Điểm ưu tiên là gì? Cách tra cứu điểm ưu tiên?

Bạn đang xem: Điểm ưu tiên là gì? Cách tra cứu điểm ưu tiên? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Ưu tiên là gì? Tra cứu điểm ưu tiên như thế nào? …

Bạn đang xem: Điểm ưu tiên là gì? Cách tra cứu điểm ưu tiên? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Ưu tiên là gì? Tra cứu điểm ưu tiên như thế nào? Đó là câu hỏi mà nhiều bạn sinh viên thắc mắc. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết và đầy đủ nhất về điểm ưu tiên để các bạn tham khảo!

Điểm ưu tiên là mức điểm mà Nhà nước ưu đãi cho học sinh, đặc biệt là học sinh diện đặc biệt. Điểm ưu tiên chính là điểm của thí sinh được cộng vào điểm thi thực tế của mình và được coi là căn cứ để các cơ sở giáo dục xét trúng tuyển. Tuy nhiên, không phải ai cũng được cộng điểm ưu tiên mà những trường hợp được cộng điểm ưu tiên phải thuộc diện ưu tiên theo quy định của pháp luật hoặc thuộc diện ưu tiên.

>>> Xem thêm: Điểm ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2020

Việc thí sinh có được cộng điểm ưu tiên khu vực khi xét tuyển bằng học bạ hay không phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Để biết được điều này, thí sinh cần tham khảo phương án tuyển sinh của trường mà mình muốn đăng ký xét tuyển.

3.1. Nhóm ưu tiên 1 (UT1)

Điểm cộng: 2 điểm

Vấn đề:

– Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT, trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 của Quy chế.

Cụ thể: Khu vực 1 (theo điểm c khoản 4 Điều 7 Quy định) gồm các xã thuộc khu vực I, II, III vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp. của ứng viên; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm là chiến sĩ thi đua được tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;

– Đối tượng 03:

Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”; Quân sự; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời hạn từ 12 tháng trở lên tại Vùng 1; Quân sự; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ đủ 18 tháng trở lên; Quân sự; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ và được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ theo quy định;

Đối tượng ưu tiên quy định tại các điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/ UBTVQH13 ngày 07 tháng 7 16 ngày 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;

– Đối tượng 04:

+ Con liệt sĩ;

+ Con của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động;

+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại các điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04 /2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về ưu đãi người có công với cách mạng;

3.2. Nhóm ưu tiên 2 (UT2)

Điểm thưởng: 1 điểm

Tượng đói:

– Đối tượng 05:

+ Thanh niên tình nguyện được cử đi học;

+ Bộ đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học thời hạn dưới 12 tháng ở vùng 1 và dưới 18 tháng ở vùng khác;

+ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên được dự thi ngành quân sự cơ sở. Thời gian hưởng chế độ ưu tiên tối đa là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hoặc đăng ký dự thi;

– Đối tượng 06:

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn quy định thuộc đối tượng 01; Con thương binh, bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Con của người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn về con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. thực hiện một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Con của người có công với cách mạng;

– Đối tượng 07:

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận mức độ khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật;

+ Công nhân ưu tú thuộc các thành phần kinh tế được cấp tỉnh, cấp bộ công nhận là thợ giỏi, nghệ nhân và được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Giáo viên đã dạy từ 3 năm trở lên dự thi vào các ngành sư phạm;

+ Trình độ trung cấp dược, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên dự thi vào nhóm ngành sức khỏe;

– Các đối tượng ưu tiên khác được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định;

– Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng thì chỉ được hưởng một trong các diện ưu tiên cao nhất.

– Đối tượng ưu tiên là những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên sẽ được cộng điểm khi đăng ký xét tuyển đại học. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm ưu tiên trong tuyển sinh đại học được phân chia như sau:

+ Khu vực 1 (KV1): Cộng ưu tiên 0,75 điểm

KV1 là các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Khu vực 2 (KV2): Ưu tiên cộng 0,25 điểm

KV2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

+ Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT): Cộng 0,5 điểm ưu tiên

KV2-NT gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

+ Khu vực 3 (KV3): Không cộng điểm ưu tiên

KV3 là các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không được hưởng ưu tiên khu vực.

Điểm ưu tiên là gì, Cách tra cứu điểm ưu tiên

– Nếu thí sinh thuộc một trong các đối tượng, khu vực dưới đây thì điểm cộng của thí sinh được tính như sau:

Nhóm ưu tiên 1: được 2 điểm

Nhóm ưu tiên 2: được 1 điểm

Khu vực 1: cộng 0,75 điểm

Khu vực 2: được 0,25 điểm

Khu vực 2 – NT: cộng 0,5 điểm

Ví dụ: Thí sinh Lê Ngọc A thuộc đối tượng ưu tiên 1 và thuộc khu vực 1 thì tổng điểm ưu tiên sẽ là 2+0,75=2,75.

Việc thí sinh có được cộng điểm ưu tiên khu vực khi xét tuyển bằng học bạ hay không phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Để biết được điều này, thí sinh cần tham khảo phương án tuyển sinh của trường mà mình muốn đăng ký xét tuyển.

————————————

Trên đây là top giải pháp mà bạn đã tìm hiểu về điểm ưu tiên? Tra cứu điểm ưu tiên như thế nào? Chúng tôi hi vọng thông qua bài viết này các bạn đã bổ sung thêm cho mình nhiều thông tin hữu ích và cần thiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết. Chúc các bạn đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi của mình!

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Điểm ưu tiên là gì? Cách tra cứu điểm ưu tiên? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Điểm ưu tiên là gì? Cách tra cứu điểm ưu tiên? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Điểm ưu tiên là gì? Cách tra cứu điểm ưu tiên? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Nước ép bắp cải tím có tác dụng gì? Cách làm nước ép bắp cải tím

Viết một bình luận