Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Trình bày các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng

Bạn đang xem: Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Trình bày các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ …

Bạn đang xem: Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Trình bày các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Nêu các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Câu trả lời

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là hệ thống quan điểm, tư tưởng về giải phóng xã hội, giải phóng con người; xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, không có áp bức, bóc lột, bảo đảm cho mọi người thực sự có cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc, nhưng lại đưa ra con đường, phương pháp sai lầm, đó là giáo dục, thuyết phục, tuyên truyền hòa bình… cho lý tưởng của mình.

– Giai đoạn thứ nhất: mầm mống và khuynh hướng tư tưởng xã hội chủ nghĩa thời cổ đại.

Chế độ chiếm hữu nô lệ là một quá trình phát triển tất yếu của lịch sử. Giai cấp quý tộc chủ nô và giai cấp nô lệ là hai giai cấp cơ bản có tính chất đối kháng gay gắt.

Mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp làm nảy sinh mầm mống tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa thời cổ đại được thể hiện trong dòng “văn học bất thành văn”. Thông qua những câu chuyện dân gian như thần thoại, cổ tích, chủ nghĩa xã hội không tưởng một mặt phản ánh sự bất bình của đông đảo quần chúng nhân dân trước những hành vi áp bức, bóc lột của các giai cấp. thống trị; mặt khác, nêu lên ước mơ, khát vọng của quần chúng bị bóc lột, bị áp bức về một xã hội bình đẳng, công bằng, nhân ái nhưng rất mơ hồ, tầm thường, thậm chí muốn quay trở lại thời đại. vàng nguyên chất”.

– Giai đoạn thứ hai: Tư tưởng xã hội chủ nghĩa từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVIII

Chủ nghĩa tư bản ra đời và sau đó phát triển ở một số nước, đầu tiên là châu Âu. Sự phân hoá giai cấp diễn ra mạnh mẽ và cùng với nó là mâu thuẫn giai cấp cũng diễn ra gay gắt. Giai cấp tư sản từng bước xác lập địa vị thống trị và dùng nhiều thủ đoạn áp bức, bóc lột công nhân một cách dã man. Trong bối cảnh lịch sử đó đã nảy sinh chủ nghĩa xã hội không tưởng. Thông qua các tác phẩm “văn học nhân đạo” của mình, các nhà nhân đạo hiện đại đã lên án, phê phán chế độ xã hội dựa trên chế độ tư hữu, đòi thay thế chế độ xã hội đó bằng một xã hội thực sự công bằng, bác ái.

– Giai đoạn thứ ba: Chủ nghĩa xã hội không tưởng – Sự phê phán đầu thế kỷ XIX

Từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, cách mạng công nghiệp cơ bản hoàn thành ở Anh, sau đó tiếp tục diễn ra ở một số nước Tây Âu. Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản chiến thắng chế độ phong kiến, giai cấp tư sản bắt đầu bộc lộ bản chất: phản động, áp bức bóc lột nhân dân lao động vì lợi ích của giai cấp mình; Đây cũng là thời kỳ giai cấp vô sản hiện đại được hình thành và thức tỉnh về chính trị.

Trong thời kỳ này, các tư tưởng xã hội chủ nghĩa được thể hiện như một học thuyết. Chủ nghĩa phê phán không tưởng đã tố cáo và phê phán sâu sắc xã hội tư bản, phủ định nó, đồng thời đề xuất những đường lối, phương pháp và những dự đoán thiên tài về xã hội tương lai.

máy in

Bạn thấy bài viết Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Trình bày các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Trình bày các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Trình bày các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Phép chêm xen là gì?

Viết một bình luận