Kẻ thù thực hiện thủ đoạn diễn biến hoà bình chống phá ta về chính trị tư tưởng, một trong những nội dung đó là gì?

Bạn đang xem: Kẻ thù thực hiện thủ đoạn diễn biến hoà bình chống phá ta về chính trị tư tưởng, một trong những nội dung đó là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 …

Bạn đang xem: Kẻ thù thực hiện thủ đoạn diễn biến hoà bình chống phá ta về chính trị tư tưởng, một trong những nội dung đó là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, các thế lực thù địch đã điều chỉnh thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” hết sức nguy hiểm. Các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng chống phá về tư tưởng, coi đây là mũi nhọn, con đường ngắn nhất dẫn đến xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Kẻ thù dùng thủ đoạn diễn biến hòa bình để chống phá ta về chính trị, tư tưởng, một trong những thủ đoạn đó là tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Hỏi: Kẻ thù dùng thủ đoạn diễn biến hòa bình để chống phá ta về tư tưởng chính trị, một trong những nội dung đó là gì?

A. Tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng

B. Chia rẽ nội bộ, kích động gây rối tổ chức

C. Cách ly Đảng, Nhà nước với quân đội và nhân dân Việt Nam

D. Chia rẽ nội bộ, rối loạn tổ chức chính quyền

Câu trả lời:

Đáp án đúng là: A. Tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng

Kẻ thù dùng thủ đoạn diễn biến hòa bình để chống phá ta về chính trị, tư tưởng, một trong những thủ đoạn đó là tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Lời giải chọn A của thầy Toploigiai

Chiến lược diễn biến hòa bình là chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sẽ dùng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh và nhiều thủ đoạn khác để giành thắng lợi trong chiến tranh. có thể phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. Kích động mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, dân tộc, khuyến khích tư nhân hóa kinh tế, đa nguyên chính trị, đấu tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp giữa các tầng lớp nhân dân lao động.

Các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để tạo lập lực lượng chính trị đối lập nhằm gây bạo loạn lật đổ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng bước chuyển đổi đường lối chính trị và chế độ xã hội theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Kẻ thù dùng thủ đoạn diễn biến hòa bình để chống phá ta về chính trị, tư tưởng, một trong những thủ đoạn đó là tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Chúng đặc biệt coi đó là mũi nhọn, con đường ngắn nhất dẫn đến xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những nét chính như: Tuyên truyền xuyên tạc phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc lịch sử; âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và công an…

Âm mưu, thủ đoạn của chúng còn xuyên tạc, bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ án phức tạp, nhạy cảm. Các thế lực thù địch tập trung lợi dụng mạng Internet, các trang mạng xã hội để truyền bá các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lão thành nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

>>> Tham khảo: Để ngăn chặn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, Đảng, Nhà nước ta đề ra những quan điểm, phương pháp gì?

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Kẻ thù thực hiện thủ đoạn diễn biến hoà bình chống phá ta về chính trị tư tưởng, một trong những nội dung đó là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Kẻ thù thực hiện thủ đoạn diễn biến hoà bình chống phá ta về chính trị tư tưởng, một trong những nội dung đó là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Kẻ thù thực hiện thủ đoạn diễn biến hoà bình chống phá ta về chính trị tư tưởng, một trong những nội dung đó là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Tổng hợp code Tân Giới Viễn Tưởng – Cyber Fantasy mới và cách nhập code

Viết một bình luận