Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2

Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Tiết 2

Hình ảnh về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực, Tiết 2

Video về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Bài 2

Wiki Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề châu lục và khu vực Mục 2

Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2 -

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, THƯỜNG GẶP VÀ XÃ HỘI

1. Về thiên nhiên

– Cảnh quan chính: rừng nhiệt đới ẩm và xavan đồng cỏ.

– Tài nguyên: nhiều loại, chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.

→ Giàu tự nhiên, tuy nhiên phần lớn dân cư không được hưởng lợi từ những lợi ích này.

2. Về dân số và xã hội

– Khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội rất lớn.

– Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ từ 37-62%.

– Tỷ lệ dân thành thị cao, đa số sống trong điều kiện khó khăn.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ

1. Tình huống

– Tăng trưởng kinh tế không ổn định: tốc độ tăng trưởng GDP thấp, biến động mạnh.

Hầu hết các nước Mỹ Latinh có tỷ lệ nợ nước ngoài cao.

2. Nguyên nhân

Tình hình chính trị không ổn định.

– Đầu tư nước ngoài giảm mạnh.

– Vấn đề quản lý nhà nước: duy trì lâu dài cơ cấu xã hội phong kiến, các thế lực bảo thủ Công giáo cản trở, chưa xây dựng được chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội hợp lý. phụ thuộc vào nhà nước. ngoài.

3. Giải pháp

– Máy móc nhà nước hoàn chỉnh.

Tăng trưởng giáo dục, cải cách kinh tế.

– Thực hiện công nghiệp hóa và tăng độ mở.

xem thêm Bài 11: Bài 5, Bài 2. Một số vấn đề của Mĩ Latinh

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LATIN MỸ 1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, PHỔ BIẾN VÀ XÃ HỘI
1. Về thiên nhiên
– Cảnh quan chính: rừng nhiệt đới ẩm và xavan đồng cỏ.
– Tài nguyên: nhiều loại, chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.
→ Tự nhiên giàu có, nhưng phần lớn dân cư không được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên này.
2. Về dân số và xã hội
– Khoảng cách giàu nghèo ở mỗi tầng lớp trong xã hội rất lớn.

– Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ từ 37-62%.
– Tỷ lệ dân thành thị cao, đa số sống trong điều kiện khó khăn.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Tình huống
– Tăng trưởng kinh tế không ổn định: Tốc độ tăng trưởng GDP thấp, biến động mạnh.
Hầu hết các nước Mỹ Latinh có tỷ lệ nợ nước ngoài cao.
2. Nguyên nhân
Tình hình chính trị không ổn định.
– Nợ vay nước ngoài giảm mạnh.
– Vấn đề quản lý nhà nước: duy trì lâu dài cơ cấu xã hội phong kiến, các thế lực bảo thủ Công giáo cản trở, chưa xây dựng được đường lối tăng trưởng kinh tế – xã hội hợp pháp, còn lệ thuộc vào chính quốc. ngoài.
3. Giải pháp
– Kiện toàn bộ máy nhà nước.
Tăng trưởng giáo dục, cải cách kinh tế.
– Thực hiện công nghiệp hóa, tăng độ mở.
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 2. Một số vấn đề của khu vực Mĩ Latinh
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LATIN MỸ 1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, PHỔ BIẾN VÀ XÃ HỘI
1. Về thiên nhiên
– Cảnh quan chính: rừng nhiệt đới ẩm và xavan đồng cỏ.
– Tài nguyên: nhiều loại, chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.
→ Tự nhiên giàu có, nhưng phần lớn dân cư không được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên này.
2. Về dân số và xã hội
– Khoảng cách giàu nghèo ở mỗi tầng lớp trong xã hội rất lớn.

Xem thêm:  Tổng hợp 50+ câu nói truyền cảm hứng của tỷ phú tập đoàn Virgin – Richard Branson

– Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ từ 37-62%.
– Tỷ lệ dân thành thị cao, đa số sống trong điều kiện khó khăn.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Tình huống
– Tăng trưởng kinh tế không ổn định: Tốc độ tăng trưởng GDP thấp, biến động mạnh.
Hầu hết các nước Mỹ Latinh có tỷ lệ nợ nước ngoài cao.
2. Nguyên nhân
Tình hình chính trị không ổn định.
– Nợ vay nước ngoài giảm mạnh.
– Vấn đề quản lý nhà nước: duy trì lâu dài cơ cấu xã hội phong kiến, các thế lực bảo thủ Công giáo cản trở, chưa xây dựng được đường lối tăng trưởng kinh tế – xã hội hợp pháp, còn lệ thuộc vào chính quốc. ngoài.
3. Giải pháp
– Kiện toàn bộ máy nhà nước.
Tăng trưởng giáo dục, cải cách kinh tế.
– Thực hiện công nghiệp hóa, tăng độ mở.
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 2. Một số vấn đề của khu vực Mĩ Latinh
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

xem thêm thông tin chi tiết về Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2

Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2

Hình Ảnh về: Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2

Video về: Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2

Wiki về Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2

Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2 -

Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Tiết 2

Hình ảnh về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực, Tiết 2

Video về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Bài 2

Wiki Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề châu lục và khu vực Mục 2

Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2 -

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, THƯỜNG GẶP VÀ XÃ HỘI

1. Về thiên nhiên

- Cảnh quan chính: rừng nhiệt đới ẩm và xavan đồng cỏ.

- Tài nguyên: nhiều loại, chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.

→ Giàu tự nhiên, tuy nhiên phần lớn dân cư không được hưởng lợi từ những lợi ích này.

2. Về dân số và xã hội

- Khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội rất lớn.

- Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ từ 37-62%.

- Tỷ lệ dân thành thị cao, đa số sống trong điều kiện khó khăn.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ

1. Tình huống

- Tăng trưởng kinh tế không ổn định: tốc độ tăng trưởng GDP thấp, biến động mạnh.

Hầu hết các nước Mỹ Latinh có tỷ lệ nợ nước ngoài cao.

2. Nguyên nhân

Tình hình chính trị không ổn định.

- Đầu tư nước ngoài giảm mạnh.

- Vấn đề quản lý nhà nước: duy trì lâu dài cơ cấu xã hội phong kiến, các thế lực bảo thủ Công giáo cản trở, chưa xây dựng được chiến lược tăng trưởng kinh tế - xã hội hợp lý. phụ thuộc vào nhà nước. ngoài.

3. Giải pháp

- Máy móc nhà nước hoàn chỉnh.

Tăng trưởng giáo dục, cải cách kinh tế.

- Thực hiện công nghiệp hóa và tăng độ mở.

xem thêm Bài 11: Bài 5, Bài 2. Một số vấn đề của Mĩ Latinh

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LATIN MỸ 1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, PHỔ BIẾN VÀ XÃ HỘI
1. Về thiên nhiên
- Cảnh quan chính: rừng nhiệt đới ẩm và xavan đồng cỏ.
- Tài nguyên: nhiều loại, chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.
→ Tự nhiên giàu có, nhưng phần lớn dân cư không được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên này.
2. Về dân số và xã hội
- Khoảng cách giàu nghèo ở mỗi tầng lớp trong xã hội rất lớn.

- Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ từ 37-62%.
- Tỷ lệ dân thành thị cao, đa số sống trong điều kiện khó khăn.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Tình huống
- Tăng trưởng kinh tế không ổn định: Tốc độ tăng trưởng GDP thấp, biến động mạnh.
Hầu hết các nước Mỹ Latinh có tỷ lệ nợ nước ngoài cao.
2. Nguyên nhân
Tình hình chính trị không ổn định.
- Nợ vay nước ngoài giảm mạnh.
- Vấn đề quản lý nhà nước: duy trì lâu dài cơ cấu xã hội phong kiến, các thế lực bảo thủ Công giáo cản trở, chưa xây dựng được đường lối tăng trưởng kinh tế - xã hội hợp pháp, còn lệ thuộc vào chính quốc. ngoài.
3. Giải pháp
- Kiện toàn bộ máy nhà nước.
Tăng trưởng giáo dục, cải cách kinh tế.
- Thực hiện công nghiệp hóa, tăng độ mở.
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 2. Một số vấn đề của khu vực Mĩ Latinh
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LATIN MỸ 1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, PHỔ BIẾN VÀ XÃ HỘI
1. Về thiên nhiên
- Cảnh quan chính: rừng nhiệt đới ẩm và xavan đồng cỏ.
- Tài nguyên: nhiều loại, chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.
→ Tự nhiên giàu có, nhưng phần lớn dân cư không được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên này.
2. Về dân số và xã hội
- Khoảng cách giàu nghèo ở mỗi tầng lớp trong xã hội rất lớn.

- Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ từ 37-62%.
- Tỷ lệ dân thành thị cao, đa số sống trong điều kiện khó khăn.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Tình huống
- Tăng trưởng kinh tế không ổn định: Tốc độ tăng trưởng GDP thấp, biến động mạnh.
Hầu hết các nước Mỹ Latinh có tỷ lệ nợ nước ngoài cao.
2. Nguyên nhân
Tình hình chính trị không ổn định.
- Nợ vay nước ngoài giảm mạnh.
- Vấn đề quản lý nhà nước: duy trì lâu dài cơ cấu xã hội phong kiến, các thế lực bảo thủ Công giáo cản trở, chưa xây dựng được đường lối tăng trưởng kinh tế - xã hội hợp pháp, còn lệ thuộc vào chính quốc. ngoài.
3. Giải pháp
- Kiện toàn bộ máy nhà nước.
Tăng trưởng giáo dục, cải cách kinh tế.
- Thực hiện công nghiệp hóa, tăng độ mở.
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 2. Một số vấn đề của khu vực Mĩ Latinh
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LATIN MỸ 1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, PHỔ BIẾN VÀ XÃ HỘI
1. Về thiên nhiên
– Cảnh quan chính: rừng nhiệt đới ẩm và xavan đồng cỏ.
– Tài nguyên: nhiều loại, chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.
→ Tự nhiên giàu có, nhưng phần lớn dân cư không được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên này.
2. Về dân số và xã hội
– Khoảng cách giàu nghèo ở mỗi tầng lớp trong xã hội rất lớn.

– Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ từ 37-62%.
– Tỷ lệ dân thành thị cao, đa số sống trong điều kiện khó khăn.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Tình huống
– Tăng trưởng kinh tế không ổn định: Tốc độ tăng trưởng GDP thấp, biến động mạnh.
Hầu hết các nước Mỹ Latinh có tỷ lệ nợ nước ngoài cao.
2. Nguyên nhân
Tình hình chính trị không ổn định.
– Nợ vay nước ngoài giảm mạnh.
– Vấn đề quản lý nhà nước: duy trì lâu dài cơ cấu xã hội phong kiến, các thế lực bảo thủ Công giáo cản trở, chưa xây dựng được đường lối tăng trưởng kinh tế – xã hội hợp pháp, còn lệ thuộc vào chính quốc. ngoài.
3. Giải pháp
– Kiện toàn bộ máy nhà nước.
Tăng trưởng giáo dục, cải cách kinh tế.
– Thực hiện công nghiệp hóa, tăng độ mở.
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 2. Một số vấn đề của khu vực Mĩ Latinh
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LATIN MỸ 1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, PHỔ BIẾN VÀ XÃ HỘI
1. Về thiên nhiên
– Cảnh quan chính: rừng nhiệt đới ẩm và xavan đồng cỏ.
– Tài nguyên: nhiều loại, chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý và năng lượng.
→ Tự nhiên giàu có, nhưng phần lớn dân cư không được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên này.
2. Về dân số và xã hội
– Khoảng cách giàu nghèo ở mỗi tầng lớp trong xã hội rất lớn.

– Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo khổ từ 37-62%.
– Tỷ lệ dân thành thị cao, đa số sống trong điều kiện khó khăn.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Tình huống
– Tăng trưởng kinh tế không ổn định: Tốc độ tăng trưởng GDP thấp, biến động mạnh.
Hầu hết các nước Mỹ Latinh có tỷ lệ nợ nước ngoài cao.
2. Nguyên nhân
Tình hình chính trị không ổn định.
– Nợ vay nước ngoài giảm mạnh.
– Vấn đề quản lý nhà nước: duy trì lâu dài cơ cấu xã hội phong kiến, các thế lực bảo thủ Công giáo cản trở, chưa xây dựng được đường lối tăng trưởng kinh tế – xã hội hợp pháp, còn lệ thuộc vào chính quốc. ngoài.
3. Giải pháp
– Kiện toàn bộ máy nhà nước.
Tăng trưởng giáo dục, cải cách kinh tế.
– Thực hiện công nghiệp hóa, tăng độ mở.
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 2. Một số vấn đề của khu vực Mĩ Latinh
Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

#Địa #Lí #Bài #Một #số #vấn #đề #cua #châu #luc #và #khu #vực #Tiết

Bạn thấy bài viết Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2 bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2 tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button