Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Bạn đang xem: Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Không xây dựng và phát triển nền dân chủ …

Bạn đang xem: Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Không xây dựng và phát triển nền dân chủ và hệ thống chính trị, trong đó có Nhà nước xã hội chủ nghĩa thì không thể thực hiện được quyền lực, quyền dân chủ, quyền làm chủ và mọi lợi ích của nhân dân lao động trên thực tế. các lĩnh vực của đời sống xã hội trong lao động xã hội chủ nghĩa. Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội.

A. Là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội

B. Là chế độ phân chia tài sản theo sức lao động

C. Một hệ thống xã hội trong đó tài sản thuộc về một số ít người có quyền lực

D. Là chế độ triệt tiêu cạnh tranh trong kinh tế, xóa bỏ bất công

Câu trả lời đúng: A. Là sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển với các quyền thuộc về nhân dân, nhân dân có quyền hưởng nền dân chủ chính đáng của mình. Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội.

– Dân chủ xã hội chủ nghĩa

Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tất cả quyền lực nhà nước phải thuộc về nhân dân. Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng ta đã chỉ rõ một trong những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công cuộc đổi mới là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ tập thể của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Bản chất kinh tế: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của lực lượng sản xuất dựa trên cơ sở khoa học. khoa học và công nghệ hiện đại nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của toàn thể nhân dân lao động.

Bản chất kinh tế đó chỉ được bộc lộ đầy đủ thông qua quá trình ổn định chính trị, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo và quản lý, chỉ đạo của Đảng Mác – Lênin. viện trợ của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trước hết, bảo đảm quyền làm chủ về tư liệu sản xuất chủ yếu của nhân dân; quyền làm chủ trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quản lý và phân phối, phải coi lợi ích kinh tế của người lao động là động lực cơ bản nhất để phát triển kinh tế – xã hội.

Thể chế, cơ chế dân chủ ngày càng bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, tính tích cực chính trị của công dân ngày càng cao, bầu không khí dân chủ ngày càng lành mạnh. sự quan tâm và tham gia của nhân dân vào chính trị và quản lý nhà nước ngày càng rộng rãi. Người dân ý thức rõ ràng, cụ thể hơn về quyền và trách nhiệm công dân trước pháp luật, thực hiện đầy đủ hơn quyền và trách nhiệm của mình trong sản xuất và đời sống. Quyền dân chủ nhân dân – từ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh đến trao đổi, phân phối và hưởng thụ kết quả lao động; từ tự do kinh doanh đến tự do ngôn luận ngày càng trở thành hiện thực. Quyền đề cử, ứng cử và lựa chọn trong bầu cử của nhân dân ngày càng hoàn thiện hơn.

>>> Xem thêm: Phân tích những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về những điều kiện cơ bản cho sự ra đời của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa

máy in

Bạn thấy bài viết Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Axit nucleic là gì? Chức năng của axit nucleic?

Viết một bình luận