Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo

Ba báu vật trong chùa là ai? Nguyện Ban Tam Bảo Hình ảnh: Ba báu vật trong chùa là ai? Nguyện Ban Tam Bảo Video về: Ba báu vật trong chùa là ai? Nguyện Ban …

Ba báu vật trong chùa là ai? Nguyện Ban Tam Bảo

Hình ảnh: Ba báu vật trong chùa là ai? Nguyện Ban Tam Bảo

Video về: Ba báu vật trong chùa là ai? Nguyện Ban Tam Bảo

Wiki về Tam Bảo trong chùa là ai? Nguyện Ban Tam Bảo

Ban tam bảo trong chùa gồm những người nào? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo -

Trong chánh điện Phật hay còn gọi là Phật điện, Đại Hùng Bảo Điện, Ban Tam Bảo, triết lý vô thường của Phật giáo được đặt lên hàng đầu, được thể hiện qua ba thân của Đức Phật là “Pháp thân” Báo thân”. “. và “Trả thù”. “Hiếp dâm”.

Đi lễ chùa là một trong những phong tục tập quán đã xuất hiện từ lâu đời trong văn hóa của người Việt Nam. Cho đến nay, phong tục này vẫn được duy trì và phát triển. Nhiều người sẽ dâng hương, cúng dường và lễ bái Tam Bảo như một thói quen, nhưng họ có thực sự hiểu về Tam Bảo không? Ba báu vật trong chùa là ai? Còn Tam Bảo Vạn Nguyện thì sao? Hãy cùng THPT TRẦN HƯNG ĐẠO tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Tam Bảo nghĩa là gì?

Tam Bảo là tam bảo gồm Phật, Pháp, Tăng. Trong nhân gian, người ta thường coi những báu vật như gấm lụa, ngà voi là những vật có thể đem lại lợi ích, thỏa mãn dục vọng. Nhưng trong đạo Phật, những của cải vật chất ấy rất tầm thường, vì vàng bạc châu báu dù nhiều đến đâu cũng không thể giúp chúng sinh thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử.

Không thể vượt qua tam giới, tam đồ, lục đạo… Chỉ có ba ngôi báu của đạo Phật mới đưa chúng sinh ra khỏi bể khổ đó. Tam bảo này như ngọn đèn sáng cho chúng sinh tin và noi theo, nhờ đó thoát khổ tìm vui.

Tam Bảo gồm có: Phật báu; Kho Tàng Phật Pháp; Bảo mật nâng cao.

Đức Phật nói

Đức Phật là “đệ nhất bảo vật” hay Đức Phật, bởi vì Ngài là người đã tìm ra cội nguồn của Đạo giải thoát, là người đã vượt khỏi vòng sinh tử, đoạn tận khổ đau, là bậc toàn thiện, là bậc giác ngộ. giác ngộ đầu tiên. một, người đã tìm thấy sự thật. và phương pháp tu tập hướng đến giải thoát, giảm nhẹ và diệt trừ khổ đau vốn có trong cuộc đời này. Chính từ ý nghĩa đó mà Thích Ca Mâu Ni được tôn xưng là Phật, vì từ này vốn được người Trung Quốc phiên âm từ tiếng Phạn là Buddha, có nghĩa là “người giác ngộ”. và Nhơn Loại.

Pháp bảo

Chân lý tỉnh thức và phương pháp tu tập do Đức Phật dạy gọi là Pháp. Theo nghĩa đó, Pháp là phương tiện để chúng ta có thể tu tập đúng đắn và đạt đến giác ngộ giải thoát như Đức Phật. Phật pháp là phương thuốc nhiệm mầu có năng lực chữa lành tâm phiền não của chúng sinh trong Tam giới. Đó là lý do tại sao Pháp được gọi là “kho báu thứ hai”, hay kho tàng Pháp.

Bảo mật nâng cao

Những người xuống tóc để suốt đời tu tập theo lời Phật dạy, hướng đến giải thoát và giác ngộ, được gọi là tu sĩ. Những nhà sư này tu tập cùng nhau trong một tập thể được gọi là Tăng thân (từ Phạn ngữ Sangha) hay Tăng thân. Trong sự tu tập của mình, các nhà sư cũng nêu gương tốt về việc tuân theo giáo lý của Đức Phật và giáo hóa người khác. Là đại diện của ba đời chư Phật, họ có bổn phận. hướng dẫn, dẫn dắt đại chúng thoát khỏi con đường tăm tối, con đường mê lầm, tu hành cho đến đoạn tận khổ đau. Do đó, họ được gọi là “bậc thứ ba”, hay Tăng đoàn.

2. Ba báu vật trong chùa là ai?

Trong chánh điện Phật hay còn gọi là Phật điện, Đại Hùng Bảo Điện, Ban Tam Bảo, triết lý vô thường của Phật giáo được đặt lên hàng đầu, được thể hiện qua ba thân của Đức Phật là “Pháp thân” Báo thân”. “. và “Trả thù”. “Hiếp dâm”. Việc bố trí tượng Phật trong chánh điện cũng theo ý nghĩa đó.

2.1 Hạng nhất thờ “Pháp thân Phật”

Trên cùng là tượng Tam Thế, tên đầy đủ là Tam Thế Tam Thiên Phật, có nghĩa là ba nghìn vị Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, trong đó Thiên (nghìn) chỉ là con số không đếm xuể.

Hàng tượng này gồm ba con phượng, thường có dáng ngồi xếp bằng chung, chỉ khác ở thủ ấn, bên trái là quá khứ, bên phải là tương lai, chính giữa là hiện tại.

2.2 Bậc thứ hai thờ “Báo thân Phật”

Những hàng tượng Phật A Di Đà như một bản tuyên ngôn cho Phật giáo bởi tượng trưng cho lòng từ bi và trí tuệ. Trong đó, tượng Phật A Di Đà ở giữa thể hiện tám tính chất (bát đại), bên trái tượng trưng cho Bồ Tát Quán Thế Âm (bốn đặc tính của tình thương là đại bi, đại bi, đại hỷ, đại xả) và Đại Thế Chí. Bồ tát bên phải (bốn đức tính của trí tuệ là đại dũng, đại sức, đại trí, đại dũng).

Phật A Di Đà (ngồi giữa). Đức Phật A Di Đà được tạc trong tư thế ngồi kiết già, hai tay đặt giữa hai đùi, nét mặt hiền từ, mắt nhìn xuống trầm ngâm, miệng khẽ mỉm cười. đau khổ trong mỗi ngôi đền. Đức Phật A Di Đà, vị Phật của thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi chỉ có lạc mà không có khổ, tiếp dẫn người có công về thế giới Cực Lạc Tây Phương.

Bồ tát Đại Thiếu Chí tay cầm hoa sen xanh, đứng bên hữu Phật A Di Đà. Đây là vị hộ pháp giúp đức Phật A Di Đà cứu độ, giáo hóa chúng sinh, tích đức, diệt ác. Bồ Tát Đại Thế Chí đại diện cho sự tinh tấn và ánh sáng trí tuệ, nhờ trí tuệ của Ngài có năng lực như ngọn đèn sáng, chiếu soi những mê lầm thiện ác, thấy rõ thâm cung tệ nạn của thế gian. rõ ràng.. Ngài còn có danh hiệu là Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Bồ Tát hay Vô Lượng Quang Bồ Tát.

Danh hiệu Bồ tát Đại Thế Chí trình bày đại nguyện đại dũng, đại lực, đại tinh tấn, vô lượng quang minh trí tuệ chiếu soi tất cả chúng sinh, có thể phá trừ vô minh, điều phục tham sân si, chuyển hóa phiền não. thành bồ đề. Tất cả Bồ-tát đều cao siêu như nhau về từ bi, trí tuệ và ý chí, đó là nguyên nhân thành tựu Phật quả.

Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm cành dương liễu và bình nước thanh tịnh đứng bên tay trái của Đức Phật A Di Đà. Quán Thế Âm Bồ tát với một số hình tướng và danh hiệu khác Quán Thế Âm vô úy, Quán Thế Âm Nam Hải, Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay: là người luôn lắng nghe tiếng kêu thiết tha từ trái tim của chúng sinh trên trái đất. thế giới. Nhưng đến để giải cứu. Đem lòng từ bi, nhân hậu, tha thứ, thánh thiện không phân biệt một người, tức là đem tâm từ yêu thương tất cả chúng sinh trên đời.

2.3 Bậc thứ ba thờ “Hạ thân Phật”

Bộ Thích Ca liên hoa, với mô hình 1 Đức Phật và 2 tôn giả, Thích Ca Mâu Ni ngồi giữa cầm hoa sen, Ma Ha Ca Diếp bên trái, A Nan bên phải.

2.4 Bậc tứ phẩm thờ “Tuyết Sơn Tượng”

Tượng Tuyết Sơn mô tả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu khổ hạnh 7 năm nhưng không tìm ra chân lý. Hình dáng khắc khổ, đầu hếch hình hộp sọ, hai mắt trũng sâu, tứ chi gầy guộc, lộ rõ ​​xương. Những nếp áo xộc xệch như làm tăng thêm vẻ xập xệ của pho tượng, nhưng ta vẫn thấy được nét trầm tư trong ánh mắt xa xăm và thân hình trầm mặc, ung dung.

2.5 Nơi thứ năm thờ “Hoa Nghiêm Tam Thánh”

Tuy bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh đều có mô hình 1 vị Phật và 2 vị bồ tát nhưng ở mỗi chùa đều có sự khác biệt. Tại chùa Tây Phương, bộ tượng này có niên đại thời Tây Sơn với tượng Phật Di Lặc ngồi chính giữa, hai bên là Bồ tát Đại Diệu Tường và Bồ tát Pháp Hoa Lâm. Ở một số chùa khác, hai bên là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát và Văn Thù Bồ tát, có khi ở dạng nữ, cưỡi thú rừng (voi, sư tử), có khi ở dạng tăng ni như ở chùa. Hòe Nhai (Hà Nội), giống hai vị bồ tát ôm hoa sen hay pháp khí như ở chùa Bà Đá.

Xem thêm:  Củ dền đỏ kỵ với gì? Ai không nên ăn củ dền đỏ? Tác hại dùng củ dền đỏ

2.6 Bậc thứ sáu thờ “Cửu Long Toa”

Tòa Cửu Long ở giữa, bên trái là Đế Thiên (Indra – Ngọc Hoàng: vua của sắc giới, cõi sắc giới) và bên phải là Đế Thích (Brama: vua của Dục giới, cõi vô sắc). ) nhưng vẫn có ham muốn. , khao khát). Chùa Cửu Long được xây dựng theo mô hình Thích ca sơ sinh – một trong tứ đại xá quan trọng trong cuộc đời Đức Phật (đản sinh, thành đạo, thành đạo và nhập diệt). Trung tâm là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra trong hình hài một cậu bé nhưng nét mặt trang nghiêm, tay chỉ trời, tay chỉ đất. Xung quanh có chín con rồng liên kết với nhau tạo thành một mặt khum, hướng ra ngoài, mô tả bầu trời, trên đó có chư Phật, Bồ Tát và Kim Cương Tát Đỏa đang ngồi.

3. Cầu nguyện Tam Bảo

Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm đảnh lễ mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh hiền, Thánh Tăng, Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thiên Long Vương.

Hôm nay là ngày….. tháng………. Người được anh (chị) ủy thác cho chúng tôi là: …………… Trú tại: ………….

Xin thành tâm cúng dường bạc và địa vị đến cửa mười phương. Chúng con xin thành kính đảnh lễ:

Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly là giáo chủ cõi phương Đông.

– Đức Thiên Thủ, Thiên Nhãn,

– Năm trăm danh hiệu cứu khổ cứu nạn, là điềm báo của Bồ-tát Quán Thế Âm.

– Kính lễ Đức Hộ Pháp, chư thiện thần, chư Bồ tát.

Con xin Ngài thương xót, che chở và bảo vệ con, con ước được…

Con nguyện xin Ngài thu nhận, thành tâm chứng giám, cho con cháu vượt qua tai nạn, điều lành đến, điều dữ tan biến, làm ăn phát đạt, gia đình yên ấm. dưới hòa bình và thịnh vượng.

Con người chúng ta phạm nhiều sai lầm. Con xin Phật, Thánh Đại Từ Đại Bi gia hộ cho con (và gia đình) tiêu trừ tai nạn, mọi điều tốt lành, ước nguyện thành sự thật, ước nguyện thành sự thật.

Với tấm lòng chân thành cúi đầu cầu nguyện.

Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)

[rule_{ruleNumber}]

#Bản #tam #bao #ở #chùa #bao #Văn #nguyện #lễ #Bản #Tam #Bao

[toggle title=”xem thêm thông tin chi tiết về Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo” state=”close”]

Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo

Hình Ảnh về: Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo

Video về: Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo

Wiki về Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo

Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo -

Ba báu vật trong chùa là ai? Nguyện Ban Tam Bảo

Hình ảnh: Ba báu vật trong chùa là ai? Nguyện Ban Tam Bảo

Video về: Ba báu vật trong chùa là ai? Nguyện Ban Tam Bảo

Wiki về Tam Bảo trong chùa là ai? Nguyện Ban Tam Bảo

Ban tam bảo trong chùa gồm những người nào? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo -

Trong chánh điện Phật hay còn gọi là Phật điện, Đại Hùng Bảo Điện, Ban Tam Bảo, triết lý vô thường của Phật giáo được đặt lên hàng đầu, được thể hiện qua ba thân của Đức Phật là “Pháp thân” Báo thân”. ". và "Trả thù". "Hiếp dâm".

Đi lễ chùa là một trong những phong tục tập quán đã xuất hiện từ lâu đời trong văn hóa của người Việt Nam. Cho đến nay, phong tục này vẫn được duy trì và phát triển. Nhiều người sẽ dâng hương, cúng dường và lễ bái Tam Bảo như một thói quen, nhưng họ có thực sự hiểu về Tam Bảo không? Ba báu vật trong chùa là ai? Còn Tam Bảo Vạn Nguyện thì sao? Hãy cùng THPT TRẦN HƯNG ĐẠO tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Tam Bảo nghĩa là gì?

Tam Bảo là tam bảo gồm Phật, Pháp, Tăng. Trong nhân gian, người ta thường coi những báu vật như gấm lụa, ngà voi là những vật có thể đem lại lợi ích, thỏa mãn dục vọng. Nhưng trong đạo Phật, những của cải vật chất ấy rất tầm thường, vì vàng bạc châu báu dù nhiều đến đâu cũng không thể giúp chúng sinh thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử.

Không thể vượt qua tam giới, tam đồ, lục đạo… Chỉ có ba ngôi báu của đạo Phật mới đưa chúng sinh ra khỏi bể khổ đó. Tam bảo này như ngọn đèn sáng cho chúng sinh tin và noi theo, nhờ đó thoát khổ tìm vui.

Tam Bảo gồm có: Phật báu; Kho Tàng Phật Pháp; Bảo mật nâng cao.

Đức Phật nói

Đức Phật là “đệ nhất bảo vật” hay Đức Phật, bởi vì Ngài là người đã tìm ra cội nguồn của Đạo giải thoát, là người đã vượt khỏi vòng sinh tử, đoạn tận khổ đau, là bậc toàn thiện, là bậc giác ngộ. giác ngộ đầu tiên. một, người đã tìm thấy sự thật. và phương pháp tu tập hướng đến giải thoát, giảm nhẹ và diệt trừ khổ đau vốn có trong cuộc đời này. Chính từ ý nghĩa đó mà Thích Ca Mâu Ni được tôn xưng là Phật, vì từ này vốn được người Trung Quốc phiên âm từ tiếng Phạn là Buddha, có nghĩa là “người giác ngộ”. và Nhơn Loại.

Pháp bảo

Chân lý tỉnh thức và phương pháp tu tập do Đức Phật dạy gọi là Pháp. Theo nghĩa đó, Pháp là phương tiện để chúng ta có thể tu tập đúng đắn và đạt đến giác ngộ giải thoát như Đức Phật. Phật pháp là phương thuốc nhiệm mầu có năng lực chữa lành tâm phiền não của chúng sinh trong Tam giới. Đó là lý do tại sao Pháp được gọi là “kho báu thứ hai”, hay kho tàng Pháp.

Bảo mật nâng cao

Những người xuống tóc để suốt đời tu tập theo lời Phật dạy, hướng đến giải thoát và giác ngộ, được gọi là tu sĩ. Những nhà sư này tu tập cùng nhau trong một tập thể được gọi là Tăng thân (từ Phạn ngữ Sangha) hay Tăng thân. Trong sự tu tập của mình, các nhà sư cũng nêu gương tốt về việc tuân theo giáo lý của Đức Phật và giáo hóa người khác. Là đại diện của ba đời chư Phật, họ có bổn phận. hướng dẫn, dẫn dắt đại chúng thoát khỏi con đường tăm tối, con đường mê lầm, tu hành cho đến đoạn tận khổ đau. Do đó, họ được gọi là "bậc thứ ba", hay Tăng đoàn.

2. Ba báu vật trong chùa là ai?

Trong chánh điện Phật hay còn gọi là Phật điện, Đại Hùng Bảo Điện, Ban Tam Bảo, triết lý vô thường của Phật giáo được đặt lên hàng đầu, được thể hiện qua ba thân của Đức Phật là “Pháp thân” Báo thân”. ". và "Trả thù". "Hiếp dâm". Việc bố trí tượng Phật trong chánh điện cũng theo ý nghĩa đó.

2.1 Hạng nhất thờ “Pháp thân Phật”

Trên cùng là tượng Tam Thế, tên đầy đủ là Tam Thế Tam Thiên Phật, có nghĩa là ba nghìn vị Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, trong đó Thiên (nghìn) chỉ là con số không đếm xuể.

Hàng tượng này gồm ba con phượng, thường có dáng ngồi xếp bằng chung, chỉ khác ở thủ ấn, bên trái là quá khứ, bên phải là tương lai, chính giữa là hiện tại.

2.2 Bậc thứ hai thờ “Báo thân Phật”

Những hàng tượng Phật A Di Đà như một bản tuyên ngôn cho Phật giáo bởi tượng trưng cho lòng từ bi và trí tuệ. Trong đó, tượng Phật A Di Đà ở giữa thể hiện tám tính chất (bát đại), bên trái tượng trưng cho Bồ Tát Quán Thế Âm (bốn đặc tính của tình thương là đại bi, đại bi, đại hỷ, đại xả) và Đại Thế Chí. Bồ tát bên phải (bốn đức tính của trí tuệ là đại dũng, đại sức, đại trí, đại dũng).

Phật A Di Đà (ngồi giữa). Đức Phật A Di Đà được tạc trong tư thế ngồi kiết già, hai tay đặt giữa hai đùi, nét mặt hiền từ, mắt nhìn xuống trầm ngâm, miệng khẽ mỉm cười. đau khổ trong mỗi ngôi đền. Đức Phật A Di Đà, vị Phật của thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi chỉ có lạc mà không có khổ, tiếp dẫn người có công về thế giới Cực Lạc Tây Phương.

Bồ tát Đại Thiếu Chí tay cầm hoa sen xanh, đứng bên hữu Phật A Di Đà. Đây là vị hộ pháp giúp đức Phật A Di Đà cứu độ, giáo hóa chúng sinh, tích đức, diệt ác. Bồ Tát Đại Thế Chí đại diện cho sự tinh tấn và ánh sáng trí tuệ, nhờ trí tuệ của Ngài có năng lực như ngọn đèn sáng, chiếu soi những mê lầm thiện ác, thấy rõ thâm cung tệ nạn của thế gian. rõ ràng.. Ngài còn có danh hiệu là Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Bồ Tát hay Vô Lượng Quang Bồ Tát.

Danh hiệu Bồ tát Đại Thế Chí trình bày đại nguyện đại dũng, đại lực, đại tinh tấn, vô lượng quang minh trí tuệ chiếu soi tất cả chúng sinh, có thể phá trừ vô minh, điều phục tham sân si, chuyển hóa phiền não. thành bồ đề. Tất cả Bồ-tát đều cao siêu như nhau về từ bi, trí tuệ và ý chí, đó là nguyên nhân thành tựu Phật quả.

Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm cành dương liễu và bình nước thanh tịnh đứng bên tay trái của Đức Phật A Di Đà. Quán Thế Âm Bồ tát với một số hình tướng và danh hiệu khác Quán Thế Âm vô úy, Quán Thế Âm Nam Hải, Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay: là người luôn lắng nghe tiếng kêu thiết tha từ trái tim của chúng sinh trên trái đất. thế giới. Nhưng đến để giải cứu. Đem lòng từ bi, nhân hậu, tha thứ, thánh thiện không phân biệt một người, tức là đem tâm từ yêu thương tất cả chúng sinh trên đời.

2.3 Bậc thứ ba thờ “Hạ thân Phật”

Bộ Thích Ca liên hoa, với mô hình 1 Đức Phật và 2 tôn giả, Thích Ca Mâu Ni ngồi giữa cầm hoa sen, Ma Ha Ca Diếp bên trái, A Nan bên phải.

2.4 Bậc tứ phẩm thờ “Tuyết Sơn Tượng”

Tượng Tuyết Sơn mô tả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu khổ hạnh 7 năm nhưng không tìm ra chân lý. Hình dáng khắc khổ, đầu hếch hình hộp sọ, hai mắt trũng sâu, tứ chi gầy guộc, lộ rõ ​​xương. Những nếp áo xộc xệch như làm tăng thêm vẻ xập xệ của pho tượng, nhưng ta vẫn thấy được nét trầm tư trong ánh mắt xa xăm và thân hình trầm mặc, ung dung.

2.5 Nơi thứ năm thờ “Hoa Nghiêm Tam Thánh”

Tuy bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh đều có mô hình 1 vị Phật và 2 vị bồ tát nhưng ở mỗi chùa đều có sự khác biệt. Tại chùa Tây Phương, bộ tượng này có niên đại thời Tây Sơn với tượng Phật Di Lặc ngồi chính giữa, hai bên là Bồ tát Đại Diệu Tường và Bồ tát Pháp Hoa Lâm. Ở một số chùa khác, hai bên là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát và Văn Thù Bồ tát, có khi ở dạng nữ, cưỡi thú rừng (voi, sư tử), có khi ở dạng tăng ni như ở chùa. Hòe Nhai (Hà Nội), giống hai vị bồ tát ôm hoa sen hay pháp khí như ở chùa Bà Đá.

2.6 Bậc thứ sáu thờ “Cửu Long Toa”

Tòa Cửu Long ở giữa, bên trái là Đế Thiên (Indra - Ngọc Hoàng: vua của sắc giới, cõi sắc giới) và bên phải là Đế Thích (Brama: vua của Dục giới, cõi vô sắc). ) nhưng vẫn có ham muốn. , khao khát). Chùa Cửu Long được xây dựng theo mô hình Thích ca sơ sinh - một trong tứ đại xá quan trọng trong cuộc đời Đức Phật (đản sinh, thành đạo, thành đạo và nhập diệt). Trung tâm là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra trong hình hài một cậu bé nhưng nét mặt trang nghiêm, tay chỉ trời, tay chỉ đất. Xung quanh có chín con rồng liên kết với nhau tạo thành một mặt khum, hướng ra ngoài, mô tả bầu trời, trên đó có chư Phật, Bồ Tát và Kim Cương Tát Đỏa đang ngồi.

3. Cầu nguyện Tam Bảo

Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm đảnh lễ mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh hiền, Thánh Tăng, Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thiên Long Vương.

Hôm nay là ngày..... tháng.......... Người được anh (chị) ủy thác cho chúng tôi là: ............... Trú tại: ………….

Xin thành tâm cúng dường bạc và địa vị đến cửa mười phương. Chúng con xin thành kính đảnh lễ:

Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc.

- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta bà.

- Đức Phật Dược Sư Lưu Ly là giáo chủ cõi phương Đông.

- Đức Thiên Thủ, Thiên Nhãn,

- Năm trăm danh hiệu cứu khổ cứu nạn, là điềm báo của Bồ-tát Quán Thế Âm.

- Kính lễ Đức Hộ Pháp, chư thiện thần, chư Bồ tát.

Con xin Ngài thương xót, che chở và bảo vệ con, con ước được...

Con nguyện xin Ngài thu nhận, thành tâm chứng giám, cho con cháu vượt qua tai nạn, điều lành đến, điều dữ tan biến, làm ăn phát đạt, gia đình yên ấm. dưới hòa bình và thịnh vượng.

Con người chúng ta phạm nhiều sai lầm. Con xin Phật, Thánh Đại Từ Đại Bi gia hộ cho con (và gia đình) tiêu trừ tai nạn, mọi điều tốt lành, ước nguyện thành sự thật, ước nguyện thành sự thật.

Với tấm lòng chân thành cúi đầu cầu nguyện.

Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)

[rule_{ruleNumber}]

#Bản #tam #bao #ở #chùa #bao #Văn #nguyện #lễ #Bản #Tam #Bao

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo” src=”https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=Ban%20tam%20b%E1%BA%A3o%20trong%20ch%C3%B9a%20g%E1%BB%93m%20nh%E1%BB%AFng%20ai?%20V%C4%83n%20kh%E1%BA%A5n%20l%E1%BB%85%20Ban%20Tam%20B%E1%BA%A3o%20&title=Ban%20tam%20b%E1%BA%A3o%20trong%20ch%C3%B9a%20g%E1%BB%93m%20nh%E1%BB%AFng%20ai?%20V%C4%83n%20kh%E1%BA%A5n%20l%E1%BB%85%20Ban%20Tam%20B%E1%BA%A3o%20&ns0=1″>

Ban tam bảo trong chùa gồm những người nào? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo -

Trong chánh điện Phật hay còn gọi là Phật điện, Đại Hùng Bảo Điện, Ban Tam Bảo, triết lý vô thường của Phật giáo được đặt lên hàng đầu, được thể hiện qua ba thân của Đức Phật là “Pháp thân” Báo thân”. “. và “Trả thù”. “Hiếp dâm”.

Đi lễ chùa là một trong những phong tục tập quán đã xuất hiện từ lâu đời trong văn hóa của người Việt Nam. Cho đến nay, phong tục này vẫn được duy trì và phát triển. Nhiều người sẽ dâng hương, cúng dường và lễ bái Tam Bảo như một thói quen, nhưng họ có thực sự hiểu về Tam Bảo không? Ba báu vật trong chùa là ai? Còn Tam Bảo Vạn Nguyện thì sao? Hãy cùng THPT TRẦN HƯNG ĐẠO tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Tam Bảo nghĩa là gì?

Tam Bảo là tam bảo gồm Phật, Pháp, Tăng. Trong nhân gian, người ta thường coi những báu vật như gấm lụa, ngà voi là những vật có thể đem lại lợi ích, thỏa mãn dục vọng. Nhưng trong đạo Phật, những của cải vật chất ấy rất tầm thường, vì vàng bạc châu báu dù nhiều đến đâu cũng không thể giúp chúng sinh thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử.

Không thể vượt qua tam giới, tam đồ, lục đạo… Chỉ có ba ngôi báu của đạo Phật mới đưa chúng sinh ra khỏi bể khổ đó. Tam bảo này như ngọn đèn sáng cho chúng sinh tin và noi theo, nhờ đó thoát khổ tìm vui.

Tam Bảo gồm có: Phật báu; Kho Tàng Phật Pháp; Bảo mật nâng cao.

Đức Phật nói

Đức Phật là “đệ nhất bảo vật” hay Đức Phật, bởi vì Ngài là người đã tìm ra cội nguồn của Đạo giải thoát, là người đã vượt khỏi vòng sinh tử, đoạn tận khổ đau, là bậc toàn thiện, là bậc giác ngộ. giác ngộ đầu tiên. một, người đã tìm thấy sự thật. và phương pháp tu tập hướng đến giải thoát, giảm nhẹ và diệt trừ khổ đau vốn có trong cuộc đời này. Chính từ ý nghĩa đó mà Thích Ca Mâu Ni được tôn xưng là Phật, vì từ này vốn được người Trung Quốc phiên âm từ tiếng Phạn là Buddha, có nghĩa là “người giác ngộ”. và Nhơn Loại.

Pháp bảo

Chân lý tỉnh thức và phương pháp tu tập do Đức Phật dạy gọi là Pháp. Theo nghĩa đó, Pháp là phương tiện để chúng ta có thể tu tập đúng đắn và đạt đến giác ngộ giải thoát như Đức Phật. Phật pháp là phương thuốc nhiệm mầu có năng lực chữa lành tâm phiền não của chúng sinh trong Tam giới. Đó là lý do tại sao Pháp được gọi là “kho báu thứ hai”, hay kho tàng Pháp.

Bảo mật nâng cao

Những người xuống tóc để suốt đời tu tập theo lời Phật dạy, hướng đến giải thoát và giác ngộ, được gọi là tu sĩ. Những nhà sư này tu tập cùng nhau trong một tập thể được gọi là Tăng thân (từ Phạn ngữ Sangha) hay Tăng thân. Trong sự tu tập của mình, các nhà sư cũng nêu gương tốt về việc tuân theo giáo lý của Đức Phật và giáo hóa người khác. Là đại diện của ba đời chư Phật, họ có bổn phận. hướng dẫn, dẫn dắt đại chúng thoát khỏi con đường tăm tối, con đường mê lầm, tu hành cho đến đoạn tận khổ đau. Do đó, họ được gọi là “bậc thứ ba”, hay Tăng đoàn.

2. Ba báu vật trong chùa là ai?

Trong chánh điện Phật hay còn gọi là Phật điện, Đại Hùng Bảo Điện, Ban Tam Bảo, triết lý vô thường của Phật giáo được đặt lên hàng đầu, được thể hiện qua ba thân của Đức Phật là “Pháp thân” Báo thân”. “. và “Trả thù”. “Hiếp dâm”. Việc bố trí tượng Phật trong chánh điện cũng theo ý nghĩa đó.

2.1 Hạng nhất thờ “Pháp thân Phật”

Trên cùng là tượng Tam Thế, tên đầy đủ là Tam Thế Tam Thiên Phật, có nghĩa là ba nghìn vị Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, trong đó Thiên (nghìn) chỉ là con số không đếm xuể.

Hàng tượng này gồm ba con phượng, thường có dáng ngồi xếp bằng chung, chỉ khác ở thủ ấn, bên trái là quá khứ, bên phải là tương lai, chính giữa là hiện tại.

2.2 Bậc thứ hai thờ “Báo thân Phật”

Những hàng tượng Phật A Di Đà như một bản tuyên ngôn cho Phật giáo bởi tượng trưng cho lòng từ bi và trí tuệ. Trong đó, tượng Phật A Di Đà ở giữa thể hiện tám tính chất (bát đại), bên trái tượng trưng cho Bồ Tát Quán Thế Âm (bốn đặc tính của tình thương là đại bi, đại bi, đại hỷ, đại xả) và Đại Thế Chí. Bồ tát bên phải (bốn đức tính của trí tuệ là đại dũng, đại sức, đại trí, đại dũng).

Phật A Di Đà (ngồi giữa). Đức Phật A Di Đà được tạc trong tư thế ngồi kiết già, hai tay đặt giữa hai đùi, nét mặt hiền từ, mắt nhìn xuống trầm ngâm, miệng khẽ mỉm cười. đau khổ trong mỗi ngôi đền. Đức Phật A Di Đà, vị Phật của thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi chỉ có lạc mà không có khổ, tiếp dẫn người có công về thế giới Cực Lạc Tây Phương.

Bồ tát Đại Thiếu Chí tay cầm hoa sen xanh, đứng bên hữu Phật A Di Đà. Đây là vị hộ pháp giúp đức Phật A Di Đà cứu độ, giáo hóa chúng sinh, tích đức, diệt ác. Bồ Tát Đại Thế Chí đại diện cho sự tinh tấn và ánh sáng trí tuệ, nhờ trí tuệ của Ngài có năng lực như ngọn đèn sáng, chiếu soi những mê lầm thiện ác, thấy rõ thâm cung tệ nạn của thế gian. rõ ràng.. Ngài còn có danh hiệu là Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Bồ Tát hay Vô Lượng Quang Bồ Tát.

Danh hiệu Bồ tát Đại Thế Chí trình bày đại nguyện đại dũng, đại lực, đại tinh tấn, vô lượng quang minh trí tuệ chiếu soi tất cả chúng sinh, có thể phá trừ vô minh, điều phục tham sân si, chuyển hóa phiền não. thành bồ đề. Tất cả Bồ-tát đều cao siêu như nhau về từ bi, trí tuệ và ý chí, đó là nguyên nhân thành tựu Phật quả.

Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm cành dương liễu và bình nước thanh tịnh đứng bên tay trái của Đức Phật A Di Đà. Quán Thế Âm Bồ tát với một số hình tướng và danh hiệu khác Quán Thế Âm vô úy, Quán Thế Âm Nam Hải, Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay: là người luôn lắng nghe tiếng kêu thiết tha từ trái tim của chúng sinh trên trái đất. thế giới. Nhưng đến để giải cứu. Đem lòng từ bi, nhân hậu, tha thứ, thánh thiện không phân biệt một người, tức là đem tâm từ yêu thương tất cả chúng sinh trên đời.

2.3 Bậc thứ ba thờ “Hạ thân Phật”

Bộ Thích Ca liên hoa, với mô hình 1 Đức Phật và 2 tôn giả, Thích Ca Mâu Ni ngồi giữa cầm hoa sen, Ma Ha Ca Diếp bên trái, A Nan bên phải.

2.4 Bậc tứ phẩm thờ “Tuyết Sơn Tượng”

Tượng Tuyết Sơn mô tả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu khổ hạnh 7 năm nhưng không tìm ra chân lý. Hình dáng khắc khổ, đầu hếch hình hộp sọ, hai mắt trũng sâu, tứ chi gầy guộc, lộ rõ ​​xương. Những nếp áo xộc xệch như làm tăng thêm vẻ xập xệ của pho tượng, nhưng ta vẫn thấy được nét trầm tư trong ánh mắt xa xăm và thân hình trầm mặc, ung dung.

2.5 Nơi thứ năm thờ “Hoa Nghiêm Tam Thánh”

Tuy bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh đều có mô hình 1 vị Phật và 2 vị bồ tát nhưng ở mỗi chùa đều có sự khác biệt. Tại chùa Tây Phương, bộ tượng này có niên đại thời Tây Sơn với tượng Phật Di Lặc ngồi chính giữa, hai bên là Bồ tát Đại Diệu Tường và Bồ tát Pháp Hoa Lâm. Ở một số chùa khác, hai bên là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát và Văn Thù Bồ tát, có khi ở dạng nữ, cưỡi thú rừng (voi, sư tử), có khi ở dạng tăng ni như ở chùa. Hòe Nhai (Hà Nội), giống hai vị bồ tát ôm hoa sen hay pháp khí như ở chùa Bà Đá.

2.6 Bậc thứ sáu thờ “Cửu Long Toa”

Tòa Cửu Long ở giữa, bên trái là Đế Thiên (Indra – Ngọc Hoàng: vua của sắc giới, cõi sắc giới) và bên phải là Đế Thích (Brama: vua của Dục giới, cõi vô sắc). ) nhưng vẫn có ham muốn. , khao khát). Chùa Cửu Long được xây dựng theo mô hình Thích ca sơ sinh – một trong tứ đại xá quan trọng trong cuộc đời Đức Phật (đản sinh, thành đạo, thành đạo và nhập diệt). Trung tâm là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra trong hình hài một cậu bé nhưng nét mặt trang nghiêm, tay chỉ trời, tay chỉ đất. Xung quanh có chín con rồng liên kết với nhau tạo thành một mặt khum, hướng ra ngoài, mô tả bầu trời, trên đó có chư Phật, Bồ Tát và Kim Cương Tát Đỏa đang ngồi.

3. Cầu nguyện Tam Bảo

Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm đảnh lễ mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh hiền, Thánh Tăng, Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thiên Long Vương.

Hôm nay là ngày….. tháng………. Người được anh (chị) ủy thác cho chúng tôi là: …………… Trú tại: ………….

Xin thành tâm cúng dường bạc và địa vị đến cửa mười phương. Chúng con xin thành kính đảnh lễ:

Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly là giáo chủ cõi phương Đông.

– Đức Thiên Thủ, Thiên Nhãn,

– Năm trăm danh hiệu cứu khổ cứu nạn, là điềm báo của Bồ-tát Quán Thế Âm.

– Kính lễ Đức Hộ Pháp, chư thiện thần, chư Bồ tát.

Con xin Ngài thương xót, che chở và bảo vệ con, con ước được…

Con nguyện xin Ngài thu nhận, thành tâm chứng giám, cho con cháu vượt qua tai nạn, điều lành đến, điều dữ tan biến, làm ăn phát đạt, gia đình yên ấm. dưới hòa bình và thịnh vượng.

Con người chúng ta phạm nhiều sai lầm. Con xin Phật, Thánh Đại Từ Đại Bi gia hộ cho con (và gia đình) tiêu trừ tai nạn, mọi điều tốt lành, ước nguyện thành sự thật, ước nguyện thành sự thật.

Với tấm lòng chân thành cúi đầu cầu nguyện.

Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)

[rule_{ruleNumber}]

#Bản #tam #bao #ở #chùa #bao #Văn #nguyện #lễ #Bản #Tam #Bao

[/box]

#Ban #tam #bảo #trong #chùa #gồm #những #Văn #khấn #lễ #Ban #Tam #Bảo

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo bên dưới để dienchau2.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn: Ban tam bảo trong chùa gồm những ai? Văn khấn lễ Ban Tam Bảo tại Kiến thức chung

Viết một bình luận