Dòng thuần chủng là gì?

Bạn đang xem: Dòng thuần chủng là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Dòng thuần chủng là dòng mà tất cả các kiểu gen đều mang các gen ở trạng thái …

Bạn đang xem: Dòng thuần chủng là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Dòng thuần chủng là dòng mà tất cả các kiểu gen đều mang các gen ở trạng thái đồng hợp tử. Các dòng thuần chủng có đặc điểm di truyền đồng đều và ổn định, đời con không phân hoá có kiểu hình giống bố mẹ.

A. Là dòng mà tất cả các cá thể đều có kiểu gen chỉ quy định một loại kiểu hình.

B. Là dòng mà tất cả các cá thể mang kiểu gen trội đều có lợi.

C. Là dòng mà tất cả các kiểu gen đều mang gen ở trạng thái đồng hợp tử.

D. Là dòng mà tất cả các cá thể đều có kiểu gen giống nhau.

Câu trả lời:

Đáp án đúng: C. Là dòng mà tất cả các cá thể có kiểu gen đều mang gen ở trạng thái đồng hợp tử.

Dòng thuần chủng là dòng mà tất cả các kiểu gen đều mang các gen ở trạng thái đồng hợp tử.

Dòng thuần chủng là dòng có đặc điểm di truyền đồng đều và ổn định, đời con không phân li có kiểu hình giống bố mẹ. Ở dòng thuần, tất cả các gen đều ở trạng thái đồng hợp tử.

1. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menden

một. Một số khái niệm

– Dòng thuần chủng: là hiện tượng tất cả các đời con trong dòng họ đều có kiểu hình giống nhau và giống bố mẹ.

+ Ví dụ: P: đỏ x đỏ → F1: 100% đỏ → F2: 100% đỏ… Fn: 100% đỏ

– Con lai: là con được hình thành khi lai 2 dòng thuần chủng có kiểu hình khác nhau.

+ VD: Ptc: hoa đỏ x hoa trắng → F1: 100% hoa đỏ. F1 hoa đỏ là phép lai trong phép lai trên (Kiểu gen hoa đỏ F1 khác với kiểu gen hoa đỏ Ptc)

Gene: là yếu tố di truyền quyết định các đặc điểm bên ngoài của một cá thể.

Ví dụ gen A quy định màu sắc hoa

– Alen: là những trạng thái khác nhau của cùng một gen, mỗi trạng thái quy định một kiểu hình khác nhau.

+ Ví dụ: gen A có 2 alen: A → hoa đỏ; a → hoa trắng

– Gen trội (alen trội – A): biểu hiện kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử trội (AA) và dị hợp tử (Aa).

– Gen lặn (alen lặn – a): chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở thể đồng hợp lặn (aa)

– Kiểu gen: là cặp alen quy định kiểu hình cụ thể của tính trạng đang nghiên cứu.

+ Ví dụ: AA à hoa đỏ (tiếp); Aa → hoa đỏ (lai); aa → hoa trắng

Đặc điểm: là một đặc điểm đang được nghiên cứu.

+ Ví dụ: màu sắc hoa, hình dạng hạt…

– Kiểu hình: là nét riêng của tính trạng đang nghiên cứu đã được biểu hiện ra ngoài cơ thể.

+ Ví dụ: hoa đỏ, hoa trắng, hạt trơn, hạt nhăn…

Cặp tính trạng tương phản: hai kiểu hình có những biểu hiện trái ngược nhau về cùng một tính trạng.

+ Ví dụ: hoa đỏ hoa trắng, hạt trơn hạt nhăn,..

b. Phép lai và phân tích lai của Mendel

– Tạo dòng thuần về từng tính trạng.

– Lai các dòng thuần chủng khác nhau về 1 hoặc 2 tính trạng rồi phân tích kết quả phép lai ở F1, F2, F3.

– Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả phép lai rồi đưa ra giả thuyết để giải thích kết quả.

– Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết.

* Thí nghiệm và suy luận khoa học của Mendel:

Bố mẹ thuần chủng: cây hoa đỏ x cây hoa trắng

F1: 100% hoa đỏ

Cho F1 tự thụ phấn được F2

F2: 705 cây hoa đỏ : 224 cây hoa trắng (xấp xỉ 3 đỏ : 1 trắng)

>>> Xem thêm: Bài 1: Mendel và di truyền học

2. Hình thành lý luận khoa học

một. Nội dung giả thuyết

Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định. Trong tế bào các nhân tố di truyền không trộn lẫn với nhau

– Bố (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) một trong hai thành phần của nhân tố di truyền.

Trong quá trình thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên để tạo thành hợp tử.

b. kiểm tra giả thuyết

– Bằng phép lai phân tích (lai thử): Tiến hành ở 7 tính trạng khác nhau, F1 được lai với cây hoa trắng cho tỉ lệ kiểu hình xấp xỉ 1:1.

– Sơ đồ lai như dự đoán của Men đen.

Quy ước gen:

A ⇒ hoa đỏ trội hoàn toàn so với a hoa trắng.

Ta có sơ đồ lai 2 cặp tính trạng sau:

[ĐÚNG NHẤT]    Thế nào là dòng thuần chủng?

P thuần chủng: AA x aa

Gp: A | một

F1: Aa (100% hoa đỏ)

F1 x F1: Aa x Aa

GF1 : Một, một | Ah ah

F2: KG: 1AA: 2Aa: 1aa

Khách hàng: 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng

c. phân tích nội dung

– Lai phân tích là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội (AA hoặc Aa) với cá thể có kiểu hình lặn (aa), mục đích kiểm tra kiểu gen của cá thể mang kiểu hình trội có thuần chủng hay không.

– Nếu phép lai xảy ra với tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội là thuần chủng (AA), nếu tỉ lệ 1:1 thì cá thể mang tính trạng dị hợp (Aa).

3. Cơ sở tế bào học và quy luật phân li

Trong tế bào sinh dưỡng, gen và nhiễm sắc thể luôn tồn tại thành từng cặp. Gen nằm trên nhiễm sắc thể.

– Trong quá trình giảm phân, các thành viên của một cặp alen, mỗi NST trong mỗi cặp NST tương đồng phân li bằng nhau về các giao tử.

– Locus: là vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

Alen: là những trạng thái khác nhau của cùng một gen.

[ĐÚNG NHẤT]    Thế nào là dòng thuần chủng?

máy in

Bạn thấy bài viết Dòng thuần chủng là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Dòng thuần chủng là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Dòng thuần chủng là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Điểm nổi bật trong nghệ thuật nghị luận ở bài văn này là gì? | Câu 5 trang 37 Ngữ Văn 7

Viết một bình luận