Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa Lý 10

Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa lý 10

Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của chuyển đổi khí hậu tới tài nguyên tự nhiên ở nước ta | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Nêu ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta

– Biến đổi khí hậu làm tăng diện tích rừng ngập mặn và đất nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lớn, xâm nhập mặn và ô nhiễm đất.

Hậu quả là diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, năng suất cây trồng giảm, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trong vùng.

>>> Xem thêm: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.

Bổ sung kiến ​​thức về tài nguyên thiên nhiên

1. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản vật chất chủ yếu, được tạo ra và tồn tại trong tự nhiên, con người có thể sử dụng để phục vụ các nhu cầu của cuộc sống. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm các dạng năng lượng vật chất. Thông tin và các chất tự nhiên tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người là những thông tin có giá trị và được con người sử dụng trong hiện tại và tương lai để phục vụ cho sự phát triển của xã hội.

2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như:

– Tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo

Tài nguyên tái tạo là tài nguyên có thể tự tái tạo sau quá trình sử dụng. Chúng bao gồm các nguồn tài nguyên như: Gió, nước, thảm thực vật tự nhiên, năng lượng mặt trời, động vật.

– Tài nguyên thiên nhiên không tái tạo được

Tài nguyên không thể tái tạo là các thành phần mất quá nhiều thời gian để bổ sung sau khi sử dụng hoặc tồn tại với số lượng hạn chế. Tài nguyên không thể tái tạo bao gồm các sản phẩm như dầu thô, kim loại quý, tài nguyên thiên nhiên và đá.

Một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng được xếp vào loại tài nguyên không thể tái tạo vì tỷ lệ tử vong của chúng cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh sản của chúng. Các nguồn tài nguyên không thể tái tạo này cần được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm để ngăn chặn sự cạn kiệt của chúng.

– Tài nguyên sinh vật

Tài nguyên thiên nhiên sinh vật là tài nguyên sống tồn tại tự nhiên trong môi trường. Các nguồn tài nguyên này bao gồm rừng, động vật hoang dã và nhiên liệu hóa thạch, tất cả đều được liệt kê là tài nguyên thiên nhiên sinh học.

– Tài nguyên thiên nhiên phi sinh vật

Tài nguyên thiên nhiên phi sinh học là các sản phẩm tự nhiên trong môi trường không sống. Những tài nguyên này bao gồm nước, đá, kim loại và khoáng chất, trong số nhiều tài nguyên khác.

Toàn cầu có đầy đủ các nguồn tài nguyên, một số trong số đó chưa được khai thác.

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_3_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

Câu hỏi: Cho ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta
Câu trả lời:
– Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến diện tích đất ngập mặn và ngập mặn ngày càng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lớn, xâm nhập mặn và ô nhiễm đất.
Hậu quả là diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, năng suất cây trồng giảm, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trong vùng.
>>> Xem thêm: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Bổ sung kiến ​​thức về tài nguyên thiên nhiên
1. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là tài nguyên vật chất, được tạo ra và tồn tại trong tự nhiên nhưng con người có thể sử dụng để phục vụ các nhu cầu của cuộc sống. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm các dạng năng lượng vật chất. tự nhiên, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người là có giá trị, bản thân con người có thể sử dụng trong hiện tại và tương lai để phục vụ sự phát triển của xã hội.
2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như:

– Tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo
Tài nguyên tái tạo là tài nguyên có thể tự tái tạo sau khi sử dụng. Chúng bao gồm các nguồn tài nguyên như: Gió, nước, thảm thực vật tự nhiên, năng lượng mặt trời, động vật.
– Tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo
Tài nguyên không thể tái tạo là các thành phần mất quá nhiều thời gian để bổ sung sau khi sử dụng hoặc tồn tại với số lượng hạn chế. Tài nguyên không thể tái tạo bao gồm các sản phẩm như dầu thô, kim loại quý, tài nguyên thiên nhiên và đá.
Một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng được xếp vào loại tài nguyên không thể tái tạo vì tỷ lệ tử vong của chúng cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh sản của chúng. Các nguồn tài nguyên không thể tái tạo này cần được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm để ngăn chặn sự cạn kiệt của chúng.
– Tài nguyên sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên sinh học là tài nguyên sống tồn tại tự nhiên trong môi trường. Các nguồn tài nguyên này bao gồm rừng, động vật hoang dã và nhiên liệu hóa thạch, tất cả đều được liệt kê là tài nguyên thiên nhiên sinh học.
– Tài nguyên thiên nhiên phi sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên phi sinh học là sản phẩm tự nhiên trong môi trường không sống. Những tài nguyên này bao gồm nước, đá, kim loại và nhiều tài nguyên khác.
Toàn cầu có đầy đủ các nguồn tài nguyên nhưng một số trong số đó chưa được khai thác.
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_2_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_2_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_3_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

Câu hỏi: Cho ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta
Câu trả lời:
– Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến diện tích đất ngập mặn và ngập mặn ngày càng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lớn, xâm nhập mặn và ô nhiễm đất.
Hậu quả là diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, năng suất cây trồng giảm, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trong vùng.
>>> Xem thêm: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Bổ sung kiến ​​thức về tài nguyên thiên nhiên
1. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

Xem thêm:  Nằm mơ thấy chia tay người yêu là điềm gì? đánh con gì?

Tài nguyên thiên nhiên là tài nguyên vật chất, được tạo ra và tồn tại trong tự nhiên nhưng con người có thể sử dụng để phục vụ các nhu cầu của cuộc sống. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm các dạng năng lượng vật chất. tự nhiên, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người là có giá trị, bản thân con người có thể sử dụng trong hiện tại và tương lai để phục vụ sự phát triển của xã hội.
2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như:

– Tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo
Tài nguyên tái tạo là tài nguyên có thể tự tái tạo sau khi sử dụng. Chúng bao gồm các nguồn tài nguyên như: Gió, nước, thảm thực vật tự nhiên, năng lượng mặt trời, động vật.
– Tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo
Tài nguyên không thể tái tạo là các thành phần mất quá nhiều thời gian để bổ sung sau khi sử dụng hoặc tồn tại với số lượng hạn chế. Tài nguyên không thể tái tạo bao gồm các sản phẩm như dầu thô, kim loại quý, tài nguyên thiên nhiên và đá.
Một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng được xếp vào loại tài nguyên không thể tái tạo vì tỷ lệ tử vong của chúng cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh sản của chúng. Các nguồn tài nguyên không thể tái tạo này cần được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm để ngăn chặn sự cạn kiệt của chúng.
– Tài nguyên sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên sinh học là tài nguyên sống tồn tại tự nhiên trong môi trường. Các nguồn tài nguyên này bao gồm rừng, động vật hoang dã và nhiên liệu hóa thạch, tất cả đều được liệt kê là tài nguyên thiên nhiên sinh học.
– Tài nguyên thiên nhiên phi sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên phi sinh học là sản phẩm tự nhiên trong môi trường không sống. Những tài nguyên này bao gồm nước, đá, kim loại và nhiều tài nguyên khác.
Toàn cầu có đầy đủ các nguồn tài nguyên nhưng một số trong số đó chưa được khai thác.
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

xem thêm thông tin chi tiết về Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa Lý 10

Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa Lý 10

Hình Ảnh về: Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa Lý 10

Video về: Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa Lý 10

Wiki về Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa Lý 10

Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa Lý 10 -

Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa lý 10

Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của chuyển đổi khí hậu tới tài nguyên tự nhiên ở nước ta | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Nêu ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta

- Biến đổi khí hậu làm tăng diện tích rừng ngập mặn và đất nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lớn, xâm nhập mặn và ô nhiễm đất.

Hậu quả là diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, năng suất cây trồng giảm, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trong vùng.

>>> Xem thêm: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.

Bổ sung kiến ​​thức về tài nguyên thiên nhiên

1. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản vật chất chủ yếu, được tạo ra và tồn tại trong tự nhiên, con người có thể sử dụng để phục vụ các nhu cầu của cuộc sống. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm các dạng năng lượng vật chất. Thông tin và các chất tự nhiên tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người là những thông tin có giá trị và được con người sử dụng trong hiện tại và tương lai để phục vụ cho sự phát triển của xã hội.

2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như:

- Tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo

Tài nguyên tái tạo là tài nguyên có thể tự tái tạo sau quá trình sử dụng. Chúng bao gồm các nguồn tài nguyên như: Gió, nước, thảm thực vật tự nhiên, năng lượng mặt trời, động vật.

- Tài nguyên thiên nhiên không tái tạo được

Tài nguyên không thể tái tạo là các thành phần mất quá nhiều thời gian để bổ sung sau khi sử dụng hoặc tồn tại với số lượng hạn chế. Tài nguyên không thể tái tạo bao gồm các sản phẩm như dầu thô, kim loại quý, tài nguyên thiên nhiên và đá.

Một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng được xếp vào loại tài nguyên không thể tái tạo vì tỷ lệ tử vong của chúng cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh sản của chúng. Các nguồn tài nguyên không thể tái tạo này cần được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm để ngăn chặn sự cạn kiệt của chúng.

- Tài nguyên sinh vật

Tài nguyên thiên nhiên sinh vật là tài nguyên sống tồn tại tự nhiên trong môi trường. Các nguồn tài nguyên này bao gồm rừng, động vật hoang dã và nhiên liệu hóa thạch, tất cả đều được liệt kê là tài nguyên thiên nhiên sinh học.

- Tài nguyên thiên nhiên phi sinh vật

Tài nguyên thiên nhiên phi sinh học là các sản phẩm tự nhiên trong môi trường không sống. Những tài nguyên này bao gồm nước, đá, kim loại và khoáng chất, trong số nhiều tài nguyên khác.

Toàn cầu có đầy đủ các nguồn tài nguyên, một số trong số đó chưa được khai thác.

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_3_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

Câu hỏi: Cho ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta
Câu trả lời:
- Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến diện tích đất ngập mặn và ngập mặn ngày càng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lớn, xâm nhập mặn và ô nhiễm đất.
Hậu quả là diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, năng suất cây trồng giảm, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trong vùng.
>>> Xem thêm: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Bổ sung kiến ​​thức về tài nguyên thiên nhiên
1. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là tài nguyên vật chất, được tạo ra và tồn tại trong tự nhiên nhưng con người có thể sử dụng để phục vụ các nhu cầu của cuộc sống. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm các dạng năng lượng vật chất. tự nhiên, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người là có giá trị, bản thân con người có thể sử dụng trong hiện tại và tương lai để phục vụ sự phát triển của xã hội.
2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như:

- Tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo
Tài nguyên tái tạo là tài nguyên có thể tự tái tạo sau khi sử dụng. Chúng bao gồm các nguồn tài nguyên như: Gió, nước, thảm thực vật tự nhiên, năng lượng mặt trời, động vật.
- Tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo
Tài nguyên không thể tái tạo là các thành phần mất quá nhiều thời gian để bổ sung sau khi sử dụng hoặc tồn tại với số lượng hạn chế. Tài nguyên không thể tái tạo bao gồm các sản phẩm như dầu thô, kim loại quý, tài nguyên thiên nhiên và đá.
Một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng được xếp vào loại tài nguyên không thể tái tạo vì tỷ lệ tử vong của chúng cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh sản của chúng. Các nguồn tài nguyên không thể tái tạo này cần được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm để ngăn chặn sự cạn kiệt của chúng.
- Tài nguyên sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên sinh học là tài nguyên sống tồn tại tự nhiên trong môi trường. Các nguồn tài nguyên này bao gồm rừng, động vật hoang dã và nhiên liệu hóa thạch, tất cả đều được liệt kê là tài nguyên thiên nhiên sinh học.
- Tài nguyên thiên nhiên phi sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên phi sinh học là sản phẩm tự nhiên trong môi trường không sống. Những tài nguyên này bao gồm nước, đá, kim loại và nhiều tài nguyên khác.
Toàn cầu có đầy đủ các nguồn tài nguyên nhưng một số trong số đó chưa được khai thác.
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_2_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_2_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_3_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

Câu hỏi: Cho ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta
Câu trả lời:
- Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến diện tích đất ngập mặn và ngập mặn ngày càng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lớn, xâm nhập mặn và ô nhiễm đất.
Hậu quả là diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, năng suất cây trồng giảm, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trong vùng.
>>> Xem thêm: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Bổ sung kiến ​​thức về tài nguyên thiên nhiên
1. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là tài nguyên vật chất, được tạo ra và tồn tại trong tự nhiên nhưng con người có thể sử dụng để phục vụ các nhu cầu của cuộc sống. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm các dạng năng lượng vật chất. tự nhiên, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người là có giá trị, bản thân con người có thể sử dụng trong hiện tại và tương lai để phục vụ sự phát triển của xã hội.
2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như:

- Tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo
Tài nguyên tái tạo là tài nguyên có thể tự tái tạo sau khi sử dụng. Chúng bao gồm các nguồn tài nguyên như: Gió, nước, thảm thực vật tự nhiên, năng lượng mặt trời, động vật.
- Tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo
Tài nguyên không thể tái tạo là các thành phần mất quá nhiều thời gian để bổ sung sau khi sử dụng hoặc tồn tại với số lượng hạn chế. Tài nguyên không thể tái tạo bao gồm các sản phẩm như dầu thô, kim loại quý, tài nguyên thiên nhiên và đá.
Một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng được xếp vào loại tài nguyên không thể tái tạo vì tỷ lệ tử vong của chúng cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh sản của chúng. Các nguồn tài nguyên không thể tái tạo này cần được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm để ngăn chặn sự cạn kiệt của chúng.
- Tài nguyên sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên sinh học là tài nguyên sống tồn tại tự nhiên trong môi trường. Các nguồn tài nguyên này bao gồm rừng, động vật hoang dã và nhiên liệu hóa thạch, tất cả đều được liệt kê là tài nguyên thiên nhiên sinh học.
- Tài nguyên thiên nhiên phi sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên phi sinh học là sản phẩm tự nhiên trong môi trường không sống. Những tài nguyên này bao gồm nước, đá, kim loại và nhiều tài nguyên khác.
Toàn cầu có đầy đủ các nguồn tài nguyên nhưng một số trong số đó chưa được khai thác.
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_3_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

Câu hỏi: Cho ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta
Câu trả lời:
– Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến diện tích đất ngập mặn và ngập mặn ngày càng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lớn, xâm nhập mặn và ô nhiễm đất.
Hậu quả là diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, năng suất cây trồng giảm, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trong vùng.
>>> Xem thêm: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Bổ sung kiến ​​thức về tài nguyên thiên nhiên
1. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là tài nguyên vật chất, được tạo ra và tồn tại trong tự nhiên nhưng con người có thể sử dụng để phục vụ các nhu cầu của cuộc sống. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm các dạng năng lượng vật chất. tự nhiên, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người là có giá trị, bản thân con người có thể sử dụng trong hiện tại và tương lai để phục vụ sự phát triển của xã hội.
2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như:

– Tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo
Tài nguyên tái tạo là tài nguyên có thể tự tái tạo sau khi sử dụng. Chúng bao gồm các nguồn tài nguyên như: Gió, nước, thảm thực vật tự nhiên, năng lượng mặt trời, động vật.
– Tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo
Tài nguyên không thể tái tạo là các thành phần mất quá nhiều thời gian để bổ sung sau khi sử dụng hoặc tồn tại với số lượng hạn chế. Tài nguyên không thể tái tạo bao gồm các sản phẩm như dầu thô, kim loại quý, tài nguyên thiên nhiên và đá.
Một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng được xếp vào loại tài nguyên không thể tái tạo vì tỷ lệ tử vong của chúng cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh sản của chúng. Các nguồn tài nguyên không thể tái tạo này cần được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm để ngăn chặn sự cạn kiệt của chúng.
– Tài nguyên sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên sinh học là tài nguyên sống tồn tại tự nhiên trong môi trường. Các nguồn tài nguyên này bao gồm rừng, động vật hoang dã và nhiên liệu hóa thạch, tất cả đều được liệt kê là tài nguyên thiên nhiên sinh học.
– Tài nguyên thiên nhiên phi sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên phi sinh học là sản phẩm tự nhiên trong môi trường không sống. Những tài nguyên này bao gồm nước, đá, kim loại và nhiều tài nguyên khác.
Toàn cầu có đầy đủ các nguồn tài nguyên nhưng một số trong số đó chưa được khai thác.
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_2_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_2_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

[rule_3_plain]

# Lấy # ví dụ # của # thực tế # và # hậu quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # nguồn # tự nhiên # tự nhiên # trong # đất nước # Địa hình # Địa hình

Câu hỏi: Cho ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên ở nước ta
Câu trả lời:
– Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến diện tích đất ngập mặn và ngập mặn ngày càng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lớn, xâm nhập mặn và ô nhiễm đất.
Hậu quả là diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, năng suất cây trồng giảm, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trong vùng.
>>> Xem thêm: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Bổ sung kiến ​​thức về tài nguyên thiên nhiên
1. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên là tài nguyên vật chất, được tạo ra và tồn tại trong tự nhiên nhưng con người có thể sử dụng để phục vụ các nhu cầu của cuộc sống. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm các dạng năng lượng vật chất. tự nhiên, thông tin tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người là có giá trị, bản thân con người có thể sử dụng trong hiện tại và tương lai để phục vụ sự phát triển của xã hội.
2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên có thể được phân thành nhiều loại khác nhau như:

– Tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo
Tài nguyên tái tạo là tài nguyên có thể tự tái tạo sau khi sử dụng. Chúng bao gồm các nguồn tài nguyên như: Gió, nước, thảm thực vật tự nhiên, năng lượng mặt trời, động vật.
– Tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo
Tài nguyên không thể tái tạo là các thành phần mất quá nhiều thời gian để bổ sung sau khi sử dụng hoặc tồn tại với số lượng hạn chế. Tài nguyên không thể tái tạo bao gồm các sản phẩm như dầu thô, kim loại quý, tài nguyên thiên nhiên và đá.
Một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng được xếp vào loại tài nguyên không thể tái tạo vì tỷ lệ tử vong của chúng cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh sản của chúng. Các nguồn tài nguyên không thể tái tạo này cần được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm để ngăn chặn sự cạn kiệt của chúng.
– Tài nguyên sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên sinh học là tài nguyên sống tồn tại tự nhiên trong môi trường. Các nguồn tài nguyên này bao gồm rừng, động vật hoang dã và nhiên liệu hóa thạch, tất cả đều được liệt kê là tài nguyên thiên nhiên sinh học.
– Tài nguyên thiên nhiên phi sinh vật
Tài nguyên thiên nhiên phi sinh học là sản phẩm tự nhiên trong môi trường không sống. Những tài nguyên này bao gồm nước, đá, kim loại và nhiều tài nguyên khác.
Toàn cầu có đầy đủ các nguồn tài nguyên nhưng một số trong số đó chưa được khai thác.
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

#Lấy #ví #dụ #về #tác #động #và #hậu #quả #của #biến #đổi #khí #hậu #đến #tài #nguyên #thiên #nhiên #ở #nước #Địa #Lý

Bạn thấy bài viết Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa Lý 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa Lý 10 bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên ở nước ta | Địa Lý 10 tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button