Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 Hình Ảnh về:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè …

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Hình Ảnh về:
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Video về:
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Wiki về
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6


Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 -

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản tới tăng lên để giúp các em học trò dễ dàng củng cố lại tri thức của môn Toán lớp 5 nhằm sẵn sàng cho các kỳ thi và sẵn sàng cho năm học mới. Chúc các em học tốt!

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1

PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

1. 76% của 2 giờ là:

A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .

A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m

3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường đó.

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con

4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A tới tỉnh B với véc tơ vận tốc tức thời 18 km/h. Lúc trở lại, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình cả quãng đường đi và về.

A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

5. Một oto đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h, sau đó đi từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Thời kì đi nhiều hơn thời kì về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:

.u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:active, .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật An Dương Vương (2 Dàn ý + 13 mẫu)

A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km

6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy nhỏ 29 m và một nửa diện tích là 497,25

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai

PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN

1. Tính trị giá biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.

45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m

36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ

4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2

Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Ghi lại X vào trước câu trả lời đúng nhất.

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?

a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai

B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80

C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:

.u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:active, .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tận dụng nắng nóng 40 độ làm ngay món ba chỉ một nắng giòn ngon chuẩn vị

a. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag

E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai

G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.

a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.

Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A tới bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A tới bến B hết bao lâu?

Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3

BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.

A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.

B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó ?

.ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:active, .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Cảm tưởng bài thơ À ơi tay mẹ (4 mẫu)

a. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi sắm thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?

a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai

D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10

BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em ko có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (611 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3Related posts:

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản tới tăng lên để giúp các em học trò dễ dàng củng cố lại tri thức của môn Toán lớp 5 nhằm sẵn sàng cho các kỳ thi và sẵn sàng cho năm học mới. Chúc các em học tốt!
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1
PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1. 76% của 2 giờ là:
A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .
A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m
3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con
4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A tới tỉnh B với véc tơ vận tốc tức thời 18 km/h. Lúc trở lại, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình cả quãng đường đi và về.
A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Một oto đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h, sau đó đi từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Thời kì đi nhiều hơn thời kì về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:
.u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:active, .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật An Dương Vương (2 Dàn ý + 13 mẫu)A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy nhỏ 29 m và một nửa diện tích là 497,25

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN
1. Tính trị giá biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.
45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m
36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ
4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2
Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Ghi lại X vào trước câu trả lời đúng nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?
a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai
B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80
C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:
.u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:active, .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tận dụng nắng nóng 40 độ làm ngay món ba chỉ một nắng giòn ngon chuẩn vịa. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag
E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai
G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.
a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.
Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A tới bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A tới bến B hết bao lâu?
Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3
BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.
A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó ?
.ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:active, .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Cảm tưởng bài thơ À ơi tay mẹ (4 mẫu)a. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi sắm thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?
a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai
D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10
BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em ko có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (611 đánh giá)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 – Ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3Related posts:

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản tới tăng lên để giúp các em học trò dễ dàng củng cố lại tri thức của môn Toán lớp 5 nhằm sẵn sàng cho các kỳ thi và sẵn sàng cho năm học mới. Chúc các em học tốt!
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1
PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1. 76% của 2 giờ là:
A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .
A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m
3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con
4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A tới tỉnh B với véc tơ vận tốc tức thời 18 km/h. Lúc trở lại, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình cả quãng đường đi và về.
A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Một oto đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h, sau đó đi từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Thời kì đi nhiều hơn thời kì về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:
.u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:active, .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật An Dương Vương (2 Dàn ý + 13 mẫu)A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy nhỏ 29 m và một nửa diện tích là 497,25

Xem thêm:  Điệp ngữ là gì? Điệp ngữ có tác dụng gì? Có mấy dạng?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN
1. Tính trị giá biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.
45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m
36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ
4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2
Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Ghi lại X vào trước câu trả lời đúng nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?
a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai
B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80
C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:
.u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:active, .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tận dụng nắng nóng 40 độ làm ngay món ba chỉ một nắng giòn ngon chuẩn vịa. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag
E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai
G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.
a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.
Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A tới bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A tới bến B hết bao lâu?
Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3
BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.
A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó ?
.ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:active, .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Cảm tưởng bài thơ À ơi tay mẹ (4 mẫu)a. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi sắm thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?
a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai
D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10
BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em ko có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (611 đánh giá)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 – Ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6″ state=”close”]

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Hình Ảnh về: Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Video về: Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Wiki về Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 -

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Hình Ảnh về:
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Video về:
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Wiki về
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6


Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 -

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản tới tăng lên để giúp các em học trò dễ dàng củng cố lại tri thức của môn Toán lớp 5 nhằm sẵn sàng cho các kỳ thi và sẵn sàng cho năm học mới. Chúc các em học tốt!

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1

PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

1. 76% của 2 giờ là:

A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .

A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m

3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường đó.

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con

4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A tới tỉnh B với véc tơ vận tốc tức thời 18 km/h. Lúc trở lại, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình cả quãng đường đi và về.

A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

5. Một oto đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h, sau đó đi từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Thời kì đi nhiều hơn thời kì về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:

.u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:active, .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật An Dương Vương (2 Dàn ý + 13 mẫu)

A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km

6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy nhỏ 29 m và một nửa diện tích là 497,25

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai

PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN

1. Tính trị giá biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.

45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m

36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ

4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2

Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Ghi lại X vào trước câu trả lời đúng nhất.

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?

a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai

B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80

C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:

.u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:active, .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tận dụng nắng nóng 40 độ làm ngay món ba chỉ một nắng giòn ngon chuẩn vị

a. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag

E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai

G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.

a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.

Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A tới bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A tới bến B hết bao lâu?

Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3

BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.

A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.

B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó ?

.ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:active, .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Cảm tưởng bài thơ À ơi tay mẹ (4 mẫu)

a. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi sắm thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?

a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai

D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10

BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em ko có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 - (611 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3Related posts:

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản tới tăng lên để giúp các em học trò dễ dàng củng cố lại tri thức của môn Toán lớp 5 nhằm sẵn sàng cho các kỳ thi và sẵn sàng cho năm học mới. Chúc các em học tốt!
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1
PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1. 76% của 2 giờ là:
A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .
A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m
3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con
4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A tới tỉnh B với véc tơ vận tốc tức thời 18 km/h. Lúc trở lại, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình cả quãng đường đi và về.
A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Một oto đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h, sau đó đi từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Thời kì đi nhiều hơn thời kì về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:
.u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:active, .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật An Dương Vương (2 Dàn ý + 13 mẫu)A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy nhỏ 29 m và một nửa diện tích là 497,25

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN
1. Tính trị giá biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.
45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m
36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ
4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2
Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Ghi lại X vào trước câu trả lời đúng nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?
a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai
B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80
C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:
.u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:active, .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tận dụng nắng nóng 40 độ làm ngay món ba chỉ một nắng giòn ngon chuẩn vịa. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag
E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai
G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.
a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.
Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A tới bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A tới bến B hết bao lâu?
Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3
BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.
A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó ?
.ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:active, .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Cảm tưởng bài thơ À ơi tay mẹ (4 mẫu)a. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi sắm thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?
a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai
D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10
BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em ko có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (611 đánh giá)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 – Ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3Related posts:

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản tới tăng lên để giúp các em học trò dễ dàng củng cố lại tri thức của môn Toán lớp 5 nhằm sẵn sàng cho các kỳ thi và sẵn sàng cho năm học mới. Chúc các em học tốt!
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1
PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1. 76% của 2 giờ là:
A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .
A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m
3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con
4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A tới tỉnh B với véc tơ vận tốc tức thời 18 km/h. Lúc trở lại, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình cả quãng đường đi và về.
A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Một oto đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h, sau đó đi từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Thời kì đi nhiều hơn thời kì về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:
.u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:active, .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật An Dương Vương (2 Dàn ý + 13 mẫu)A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy nhỏ 29 m và một nửa diện tích là 497,25

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN
1. Tính trị giá biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.
45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m
36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ
4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2
Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Ghi lại X vào trước câu trả lời đúng nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?
a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai
B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80
C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:
.u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:active, .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tận dụng nắng nóng 40 độ làm ngay món ba chỉ một nắng giòn ngon chuẩn vịa. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag
E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai
G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.
a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.
Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A tới bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A tới bến B hết bao lâu?
Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3
BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.
A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó ?
.ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:active, .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Cảm tưởng bài thơ À ơi tay mẹ (4 mẫu)a. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi sắm thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?
a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai
D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10
BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em ko có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (611 đánh giá)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 – Ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=””
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 ” src=”https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=%0AB%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%81%20%C3%B4n%20t%E1%BA%ADp%20h%C3%A8%20m%C3%B4n%20To%C3%A1n%20l%E1%BB%9Bp%205%20%E2%80%93%20%C3%94n%20t%E1%BA%ADp%20h%C3%A8%20m%C3%B4n%20To%C3%A1n%20l%E1%BB%9Bp%205%20l%C3%AAn%20l%E1%BB%9Bp%206%09%09%09%20&title=%0AB%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%81%20%C3%B4n%20t%E1%BA%ADp%20h%C3%A8%20m%C3%B4n%20To%C3%A1n%20l%E1%BB%9Bp%205%20%E2%80%93%20%C3%94n%20t%E1%BA%ADp%20h%C3%A8%20m%C3%B4n%20To%C3%A1n%20l%E1%BB%9Bp%205%20l%C3%AAn%20l%E1%BB%9Bp%206%09%09%09%20&ns0=1″>


Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 -

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

4 tuần ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

1 tháng ago

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản tới tăng lên để giúp các em học trò dễ dàng củng cố lại tri thức của môn Toán lớp 5 nhằm sẵn sàng cho các kỳ thi và sẵn sàng cho năm học mới. Chúc các em học tốt!

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1

PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

1. 76% của 2 giờ là:

A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .

A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m

3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường đó.

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con

4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A tới tỉnh B với véc tơ vận tốc tức thời 18 km/h. Lúc trở lại, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình cả quãng đường đi và về.

A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

5. Một oto đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h, sau đó đi từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Thời kì đi nhiều hơn thời kì về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:

.u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:active, .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật An Dương Vương (2 Dàn ý + 13 mẫu)

A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km

6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy nhỏ 29 m và một nửa diện tích là 497,25

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai

PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN

1. Tính trị giá biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.

45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m

36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ

4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2

Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Ghi lại X vào trước câu trả lời đúng nhất.

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?

a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai

B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80

C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:

.u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:active, .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tận dụng nắng nóng 40 độ làm ngay món ba chỉ một nắng giòn ngon chuẩn vị

a. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag

E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai

G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.

a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.

Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A tới bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A tới bến B hết bao lâu?

Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3

BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.

A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.

B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó ?

.ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:active, .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Cảm tưởng bài thơ À ơi tay mẹ (4 mẫu)

a. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi sắm thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?

a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai

D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10

BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em ko có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (611 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3Related posts:

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản tới tăng lên để giúp các em học trò dễ dàng củng cố lại tri thức của môn Toán lớp 5 nhằm sẵn sàng cho các kỳ thi và sẵn sàng cho năm học mới. Chúc các em học tốt!
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1
PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1. 76% của 2 giờ là:
A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .
A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m
3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con
4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A tới tỉnh B với véc tơ vận tốc tức thời 18 km/h. Lúc trở lại, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình cả quãng đường đi và về.
A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Một oto đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h, sau đó đi từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Thời kì đi nhiều hơn thời kì về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:
.u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:active, .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật An Dương Vương (2 Dàn ý + 13 mẫu)A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy nhỏ 29 m và một nửa diện tích là 497,25

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN
1. Tính trị giá biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.
45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m
36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ
4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2
Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Ghi lại X vào trước câu trả lời đúng nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?
a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai
B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80
C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:
.u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:active, .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tận dụng nắng nóng 40 độ làm ngay món ba chỉ một nắng giòn ngon chuẩn vịa. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag
E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai
G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.
a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.
Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A tới bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A tới bến B hết bao lâu?
Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3
BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.
A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó ?
.ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:active, .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Cảm tưởng bài thơ À ơi tay mẹ (4 mẫu)a. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi sắm thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?
a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai
D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10
BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em ko có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (611 đánh giá)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 – Ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3Related posts:

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học trò cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản tới tăng lên để giúp các em học trò dễ dàng củng cố lại tri thức của môn Toán lớp 5 nhằm sẵn sàng cho các kỳ thi và sẵn sàng cho năm học mới. Chúc các em học tốt!
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1
PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1. 76% của 2 giờ là:
A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .
A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m
3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con
4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A tới tỉnh B với véc tơ vận tốc tức thời 18 km/h. Lúc trở lại, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với véc tơ vận tốc tức thời 12 km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình cả quãng đường đi và về.
A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Một oto đi từ A tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h, sau đó đi từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Thời kì đi nhiều hơn thời kì về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:
.u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:active, .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u724c778afefc3c911d5da9d6d7ce2204:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật An Dương Vương (2 Dàn ý + 13 mẫu)A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy nhỏ 29 m và một nửa diện tích là 497,25

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN
1. Tính trị giá biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.
45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m
36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ
4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2
Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Ghi lại X vào trước câu trả lời đúng nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?
a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai
B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80
C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:
.u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:active, .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4ada930c7cb10a3ebc198e5ebd578082:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tận dụng nắng nóng 40 độ làm ngay món ba chỉ một nắng giòn ngon chuẩn vịa. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag
E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai
G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.
a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.
Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A tới bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A tới bến B hết bao lâu?
Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3
BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.
A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó ?
.ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:active, .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1f514bb7d31edac2ae6e9f2855d6a67:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Cảm tưởng bài thơ À ơi tay mẹ (4 mẫu)a. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi sắm thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?
a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai
D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10
BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em ko có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (611 đánh giá)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 – Ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

[/box]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 tại Kiến thức chung

Viết một bình luận