Đồng vị là gì?

Bạn đang xem: Đồng vị là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Đồng vị của cùng một nguyên tố là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về …

Bạn đang xem: Đồng vị là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Đồng vị của cùng một nguyên tố là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó có số khối khác nhau A. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu về đồng vị qua bài viết dưới đây nhé!

1. Điện tích hạt nhân

a) Proton có điện tích 1+

– Nếu hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích hạt nhân bằng Z+.

⇒ Số đơn vị điện tích hạt nhân là Z .

– Ví dụ: Oxy có 8 proton

⇒ Điện tích của hạt nhân oxi là 8+.

Số đơn vị điện tích hạt nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử trung hòa về điện: số proton bằng số electron

⇒Z = số proton = số electron

Ví dụ, một nguyên tử nitơ có số điện tích hạt nhân là 7.

⇒ Nguyên tử nitơ có 7 proton và 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối của hạt nhân (A) bằng tổng của tổng số proton (Z) và tổng số nơtron (N).

– Công thức: A=Z+N

– Ví dụ: Hạt nhân nguyên tử Liti có 3 proton và 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cơ bản của hạt nhân và nguyên tử

– Khi biết Z, A của nguyên tử:

⇒ Số hạt proton, electron và nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

– Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron

1. Định nghĩa

Một nguyên tố hóa học gồm các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (Z) nhưng khác nhau về số khối (A).

– Ví dụ: Tất cả các nguyên tử có Z=6 đều thuộc nguyên tố cacbon.

⇒ Tất cả các nguyên tử cacbon đều có 6 proton và 6 electron.

⇒ Các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân thì có tính chất hóa học giống nhau.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

Số đơn vị điện tích trong hạt nhân của một nguyên tố gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z.

⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

– Nguyên tố X có số khối A và số khối Z được kí hiệu như sau:

AZX

⟶ X: Ký hiệu hóa học

⟶A: Số khối nguyên tử

⟶Z: Số hiệu nguyên tử

– Ví dụ

2311Na

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 Số nơtron NNa=23−11=12N

– Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có thể có số khối khác nhau vì hạt nhân của chúng có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.

Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.

=> A của các đồng vị sẽ khác nhau.

– Các đồng vị được xếp vào cùng một ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

* Ngoài khoảng 340 đồng vị tự nhiên, người ta còn tổng hợp được 2.400 đồng vị nhân tạo dùng trong y học và nông nghiệp.

1. Khối lượng nguyên tử

– Khối lượng nguyên tử là khối lượng tương đối của nguyên tử và cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử.

– Khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử đó, nhưng vì khối lượng của electron rất nhỏ so với hạt nhân nên coi khối lượng của nguyên tử bằng hạt nhân của một nguyên tử.

=> Khối lượng nguyên tử coi như bằng số khối (A)

2. Khối lượng nguyên tử trung bình

Khối lượng nguyên tử trung bình

Dạng 1: Xác định A, Z trong nguyên tử và kí hiệu nguyên tử của nguyên tố hóa học- Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton trong hạt nhân bằng số electron của nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron

– Số khối (kí hiệu A) là tổng số hạt proton (kí hiệu Z) và tổng số nơtron (kí hiệu N) của hạt nhân đó:

A = Z + NỮ

– Kí hiệu nguyên tử AZX

X: Nguyên tố hóa học

A: Số khối của nguyên tố X

Z: Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố X

Loại 2: Bài toán đồng vị

Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.

trong đó a, b là phần trăm số nguyên tử của hai đồng vị X và Y.

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Đồng vị là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đồng vị là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Đồng vị là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Kế hoạch đờ lát đơ tátxinhi và kế hoạch rơve có điểm chung cơ bản là gì?

Viết một bình luận