Kế hoạch đơn dụng là gì?

Bạn đang xem: Kế hoạch đơn dụng là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Kế hoạch sử dụng một lần nhằm vào các hoạt động chỉ được sử dụng một lần, …

Bạn đang xem: Kế hoạch đơn dụng là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Kế hoạch sử dụng một lần nhằm vào các hoạt động chỉ được sử dụng một lần, chẳng hạn như dự án, chương trình, v.v. Vậy kế hoạch sử dụng một lần là gì? Vui lòng trả lời các câu hỏi sau với câu trả lời hàng đầu:

A. Hành động không lặp lại trong tương lai

B. Phương thức hành động ít có khả năng phát sinh trong tương lai

C. Hành động xuất hiện trong tương lai

D. Phương thức hành động ít có khả năng xảy ra trong tương lai

Câu trả lời:

Đáp án đúng: A. Hành động không lặp lại trong tương lai

Kế hoạch sử dụng một lần là những cách thực hiện những việc sẽ không lặp lại trong tương lai

Các kế hoạch sử dụng một lần là những cách hành động không được lặp lại trong tương lai hay nói cách khác, chỉ được sử dụng một lần (ví dụ: mở rộng một đơn vị nhà máy).

(a) Chương trình kế hoạch sử dụng một lần

Chương trình có thể lớn như chương trình người lên mặt trăng, chương trình xóa đói giảm nghèo hay đơn giản như chương trình nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên lễ tân khách sạn. Các bước xây dựng và triển khai chương trình bao gồm:

Xác định các bước chính cần thiết để đạt được mục tiêu.

– Bộ phận hoặc thành viên chịu trách nhiệm cho từng bước.

– Thứ tự và thời gian dành cho mỗi bước.

(b) Dự án

Quy mô nhỏ hơn, và có thể là một phần của chương trình, bị hạn chế nghiêm ngặt về nguồn lực được sử dụng và thời gian hoàn thành.

(c) Ngân sách

Một dạng nguồn lực tài chính được phân bổ cho các hoạt động cụ thể, trong một khoảng thời gian dự kiến. Ngân sách là một phần quan trọng của các chương trình và dự án là công cụ để kiểm soát hoạt động của một tổ chức.

Lập kế hoạch sử dụng một lần là một phần của kế hoạch hoạt động.

Các kế hoạch hoạt động là những kế hoạch liên quan đến việc thực hiện các chiến lược trong các tình huống cụ thể và trong một khoảng thời gian ngắn (thường là hàng tháng hoặc hàng năm). Nội dung chủ yếu của lập kế hoạch tác nghiệp là xác định chương trình hoạt động ngắn hạn, sử dụng các nguồn lực được phân bổ để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Lập kế hoạch hoạt động có thể được mô tả bằng quá trình xác định kế hoạch cho các hoạt động không lặp lại (chương trình, dự án, ngân sách) và hoạch định thường xuyên các chính sách, thủ tục và quy định).

Kế hoạch sử dụng một lần chỉ được sử dụng một lần và không có sự lặp lại, rất thích hợp sử dụng cho các kế hoạch tác nghiệp như chương trình, dự án.

Câu hỏi 1: Các kế hoạch hoạt động thuộc danh mục “kế hoạch sử dụng một lần” là

A. Dự án chương trình

B. Chương trình, dự án, dự toán kinh phí

C. Quy định và thủ tục

D. Chính sách và thủ tục

Đáp án đúng: B. Chương trình, dự án, dự toán ngân sách

Câu 2: Kế hoạch được phê duyệt của một tổ chức có vai trò

A. Định hướng cho mọi hoạt động của tổ chức

B. Làm cơ sở phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban trong công ty

C. Là cơ sở để kiểm soát các hoạt động của tổ chức

D. Các vai trò trên

Câu trả lời đúng: D. Các vai trò trên

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kế hoạch luôn xa rời thực tế

B. Đôi khi lập kế hoạch chỉ là hình thức

C. Dự báo là cơ sở quan trọng của lập kế hoạch

D. Mục tiêu cơ bản của lập kế hoạch

Đáp án đúng: D. Mục tiêu cơ bản của lập kế hoạch

Câu 4. Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp là

A. Khoảng thời gian

B. Nội dung và thời gian thực hiện

C. Quản lý tham gia vào việc lập kế hoạch

D. Không câu nào đúng

Đáp án đúng: B. Nội dung và thời gian thực hiện

Câu 5: Các giai đoạn phát triển của một tổ chức

A. Bắt đầu, tăng trưởng, trưởng thành, suy tàn

B. Sinh, lão, bệnh, tử

C. Phôi thai, phát triển, trưởng thành, suy vong

D. Xâm nhập, tham gia, chiếm đóng, rời đi

Đáp án đúng: C. Phôi, phát triển, trưởng thành, suy vong

máy in

Bạn thấy bài viết Kế hoạch đơn dụng là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Kế hoạch đơn dụng là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Kế hoạch đơn dụng là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì?

Viết một bình luận