Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5

Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5 Hình ảnh về: Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5 Video về: Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5 Câu 5 Wiki …

Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5

Hình ảnh về: Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5

Video về: Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5

Câu 5 Wiki trang 83 Giải Tích 12 Bài 5

Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5 -

Bài 5: Phương trình mũ và logarit

Câu 5 trang 83 Giải tích 12 Bài 5:

Giải phương trình (log2x)2 – 3log2x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2x.

Câu trả lời:

Hướng dẫn

– Thay t=log2x vào phương trình trả về phương trình chứa ẩn t.

– Giải phương trình tìm t rồi suy ra x.

Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2

Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_3_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

Bài 5: Phương trình mũ và logarit
Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5:
Giải phương trình (log2x)2–3log2x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2x.
Câu trả lời:

Hướng dẫn
– Thay thế t=log2x vào phương trình sẽ trả về phương trình ẩn t.
– Giải phương trình tìm t rồi suy ra x.

Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_2_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_2_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_3_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

Bài 5: Phương trình mũ và logarit
Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5:
Giải phương trình (log2x)2–3log2x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2x.
Câu trả lời:

Xem thêm:  Cách kiểm tra số dư tài khoản Vietcombank trên điện thoại và máy tính nhanh nhất

Hướng dẫn
– Thay thế t=log2x vào phương trình sẽ trả về phương trình ẩn t.
– Giải phương trình tìm t rồi suy ra x.

Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5″ state=”close”]

Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5

Hình Ảnh về: Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5

Video về: Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5

Wiki về Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5

Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5 -

Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5

Hình ảnh về: Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5

Video về: Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5

Câu 5 Wiki trang 83 Giải Tích 12 Bài 5

Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5 -

Bài 5: Phương trình mũ và logarit

Câu 5 trang 83 Giải tích 12 Bài 5:

Giải phương trình (log2x)2 – 3log2x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2x.

Câu trả lời:

Hướng dẫn

– Thay t=log2x vào phương trình trả về phương trình chứa ẩn t.

– Giải phương trình tìm t rồi suy ra x.

Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2

Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_3_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

Bài 5: Phương trình mũ và logarit
Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5:
Giải phương trình (log2x)2–3log2x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2x.
Câu trả lời:

Hướng dẫn
– Thay thế t=log2x vào phương trình sẽ trả về phương trình ẩn t.
– Giải phương trình tìm t rồi suy ra x.

Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_2_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_2_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_3_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

Bài 5: Phương trình mũ và logarit
Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5:
Giải phương trình (log2x)2–3log2x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2x.
Câu trả lời:

Hướng dẫn
– Thay thế t=log2x vào phương trình sẽ trả về phương trình ẩn t.
– Giải phương trình tìm t rồi suy ra x.

Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5 ” src=”https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=%20%20%20%20%20%20%20%20C%C3%A2u%20h%E1%BB%8Fi%205%20trang%2083%20To%C3%A1n%2012%20Gi%E1%BA%A3i%20t%C3%ADch%20B%C3%A0i%205%20%20%20%20%20&title=%20%20%20%20%20%20%20%20C%C3%A2u%20h%E1%BB%8Fi%205%20trang%2083%20To%C3%A1n%2012%20Gi%E1%BA%A3i%20t%C3%ADch%20B%C3%A0i%205%20%20%20%20%20&ns0=1″>

Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5 -

Bài 5: Phương trình mũ và logarit

Câu 5 trang 83 Giải tích 12 Bài 5:

Giải phương trình (log2x)2 – 3log2x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2x.

Câu trả lời:

Hướng dẫn

– Thay t=log2x vào phương trình trả về phương trình chứa ẩn t.

– Giải phương trình tìm t rồi suy ra x.

Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2

Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_3_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

Bài 5: Phương trình mũ và logarit
Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5:
Giải phương trình (log2x)2–3log2x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2x.
Câu trả lời:

Hướng dẫn
– Thay thế t=log2x vào phương trình sẽ trả về phương trình ẩn t.
– Giải phương trình tìm t rồi suy ra x.

Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_2_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_2_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

[rule_3_plain]

#Câu hỏi #câu hỏi #trang #Toán #Giải tích #giải tích #Bài học

Bài 5: Phương trình mũ và logarit
Câu 5 trang 83 Giải Tích 12 Bài 5:
Giải phương trình (log2x)2–3log2x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2x.
Câu trả lời:

Hướng dẫn
– Thay thế t=log2x vào phương trình sẽ trả về phương trình ẩn t.
– Giải phương trình tìm t rồi suy ra x.

Với t = log2x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Đăng bởi: Trường THPT Diễn Châu 2
Chuyên mục: Lớp 12 , Toán 12

[/box]

#Câu #hỏi #trang #Toán #Giải #tích #Bài

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5 bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Câu hỏi 5 trang 83 Toán 12 Giải tích Bài 5 tại Kiến thức chung

Viết một bình luận