Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Hình ảnh về: Cách sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Video về: Cách sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu Mac?

Wiki trên Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng thanh menu Mac?

Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh thực đơn của máy tính Mac? -

Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Hình ảnh về: Cách sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Video về: Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trong menu Mac?

Wiki trên Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng thanh menu Mac?

Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh thực đơn của máy tính Mac?

Mình mới chuyển sang máy Mac cách đây không lâu và mình thấy trên thanh menu của máy Mac có các biểu tượng như âm thanh, kết nối Bluetooth, ngày giờ … Bạn có thể thay đổi thứ tự các biểu tượng đó được không? ? dienchau2.edu.vn Vui lòng hướng dẫn giúp tôi, xin chân thành cảm ơn.

Đáp lại:

Việc thay đổi biểu tượng và biểu tượng trên menu Mac cũng giống như trong Windows, bạn có thể sắp xếp lại chúng theo cách thủ công hoặc bằng ứng dụng hỗ trợ. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một phương pháp sắp xếp lại thứ tự thủ công để bạn đọc tham khảo. Bạn chỉ cần nhấn giữ phím Command trên bàn phím và dùng chuột để di chuyển nó đến vị trí thích hợp hơn. Tuy nhiên, có hai biểu tượng: tia lửaTrung tâm Thông báo Bạn sẽ không thể vận chuyển đến một địa điểm khác. Điều này là do vị trí được thiết kế theo mặc định.
Kiểm tra màn hình trên menu Mac.
nhiều hơn để bạn có thể ẩn Để xóa các biểu tượng menu của máy Mac, đây là cách thực hiện:

Để có thể ẩn các biểu tượng trên thanh menu của máy Mac, bạn phải truy cập vào các biểu tượng. táo và nhấn chọn Tùy chọn hệ thống
xóa ảnh trên menu mac
Tại đây bạn có thể tùy chỉnh các biểu tượng này theo ý thích của mình.

Ví dụ: nếu bạn muốn ẩn biểu tượng âm thanh, hãy nhấp vào Âm thanh và sau đó chọn mục. Hiển thị âm lượng trong thanh menu (hình bên dưới)

Để ẩn các biểu tượng ngày và giờ trong menu, hãy nhấp vào Ngày & Giờ, chuyển sang tab Đồng hồ, sau đó chọn Hiển thị ngày và giờ trong thanh menu (hình bên dưới).

Bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý thích của bạn. Chúc may mắn! Nếu bạn quan tâm đến hệ thống quản lý. OS X Yosemite Bạn có thể tham khảo thêm các phương pháp khác. Cập nhật phiên bản Mac OS X Yosemite Mới nhất mà dienchau2.edu.vn đã hướng dẫn

Xem thêm:  Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 3

Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam
(4.023 ước tính)

DG của bạn?

Các từ khóa liên quan:

Sắp xếp biểu tượng menu Mac

ẩn biểu tượng menu mac loại trừ biểu tượng menu mac

[rule_{ruleNumber}]

# cách # để # sắp xếp # biểu tượng # trên thanh # menu # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # để # sắp xếp # biểu tượng # trên thanh # menu # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain] [rule_{ruleNumber}]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain]

xem thêm thông tin chi tiết về Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Hình Ảnh về: Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Video về: Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Wiki về Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac? -

Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Hình ảnh về: Cách sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Video về: Cách sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu Mac?

Wiki trên Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng thanh menu Mac?

Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh thực đơn của máy tính Mac? -

Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Hình ảnh về: Cách sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac?

Video về: Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trong menu Mac?

Wiki trên Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng thanh menu Mac?

Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh thực đơn của máy tính Mac?

-

Mình mới chuyển sang máy Mac cách đây không lâu và mình thấy trên thanh menu của máy Mac có các biểu tượng như âm thanh, kết nối Bluetooth, ngày giờ ... Bạn có thể thay đổi thứ tự các biểu tượng đó được không? ? dienchau2.edu.vn Vui lòng hướng dẫn giúp tôi, xin chân thành cảm ơn.

Đáp lại:

Việc thay đổi biểu tượng và biểu tượng trên menu Mac cũng giống như trong Windows, bạn có thể sắp xếp lại chúng theo cách thủ công hoặc bằng ứng dụng hỗ trợ. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một phương pháp sắp xếp lại thứ tự thủ công để bạn đọc tham khảo. Bạn chỉ cần nhấn giữ phím Command trên bàn phím và dùng chuột để di chuyển nó đến vị trí thích hợp hơn. Tuy nhiên, có hai biểu tượng: tia lửaTrung tâm Thông báo Bạn sẽ không thể vận chuyển đến một địa điểm khác. Điều này là do vị trí được thiết kế theo mặc định.
Kiểm tra màn hình trên menu Mac.
nhiều hơn để bạn có thể ẩn Để xóa các biểu tượng menu của máy Mac, đây là cách thực hiện:

Để có thể ẩn các biểu tượng trên thanh menu của máy Mac, bạn phải truy cập vào các biểu tượng. táo và nhấn chọn Tùy chọn hệ thống
xóa ảnh trên menu mac
Tại đây bạn có thể tùy chỉnh các biểu tượng này theo ý thích của mình.

Ví dụ: nếu bạn muốn ẩn biểu tượng âm thanh, hãy nhấp vào Âm thanh và sau đó chọn mục. Hiển thị âm lượng trong thanh menu (hình bên dưới)

Để ẩn các biểu tượng ngày và giờ trong menu, hãy nhấp vào Ngày & Giờ, chuyển sang tab Đồng hồ, sau đó chọn Hiển thị ngày và giờ trong thanh menu (hình bên dưới).

Bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý thích của bạn. Chúc may mắn! Nếu bạn quan tâm đến hệ thống quản lý. OS X Yosemite Bạn có thể tham khảo thêm các phương pháp khác. Cập nhật phiên bản Mac OS X Yosemite Mới nhất mà dienchau2.edu.vn đã hướng dẫn

Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam
(4.0- 23 ước tính)

DG của bạn?

Các từ khóa liên quan:

Sắp xếp biểu tượng menu Mac

ẩn biểu tượng menu mac loại trừ biểu tượng menu mac

[rule_{ruleNumber}]

# cách # để # sắp xếp # biểu tượng # trên thanh # menu # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # để # sắp xếp # biểu tượng # trên thanh # menu # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain] [rule_{ruleNumber}]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain]

[rule_{ruleNumber}]

Xem thêm:  Tổng hợp tranh tô màu cho bé 3 tuổi

# cách # để # sắp xếp # biểu tượng # trên thanh # menu # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # để # sắp xếp # biểu tượng # trên thanh # menu # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # menubar # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain] [rule_{ruleNumber}]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_2_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_3_plain]

# cách # đến # tầm nhìn # biểu tượng # trên # thanh menu # của # máy tính #Mac

[rule_1_plain]

#Làm #thế #nào #để #sắp #xếp #các #biểu #tượng #trên #thanh #menu #của #máy #tính #Mac

Bạn thấy bài viết Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac? bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Xem thêm:  Cách kiểm tra bạn chung trên Instagram

Nhớ để nguồn: Làm thế nào để sắp xếp các biểu tượng trên thanh menu của máy tính Mac? tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button