Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10

Phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ. Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa lý 10

Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của chuyển đổi khí hậu tới dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của chuyển đổi khí hậu | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Nhìn vào hình 1.6, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động dịch vụ ở nước ta hoặc ở địa phương.

– Các tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ:

Va chạm

Hậu quả

– Giảm thời hạn khai thác và gia tăng hư hỏng của các công trình giao thông.

– Hoạt động vận tải có thể bị gián đoạn.

Tăng chi phí duy tu, sửa chữa và vận hành các công trình giao thông.

Tăng dần mức hao hụt nhiên liệu của xe.

Tăng chi phí đổi mới công nghệ phương tiện để giảm phát thải và khí nhà kính.

– Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn bị nhấn chìm hoặc chuyển đổi, hư hỏng.

– Hoạt động du lịch bị gián đoạn.

Giảm hiệu quả khai thác của các hoạt động du lịch.

– Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động dịch vụ:

+ Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến kết cấu hạ tầng du lịch, hoạt động du lịch và đặc biệt là tài nguyên du lịch, là yếu tố cơ bản để tăng trưởng du lịch. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km, mang lại lợi thế về du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng. Theo ước tính, nếu mực nước biển dâng một mét, 5,2% diện tích tự nhiên với 10,8% dân số sẽ bị ảnh hưởng và nhiều bãi biển đẹp của Việt Nam sẽ bị mất.

>>> Tham khảo: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.

Tìm hiểu về ngành dịch vụ của nước ta

1. Các khái niệm

Dịch vụ trong quốc tế, được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và những sản phẩm khác thiên về sản phẩm dịch vụ, nhưng hầu hết chúng đều nằm ở giữa sản phẩm dịch vụ.

Công nghiệp dịch vụ là ngành công nghiệp không khói nhưng sản phẩm của nó là phi vật chất và không gây hại cho môi trường. Với mục tiêu tạo ra là phục vụ nhu cầu của con người, tùy theo mức độ sử dụng khi người dùng thừa hưởng các dịch vụ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các ngành khác.

2. Phân loại

Việt Nam bao gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, được mã hóa bằng 04 chữ số. Cụ thể, 12 nhóm ngành dịch vụ bao gồm:

+ Dịch vụ vận tải (mã 2050);

+ Dịch vụ du lịch (mã 2360);

+ Dịch vụ bưu chính viễn thông (mã 2450);

+ Dịch vụ xây dựng (mã 2490);

+ Dịch vụ bảo hiểm (mã 2530);

+ Dịch vụ tài chính (mã 2600);

+ Máy tính và dịch vụ thông tin (mã 2620);

+ Phí mua bán quyền sử dụng li-xăng, nhãn hiệu, bản quyền (mã số 2660);

+ Kinh doanh dịch vụ khác (mã 2680);

+ Dịch vụ tư nhân, văn hóa và giải trí (mã 2870);

+ Dịch vụ chính phủ, chưa được phân vào đâu (mã 2910)

+ Dịch vụ logistic (mã 9000)

Mỗi nhóm ngành dịch vụ trong 12 nhóm ngành trên được quy định thành các phân nhóm, sản phẩm và được mã hóa bằng bốn chữ số.

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_3_plain]

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

Câu hỏi: Quan sát hình 1.6, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động dịch vụ ở nước ta hoặc ở địa phương.
Câu trả lời:
– Các tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ:

Va chạm

Hậu quả

– Giảm thời hạn khai thác và gia tăng hư hỏng của các công trình giao thông.
– Hoạt động vận chuyển có thể bị gián đoạn.

Tăng chi phí duy tu, sửa chữa và vận hành các công trình giao thông.

Tăng mức độ hao hụt xăng dầu của các phương tiện vận tải.

Tăng chi phí đổi mới công nghệ phương tiện vận tải nhằm giảm phát thải, khí nhà kính.

– Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn bị nhấn chìm hoặc bị biến đổi, hư hỏng.
– Hoạt động du lịch bị gián đoạn.

Giảm hiệu quả khai thác của các hoạt động du lịch.

– Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với hoạt động dịch vụ:
+ Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến cơ sở hạ tầng du lịch, hoạt động lữ hành và đặc biệt là tài nguyên du lịch, là yếu tố cơ bản để tăng trưởng du lịch. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km, mang lại lợi thế về du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng. Theo ước tính, nếu mực nước biển dâng một mét, 5,2% diện tích tự nhiên với 10,8% dân số sẽ bị ảnh hưởng và nhiều bãi biển đẹp của Việt Nam sẽ bị mất.
>>> Tham khảo: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Tìm hiểu về ngành dịch vụ của nước ta

1. Các khái niệm
Dịch vụ trong quốc tế, được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và có những sản phẩm thiên về sản phẩm dịch vụ, nhưng hầu hết chúng đều ở giữa sản phẩm hàng hóa-dịch vụ.
Ngành dịch vụ là ngành công nghiệp không khói, nhưng sản phẩm thu được là phi vật chất và không gây hại cho môi trường. Với mục tiêu tạo ra để phục vụ nhu cầu của con người, tùy theo mức độ sử dụng khi người dùng được hưởng các dịch vụ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các ngành khác.
2. Phân loại
Việt Nam bao gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, được mã hóa bằng 04 chữ số. Cụ thể, 12 nhóm ngành dịch vụ bao gồm:
+ Dịch vụ vận tải (mã 2050);
+ Dịch vụ du lịch (mã 2360);
+ Dịch vụ bưu chính viễn thông (mã 2450);
+ Dịch vụ xây dựng (mã 2490);
+ Dịch vụ bảo hiểm (mã 2530);
+ Dịch vụ tài chính (mã 2600);
+ Máy tính và dịch vụ thông tin (mã 2620);
+ Phí mua bán quyền sử dụng li-xăng, nhãn hiệu, quyền tác giả (mã số 2660);
+ Kinh doanh dịch vụ khác (mã 2680);
+ Dịch vụ tư nhân, văn hóa và giải trí (mã 2870);
+ Dịch vụ chính phủ, chưa được phân vào đâu (mã 2910)
+ Dịch vụ logistic (mã 9000)
Mỗi nhóm ngành dịch vụ trong 12 nhóm ngành trên được quy định thành các phân nhóm, sản phẩm và được mã hóa bằng bốn chữ số.
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_3_plain]

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

Câu hỏi: Quan sát hình 1.6, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động dịch vụ ở nước ta hoặc ở địa phương.
Câu trả lời:
– Các tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ:

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Va chạm

Hậu quả

– Giảm thời hạn khai thác và gia tăng hư hỏng của các công trình giao thông.
– Hoạt động vận chuyển có thể bị gián đoạn.

Tăng chi phí duy tu, sửa chữa và vận hành các công trình giao thông.

Tăng mức độ hao hụt xăng dầu của các phương tiện vận tải.

Tăng chi phí đổi mới công nghệ phương tiện vận tải nhằm giảm phát thải, khí nhà kính.

– Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn bị nhấn chìm hoặc bị biến đổi, hư hỏng.
– Hoạt động du lịch bị gián đoạn.

Giảm hiệu quả khai thác của các hoạt động du lịch.

– Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với hoạt động dịch vụ:
+ Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến cơ sở hạ tầng du lịch, hoạt động lữ hành và đặc biệt là tài nguyên du lịch, là yếu tố cơ bản để tăng trưởng du lịch. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km, mang lại lợi thế về du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng. Theo ước tính, nếu mực nước biển dâng một mét, 5,2% diện tích tự nhiên với 10,8% dân số sẽ bị ảnh hưởng và nhiều bãi biển đẹp của Việt Nam sẽ bị mất.
>>> Tham khảo: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Tìm hiểu về ngành dịch vụ của nước ta

1. Các khái niệm
Dịch vụ trong quốc tế, được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và có những sản phẩm thiên về sản phẩm dịch vụ, nhưng hầu hết chúng đều ở giữa sản phẩm hàng hóa-dịch vụ.
Ngành dịch vụ là ngành công nghiệp không khói, nhưng sản phẩm thu được là phi vật chất và không gây hại cho môi trường. Với mục tiêu tạo ra để phục vụ nhu cầu của con người, tùy theo mức độ sử dụng khi người dùng được hưởng các dịch vụ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các ngành khác.
2. Phân loại
Việt Nam bao gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, được mã hóa bằng 04 chữ số. Cụ thể, 12 nhóm ngành dịch vụ bao gồm:
+ Dịch vụ vận tải (mã 2050);
+ Dịch vụ du lịch (mã 2360);
+ Dịch vụ bưu chính viễn thông (mã 2450);
+ Dịch vụ xây dựng (mã 2490);
+ Dịch vụ bảo hiểm (mã 2530);
+ Dịch vụ tài chính (mã 2600);
+ Máy tính và dịch vụ thông tin (mã 2620);
+ Phí mua bán quyền sử dụng li-xăng, nhãn hiệu, quyền tác giả (mã số 2660);
+ Kinh doanh dịch vụ khác (mã 2680);
+ Dịch vụ tư nhân, văn hóa và giải trí (mã 2870);
+ Dịch vụ chính phủ, chưa được phân vào đâu (mã 2910)
+ Dịch vụ logistic (mã 9000)
Mỗi nhóm ngành dịch vụ trong 12 nhóm ngành trên được quy định thành các phân nhóm, sản phẩm và được mã hóa bằng bốn chữ số.
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

xem thêm thông tin chi tiết về Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10

Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10

Hình Ảnh về: Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10

Video về: Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10

Wiki về Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10

Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10 -

Phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ. Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa lý 10

Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của chuyển đổi khí hậu tới dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của chuyển đổi khí hậu | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Nhìn vào hình 1.6, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động dịch vụ ở nước ta hoặc ở địa phương.

- Các tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ:

Va chạm

Hậu quả

- Giảm thời hạn khai thác và gia tăng hư hỏng của các công trình giao thông.

- Hoạt động vận tải có thể bị gián đoạn.

Tăng chi phí duy tu, sửa chữa và vận hành các công trình giao thông.

Tăng dần mức hao hụt nhiên liệu của xe.

Tăng chi phí đổi mới công nghệ phương tiện để giảm phát thải và khí nhà kính.

- Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn bị nhấn chìm hoặc chuyển đổi, hư hỏng.

- Hoạt động du lịch bị gián đoạn.

Giảm hiệu quả khai thác của các hoạt động du lịch.

- Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động dịch vụ:

+ Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến kết cấu hạ tầng du lịch, hoạt động du lịch và đặc biệt là tài nguyên du lịch, là yếu tố cơ bản để tăng trưởng du lịch. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km, mang lại lợi thế về du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng. Theo ước tính, nếu mực nước biển dâng một mét, 5,2% diện tích tự nhiên với 10,8% dân số sẽ bị ảnh hưởng và nhiều bãi biển đẹp của Việt Nam sẽ bị mất.

>>> Tham khảo: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.

Tìm hiểu về ngành dịch vụ của nước ta

1. Các khái niệm

Dịch vụ trong quốc tế, được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và những sản phẩm khác thiên về sản phẩm dịch vụ, nhưng hầu hết chúng đều nằm ở giữa sản phẩm dịch vụ.

Công nghiệp dịch vụ là ngành công nghiệp không khói nhưng sản phẩm của nó là phi vật chất và không gây hại cho môi trường. Với mục tiêu tạo ra là phục vụ nhu cầu của con người, tùy theo mức độ sử dụng khi người dùng thừa hưởng các dịch vụ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các ngành khác.

2. Phân loại

Việt Nam bao gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, được mã hóa bằng 04 chữ số. Cụ thể, 12 nhóm ngành dịch vụ bao gồm:

+ Dịch vụ vận tải (mã 2050);

+ Dịch vụ du lịch (mã 2360);

+ Dịch vụ bưu chính viễn thông (mã 2450);

+ Dịch vụ xây dựng (mã 2490);

+ Dịch vụ bảo hiểm (mã 2530);

+ Dịch vụ tài chính (mã 2600);

+ Máy tính và dịch vụ thông tin (mã 2620);

+ Phí mua bán quyền sử dụng li-xăng, nhãn hiệu, bản quyền (mã số 2660);

+ Kinh doanh dịch vụ khác (mã 2680);

+ Dịch vụ tư nhân, văn hóa và giải trí (mã 2870);

+ Dịch vụ chính phủ, chưa được phân vào đâu (mã 2910)

+ Dịch vụ logistic (mã 9000)

Mỗi nhóm ngành dịch vụ trong 12 nhóm ngành trên được quy định thành các phân nhóm, sản phẩm và được mã hóa bằng bốn chữ số.

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Let's #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_3_plain]

# Let's #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

Câu hỏi: Quan sát hình 1.6, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động dịch vụ ở nước ta hoặc ở địa phương.
Câu trả lời:
- Các tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ:

Va chạm

Hậu quả

- Giảm thời hạn khai thác và gia tăng hư hỏng của các công trình giao thông.
- Hoạt động vận chuyển có thể bị gián đoạn.

Tăng chi phí duy tu, sửa chữa và vận hành các công trình giao thông.

Tăng mức độ hao hụt xăng dầu của các phương tiện vận tải.

Tăng chi phí đổi mới công nghệ phương tiện vận tải nhằm giảm phát thải, khí nhà kính.

- Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn bị nhấn chìm hoặc bị biến đổi, hư hỏng.
- Hoạt động du lịch bị gián đoạn.

Giảm hiệu quả khai thác của các hoạt động du lịch.

- Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với hoạt động dịch vụ:
+ Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến cơ sở hạ tầng du lịch, hoạt động lữ hành và đặc biệt là tài nguyên du lịch, là yếu tố cơ bản để tăng trưởng du lịch. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km, mang lại lợi thế về du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng. Theo ước tính, nếu mực nước biển dâng một mét, 5,2% diện tích tự nhiên với 10,8% dân số sẽ bị ảnh hưởng và nhiều bãi biển đẹp của Việt Nam sẽ bị mất.
>>> Tham khảo: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Tìm hiểu về ngành dịch vụ của nước ta

1. Các khái niệm
Dịch vụ trong quốc tế, được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và có những sản phẩm thiên về sản phẩm dịch vụ, nhưng hầu hết chúng đều ở giữa sản phẩm hàng hóa-dịch vụ.
Ngành dịch vụ là ngành công nghiệp không khói, nhưng sản phẩm thu được là phi vật chất và không gây hại cho môi trường. Với mục tiêu tạo ra để phục vụ nhu cầu của con người, tùy theo mức độ sử dụng khi người dùng được hưởng các dịch vụ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các ngành khác.
2. Phân loại
Việt Nam bao gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, được mã hóa bằng 04 chữ số. Cụ thể, 12 nhóm ngành dịch vụ bao gồm:
+ Dịch vụ vận tải (mã 2050);
+ Dịch vụ du lịch (mã 2360);
+ Dịch vụ bưu chính viễn thông (mã 2450);
+ Dịch vụ xây dựng (mã 2490);
+ Dịch vụ bảo hiểm (mã 2530);
+ Dịch vụ tài chính (mã 2600);
+ Máy tính và dịch vụ thông tin (mã 2620);
+ Phí mua bán quyền sử dụng li-xăng, nhãn hiệu, quyền tác giả (mã số 2660);
+ Kinh doanh dịch vụ khác (mã 2680);
+ Dịch vụ tư nhân, văn hóa và giải trí (mã 2870);
+ Dịch vụ chính phủ, chưa được phân vào đâu (mã 2910)
+ Dịch vụ logistic (mã 9000)
Mỗi nhóm ngành dịch vụ trong 12 nhóm ngành trên được quy định thành các phân nhóm, sản phẩm và được mã hóa bằng bốn chữ số.
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

# Let's #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Let's #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Let's #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_3_plain]

# Let's #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

Câu hỏi: Quan sát hình 1.6, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động dịch vụ ở nước ta hoặc ở địa phương.
Câu trả lời:
- Các tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ:

Va chạm

Hậu quả

- Giảm thời hạn khai thác và gia tăng hư hỏng của các công trình giao thông.
- Hoạt động vận chuyển có thể bị gián đoạn.

Tăng chi phí duy tu, sửa chữa và vận hành các công trình giao thông.

Tăng mức độ hao hụt xăng dầu của các phương tiện vận tải.

Tăng chi phí đổi mới công nghệ phương tiện vận tải nhằm giảm phát thải, khí nhà kính.

- Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn bị nhấn chìm hoặc bị biến đổi, hư hỏng.
- Hoạt động du lịch bị gián đoạn.

Giảm hiệu quả khai thác của các hoạt động du lịch.

- Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với hoạt động dịch vụ:
+ Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến cơ sở hạ tầng du lịch, hoạt động lữ hành và đặc biệt là tài nguyên du lịch, là yếu tố cơ bản để tăng trưởng du lịch. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km, mang lại lợi thế về du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng. Theo ước tính, nếu mực nước biển dâng một mét, 5,2% diện tích tự nhiên với 10,8% dân số sẽ bị ảnh hưởng và nhiều bãi biển đẹp của Việt Nam sẽ bị mất.
>>> Tham khảo: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Tìm hiểu về ngành dịch vụ của nước ta

1. Các khái niệm
Dịch vụ trong quốc tế, được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và có những sản phẩm thiên về sản phẩm dịch vụ, nhưng hầu hết chúng đều ở giữa sản phẩm hàng hóa-dịch vụ.
Ngành dịch vụ là ngành công nghiệp không khói, nhưng sản phẩm thu được là phi vật chất và không gây hại cho môi trường. Với mục tiêu tạo ra để phục vụ nhu cầu của con người, tùy theo mức độ sử dụng khi người dùng được hưởng các dịch vụ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các ngành khác.
2. Phân loại
Việt Nam bao gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, được mã hóa bằng 04 chữ số. Cụ thể, 12 nhóm ngành dịch vụ bao gồm:
+ Dịch vụ vận tải (mã 2050);
+ Dịch vụ du lịch (mã 2360);
+ Dịch vụ bưu chính viễn thông (mã 2450);
+ Dịch vụ xây dựng (mã 2490);
+ Dịch vụ bảo hiểm (mã 2530);
+ Dịch vụ tài chính (mã 2600);
+ Máy tính và dịch vụ thông tin (mã 2620);
+ Phí mua bán quyền sử dụng li-xăng, nhãn hiệu, quyền tác giả (mã số 2660);
+ Kinh doanh dịch vụ khác (mã 2680);
+ Dịch vụ tư nhân, văn hóa và giải trí (mã 2870);
+ Dịch vụ chính phủ, chưa được phân vào đâu (mã 2910)
+ Dịch vụ logistic (mã 9000)
Mỗi nhóm ngành dịch vụ trong 12 nhóm ngành trên được quy định thành các phân nhóm, sản phẩm và được mã hóa bằng bốn chữ số.
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_3_plain]

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

Câu hỏi: Quan sát hình 1.6, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động dịch vụ ở nước ta hoặc ở địa phương.
Câu trả lời:
– Các tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ:

Va chạm

Hậu quả

– Giảm thời hạn khai thác và gia tăng hư hỏng của các công trình giao thông.
– Hoạt động vận chuyển có thể bị gián đoạn.

Tăng chi phí duy tu, sửa chữa và vận hành các công trình giao thông.

Tăng mức độ hao hụt xăng dầu của các phương tiện vận tải.

Tăng chi phí đổi mới công nghệ phương tiện vận tải nhằm giảm phát thải, khí nhà kính.

– Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn bị nhấn chìm hoặc bị biến đổi, hư hỏng.
– Hoạt động du lịch bị gián đoạn.

Giảm hiệu quả khai thác của các hoạt động du lịch.

– Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với hoạt động dịch vụ:
+ Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến cơ sở hạ tầng du lịch, hoạt động lữ hành và đặc biệt là tài nguyên du lịch, là yếu tố cơ bản để tăng trưởng du lịch. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km, mang lại lợi thế về du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng. Theo ước tính, nếu mực nước biển dâng một mét, 5,2% diện tích tự nhiên với 10,8% dân số sẽ bị ảnh hưởng và nhiều bãi biển đẹp của Việt Nam sẽ bị mất.
>>> Tham khảo: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Tìm hiểu về ngành dịch vụ của nước ta

1. Các khái niệm
Dịch vụ trong quốc tế, được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và có những sản phẩm thiên về sản phẩm dịch vụ, nhưng hầu hết chúng đều ở giữa sản phẩm hàng hóa-dịch vụ.
Ngành dịch vụ là ngành công nghiệp không khói, nhưng sản phẩm thu được là phi vật chất và không gây hại cho môi trường. Với mục tiêu tạo ra để phục vụ nhu cầu của con người, tùy theo mức độ sử dụng khi người dùng được hưởng các dịch vụ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các ngành khác.
2. Phân loại
Việt Nam bao gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, được mã hóa bằng 04 chữ số. Cụ thể, 12 nhóm ngành dịch vụ bao gồm:
+ Dịch vụ vận tải (mã 2050);
+ Dịch vụ du lịch (mã 2360);
+ Dịch vụ bưu chính viễn thông (mã 2450);
+ Dịch vụ xây dựng (mã 2490);
+ Dịch vụ bảo hiểm (mã 2530);
+ Dịch vụ tài chính (mã 2600);
+ Máy tính và dịch vụ thông tin (mã 2620);
+ Phí mua bán quyền sử dụng li-xăng, nhãn hiệu, quyền tác giả (mã số 2660);
+ Kinh doanh dịch vụ khác (mã 2680);
+ Dịch vụ tư nhân, văn hóa và giải trí (mã 2870);
+ Dịch vụ chính phủ, chưa được phân vào đâu (mã 2910)
+ Dịch vụ logistic (mã 9000)
Mỗi nhóm ngành dịch vụ trong 12 nhóm ngành trên được quy định thành các phân nhóm, sản phẩm và được mã hóa bằng bốn chữ số.
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_2_plain]

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

[rule_3_plain]

# Let’s #analyze #the #impacts # và # chính # hệ quả # của # thay đổi # khí hậu # đến # dịch vụ # Nhận # ví dụ # ví dụ về # liên hệ # và # biểu tượng # của # thay đổi # khí hậu # địa lý # Địa lý

Câu hỏi: Quan sát hình 1.6, hãy phân tích những tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động dịch vụ ở nước ta hoặc ở địa phương.
Câu trả lời:
– Các tác động và hậu quả chính của biến đổi khí hậu đối với dịch vụ:

Va chạm

Hậu quả

– Giảm thời hạn khai thác và gia tăng hư hỏng của các công trình giao thông.
– Hoạt động vận chuyển có thể bị gián đoạn.

Tăng chi phí duy tu, sửa chữa và vận hành các công trình giao thông.

Tăng mức độ hao hụt xăng dầu của các phương tiện vận tải.

Tăng chi phí đổi mới công nghệ phương tiện vận tải nhằm giảm phát thải, khí nhà kính.

– Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn bị nhấn chìm hoặc bị biến đổi, hư hỏng.
– Hoạt động du lịch bị gián đoạn.

Giảm hiệu quả khai thác của các hoạt động du lịch.

– Ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu đối với hoạt động dịch vụ:
+ Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến cơ sở hạ tầng du lịch, hoạt động lữ hành và đặc biệt là tài nguyên du lịch, là yếu tố cơ bản để tăng trưởng du lịch. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km, mang lại lợi thế về du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng. Theo ước tính, nếu mực nước biển dâng một mét, 5,2% diện tích tự nhiên với 10,8% dân số sẽ bị ảnh hưởng và nhiều bãi biển đẹp của Việt Nam sẽ bị mất.
>>> Tham khảo: Biến đổi khí hậu là gì? Nêu hậu quả của biến đổi khí hậu.
Tìm hiểu về ngành dịch vụ của nước ta

1. Các khái niệm
Dịch vụ trong quốc tế, được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và có những sản phẩm thiên về sản phẩm dịch vụ, nhưng hầu hết chúng đều ở giữa sản phẩm hàng hóa-dịch vụ.
Ngành dịch vụ là ngành công nghiệp không khói, nhưng sản phẩm thu được là phi vật chất và không gây hại cho môi trường. Với mục tiêu tạo ra để phục vụ nhu cầu của con người, tùy theo mức độ sử dụng khi người dùng được hưởng các dịch vụ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các ngành khác.
2. Phân loại
Việt Nam bao gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, được mã hóa bằng 04 chữ số. Cụ thể, 12 nhóm ngành dịch vụ bao gồm:
+ Dịch vụ vận tải (mã 2050);
+ Dịch vụ du lịch (mã 2360);
+ Dịch vụ bưu chính viễn thông (mã 2450);
+ Dịch vụ xây dựng (mã 2490);
+ Dịch vụ bảo hiểm (mã 2530);
+ Dịch vụ tài chính (mã 2600);
+ Máy tính và dịch vụ thông tin (mã 2620);
+ Phí mua bán quyền sử dụng li-xăng, nhãn hiệu, quyền tác giả (mã số 2660);
+ Kinh doanh dịch vụ khác (mã 2680);
+ Dịch vụ tư nhân, văn hóa và giải trí (mã 2870);
+ Dịch vụ chính phủ, chưa được phân vào đâu (mã 2910)
+ Dịch vụ logistic (mã 9000)
Mỗi nhóm ngành dịch vụ trong 12 nhóm ngành trên được quy định thành các phân nhóm, sản phẩm và được mã hóa bằng bốn chữ số.
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

#Hãy #phân #tích #các #tác #động #và #hậu #quả #chủ #yếu #của #biến #đổi #khí #hậu #đến #dịch #vụ #Lấy #ví #dụ #về #tác #động #và #hậu #quả #của #biến #đổi #khí #hậu #Địa #Lý

Bạn thấy bài viết Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10 bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Hãy phân tích các tác động và hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu đến dịch vụ. Lấy ví dụ về tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu | Địa Lý 10 tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button