Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ?

Bạn đang xem: Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược …

Bạn đang xem: Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Đáp án cho câu hỏi Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong đấu tranh phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ chính xác và dễ hiểu nhất. Trả lời câu hỏi Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của học sinh trong chiến lược ngăn chặn diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ trước mắt và nhanh nhất.

Câu hỏi:

Nơi bình yên là gì? Mục tiêu của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong chiến lược phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ?

Câu trả lời:

* Khái niệm: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng thủ đoạn phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc thực hiện. nước và các thế lực phản động.

* Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam: Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong việc sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là có thật. âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và phụ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc,… Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ biện pháp chống phá nào như sử dụng phi vũ trang hóa bạo lực, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,… Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay rất toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và bằng nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết.

* Trách nhiệm của học sinh trong chiến lược phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ: Phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ không phải là trách nhiệm của riêng ai. Đối với bản thân tôi, một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường tối tăm luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong thời đại mới như sau:

– Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Kiên quyết lên án, tránh xa những hoạt động lôi kéo, phản động hoặc những thông tin trái với lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Mỗi học sinh phải luôn phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng cho đất nước.

– Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát hiện và góp phần đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại hoàn toàn mọi âm mưu, thủ đoạn. của địch trong chiến lược “DBHB”, BLLĐ trên lĩnh vực Tư tưởng-Văn hóa nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta hiện nay.

máy in

Bạn thấy bài viết Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Vượt qua chính mình là gì?

Viết một bình luận