Động lực cơ bản, chủ yếu của cách mạng Xã hội chủ nghĩa là gì?

Bạn đang xem: Động lực cơ bản, chủ yếu của cách mạng Xã hội chủ nghĩa là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm mục …

Bạn đang xem: Động lực cơ bản, chủ yếu của cách mạng Xã hội chủ nghĩa là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động khỏi tình trạng áp bức, bóc lột. Vậy động lực cơ bản, chủ yếu của cách mạng Xã hội chủ nghĩa là gì? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

A. Giai cấp nông dân

B. Giai cấp tư sản

C. Giai cấp công nhân

D. Cả A, B, C

Câu trả lời đúng: A. Giai cấp công nhân

Động lực cơ bản và chủ yếu của cách mạng Xã hội chủ nghĩa là giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản là lực lượng quan trọng nhất có vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh tế.

– Nguyên nhân Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Chủ nghĩa Mác – Lênin cho rằng nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội là phát triển lực lượng sản xuất. Khi lực lượng sản xuất phát triển, chúng sẽ mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất lỗi thời, kìm hãm nó và tất yếu sẽ thay thế quan hệ sản xuất lỗi thời bằng quan hệ sản xuất mới tiến bộ hơn. Vì vậy, dưới chủ nghĩa tư bản, nhất là khi máy hơi nước ra đời, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, mang tính chất xã hội hóa ngày càng cao; dẫn đến mâu thuẫn với quan hệ sản xuất tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

Biểu hiện của mâu thuẫn trên, trong lĩnh vực kinh tế, là tính tổ chức và kế hoạch hoá ngày càng cao trong từng doanh nghiệp với việc tổ chức sản xuất toàn xã hội do tính cạnh tranh của nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa. gây ý nghĩa.

– Động lực của Cách mạng xã hội chủ nghĩa

“Mọi phong trào lịch sử từ trước đến nay đều do thiểu số tiến hành hoặc đều mưu cầu lợi ích của thiểu số. Phong trào vô sản là phong trào độc lập với đa số, mưu cầu lợi ích của đa số, mưu cầu lợi ích của đại đa số” . Cách mạng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột, đem lại cho họ cuộc sống ấm no, hạnh phúc nên đã thu hút đông đảo quần chúng lao động tham gia cách mạng.

Giai cấp công nhân vừa là giai cấp lãnh đạo, vừa là động lực chủ yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giai cấp công nhân là sản phẩm của nền sản xuất công nghiệp hàng loạt nên ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất trong xã hội hiện đại. Giai cấp công nhân là lực lượng lao động chủ yếu làm ra của cải trong xã hội hiện đại, là lực lượng xã hội đi đầu trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, trong công cuộc đổi mới và xây dựng. chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, có thể khẳng định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo bảo đảm thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa: Giai đoạn đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Giai đoạn tiếp theo, giai cấp công nhân phải tập hợp, tổ chức nhân dân lao động cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới về mọi mặt. Bên cạnh đó, mục tiêu lâu dài nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

>>> Xem thêm: Trình bày những đặc điểm cơ bản và xu hướng vận động chính của thời đại trong điều kiện hiện nay

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Động lực cơ bản, chủ yếu của cách mạng Xã hội chủ nghĩa là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Động lực cơ bản, chủ yếu của cách mạng Xã hội chủ nghĩa là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Động lực cơ bản, chủ yếu của cách mạng Xã hội chủ nghĩa là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Hướng dẫn cách làm nhà bằng tăm tre đơn giản độc đáo

Viết một bình luận