Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của vật chất

Hình ảnh về: Lý thuyết Vật Lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của một hạt

Video về: Lý thuyết Vật Lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của một hạt

Wiki Lý thuyết Vật Lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của một hạt

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện thăng bằng của chất điểm -

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích điều kiện cân bằng lực của vật chất

TÔI QUYỀN LỰC. SỰ CÂN BẰNG SỨC MẠNH

Ngày thứ nhất. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác sinh ra gia tốc hoặc độ biến dạng của vật.

2. Lực cân bằng là lực khi tác dụng đồng thời lên vật thì vật không gây ra gia tốc.

3. Đường mang véc tơ lực là giá của lực. Lực cân bằng là hai lực tác dụng lên một vật có cùng khối lượng, cùng độ lớn, ngược chiều nhau.

4. Đơn vị của lục địa là Newton (N).

II. TRIỆU CHỨNG

1. Thử nghiệm

2. Các khái niệm

Hợp lực là sự thay thế đồng thời các lực tác dụng lên cùng một vật bằng một lực cùng tác dụng lên các lực đó.

Lực thay thế này được gọi là hợp lực.

3. Quy tắc hình bình hành

Nếu hai lực hội tụ để tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị kết quả của chúng.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của các hạt |  Vật lý 10

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của các hạt |  Vật lý 10

III. ĐIỀU KIỆN CÔNG BẰNG CỦA ĐIỂM

Để một hạt ở trạng thái cân bằng thì lực thuần tác dụng lên nó phải bằng không.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của các hạt |  Vật lý 10

IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của các hạt |  Vật lý 10

Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực tác dụng lên cùng một lực.

Việc chia một lực thành hai thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

Chỉ khi biết một lực tác dụng theo một phương cụ thể trong đó có hai phương thì mới phân tích được lực theo hai phương đó.

xem thêm Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của vật chất

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_3_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

Xem nhanh nội dung1 Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích điều kiện cân bằng lực của vật điểm1.1 I. ĐIỆN NĂNG. CÂN BẰNG CÔNG SUẤT1.2 II. TÓM TẮT 1.3 III. ĐIỀU KIỆN BÌNH ĐNG CỦA ĐIỂM 1.4 IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG
Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt
TÔI QUYỀN LỰC. CÂN BẰNG QUYỀN LỰC
1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.
2. Lực cân bằng là lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.
3. Đường mang véctơ lực là giá của lực. Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng vào một vật có cùng khối lượng, cùng độ lớn, ngược chiều nhau.

4. Đơn vị của lục địa là Newton (N).
II. TRIỆU CHỨNG
1. Thử nghiệm

2. Các khái niệm
Hợp lực là sự thay thế các lực tác dụng đồng thời lên cùng một vật bằng một lực tác dụng hoàn toàn bằng các lực đó.
Lực thay thế này được gọi là hợp lực.
3. Quy tắc hình bình hành
Nếu hai lực đồng quy tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị lực kết quả của chúng.

III. ĐIỀU KIỆN CÔNG BẰNG CỦA ĐIỂM
Để một hạt đứng ở trạng thái cân bằng, kết quả của tất cả các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.

IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG

Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với lực.
Việc phân một lực thành hai thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
Chỉ khi biết một lực tác dụng theo một phương cụ thể theo hai phương thì mới phân tích được lực theo hai phương đó.

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_2_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_2_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_3_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

Xem nhanh nội dung1 Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích điều kiện cân bằng lực của vật điểm1.1 I. ĐIỆN NĂNG. CÂN BẰNG CÔNG SUẤT1.2 II. TÓM TẮT 1.3 III. ĐIỀU KIỆN BÌNH ĐNG CỦA ĐIỂM 1.4 IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG
Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt
TÔI QUYỀN LỰC. CÂN BẰNG QUYỀN LỰC
1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.
2. Lực cân bằng là lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.
3. Đường mang véctơ lực là giá của lực. Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng vào một vật có cùng khối lượng, cùng độ lớn, ngược chiều nhau.

Xem thêm:  081 là mạng gì? Tổng hợp các thông tin về đầu số 081

4. Đơn vị của lục địa là Newton (N).
II. TRIỆU CHỨNG
1. Thử nghiệm

2. Các khái niệm
Hợp lực là sự thay thế các lực tác dụng đồng thời lên cùng một vật bằng một lực tác dụng hoàn toàn bằng các lực đó.
Lực thay thế này được gọi là hợp lực.
3. Quy tắc hình bình hành
Nếu hai lực đồng quy tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị lực kết quả của chúng.

III. ĐIỀU KIỆN CÔNG BẰNG CỦA ĐIỂM
Để một hạt đứng ở trạng thái cân bằng, kết quả của tất cả các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.

IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG

Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với lực.
Việc phân một lực thành hai thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
Chỉ khi biết một lực tác dụng theo một phương cụ thể theo hai phương thì mới phân tích được lực theo hai phương đó.

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

xem thêm thông tin chi tiết về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Hình Ảnh về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Video về: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Wiki về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm -

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của vật chất

Hình ảnh về: Lý thuyết Vật Lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của một hạt

Video về: Lý thuyết Vật Lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của một hạt

Wiki Lý thuyết Vật Lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của một hạt

Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện thăng bằng của chất điểm -

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích điều kiện cân bằng lực của vật chất

TÔI QUYỀN LỰC. SỰ CÂN BẰNG SỨC MẠNH

Ngày thứ nhất. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác sinh ra gia tốc hoặc độ biến dạng của vật.

2. Lực cân bằng là lực khi tác dụng đồng thời lên vật thì vật không gây ra gia tốc.

3. Đường mang véc tơ lực là giá của lực. Lực cân bằng là hai lực tác dụng lên một vật có cùng khối lượng, cùng độ lớn, ngược chiều nhau.

4. Đơn vị của lục địa là Newton (N).

II. TRIỆU CHỨNG

1. Thử nghiệm

2. Các khái niệm

Hợp lực là sự thay thế đồng thời các lực tác dụng lên cùng một vật bằng một lực cùng tác dụng lên các lực đó.

Lực thay thế này được gọi là hợp lực.

3. Quy tắc hình bình hành

Nếu hai lực hội tụ để tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị kết quả của chúng.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của các hạt |  Vật lý 10

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của các hạt |  Vật lý 10

III. ĐIỀU KIỆN CÔNG BẰNG CỦA ĐIỂM

Để một hạt ở trạng thái cân bằng thì lực thuần tác dụng lên nó phải bằng không.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của các hạt |  Vật lý 10

IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của các hạt |  Vật lý 10

Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực tác dụng lên cùng một lực.

Việc chia một lực thành hai thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

Chỉ khi biết một lực tác dụng theo một phương cụ thể trong đó có hai phương thì mới phân tích được lực theo hai phương đó.

xem thêm Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của vật chất

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_3_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

Xem nhanh nội dung1 Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích điều kiện cân bằng lực của vật điểm1.1 I. ĐIỆN NĂNG. CÂN BẰNG CÔNG SUẤT1.2 II. TÓM TẮT 1.3 III. ĐIỀU KIỆN BÌNH ĐNG CỦA ĐIỂM 1.4 IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG
Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt
TÔI QUYỀN LỰC. CÂN BẰNG QUYỀN LỰC
1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.
2. Lực cân bằng là lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.
3. Đường mang véctơ lực là giá của lực. Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng vào một vật có cùng khối lượng, cùng độ lớn, ngược chiều nhau.

4. Đơn vị của lục địa là Newton (N).
II. TRIỆU CHỨNG
1. Thử nghiệm

2. Các khái niệm
Hợp lực là sự thay thế các lực tác dụng đồng thời lên cùng một vật bằng một lực tác dụng hoàn toàn bằng các lực đó.
Lực thay thế này được gọi là hợp lực.
3. Quy tắc hình bình hành
Nếu hai lực đồng quy tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị lực kết quả của chúng.

III. ĐIỀU KIỆN CÔNG BẰNG CỦA ĐIỂM
Để một hạt đứng ở trạng thái cân bằng, kết quả của tất cả các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.

IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG

Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với lực.
Việc phân một lực thành hai thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
Chỉ khi biết một lực tác dụng theo một phương cụ thể theo hai phương thì mới phân tích được lực theo hai phương đó.

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_2_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_2_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_3_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

Xem nhanh nội dung1 Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích điều kiện cân bằng lực của vật điểm1.1 I. ĐIỆN NĂNG. CÂN BẰNG CÔNG SUẤT1.2 II. TÓM TẮT 1.3 III. ĐIỀU KIỆN BÌNH ĐNG CỦA ĐIỂM 1.4 IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG
Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt
TÔI QUYỀN LỰC. CÂN BẰNG QUYỀN LỰC
1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.
2. Lực cân bằng là lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.
3. Đường mang véctơ lực là giá của lực. Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng vào một vật có cùng khối lượng, cùng độ lớn, ngược chiều nhau.

4. Đơn vị của lục địa là Newton (N).
II. TRIỆU CHỨNG
1. Thử nghiệm

2. Các khái niệm
Hợp lực là sự thay thế các lực tác dụng đồng thời lên cùng một vật bằng một lực tác dụng hoàn toàn bằng các lực đó.
Lực thay thế này được gọi là hợp lực.
3. Quy tắc hình bình hành
Nếu hai lực đồng quy tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị lực kết quả của chúng.

III. ĐIỀU KIỆN CÔNG BẰNG CỦA ĐIỂM
Để một hạt đứng ở trạng thái cân bằng, kết quả của tất cả các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.

IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG

Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với lực.
Việc phân một lực thành hai thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
Chỉ khi biết một lực tác dụng theo một phương cụ thể theo hai phương thì mới phân tích được lực theo hai phương đó.

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_3_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

Xem nhanh nội dung1 Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích điều kiện cân bằng lực của vật điểm1.1 I. ĐIỆN NĂNG. CÂN BẰNG CÔNG SUẤT1.2 II. TÓM TẮT 1.3 III. ĐIỀU KIỆN BÌNH ĐNG CỦA ĐIỂM 1.4 IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG
Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt
TÔI QUYỀN LỰC. CÂN BẰNG QUYỀN LỰC
1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.
2. Lực cân bằng là lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.
3. Đường mang véctơ lực là giá của lực. Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng vào một vật có cùng khối lượng, cùng độ lớn, ngược chiều nhau.

4. Đơn vị của lục địa là Newton (N).
II. TRIỆU CHỨNG
1. Thử nghiệm

2. Các khái niệm
Hợp lực là sự thay thế các lực tác dụng đồng thời lên cùng một vật bằng một lực tác dụng hoàn toàn bằng các lực đó.
Lực thay thế này được gọi là hợp lực.
3. Quy tắc hình bình hành
Nếu hai lực đồng quy tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị lực kết quả của chúng.

III. ĐIỀU KIỆN CÔNG BẰNG CỦA ĐIỂM
Để một hạt đứng ở trạng thái cân bằng, kết quả của tất cả các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.

IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG

Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với lực.
Việc phân một lực thành hai thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
Chỉ khi biết một lực tác dụng theo một phương cụ thể theo hai phương thì mới phân tích được lực theo hai phương đó.

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_2_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_2_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

[rule_3_plain]

# Lý thuyết # vật lý học # vật lý học # Vật liệu # Tổng hợp # và # phân tích # lực lượng # điều kiện # cân bằng # hình ảnh # chất lượng # điểm

Xem nhanh nội dung1 Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích điều kiện cân bằng lực của vật điểm1.1 I. ĐIỆN NĂNG. CÂN BẰNG CÔNG SUẤT1.2 II. TÓM TẮT 1.3 III. ĐIỀU KIỆN BÌNH ĐNG CỦA ĐIỂM 1.4 IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG
Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt
TÔI QUYỀN LỰC. CÂN BẰNG QUYỀN LỰC
1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.
2. Lực cân bằng là lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.
3. Đường mang véctơ lực là giá của lực. Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng vào một vật có cùng khối lượng, cùng độ lớn, ngược chiều nhau.

4. Đơn vị của lục địa là Newton (N).
II. TRIỆU CHỨNG
1. Thử nghiệm

2. Các khái niệm
Hợp lực là sự thay thế các lực tác dụng đồng thời lên cùng một vật bằng một lực tác dụng hoàn toàn bằng các lực đó.
Lực thay thế này được gọi là hợp lực.
3. Quy tắc hình bình hành
Nếu hai lực đồng quy tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị lực kết quả của chúng.

III. ĐIỀU KIỆN CÔNG BẰNG CỦA ĐIỂM
Để một hạt đứng ở trạng thái cân bằng, kết quả của tất cả các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.

IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG

Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với lực.
Việc phân một lực thành hai thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.
Chỉ khi biết một lực tác dụng theo một phương cụ thể theo hai phương thì mới phân tích được lực theo hai phương đó.

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

#Lý #thuyết #Vật #lý #Bài #Tổng #hợp #và #phân #tích #lực #điều #kiện #cân #bằng #cua #chất #điểm

Bạn thấy bài viết Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button