Chủ nghĩa thực chứng là gì? Khái lược về chủ nghĩa thực chứng?

Bạn đang xem: Chủ nghĩa thực chứng là gì? Khái lược về chủ nghĩa thực chứng? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Câu hỏi: Chủ nghĩa tích cực là gì? Khái quát …

Bạn đang xem: Chủ nghĩa thực chứng là gì? Khái lược về chủ nghĩa thực chứng? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Câu hỏi: Chủ nghĩa tích cực là gì? Khái quát về chủ nghĩa thực chứng?

Câu trả lời:

Các nhà triết học thuộc trào lưu duy khoa học chủ trương xây dựng triết học theo mô hình “các khoa học thực chứng”.

Theo họ, triết học không nên nghiên cứu những vấn đề như bản chất của sự vật, quy luật chung của thế giới, v.v., mà tìm kiếm phương pháp khoa học hiệu quả nhất và đáng tin cậy nhất mới là nội dung chính. của việc nghiên cứu triết học.

Trong số các trường phái khoa học, trường phái có ảnh hưởng nhất và tồn tại lâu nhất là chủ nghĩa thực chứng.

Các nhà triết học thực chứng nói rằng chỉ có hiện tượng hoặc sự kiện là ‘tích cực’. Vì vậy, họ không thừa nhận cái gì ngoài hiện tượng, không thừa nhận bản chất của sự vật.

Auguste Comte (1798-1857) là một nhà tư tưởng người Pháp, người tạo ra xã hội học và nhà thực chứng. Ảnh: positivists.org.

Họ muốn trốn tránh vấn đề cơ bản của triết học, muốn loại trừ vấn đề thế giới quan ra khỏi triết học truyền thống.

Ogut Conté cho rằng triết học phải lấy những điều “tích cực” và “xác thực” làm cơ sở.

Chủ nghĩa thực chứng có từ thế kỷ 19. Cùng với sự phát triển của khoa học tự nhiên thế kỷ XX, đặc biệt là sự ra đời của hình học phi Euclid, thuyết tương đối và cơ học lượng tử, lối tư duy truyền thống đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ.

Phương pháp toán học, phương pháp logic toán học đã trở thành phương pháp đặc biệt quan trọng trong khoa học tự nhiên. Tuyệt đối hóa điều đó, một số nhà triết học đã cho rằng, chính việc nghiên cứu các phương pháp đó là nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của triết học. Thậm chí, có nhà triết học còn cho rằng việc toán học hóa và logic hóa triết học là lối thoát của triết học hiện đại.

Trong số các nhà triết học ủng hộ logic của triết học, có một số người nhấn mạnh sự phân tích của ngôn ngữ. Trường phái coi phân tích logic ngôn ngữ là nội dung trung tâm của triết học được gọi là chủ nghĩa thực chứng mới hay triết học phân tích.

Triết học phân tích được hình thành vào đầu thế kỷ XX. Trong số những người sáng lập, Roston* và Witgen Stein là hai trong số những người có ảnh hưởng nhất.

Reson coi nhiệm vụ phân tích hình thức và phân tích logic là nội dung chủ yếu của triết học. Ông chủ trương lấy logic toán học – logic học hiện đại làm cơ sở để tạo ra các ngôn ngữ nhân tạo nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa cấu trúc cú pháp của một mệnh đề và hình thức logic của nó.

Đến những năm 20 của thế kỷ XX, xuất hiện một nhánh lớn của triết học phân tích: Chủ nghĩa kinh nghiệm logic hay còn gọi là chủ nghĩa thực chứng logic.

Chủ nghĩa thực chứng logic sử dụng những thành tựu của toán học, đặc biệt là của logic toán học từ đầu thế kỷ XX đến nay, để quy mọi tri thức thành những mệnh đề có thể diễn đạt bằng logic toán học. Trên cơ sở đó, triết học chỉ còn nhiệm vụ thực hiện việc phân tích cấu trúc logic của mọi mệnh đề khoa học dựa trên các tài liệu (kinh nghiệm) thực chứng.

Trước và sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong triết học phân tích đã xuất hiện ngôn ngữ chung của cuộc sống hàng ngày. Đại diện của phe này đều là giáo sư của Đại học Oxford (Oxford), nên trường đó còn được gọi là trường Oxford.

Các nhà thực chứng logic thường chỉ trích các khái niệm của ngôn ngữ tự nhiên là mơ hồ, không rõ ràng và do đó không phù hợp với tư duy chính xác. Ngược lại, ngôn ngữ học nhấn mạnh đến sự phong phú của các khái niệm và sự phân biệt tỉ mỉ giữa các khái niệm trong ngôn ngữ tự nhiên.

Nếu chủ nghĩa thực chứng logic quy nhiệm vụ triết học thành phân tích logic, thì trường ngôn ngữ học luôn quy triết học thành phân tích ngôn ngữ tự nhiên. Cả hai đều phủ định ý nghĩa thế giới quan của triết học.

Các trường phái triết học khoa học có ảnh hưởng lớn đến triết học phương Tây, trong đó có các đại diện như Poppet, Cun và Lacathus, v.v.

Học thuyết và quan điểm của họ không giống nhau nhưng có điểm chung là đều đối lập với chủ nghĩa thực chứng logic, bởi vì chủ nghĩa thực chứng logic chỉ tiến hành phân tích logic ở trạng thái tĩnh để suy luận khoa học. , không quan tâm nghiên cứu sự phát triển của tri thức khoa học, cho rằng tri thức khoa học chỉ tích lũy về số lượng.

Họ tin rằng khoa học tiến bộ nhờ con đường cách mạng về tri thức, vì vậy việc phân tích lịch sử khoa học phải được tiến hành trong trạng thái động, thông qua giải quyết xung đột.

Poppo phủ nhận quy nạp, nhấn mạnh rằng khoa học bắt đầu từ những vấn đề, không phải từ những quan sát và thí nghiệm.

Ông nhận xét rằng phương pháp khoa học không phải là xác thực trực tiếp mà là xác thực bằng giả mạo, tức là phê phán lỗi của nó.

Ông đưa ra nguyên tắc giả của suy luận khoa học để bác bỏ nguyên tắc có thể kiểm chứng trực tiếp của chủ nghĩa thực chứng logic.

Theo ông, sự phát triển của khoa học bắt đầu từ vấn đề đưa ra một giả thuyết thông thường, sau đó kiểm tra nó bằng thực nghiệm, cố gắng xác nhận nó bằng cách làm sai lệch, rồi vấn đề nảy sinh. Mới. Như vậy, khoa học phát triển theo phương thức “cách mạng không ngừng”.

Cun dùng lý thuyết về các giai đoạn phát triển khoa học để thay thế cho lý thuyết “cách mạng liên tục” về sự lớn mạnh của tri thức khoa học.

Ông chia sự phát triển khoa học thành hai thời kỳ, thời kỳ phát triển bình thường và thời kỳ cách mạng.

Theo ông, ngay trong quá trình phát triển bình thường của khoa học cũng có những hiện tượng trái với bình thường. Sự tích tụ các hiện tượng bất thường ở một mức độ nào đó sẽ dẫn đến khủng hoảng trong khoa học, từ đó tạo ra một cuộc cách mạng khoa học.

Lacathus, trên cơ sở tổng hợp quan điểm của Poppe và Cun, đã nêu lên phương pháp luận của “chương trình nghiên cứu khoa học”, trả lời rõ ràng câu hỏi thế nào là khoa học, thế nào là tính hợp lý trong sự phát triển của khoa học và công nghệ. sự phát triển của khoa học.

Chúng ta đều biết rằng trong xã hội tư sản hiện đại, một mặt đang diễn ra cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng, nhưng mặt khác, khoa học tự nhiên đã có những bước phát triển vượt bậc. Đứng trước mâu thuẫn đó, một số triết gia cảm thấy không có cách nào giải quyết. Về mặt lý luận, họ chán ghét triết học tư biện thuần túy, cho rằng loại triết học này về cơ bản không thể góp phần giải quyết các vấn đề mà xã hội đặt ra.

Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học tự nhiên đã mang lại cho họ niềm hy vọng mới và chỗ dựa tinh thần. Vì vậy, họ đã chuyển hướng nghiên cứu triết học từ mặt thế giới quan sang mặt phương pháp luận của khoa học.

Hàng loạt trường phái và phong trào được gọi là chủ nghĩa khoa học ra đời trong bối cảnh đó.

Ngoài bối cảnh xã hội, còn có một nguyên nhân khác xuất phát từ đặc thù của khoa học tự nhiên hiện đại. Sự phát triển nhanh chóng của nhiều ngành khoa học mới, sự phân chia khoa học trong khoa học ngày càng tỉ mỉ, sự ứng dụng rộng rãi của toán học và logic toán học, khoa học đi sâu vào cấu trúc của vật chất. , vai trò của các mô hình và cấu trúc lý thuyết tăng lên, v.v.

Tất cả những điều đó đòi hỏi các bộ môn khoa học thực chứng không chỉ nghiên cứu những nội dung cụ thể mà còn phải nghiên cứu những vấn đề chung của khoa học, đặc biệt là vấn đề phương pháp luận nhận thức của khoa học.

Chủ nghĩa duy khoa học dựa vào yêu cầu mới đó trong khoa học tự nhiên hiện đại để đưa ra những quan điểm triết học thực chứng của mình.

Chủ nghĩa khoa học đã góp phần đi sâu nghiên cứu, tiếp thu nhiều thành tựu toán học và khoa học tự nhiên hiện đại, đặt ra nhiều vấn đề mới cho triết học, mở ra nhiều hướng phát triển mới. triết học duy vật và phép biện chứng.

Trong đó có thể nói có những nhân tố tích cực mà triết học Mác tiếp thu và vận dụng được.

Tất nhiên, trào lưu triết học này có mâu thuẫn, do đó cũng có sai lầm không thể sửa chữa: vì muốn phá vỡ một số công thức của triết học truyền thống, nên đã phủ nhận triệt để ý nghĩa thế giới quan. của triết học, tức là phủ nhận bản thân triết học.

Mặc dù các nhà triết học sau Poppet và Cun đã chú ý đến ý nghĩa thế giới quan của triết học đối với khoa học, nhưng do thiếu chủ nghĩa duy vật lịch sử nên họ không có cách nào thoát khỏi hạn chế đó. Vì vậy, chủ nghĩa khoa học không thể mở ra con đường mới thực sự đúng đắn cho sự phát triển của triết học.

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Chủ nghĩa thực chứng là gì? Khái lược về chủ nghĩa thực chứng? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Chủ nghĩa thực chứng là gì? Khái lược về chủ nghĩa thực chứng? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Chủ nghĩa thực chứng là gì? Khái lược về chủ nghĩa thực chứng? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Anđehit là gì?

Viết một bình luận