Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh

Bạn đang xem: Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Trong tiếng anh giao tiếp thông thường, cụm từ would you like được sử dụng khá phổ biến với ý nghĩa là lời mời gọi, mong muốn, đề nghị về một việc gì đó với bất cứ ai một cách trang trọng. Tuy là cấu trúc phổ biến nhưng ngay cả những người học tiếng anh lâu năm vẫn nhầm lẫn và dùng sai. 

Cách sử dụng

Vậy thì bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ củng cố thêm cho bạn những tài liệu về cấu trúc này nhé!

Định nghĩa về cấu trúc “would you like”

Would you like được dùng trong mẫu câu tiếng mang sẽ bao hàm ý nghĩa về những lời mời, đề nghị hoặc nguyện vọng về 1 việc gì đó. Khác với dùng “want” khi dùng Would you like sẽ giúp câu nói trở nên lịch sự, trang trọng hơn.

 

Example: 

 • Would you like to go to a party with me tonight? ( tạm dịch: Bạn có muốn đi dự tiệc tối nay với tôi không?) 
 • What would you like to do on Sunday? (Bạn muốn làm gì vào chủ nhật/cuối tuần này?)
 • Would you like too drink some cafe? ( Bạn có muốn uống một chút nước cà phê không?)

Xem thêm cấu trúc suggest

Cách dùng cấu trúc Would you like trong các tình huống

Dùng để đưa ra 1 lời đề nghị với ai đó

Cấu trúc chính:

Would you like + Noun (n)

Hoặc:

Would you like + to verb (infinitive)?

Example: 

 • Would you like a chocolate? ( Bạn có muốn một sô cô la?)
 • Would you like to eat pasta? (Bạn có muốn ăn mì ống không?)

Cách trả lời:

S + would like  + N/to infinitive + O

Hoặc bạn có thể trả lời ngắn gọn theo những cách sau:

Nếu chấp nhận Từ chối lời mời
Thanks/ Thank you  No, thank you so much
Absolutely I would love to but I cannot…
Yes, I would I am sorry, I cannot…
Yes  
Yes, I’d love to  
Yes, please  

Example:

 • Would you like to have to eat dinner with us on Saturday? (Bạn có muốn ăn tối với chúng tôi vào thứ bảy này không?)
 • Yes, I’d love to (Vâng, tôi rất vô cùng sẵn lòng)
 • Would you like some cafe or tea? (Bạn có muốn một ít cà phê hoặc trà?)
 • Absolutely. I’d like some water, please. (Chắc chắn rồi. Tôi xin một chút nước.)

Tham khảo thêm nhiều bí quyết học tiếng Anh của Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Dùng để hỏi về nguyện vọng, mong muốn của người khác

Khi bạn muốn hỏi về nguyện vọng, mong muốn ước nguyện của một ai đó, bạn có thể dùng cấu trúc:

What + would + S + like + N/to verb (infinitive)?

Và trả lời với những cách sau:

S + would like N/to infinitive…

S + like N/to infinitive…

I’ll have…

Example:

 • What would you like to have for party? (Bạn muốn có gì cho bữa tiệc?)
 • I’d like to buy her motorbike. (Tôi muốn mua xe máy của cô ấy.)

cach-dung-would-you-like

Dùng để mời ai đó một cách trang trọng

Một số bài tập áp dụng

Bài 1: Điền would hoặc do vào chỗ trống thích hợp

 1. _____  you like a glasss of cafe? 
 2. _____  you like living in Vietn nam?
 3. _____  you like more sugar for your tea cup? 
 4. _____  you like practicing Korrea? 
 5. _____  you like some more vetgetable? 
 6. _____  you like some water? 
 7. _____  you like to go to the movies/ flim this morning? 
 8. _____  you like to go to the cinema? (generally speaking) 
 9. _____  you like your job? 
 10. _____ you like dancing? 

 

Đáp án: 

 1. Would
 2. Do
 3. Would
 4. Do
 5. Would
 6. Would
 7. Would
 8. Do
 9. Do
 10. Do

Bài tập 2: Chọn câu thích hợp 

1. Would you like _________ something?

A. to eat  B. eating  C. to eating  D. is drinking

2. Would you like _________ with her?

A. have dinner  B. to have dinner  C. having dinner  D. had dinner

3. How _________ your meal?

A. would you like B. you would like C. would like you D. do you would like

4. Where would you like _________ to?

A. travel B. to travel C. traveling D. are travel

5. I would like _________ a doctor in the future.

A. to be B. do10 C. am D. be

Đáp án: 1: A 2: B 3: A 4: B 5: A

Bài viết trên đã tổng hợp một số kiến thức cũng như bài tập áp dụng về các mẫu câu trong would you like trong tiếng anh. Đây là một kiến thức ngữ pháp không thể thiếu trong quá trình học tiếng anh giao tiếp hoặc học tại trường lớp bằng cấp. Mong rằng bạn sẽ nắm rõ về các trạng từ này. Chúc bạn học tốt cùng Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh

Video về Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh

Wiki về Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh

Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh

Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh -

Trong tiếng anh giao tiếp thông thường, cụm từ would you like được sử dụng khá phổ biến với ý nghĩa là lời mời gọi, mong muốn, đề nghị về một việc gì đó với bất cứ ai một cách trang trọng. Tuy là cấu trúc phổ biến nhưng ngay cả những người học tiếng anh lâu năm vẫn nhầm lẫn và dùng sai. 

Cách sử dụng

Vậy thì bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ củng cố thêm cho bạn những tài liệu về cấu trúc này nhé!

Định nghĩa về cấu trúc “would you like”

Would you like được dùng trong mẫu câu tiếng mang sẽ bao hàm ý nghĩa về những lời mời, đề nghị hoặc nguyện vọng về 1 việc gì đó. Khác với dùng “want” khi dùng Would you like sẽ giúp câu nói trở nên lịch sự, trang trọng hơn.

 

Example: 

 • Would you like to go to a party with me tonight? ( tạm dịch: Bạn có muốn đi dự tiệc tối nay với tôi không?) 
 • What would you like to do on Sunday? (Bạn muốn làm gì vào chủ nhật/cuối tuần này?)
 • Would you like too drink some cafe? ( Bạn có muốn uống một chút nước cà phê không?)

Xem thêm cấu trúc suggest

Cách dùng cấu trúc Would you like trong các tình huống

Dùng để đưa ra 1 lời đề nghị với ai đó

Cấu trúc chính:

Would you like + Noun (n)

Hoặc:

Would you like + to verb (infinitive)?

Example: 

 • Would you like a chocolate? ( Bạn có muốn một sô cô la?)
 • Would you like to eat pasta? (Bạn có muốn ăn mì ống không?)

Cách trả lời:

S + would like  + N/to infinitive + O

Hoặc bạn có thể trả lời ngắn gọn theo những cách sau:

Nếu chấp nhận Từ chối lời mời
Thanks/ Thank you  No, thank you so much
Absolutely I would love to but I cannot…
Yes, I would I am sorry, I cannot…
Yes  
Yes, I’d love to  
Yes, please  

Example:

 • Would you like to have to eat dinner with us on Saturday? (Bạn có muốn ăn tối với chúng tôi vào thứ bảy này không?)
 • Yes, I’d love to (Vâng, tôi rất vô cùng sẵn lòng)
 • Would you like some cafe or tea? (Bạn có muốn một ít cà phê hoặc trà?)
 • Absolutely. I’d like some water, please. (Chắc chắn rồi. Tôi xin một chút nước.)

Tham khảo thêm nhiều bí quyết học tiếng Anh của Trường THPT Diễn Châu 2 - Nghệ An

Dùng để hỏi về nguyện vọng, mong muốn của người khác

Khi bạn muốn hỏi về nguyện vọng, mong muốn ước nguyện của một ai đó, bạn có thể dùng cấu trúc:

What + would + S + like + N/to verb (infinitive)?

Và trả lời với những cách sau:

S + would like N/to infinitive…

S + like N/to infinitive…

I’ll have…

Example:

 • What would you like to have for party? (Bạn muốn có gì cho bữa tiệc?)
 • I’d like to buy her motorbike. (Tôi muốn mua xe máy của cô ấy.)

cach-dung-would-you-like

Dùng để mời ai đó một cách trang trọng

Một số bài tập áp dụng

Bài 1: Điền would hoặc do vào chỗ trống thích hợp

 1. _____  you like a glasss of cafe? 
 2. _____  you like living in Vietn nam?
 3. _____  you like more sugar for your tea cup? 
 4. _____  you like practicing Korrea? 
 5. _____  you like some more vetgetable? 
 6. _____  you like some water? 
 7. _____  you like to go to the movies/ flim this morning? 
 8. _____  you like to go to the cinema? (generally speaking) 
 9. _____  you like your job? 
 10. _____ you like dancing? 

 

Đáp án: 

 1. Would
 2. Do
 3. Would
 4. Do
 5. Would
 6. Would
 7. Would
 8. Do
 9. Do
 10. Do

Bài tập 2: Chọn câu thích hợp 

1. Would you like _________ something?

A. to eat  B. eating  C. to eating  D. is drinking

2. Would you like _________ with her?

A. have dinner  B. to have dinner  C. having dinner  D. had dinner

3. How _________ your meal?

A. would you like B. you would like C. would like you D. do you would like

4. Where would you like _________ to?

A. travel B. to travel C. traveling D. are travel

5. I would like _________ a doctor in the future.

A. to be B. do10 C. am D. be

Đáp án: 1: A 2: B 3: A 4: B 5: A

Bài viết trên đã tổng hợp một số kiến thức cũng như bài tập áp dụng về các mẫu câu trong would you like trong tiếng anh. Đây là một kiến thức ngữ pháp không thể thiếu trong quá trình học tiếng anh giao tiếp hoặc học tại trường lớp bằng cấp. Mong rằng bạn sẽ nắm rõ về các trạng từ này. Chúc bạn học tốt cùng Trường THPT Diễn Châu 2 - Nghệ An.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website dienchau2.edu.vn

Nguồn: dienchau2.edu.vn
Chuyên mục: Bí quyết học tiếng anh

#Công #thức #dùng #và #các #bài #tập #ứng #dụng #trong #tiếng #Anh

Xem thêm:  Toàn bộ kiến thức về trạng từ trong tiếng Anh cần nắm vững

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button