Đồng đẳng là gì?

Bạn đang xem: Đồng đẳng là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Câu hỏi: Đẳng cấp là gì? Câu trả lời – Đồng đẳng là hiện tượng các chất hữu cơ …

Bạn đang xem: Đồng đẳng là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Câu hỏi: Đẳng cấp là gì?

Câu trả lời

– Đồng đẳng là hiện tượng các chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học giống nhau nhưng thành phần phân tử khác nhau về một hay nhiều nhóm CH2.

– Các chất thuộc cùng một dãy đồng đẳng tạo thành dãy đồng đẳng có công thức chung.

Bạn đọc hãy cùng Top giải pháp tìm hiểu kỹ hơn về đồng đẳng và đồng phân qua bài viết dưới đây.

– Đồng đẳng là hiện tượng các chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học giống nhau nhưng thành phần phân tử khác nhau về một hay nhiều nhóm CH2.

– Các chất thuộc cùng một dãy đồng đẳng tạo thành dãy đồng đẳng có công thức chung.

Sau đây là dãy đồng đẳng của hiđrocacbon

+ Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1).

+ Anken CnH2n (n ≥ 2) .

+ Kiềm: CnH2n-2 (n ≥ 3).

+ Ankin: CnH2n-2 (n ≥ 2).

+ Dãy đồng đẳng của benzen: CnH2n-6 (n 6)

1. Khái niệm về đồng phân

Đồng phân là những chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về cấu tạo nên tính chất hóa học khác nhau.

– Cần chú ý phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

2. Đồng phân của hiđrocacbon

một. Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Chỉ có 1 loại đồng phân mạch cacbon

b. Anken: CnH2n (n ≥ 2) .

Đồng phân xicloankan (n 3)

đồng phân anken

*Cấu trúc đồng phân:

– Đồng phân vị trí liên kết đôi (n ≥ 4);

– Số đồng phân mạch C (n ≥ 4);

* Đồng phân hình học.

– Điều kiện để anken A – C(B) = C(X) – Y có đồng phân hình học: thì A # B và X # Y.

Đồng phân hình học bao gồm đồng phân cis và đồng phân trans:

+ Đồng phân cis: mạch C chính nằm cùng phía với mặt phẳng chứa liên kết pi.

+ Đồng phân trans: mạch C chính nằm phía bên kia của mặt phẳng chứa liên kết pi.

c. Kiềm: CnH2n – 2 (n ≥ 3).

đồng phân alkyne

Đồng phân ankadien

Cấu trúc đồng phân:

+ Đồng phân vị trí liên kết đôi

+ Đồng phân mạch C

– Đồng phân hình học.

đ. Ankin: CnH2n – 2 (n ≥ 2).

đồng phân alkyne

Cấu trúc đồng phân:

Đồng phân vị trí liên kết ba

+ Đồng phân mạch C

– Đồng phân ankadien

đ. Dãy đồng đẳng của benzen: CnH2n – 6 (n 6)

Cấu trúc đồng phân:

Đồng phân mạch nhánh.

Đồng phân vị trí nhánh trên vòng.

Câu 1: Trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào có nhiều đồng phân nhất được liệt kê?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H4O2. Tổng số đồng phân cấu tạo mạch hở có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2– CH=CH2 . Có bao nhiêu chất có đồng phân hình học?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích thành phần của một ancol đơn chức X thì thu được kết quả tổng khối lượng cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân của X là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: Số ancol bậc hai, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm theo khối lượng cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H6 là mạch hở, không phân nhánh. Biết 1 mol X khi tác dụng với AgNO3/NH3 dư tạo ra 292 gam kết tủa. X có mấy đồng phân?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C5H10O2, đều phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc.

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: Chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có phân tử khối bằng 74 đvC. Số chất có cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử của X phản ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X chứa 16,28% theo khối lượng H trong phân tử. Vậy X sẽ có bao nhiêu đồng phân cấu tạo:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X có tỉ khối hơi so với hiđro là 28. X có khả năng làm mất màu nước brom. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H10 phản ứng được với AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: Chất X có công thức phân tử C7H8. Cho X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa Y. Phân tử khối của Y lớn hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi cho brom phản ứng với hiđrocacbon X ta thu được sản phẩm có tỉ khối hơi đối với oxi bằng 6,75. Số đồng phân của X là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. But–2–in B. But–2–en C. 1,2–đicloetan D. 2–clopropen

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Đồng đẳng là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đồng đẳng là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Đồng đẳng là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Giá cả hàng hoá được hiểu là gì?

Viết một bình luận