Bản chất của thụ tinh là gì?

Bạn đang xem: Bản chất của thụ tinh là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An Câu hỏi: Bản chất của sự thụ tinh là gì? A. Sự tổ hợp của 2 …

Bạn đang xem: Bản chất của thụ tinh là gì? tại Trường THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An

Câu hỏi: Bản chất của sự thụ tinh là gì?

A. Sự tổ hợp của 2 bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

B. Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

C. Sự kết hợp giữa bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

D. Sự kết hợp giữa bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

Câu trả lời

Đáp án đúng: B. Sự kết hợp giữa 2 bộ nhân đơn bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

Thực chất của thụ tinh là sự kết hợp của 2 nhân đơn bội để tạo ra nhân lưỡng bội.

Giải thích:

Bản chất của quá trình thụ tinh là sự kết hợp của hai nhân đơn bội (n) trong giao tử để tạo ra nhân lưỡng bội (2n) có nguồn gốc từ bố mẹ trong hợp tử.

Cùng Top giải pháp tìm hiểu về bón phân nhé!

Trong quá trình giảm phân cái, các tế bào mầm cũng trải qua quá trình nguyên phân liên tiếp để tạo ra nhiều hợp bào.

Các tế bào con được tạo ra bởi quá trình giảm phân sẽ phát triển thành giao tử với các giao tử đực và cái khác nhau. Quá trình phát sinh giao tử ở động vật khác với ở thực vật. Quá trình tạo giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật được phác thảo trong Hình 11.

[LỜI GIẢI CHUẨN]    Bản chất của sự thụ tinh là gì?  (ảnh 2)

Trong quá trình phát sinh giao tử đực, các tế bào mầm nguyên phân liên tục để tạo ra nhiều tinh trùng. Quá trình sinh tinh bắt đầu khi tế bào sinh tinh hình thành. Tế bào này giảm phân, giảm phân I tạo ra 2 tinh trùng thứ cấp, giảm phân II tạo ra 4 tế bào con, sau đó phát triển thành 4 tinh trùng.

Trong quá trình giảm phân cái, các tế bào mầm cũng trải qua quá trình nguyên phân liên tiếp để tạo ra nhiều hợp bào. Tế bào trứng phát triển thành tế bào trứng sơ cấp. Quá trình giảm phân, phân chia I của tế bào này tạo ra một tế bào nhỏ gọi là thể cực thứ nhất và một tế bào lớn gọi là noãn bào thứ cấp. Meiosis II cũng tạo ra một tế bào khá lớn gọi là trứng. Sau đó, chỉ có trứng được thụ tinh với tinh trùng.

Quá trình phát sinh giao tử đực và cái có những điểm giống và khác nhau:

+ Tương tự:

Tế bào mầm tiến hành nguyên phân nhiều lần liên tiếp

– Tế bào trứng nguyên phát và tinh trùng nguyên phát đều trải qua quá trình giảm phân để tạo ra giao tử

+ Khác nhau:

[LỜI GIẢI CHUẨN]    Bản chất của sự thụ tinh là gì?  (ảnh 3)

Sự thụ tinh là sự kết hợp của giao tử đực với giao tử cái (hoặc tế bào tinh trùng và tế bào trứng) để tạo thành hợp tử.

Thụ tinh là sự kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái (hoặc giữa tinh trùng và tế bào trứng) để tạo thành hợp tử (Hình 11).

Thực chất của sự thụ tinh là sự kết hợp của 2 bộ đơn bội hoặc sự kết hợp của 2 bộ NST của 2 giao tử đực và cái tạo thành nhân lưỡng bội trong cơ thể.

Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh. Nhờ giảm phân, các giao tử được hình thành với bộ nhiễm sắc thể đơn bội.

Nhờ giảm phân, các giao tử được hình thành với bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Thông qua sự thụ tinh giữa giao tử đực và cái, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội được phục hồi.

Như vậy, sự kết hợp của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì sự ổn định bộ NST đặc trưng của loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ sinh vật.

Mặt khác, giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử có nguồn gốc nhiễm sắc thể khác nhau và sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang các tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện nguồn biến dị tổ hợp phong phú ở các loài sinh sản hữu tính, tạo nguồn nguyên liệu tiến hóa và chọn giống. Vì vậy, người ta thường sử dụng phương pháp lai hữu tính để tạo ra nhiều biến dị tổ hợp nhằm phục vụ cho công tác chọn giống.

tải về máy in

Bạn thấy bài viết Bản chất của thụ tinh là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bản chất của thụ tinh là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2

Nhớ để nguồn bài viết này: Bản chất của thụ tinh là gì? của website dienchau2.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Xem thêm:  Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì? A. Từ chỗ hầu hết là thuộc địa của các nước thực dân, các nước châu Á đã giành được độc lập B.

Viết một bình luận