Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH Hình ảnh về: Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH Video về: Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH Wiki về Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH – Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH Mới đây, ngày 22/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào …

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Hình ảnh về: Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Video về: Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Wiki về Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH -

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Mới đây, ngày 22/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Dưới đây là nội dung cụ thể của văn bản quy phạm pháp luật này, mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể.

Thân mến:

– Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

– Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện ý kiến ​​chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh việc dạy học. nội dung học kỳ II năm học 2019-2020. Để các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (gọi tắt là cơ sở giáo dục) tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh học kỳ II năm học 2019. Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

1. Tiếp tục triển khai công tác rà soát, đánh giá theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 và Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với số bài kiểm tra rà soát thường xuyên, định kỳ (lần đầu), lần đầu giảm 1/3 số điểm, đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Để xem xét định kỳ

– Các môn từ 1 tiết trở xuống/tuần: tối thiểu 1 điểm;

– Các môn học từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: ít nhất 2 điểm;

– Các môn học từ 3 tiết trở lên/tuần: ít nhất 3 điểm.

b) Đánh giá định kỳ

– Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: tối thiểu 1 điểm;

– Các môn học trên 2 tiết/tuần: ít nhất 2 điểm.

3. Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới thực hiện đánh giá định kỳ theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá học sinh trung học cơ sở. trường tiểu học theo mô hình trường học mới. Mẫu và Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở theo mô hình trường học mới từ năm học 2016. 2017.

4. Tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017. .-2018. Tăng cường mạnh mẽ hoạt động kiểm tra thường xuyên dưới các hình thức: hỏi đáp; phỏng vấn; đánh giá ngắn/nhanh bằng văn bản hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình; kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập, tiểu luận, báo cáo, v.v.).

5. Đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp phổ thông lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời lượng dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp với thực tế của cơ sở giáo dục. . tình dục.

Xem thêm:  Cách làm tokbokki bằng cơm nguội đang khiến dân mạng phát cuồng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục bám sát hướng dẫn tại Công văn này và chủ động trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Trung học) bằng văn bản qua địa chỉ email: [email protected] để khắc phục kịp thời.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (phối hợp, chủ trì);
– Các Vụ, Cục, Viện Hàn lâm KHCNVN:
– Lưu: VT, Vụ GDĐT.

KT. BỘ, BỘ

PHÓ

nguyễn hữu độ

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Công văn #1360BGDĐTGDTrH

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH” state=”close”]

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Hình Ảnh về: Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Video về: Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Wiki về Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH -

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Hình ảnh về: Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Video về: Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Wiki về Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH -

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Mới đây, ngày 22/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Dưới đây là nội dung cụ thể của văn bản quy phạm pháp luật này, mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể.

Thân mến:

– Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

– Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện ý kiến ​​chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh việc dạy học. nội dung học kỳ II năm học 2019-2020. Để các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (gọi tắt là cơ sở giáo dục) tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh học kỳ II năm học 2019. Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

1. Tiếp tục triển khai công tác rà soát, đánh giá theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 và Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với số bài kiểm tra rà soát thường xuyên, định kỳ (lần đầu), lần đầu giảm 1/3 số điểm, đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Để xem xét định kỳ

- Các môn từ 1 tiết trở xuống/tuần: tối thiểu 1 điểm;

- Các môn học từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: ít nhất 2 điểm;

- Các môn học từ 3 tiết trở lên/tuần: ít nhất 3 điểm.

b) Đánh giá định kỳ

- Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: tối thiểu 1 điểm;

- Các môn học trên 2 tiết/tuần: ít nhất 2 điểm.

3. Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới thực hiện đánh giá định kỳ theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá học sinh trung học cơ sở. trường tiểu học theo mô hình trường học mới. Mẫu và Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở theo mô hình trường học mới từ năm học 2016. 2017.

4. Tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017. .-2018. Tăng cường mạnh mẽ hoạt động kiểm tra thường xuyên dưới các hình thức: hỏi đáp; phỏng vấn; đánh giá ngắn/nhanh bằng văn bản hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình; kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập, tiểu luận, báo cáo, v.v.).

5. Đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp phổ thông lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời lượng dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp với thực tế của cơ sở giáo dục. . tình dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục bám sát hướng dẫn tại Công văn này và chủ động trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Trung học) bằng văn bản qua địa chỉ email: [email protected] để khắc phục kịp thời.

Người nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (phối hợp, chủ trì);
– Các Vụ, Cục, Viện Hàn lâm KHCNVN:
– Lưu: VT, Vụ GDĐT.

KT. BỘ, BỘ

PHÓ

nguyễn hữu độ

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Công văn #1360BGDĐTGDTrH

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH” src=”https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=C%C3%B4ng%20v%C4%83n%201360/BGD%C4%90T-GDTrH%20&title=C%C3%B4ng%20v%C4%83n%201360/BGD%C4%90T-GDTrH%20&ns0=1″>

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH -

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH

Mới đây, ngày 22/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Dưới đây là nội dung cụ thể của văn bản quy phạm pháp luật này, mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể.

Thân mến:

– Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

– Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện ý kiến ​​chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh việc dạy học. nội dung học kỳ II năm học 2019-2020. Để các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (gọi tắt là cơ sở giáo dục) tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh học kỳ II năm học 2019. Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

1. Tiếp tục triển khai công tác rà soát, đánh giá theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 và Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với số bài kiểm tra rà soát thường xuyên, định kỳ (lần đầu), lần đầu giảm 1/3 số điểm, đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Để xem xét định kỳ

– Các môn từ 1 tiết trở xuống/tuần: tối thiểu 1 điểm;

– Các môn học từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: ít nhất 2 điểm;

– Các môn học từ 3 tiết trở lên/tuần: ít nhất 3 điểm.

b) Đánh giá định kỳ

– Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: tối thiểu 1 điểm;

– Các môn học trên 2 tiết/tuần: ít nhất 2 điểm.

3. Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới thực hiện đánh giá định kỳ theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá học sinh trung học cơ sở. trường tiểu học theo mô hình trường học mới. Mẫu và Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở theo mô hình trường học mới từ năm học 2016. 2017.

4. Tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017. .-2018. Tăng cường mạnh mẽ hoạt động kiểm tra thường xuyên dưới các hình thức: hỏi đáp; phỏng vấn; đánh giá ngắn/nhanh bằng văn bản hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình; kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập, tiểu luận, báo cáo, v.v.).

5. Đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp phổ thông lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời lượng dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp với thực tế của cơ sở giáo dục. . tình dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục bám sát hướng dẫn tại Công văn này và chủ động trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Trung học) bằng văn bản qua địa chỉ email: [email protected] để khắc phục kịp thời.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (phối hợp, chủ trì);
– Các Vụ, Cục, Viện Hàn lâm KHCNVN:
– Lưu: VT, Vụ GDĐT.

KT. BỘ, BỘ

PHÓ

nguyễn hữu độ

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Công văn #1360BGDĐTGDTrH

[/box]

#Công #văn #1360BGDĐTGDTrH

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH tại Kiến thức chung

Viết một bình luận