

4. Số học sinh lên lớp: …… .em; Số học sinh thi lại trong hè: ………… em; Số học sinh trong: …… em; Chất lượng giáo dục đạt: …….%

5. Khen thưởng: - Học sinh giỏi: …… .em; đạt: ………….%; Học sinh tiên tiến: …… .em; Được rồi: ……….%

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

……………………………………………………………………………………………….

………., tháng ngày năm…..

GVCN

Báo cáo tổng kết năm học của lớp - Mẫu 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo …………………….
TRƯỜNG HỌC …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO TÓM TẮT LỚP HỌC

NĂM HỌC …………………
Lớp:………………. Hiệu trưởng:

I. DUY TRÌ SỐ

1. Đầu năm: …………………… .. Nữ: …………………… ..

2. Cuối năm: ……………………. Giống cái:………………..

- Tăng lương: ……………………………. Giảm:……………..

- Họ và tên tăng, giảm của học sinh. Lý do.

II. CỨNG

1. Tổng số nghỉ học: ………… .. Có phép: ………… .. Không phép: …………

2. Học sinh nghỉ học nhiều nhất: ………… .. Số lần nghỉ học: ………… ..

3. Tổng số lần học sinh bỏ tiết, bỏ tiết: ……………………

4. Giải pháp để giáo dục học sinh duy trì tính chuyên cần trên lớp:

(nêu rõ các giải pháp đã thực hiện)

III. VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG, HẠNH KỲ

1. Tổng hợp dữ liệu

Mặt giáo dục

Tiến sĩ HS

TỐT

HƠN

Nhân công

TỔNG HỢP

ÍT NHẤT

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Có khả năng học hỏi

Hạnh kiểm

2. Nhận xét

2.1. Về khả năng học tập

……………………

……………………

……………………

2.1. Về hạnh kiểm

……………………

……………………

……………………

2.3. Điều kiện, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy và học

……………………

……………………

……………………

IV. TỔ CHỨC LỚP HỌC, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, nhóm, chi đoàn.

2. Tự quản, bảo vệ tài sản của nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ điểm, sổ tên

3. Kết quả giáo dục nghệ thuật, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, công đoàn trường phát động, tổ chức.

4. Số buổi lao động trên lớp, tự đánh giá kết quả lao động

5. Kết quả thi đua năm học

6. Thu nộp các khoản theo quy định

7. Tổng số học sinh giỏi: ………… .Số học sinh: …………

8. Tổng số học sinh tiên tiến: ………… .Tuổi học: …………

9. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

V. ĐỐI TƯỢNG NHẬN TIỀN THƯỞNG

1 lớp: ……………………………………………….

2. Trung đội: …………………………………………………….

TẠI VÌ. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC .........

1. Về học tập:

……………………

……………………

……………………

2. Về hạnh kiểm:

……………………

……………………

……………………

3. Các hoạt động khác:

……………………

……………………

……………………

VII. KHUYẾN NGHỊ

1. Đối với đồng nghiệp (BMM, các giáo viên kỹ thuật khác)

……………………

……………………

……………………

2. Các tổ chức, đoàn thể

……………………

……………………

……………………

3. Đối với Ban Giám hiệu Nhà trường

……………………

……………………

……………………

……………….., tháng ngày năm…

LÃNH ĐẠO
(GỖ)Xin chào, vui lòng ký và ghi rõ họ tên của bạn.)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn xem bài Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 dưới đây để dienchau2.edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Biểu mẫu

Nguồn: dienchau2.edu.vn

# Mẫu # báo cáo # báo cáo # sơ bộ # năm # của # lớp # năm

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #báo #cáo #tổng #kết #năm #học #của #lớp #năm

Bạn thấy bài viết Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022 bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022 tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button