Biên bản họp lớp

Bạn đang xem: Biên bản họp lớp Trong dienchau2.edu.vn

Biên bản họp lớp là biểu mẫu được thiết kế để ghi lại một cuộc họp lớp với những thành phần tham gia có thể bao gồm: giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Nội dung trong mẫu biên bản họp lớp sẽ ghi lại một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung chính và kết quả của cuộc họp. Tùy theo nội dung và mục tiêu của cuộc họp lớp mà biên bản họp lớp có thể không giống nhau, có thể là họp cuối năm, họp cuối học kỳ, họp kỷ luật học sinh,… Vậy đây là 3 mẫu biên bản họp lớp. phút. Lớp học chuẩn nhất, mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Biên bản họp lớp chuẩn nhất

  • Biên bản họp lớp cuối năm
  • Mẫu biên bản họp lớp
  • Biên bản họp lớp kỷ luật

Biên bản họp lớp cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———–

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày…. có thể ……

Trong phòng …………………….

Lớp …… Trường …………………… ..

Tổ chức họp lớp triển khai một số công việc năm học …

I. Nhân vật tham gia:

1. Giáo viên ………… – Phụ trách bộ môn ……………………

2. Chủ tọa cuộc họp: ……………………………………… Là lớp trưởng

3. Thư ký cuộc họp: …………………………………………………….

4. Số học sinh trong lớp:… bạn; cho bạn xem; Vắng mặt………. bạn bè

II. Nội dung:

1) Điểm mạnh (thực hiện các quy định và quy tắc; thực hiện hiệu quả; khu vực tư nhân điển hình)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2) Yếu (vi phạm nội quy, quy chế: đạo đức, tác phong; lối sống; lên lớp; tham gia giao thông; thi, kiểm tra; số học sinh bỏ học)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

3) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp

……………………………………………………

……………………………………………………

III. Bình luận:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

IV. Đề xuất khuyến nghị:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi …… giờ …… phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

Cái ghế

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp lớp

Trường học …………………….

Lớp: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHoa Kỳ
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ———

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian và địa điểm họp

– Tiết: …… giờ ………………., Ngày …… tháng ……………… ..

– Địa điểm:………………………………………………………………………………………..

2. Nhân vật tham gia:

– Giáo viên:………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

– Chủ tọa: ……………………………………………………………………………………………….

– Thư ký:………………………………………………………………………………………….

4. Nội dung cuộc họp.

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

5. Tiến độ cuộc họp

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc .. ……. cùng ngày.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cái ghế

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp lớp kỷ luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———-

Xem thêm:  Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 83, 84 SGK

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Trong phòng học Lớp ………… .Trường ………… ..

Tổ chức họp lớp triển khai một số nội dung về việc kiểm điểm kỷ luật học sinh vi phạm.

I. Nhân vật tham gia:

1 / Cô giáo ………… .- Giáo viên chủ nhiệm lớp ………… ..

2 / Chủ tọa cuộc họp: ………… – Là lớp trưởng

3 / Thư ký cuộc họp: ……………… – Là lớp phó học tập

4 / Số học sinh trong lớp:… ..bạn; hôm nay bạn; Vắng mặt… .bạn

II. Nội dung:

1 / Những vi phạm của học sinh

– ……………………

– ……………………

2 / Phân tích những sai lầm của học sinh

+ ……………………

+ ……………………

+ ……………………

3 / Ý kiến ​​của học sinh vi phạm

+ ……………………

+ ……………………

4 / Ý kiến ​​của một số học sinh trong lớp

+ ……………………

5 / Biểu quyết kỷ luật học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau: ……………………

Đồng ý:… học sinh

Không đồng ý:… học sinh

– Khiển trách và thông báo cho gia đình …………………….

Đồng ý:… .sinh viên

Không đồng ý:… học sinh

– Buộc thôi học có thời hạn: …………………….

Đồng ý: …… học sinh

Không đồng ý:… học sinh

6 / Kết luận về hình thức kỷ luật đối với học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau: ……………………

Đồng ý: ….. học sinh

Không đồng ý:… sinh viên

– Khiển trách và thông báo cho gia đình …………………….

Đồng ý:… ..sinh viên

Không đồng ý: 0 học sinh

– Buộc thôi học có thời hạn: …………………….

Đồng ý: …… học sinh

Không đồng ý:… sinh viên

III. Ghi chú của giáo viên

Để tránh lặp lại hành vi vi phạm trên, ban cán sự lớp và học sinh trong lớp cần nắm rõ nội quy, quy chế của nhà trường. Nếu có biểu hiện tụ tập, bàn tán, đánh nhau cần báo với ban cán sự lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỚP TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn xem bài Biên bản họp lớp Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về Biên bản họp lớp dưới đây để dienchau2.edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Biểu mẫu

Nguồn: dienchau2.edu.vn

# Phút # lớp # lớp

xem thêm thông tin chi tiết về Biên bản họp lớp

Biên bản họp lớp

Hình Ảnh về: Biên bản họp lớp

Video về: Biên bản họp lớp

Wiki về Biên bản họp lớp

Biên bản họp lớp -

Bạn đang xem: Biên bản họp lớp Trong dienchau2.edu.vn

Biên bản họp lớp là biểu mẫu được thiết kế để ghi lại một cuộc họp lớp với những thành phần tham gia có thể bao gồm: giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Nội dung trong mẫu biên bản họp lớp sẽ ghi lại một cách ngắn gọn, súc tích những nội dung chính và kết quả của cuộc họp. Tùy theo nội dung và mục tiêu của cuộc họp lớp mà biên bản họp lớp có thể không giống nhau, có thể là họp cuối năm, họp cuối học kỳ, họp kỷ luật học sinh,… Vậy đây là 3 mẫu biên bản họp lớp. phút. Lớp học chuẩn nhất, mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Biên bản họp lớp chuẩn nhất

  • Biên bản họp lớp cuối năm
  • Mẫu biên bản họp lớp
  • Biên bản họp lớp kỷ luật

Biên bản họp lớp cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———–

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày…. có thể ……

Trong phòng …………………….

Lớp …… Trường …………………… ..

Tổ chức họp lớp triển khai một số công việc năm học ...

I. Nhân vật tham gia:

1. Giáo viên ………… - Phụ trách bộ môn ……………………

2. Chủ tọa cuộc họp: ……………………………………… Là lớp trưởng

3. Thư ký cuộc họp: …………………………………………………….

4. Số học sinh trong lớp:… bạn; cho bạn xem; Vắng mặt………. bạn bè

II. Nội dung:

1) Điểm mạnh (thực hiện các quy định và quy tắc; thực hiện hiệu quả; khu vực tư nhân điển hình)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2) Yếu (vi phạm nội quy, quy chế: đạo đức, tác phong; lối sống; lên lớp; tham gia giao thông; thi, kiểm tra; số học sinh bỏ học)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

3) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp

……………………………………………………

……………………………………………………

III. Bình luận:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

IV. Đề xuất khuyến nghị:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi …… giờ …… phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

Cái ghế

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp lớp

Trường học …………………….

Lớp: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHoa Kỳ
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ———

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian và địa điểm họp

- Tiết: …… giờ ………………., Ngày …… tháng ……………… ..

- Địa điểm:………………………………………………………………………………………..

2. Nhân vật tham gia:

- Giáo viên:………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: ……………………………………………………………………………………………….

- Thư ký:………………………………………………………………………………………….

4. Nội dung cuộc họp.

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

5. Tiến độ cuộc họp

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc .. ……. cùng ngày.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cái ghế

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp lớp kỷ luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———-

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Trong phòng học Lớp ………… .Trường ………… ..

Tổ chức họp lớp triển khai một số nội dung về việc kiểm điểm kỷ luật học sinh vi phạm.

I. Nhân vật tham gia:

1 / Cô giáo ………… .- Giáo viên chủ nhiệm lớp ………… ..

2 / Chủ tọa cuộc họp: ………… - Là lớp trưởng

3 / Thư ký cuộc họp: ……………… - Là lớp phó học tập

4 / Số học sinh trong lớp:… ..bạn; hôm nay bạn; Vắng mặt… .bạn

II. Nội dung:

1 / Những vi phạm của học sinh

- ……………………

- ……………………

2 / Phân tích những sai lầm của học sinh

+ ……………………

+ ……………………

+ ……………………

3 / Ý kiến ​​của học sinh vi phạm

+ ……………………

+ ……………………

4 / Ý kiến ​​của một số học sinh trong lớp

+ ……………………

5 / Biểu quyết kỷ luật học sinh:

- Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau: ……………………

Đồng ý:… học sinh

Không đồng ý:… học sinh

- Khiển trách và thông báo cho gia đình …………………….

Đồng ý:… .sinh viên

Không đồng ý:… học sinh

- Buộc thôi học có thời hạn: …………………….

Đồng ý: …… học sinh

Không đồng ý:… học sinh

6 / Kết luận về hình thức kỷ luật đối với học sinh:

- Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau: ……………………

Đồng ý: ..... học sinh

Không đồng ý:… sinh viên

- Khiển trách và thông báo cho gia đình …………………….

Đồng ý:… ..sinh viên

Không đồng ý: 0 học sinh

- Buộc thôi học có thời hạn: …………………….

Đồng ý: …… học sinh

Không đồng ý:… sinh viên

III. Ghi chú của giáo viên

Để tránh lặp lại hành vi vi phạm trên, ban cán sự lớp và học sinh trong lớp cần nắm rõ nội quy, quy chế của nhà trường. Nếu có biểu hiện tụ tập, bàn tán, đánh nhau cần báo với ban cán sự lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỚP TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn xem bài Biên bản họp lớp Bạn đã khắc phục được sự cố mà bạn phát hiện ra chưa ?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về Biên bản họp lớp dưới đây để dienchau2.edu.vn có thể thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Trường THPT Diễn Châu 2

Thể loại: Biểu mẫu

Nguồn: dienchau2.edu.vn

# Phút # lớp # lớp

[rule_{ruleNumber}]

#Biên #bản #họp #lớp

Bạn thấy bài viết Biên bản họp lớp có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Biên bản họp lớp bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Biên bản họp lớp tại Kiến thức chung

THPT Diễn Châu 2

THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An được thành lập vào năm 1965. Trường được tách từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 thành THPT Diễn Châu 2 và THPT Nguyễn Xuân Ôn. Ngôi trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An mang nhiệm vụ đào tạo các thế hệ học sinh của vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã của huyện Yên Thành như: Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button