Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1

Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Tiết 1

Hình ảnh về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Tiết 1

Video về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Bài 1

Wiki Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề châu lục và khu vực Mục 1

Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 -

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN


Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.

– Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.

– Tài nguyên: bị khai thác nhiều.

+ Tài nguyên: kim loại đen nhưng cạn kiệt dần.

+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

– Các giải pháp:

Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.

Tăng cường tưới tiêu.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI

1. Dân số

– Tăng trưởng dân số nhanh.

– Tỷ lệ sinh cao.

– Tuổi thọ trung bình thấp.

– Trình độ dân trí thấp.

2. Xã hội

– Xung đột sắc tộc.

– Nghèo đói trầm trọng.

– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét …

– HDI thấp.

→ Giải pháp khắc phục:

Cần cải thiện cuộc sống.

+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.

+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.

→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã cung cấp hỗ trợ giảng dạy và kỹ thuật.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ

1. Thành tựu

– Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.

2. Hạn chế

– Quy mô nền kinh tế nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.

Hầu hết các quốc gia châu Phi đều nằm trong số các quốc gia phát triển kém nhất thế giới.

3. Nguyên nhân

– Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.

– Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.

– Năng lực quản lý của nhà nước còn nhiều yếu kém.

– Tăng trưởng dân số nhanh…

xem thêm Đàm thoại 11: Bài 5, Bài 1. Một số vấn đề của Châu Phi

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÔNG NGHIỆPA1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.4 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN

Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.
– Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.
– Tài nguyên: bị khai thác nhiều.
+ Tài nguyên: kim loại đen, nhưng đang cạn kiệt.
+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

– Các giải pháp:
Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.
+ Tăng cường tưới tiêu.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI
1. Dân số
– Tăng trưởng dân số nhanh.
– Tỷ lệ sinh cao.
– Tuổi thọ trung bình thấp.
– Trình độ dân trí thấp.
2. Xã hội
– Xung đột sắc tộc.
– Nghèo đói trầm trọng.
– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét …
– HDI thấp.
→ Giải pháp khắc phục:
Cần cải thiện cuộc sống.
+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.
+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.
→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ trong việc giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Thành tựu
– Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.
2. Hạn chế
– Quy mô nền kinh tế nhỏ và nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.
Phần lớn các quốc gia châu Phi nằm trong số các nhóm dân số kém phát triển nhất thế giới.
3. Nguyên nhân
– Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.
– Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.
– Năng lực quản lý của nhà nước còn yếu.
– Tăng trưởng dân số nhanh…
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 1. Một số vấn đề ở Châu Phi
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÔNG NGHIỆPA1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.4 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN

Xem thêm:  Kết bài Tây Tiến khổ 2

Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.
– Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.
– Tài nguyên: bị khai thác nhiều.
+ Tài nguyên: kim loại đen, nhưng đang cạn kiệt.
+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

– Các giải pháp:
Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.
+ Tăng cường tưới tiêu.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI
1. Dân số
– Tăng trưởng dân số nhanh.
– Tỷ lệ sinh cao.
– Tuổi thọ trung bình thấp.
– Trình độ dân trí thấp.
2. Xã hội
– Xung đột sắc tộc.
– Nghèo đói trầm trọng.
– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét …
– HDI thấp.
→ Giải pháp khắc phục:
Cần cải thiện cuộc sống.
+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.
+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.
→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ trong việc giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Thành tựu
– Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.
2. Hạn chế
– Quy mô nền kinh tế nhỏ và nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.
Phần lớn các quốc gia châu Phi nằm trong số các nhóm dân số kém phát triển nhất thế giới.
3. Nguyên nhân
– Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.
– Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.
– Năng lực quản lý của nhà nước còn yếu.
– Tăng trưởng dân số nhanh…
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 1. Một số vấn đề ở Châu Phi
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

xem thêm thông tin chi tiết về Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1

Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1

Hình Ảnh về: Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1

Video về: Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1

Wiki về Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1

Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 -

Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Tiết 1

Hình ảnh về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Tiết 1

Video về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Bài 1

Wiki Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề châu lục và khu vực Mục 1

Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 -

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN


Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.

- Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.

- Tài nguyên: bị khai thác nhiều.

+ Tài nguyên: kim loại đen nhưng cạn kiệt dần.

+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

- Các giải pháp:

Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.

Tăng cường tưới tiêu.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI

1. Dân số

- Tăng trưởng dân số nhanh.

- Tỷ lệ sinh cao.

- Tuổi thọ trung bình thấp.

- Trình độ dân trí thấp.

2. Xã hội

- Xung đột sắc tộc.

- Nghèo đói trầm trọng.

- Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét ...

- HDI thấp.

→ Giải pháp khắc phục:

Cần cải thiện cuộc sống.

+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.

+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.

→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã cung cấp hỗ trợ giảng dạy và kỹ thuật.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ

1. Thành tựu

- Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.

2. Hạn chế

- Quy mô nền kinh tế nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.

Hầu hết các quốc gia châu Phi đều nằm trong số các quốc gia phát triển kém nhất thế giới.

3. Nguyên nhân

- Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.

- Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.

- Năng lực quản lý của nhà nước còn nhiều yếu kém.

- Tăng trưởng dân số nhanh...

xem thêm Đàm thoại 11: Bài 5, Bài 1. Một số vấn đề của Châu Phi

Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÔNG NGHIỆPA1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.4 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN

Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.
- Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.
- Tài nguyên: bị khai thác nhiều.
+ Tài nguyên: kim loại đen, nhưng đang cạn kiệt.
+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

- Các giải pháp:
Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.
+ Tăng cường tưới tiêu.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI
1. Dân số
- Tăng trưởng dân số nhanh.
- Tỷ lệ sinh cao.
- Tuổi thọ trung bình thấp.
- Trình độ dân trí thấp.
2. Xã hội
- Xung đột sắc tộc.
- Nghèo đói trầm trọng.
- Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét ...
- HDI thấp.
→ Giải pháp khắc phục:
Cần cải thiện cuộc sống.
+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.
+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.
→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ trong việc giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Thành tựu
- Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.
2. Hạn chế
- Quy mô nền kinh tế nhỏ và nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.
Phần lớn các quốc gia châu Phi nằm trong số các nhóm dân số kém phát triển nhất thế giới.
3. Nguyên nhân
- Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.
- Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.
- Năng lực quản lý của nhà nước còn yếu.
- Tăng trưởng dân số nhanh...
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 1. Một số vấn đề ở Châu Phi
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÔNG NGHIỆPA1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.4 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN

Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.
- Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.
- Tài nguyên: bị khai thác nhiều.
+ Tài nguyên: kim loại đen, nhưng đang cạn kiệt.
+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

- Các giải pháp:
Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.
+ Tăng cường tưới tiêu.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI
1. Dân số
- Tăng trưởng dân số nhanh.
- Tỷ lệ sinh cao.
- Tuổi thọ trung bình thấp.
- Trình độ dân trí thấp.
2. Xã hội
- Xung đột sắc tộc.
- Nghèo đói trầm trọng.
- Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét ...
- HDI thấp.
→ Giải pháp khắc phục:
Cần cải thiện cuộc sống.
+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.
+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.
→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ trong việc giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Thành tựu
- Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.
2. Hạn chế
- Quy mô nền kinh tế nhỏ và nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.
Phần lớn các quốc gia châu Phi nằm trong số các nhóm dân số kém phát triển nhất thế giới.
3. Nguyên nhân
- Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.
- Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.
- Năng lực quản lý của nhà nước còn yếu.
- Tăng trưởng dân số nhanh...
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 1. Một số vấn đề ở Châu Phi
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÔNG NGHIỆPA1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.4 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN

Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.
– Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.
– Tài nguyên: bị khai thác nhiều.
+ Tài nguyên: kim loại đen, nhưng đang cạn kiệt.
+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

– Các giải pháp:
Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.
+ Tăng cường tưới tiêu.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI
1. Dân số
– Tăng trưởng dân số nhanh.
– Tỷ lệ sinh cao.
– Tuổi thọ trung bình thấp.
– Trình độ dân trí thấp.
2. Xã hội
– Xung đột sắc tộc.
– Nghèo đói trầm trọng.
– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét …
– HDI thấp.
→ Giải pháp khắc phục:
Cần cải thiện cuộc sống.
+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.
+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.
→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ trong việc giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Thành tựu
– Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.
2. Hạn chế
– Quy mô nền kinh tế nhỏ và nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.
Phần lớn các quốc gia châu Phi nằm trong số các nhóm dân số kém phát triển nhất thế giới.
3. Nguyên nhân
– Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.
– Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.
– Năng lực quản lý của nhà nước còn yếu.
– Tăng trưởng dân số nhanh…
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 1. Một số vấn đề ở Châu Phi
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÔNG NGHIỆPA1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.4 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN

Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.
– Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.
– Tài nguyên: bị khai thác nhiều.
+ Tài nguyên: kim loại đen, nhưng đang cạn kiệt.
+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

– Các giải pháp:
Khai thác hợp pháp tài nguyên thiên nhiên.
+ Tăng cường tưới tiêu.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI
1. Dân số
– Tăng trưởng dân số nhanh.
– Tỷ lệ sinh cao.
– Tuổi thọ trung bình thấp.
– Trình độ dân trí thấp.
2. Xã hội
– Xung đột sắc tộc.
– Nghèo đói trầm trọng.
– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét …
– HDI thấp.
→ Giải pháp khắc phục:
Cần cải thiện cuộc sống.
+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.
+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống lại đói nghèo và bệnh tật.
→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ trong việc giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ
1. Thành tựu
– Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo hướng tích cực.
2. Hạn chế
– Quy mô nền kinh tế nhỏ và nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.
Phần lớn các quốc gia châu Phi nằm trong số các nhóm dân số kém phát triển nhất thế giới.
3. Nguyên nhân
– Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.
– Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến xung đột và tranh chấp.
– Năng lực quản lý của nhà nước còn yếu.
– Tăng trưởng dân số nhanh…
Xem thêm sgk Địa Lí 11 Bài 5 Bài 1. Một số vấn đề ở Châu Phi
Đăng bởi: THPT Trần Hưng Đạo
Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

#Địa #Lí #Bài #Một #số #vấn #đề #cua #châu #luc #và #khu #vực #Tiết

Bạn thấy bài viết Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button